WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ” розділу “Зварювальне виробництво” для студентів механічних ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І

ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ

Кафедра “ВАГОНИ”

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

з дисципліни “МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ”

розділу “Зварювальне виробництво”

для студентів механічних спеціальностей

денної і заочної форм навчання

КИЇВ 2006

УДК 621.791; 669.017

Даніленко Т.П., Гарнець В.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» розділу «Зварювальне виробництво» для студентів механічних спеціальностей денної і заочної форм навчання. – КУЕТТ, 2006. – 50 с.

В роботі надані методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із зварювального виробництва; вони охоплюють коло знань, якими повинен володіти спеціаліст-механік для вирішення практичних задач щодо проведення зварювальних робіт при виготовленні і ремонті рухомого складу, спеціальної залізничної техніки, електричного транспорту.

Методичні вказівки призначені для студентів механічних спеціальностей денної і заочної форм навчання.

Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри «Вагони» (протокол № 8 від 25 травня 2006 року) та на засіданні методкомісії факультету ІРСЗТ (протокол № 9 від 31 травня 2006 року).

Рецензенти: д-р техн. наук, проф. Ловейкін В.С.

канд. іст. наук, доц. Шатаєв В.М.

ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………4 Лабораторна робота № 1. Основи техніки безпеки при зварюванні і різанні металів…………………………………………….. 5 Лабораторна робота № 2. Джерела живлення зварювальної дуги…………. 16 Лабораторна робота № 3. Ручне дугове зварювання і визначення його технологічних параметрів……………………….. 23 Лабораторна робота № 4. Автоматичне і напівавтоматичне зварювання під флюсом………………………………..…………… 35 Лабораторна робота № 5. Мікроскопічний аналіз структури зварного з’єднання…………………………………………. 40 Лабораторна робота № 6. Контактне електричне зварювання……………… 44 Лабораторна робота № 7. Газове зварювання і різання металів……………. 49 ВСТУП Методичні вказівки включають в себе сім лабораторних робіт, виконання яких допоможе студентам денної і заочної форм навчання закріпити теоретичні відомості і придбати практичні навички у виконанні зварювальних робіт методами ручного дугового зварювання, автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом, контактного електрозварювання, газового зварювання і різання металів і сплавів, а також засвоїти знання про роботу джерел живлення зварювальної дуги, про мікроскопічний аналіз структури зварного з’єднання і основи техніки безпеки при зварюванні і різанні металів.

Кожна робота включає теоретичну частину, яку студент повинен засвоїти до заняття, користуючись цими методичними вказівками, а також конспектом лекцій і розділами підручників з теми заняття. В особистому зошиті для лабораторних робіт студент записує основну інформацію з засвоєних знань з теми заняття. Якість засвоєння студентами теоретичного матеріалу перевіряється відповідями на контрольні запитання, наведені в кінці кожної роботи. За цими запитаннями викладач на початку заняття робить опитування студентів з метою перевірки їхньої готовності приступити до виконання практичної частини роботи.

Практична частина робіт виконується безпосередньо на занятті.

Результати роботи студент оформляє в особистому зошиті за вказівками викладача.

–  –  –

ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПРИ ЗВАРЮВАННІ І РІЗАННІ МЕТАЛІВ Мета роботи: засвоїти основні можливі уражаючі фактори при зварювальних роботах і способи захисту від їх дії.

Обладнання і матеріали Пости ручного дугового зварювання, автоматичного зварювання під флюсом, контактного зварювання; обладнання для напівавтоматичного і газового зварювання.

Методичні рекомендації

1. Можливі види травматизму і уражаючі фактори при зварюванні Основними уражаючими факторами, які можуть призвести до травматизму при зварюванні, є:

• ураження електричним струмом;

• дія променевої енергії;

• виділення шкідливих аерозолей, парів, газів;

• дія високої температури, опіки;

• вибухи та пожежі.

1.1 Ураження електричним струмом може бути викликано доторканням до неізольованих струмопровідних частин електричного ланцюга, які знаходяться під напругою вище 24 В. Струм, що в разі контакту людини із електричним ланцюгом проходить через його організм, збільшується, якщо людина втомилася, знаходиться в нервовому або нетверезому стані, а також при вологій або ураженній поверхні його шкіри.

Струм силою 0,03...0,04 А викликає болісні відчуття та різке скорочення м’язів. Дія струму силою 0,1 А та більше може призвести до смертельного випадку. Найбільш небезпечним є змінний струм частотою = 50...60 Гц.

Але при встановленні граничних факторів безпеки слід орієнтуватися не на безпечну силу струму, а на безпечну напругу: 36 В - для сухих приміщень; 12 В - для вологих.

1.2 Оскільки електрична дуга є потужним джерелом яскравого видимого світла, а також невидимих ультрафіолетових та інфрачервоних променів, то її вплив на незахищені очі впродовж 0...20 с з відстані до 1 м може викликати сильний біль, слізливість та світлобоязнь, а більш тривалий вплив може призвести до серйозних захворювань очей. Це стосується зварювання відкритою дугою і в захисних газах.

Опромінювання дугою шкіряної поверхні людини впродовж 1...3 хв.

викликає опік аналогічно тривалому впливу сонця. Шкідлива дія променів дуги розповсюджується в радіусі до 10 м.

Вплив променевої енергії газового полум’я значно слабше, однак виконувати газове зварювання без захисних окулярів не дозволяється.

1.3 Під дією високої температури джерел тепла при зварюванні або різанні металів, а також в результаті фізико-хімічних процесів при плавленні металу відбувається виділення в повітря частинок металів, мінералів, пилу, які утворюють в повітрі шкідливі аерозолі; відбувається також випаровування компонентів електродного покриття, зварювальних флюсів, захисних газів, якщо вони застосовуються.

При дуговому зварюванні вуглецевих сталей електродами з товстим покриттям виділяються аерозолі, які в основному складаються із оксидів заліза та марганцю, двоокису кремнію, фтористих сполук.

Зварювання під флюсом, який містить плавіковий шпат, супроводжується виділенням фтористих сполук.

При зварюванні в аргоні алюмінієвих сплавів електродом, що плавиться, значною мірою виділяється озон.

При зварюванні в середовищі вуглекислого газу і при кисневому різанні виділяються СО, СО2, оксиди заліза та інші гази. Найбільш шкідливими є оксиди марганцю, кремнію, азоту та газоподібні фтористі сполуки.

При зварюванні кольорових металів особливо шкідливі випаровування цинку, свинцю і кадмію.

1.4 Опіки при зварюванні і різанні можливі від бризків розплавленого металу і шлаку, які можуть потрапити в складки одягу, кишені, взуття та погано захищені ділянки тіла зварника. Опіки та забиті місця можуть стати результатом падіння нагрітих частин зварних конструкцій при недостатній надійності їх закріплення в процесі зварювання або різання.

1.5 Вибухи можуть виникнути при неправильному поводженні з ацетиленовими генераторами, карбідом кальцію при газовому зварюванні, балонами зі стислими газами, а також при зварюванні об’єктів, які знаходяться під тиском, або тари, що використовується для зберігання горючих рідин.

Найчастіше пожежі виникають від запалення горючих матеріалів, які знаходяться поблизу місця зварних робіт, а також за наявності дефектів електричної проводки.

1.6 Правила захисту зварника та допоміжного персоналу від уражаючих факторів викладені в інструкціях з техніки безпеки при електрозварюванні та газовому зварюванні (різанні) металів.

2 Інструкція з техніки безпеки при електричному зварюванні

2.1 До електрозварювальних робіт допускаються робітники, які: досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та навчання за встановленою програмою і отримали свідоцтво на дозвіл виконання робіт. Жінки допускаються до ручного дугового зварювання тільки на відкритих майданчиках.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Кожний електрозварник допускається до роботи тільки після 2.2 проходження вступних (загальних) настанов з охорони праці і настанов з техніки безпеки на робочому місці. Наступні настанови проводяться один раз на три місяці. Проведення настанов реєструється в спеціальному журналі. Знання техніки безпеки перевіряється щорічно.

2.3 Джерелами зварювального струму можуть бути тільки однопостові трансформатори, випрямлячі і генератори, підключені до електричної мережі за допомогою пускових пристроїв. Здійснювати живлення зварної дуги безпосередньо від електромережі забороняється.

2.4 Розміщення зварювального устаткування повинно забезпечити вільний доступ до нього. Всі відкриті частини зварювального устаткування, які знаходяться під напругою мережі зварювального струму, мають бути надійно захищені (ізольовані).

2.5 Для захисту від ураження електричним струмом необхідні:

- надійна ізоляція всіх зовнішніх провідників джерела живлення;

- заземлення зварних агрегатів і трансформаторів;

- застосування рубильників і перемикачів закритого типу;

- надійна ізоляція електродотримача, проводки, пристроїв і держаків перемикачів;

- неушкоджений та сухий спецодяг та рукавиці.

Велика увага має бути надана заземленню електричних установок і машин для зменшення струму, який може пройти через людський організм.

У зв’язку із можливим пробоєм витків обмоток, корпуси зварювальних генераторів, випрямлячів і трансформаторів повинні бути надійно поєднані провідниками з природнім або штучним заземленням. Як природні заземлювачі, можуть бути використані будівельні і технологічні металеві конструкції, металеві трубопроводи водопостачання, каналізації, теплофікацій та ін. (крім трубопроводів для горючих та вибухонебезпечних речовин).

Для штучного заземлення застосовують сталевий кутник розмірами від 50х50х4 мм, довжиною 2,5…3 м, який заглиблюють в землю з таким розрахунком, щоб верхній кінець заземлювача знаходився нижче рівня грунта на 0,5…0,6 м. Приєднання до заземлювача здійснюється за допомогою мідного дроту, з мінімальною площею поперечного перерізу 6 мм2, або сталевого з мінімальною площею перерізу 12 мм2.

Вторинну обмотку трансформатора заземлюють разом з корпусом для попередження пробою на неї первинної напруги.

Опір заземлюючих пристроїв вимірюють раз на рік, або частіше.

При ураженні електричним струмом необхідно: негайно вимкнути струм первинного ланцюга; не торкаючись постраждалого, забезпечити доступ до нього свіжого повітря; викликати лікаря; зробити постраждалому штучне дихання.

2.6 Для запобігання шкідливого впливу зварювальної дуги і розплавленого металу (опіки), електрозварник повинен працювати в брезентовому костюмі і брезентових рукавицях. Брюки і куртку носять навипуск, кишені мають бути захищені клапанами, черевики зашнуровані.

Використовують захисний щиток, маску, або шолом із спеціальними світлофільтрами. Світлофільтри вибирають залежно від сили струму, їх розмір 121х69 мм. Світлофільтри слід прикривати прозорим склом для захисту від бризків металу. При зварюванні в захисних газах застосовують більш темні світлофільтри. Для захисту очей зварника при контактному зварюванні можна застосовувати окуляри з простим склом. При зварюванні під флюсом зварник повинен використовувати окуляри з прозорим склом, щоб при зачистці зварних швів захистити очі від пошкодження частинками шлакової корки.

2.7 При зварюванні в закритих приміщеннях робочі місця повинні бути відокремлені екранами (ширмами), які розташовують на висоті 0,3 м над підлогою. Ці екрани необхідно застосовувати і на відкритих майданчиках при роботі декількох зварників або в місцях, де працюють і пересуваються інші робітники.

На постійному місці виконання зварних робіт необхідно встановлювати стаціонарні кабіни. Вільна площина кабін має бути не менш 3 м2. Захист робітників інших спеціальностей, які знаходяться в зоні зварювання, від променів електричної дуги здійснюють за допомогою переносних щитків і шоломів.

2.8 Для видалення газів та аерозолів і, таким чином, доведення їх до гранично дозволених концентрацій, при виконанні зварювальних робіт в закритих приміщеннях необхідно передбачити, згідно з діючими санітарними нормами, загальну приточно-витяжну вентиляцію, яка б дозволяла забезпечити обмін повітря з розрахунку на 1кг розплавлених електродів або дроту, в таких об’ємах:

при ручному дуговому зварюванні сталевими покритими електродами залежно від виду покриття – 2000…8000 м3;

при зварюванні вуглецевих і низьколегованих сталей: в середовищі вуглекислого газу – 2000 м3; під плавленим флюсом – 40…4000 м3;

при зварюванні алюмінію та його сплавів в захисних газах електродами, які плавляться – 3800…14000 м3;

при ручному дуговому зварюванні міді та її сплавів – 13000 м3.

При роботі в обмеженому просторі необхідно забезпечувати повітряобмін в об’ємі не менш як 2000 м3 на один зварювальний піст. Слід також застосовувати маски з примусовим подаванням повітря через шланг в зону дихання зварника.

В зимовий час приточна вентиляція повинна забезпечувати подачу в приміщення підігрітого повітря.

2.9 Робоче місце електрозварника повинно бути добре освітленим. Якщо зварник працює в середині зварного виробу, необхідно передбачити штучне освітлення переносними лампами з напругою не більше 12 В.

При роботі не в приміщенні місце зварника має бути захищеним від атмосферних опадів. Для виконання робіт в положенні «сидячи» або «лежачи»

необхідно передбачити спеціальні килимки.

2.10 Електрозварювання і різання резервуарів, що містили горючі та вибухонебезпечні рідини і гази, допускається тільки після їх ретельного очищення і пропарювання. У виконанні таких зварювальних робіт повинні брати участь не менше двох працівників, один з яких має знаходитися зовні резервуара.

2.11 При роботі в особливо небезпечних умовах (в середині металевих ємкостей, в колодязях, тунелях, котлах і т. ін.) слід застосовувати електрозварювальні установки з пристроєм автоматичного вимкнення напруги холостого ходу і обмеження її до 12 В з витримкою часу не більше 0,5 с.

Електрозварники повинні забезпечуватися гумовими килимами з підкладкою, гумовими шоломами, спеціальним діелектричним взуттям і рукавичками.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 2013, № 1 УДК 351.824.1 О.М. Сторчеус, к.держ.упр. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація. Визначено концептуальні основи формування нової промислової стратегії на регіональному рівні. Обґрунтовано парадигму державного регулювання розвитку територіальних промислових комплексів з урахуванням економічної безпеки. Удосконалено механізм державного регулювання розвитку...»

«Ефективність і Законність: Національні інституції з прав людини ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67. Е 90 Друге видання Назви географічних одиниць, що використовуються в цій публікації, та стиль подачі матеріалу жодним чином не є непрямим вираженням думки ICHRP і Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо юридичного статусу будь-якої країни, території або області, а також щодо юридичного статусу їхньої влади, або делімітації їх зовнішніх чи внутрішніх кордонів This text was translated by...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ ШІСТНАДЦЯТА ЩОРІЧНА ВІДКРИТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ З ПРОБЛЕМ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ( 2 – 4 квітня 2013 р. ) Програма ЛЬВІВ – 2013 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Голова Оргкомітету Професор В. А. Павлиш, перший проректор Національного університету...»

«І. В. Севостьянов ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет І. В. Севостьянов ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0902 – “Інженерна механіка” та спеціальностей інженерії 7.090202 – «Технологія машинобудування», 7.090203 – «Металорізальні верстати та системи». Протокол №11 від 25 травня...»

«Інновації в суднобудуванні та океанотехніці ІII міжнародна науково-технічна конференція УДК 330.341.1 Удосконалення механізму інноваційного розвитку суднобудування України Автор: Голіков В.І., Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 06.09.2012 року Верховною Радою України було прийнято в цілому законопроект Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості згідно з яким, основними напрямами підтримки суднобудівної промисловості...»

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 103 УДК 321.7: 316.28 Д.В. Яковлев, канд. політ наук, доцент Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна, 65026 МЕДІАТИЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ Досліджується процес медіатизації політичної реальності, аналізуються позитивні та негативні аспекти інформатизації політичного простору в умовах становлення та трансформації демократичного політичного режиму. Демократія, як тип...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 48 УДК 147.7+124.1 В.Г.ВОРОНКОВА (доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій) Запорізька державна інженерна академія valentina-voronkova@yandex.ru МІСЦЕ І РОЛЬ СИНЕРГЕТИКИ У ПІЗНАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА У статті дається аналіз застосування синергетичної методології до розвитку сучасного суспільства, яке розглядається як дисипативна система з періодично змінюваними елементами...»

«Розділ 4 Макроекономічні механізми УДК 330.37 Ю. М. Дерев’янко1 Тенденції аналізу фактору часу у сучасних економічних дослідженнях У статті автор робить спробу систематизувати методологічні та методичні підходи у сучасних наукових дослідженнях вчених та фахівців пострадянського простору до аналізу впливу фактору часу на соціально-економічні процеси. В роботі виокремлено ключові результати досліджень зазначених науковців та фахівців, які обґрунтовують доцільність, актуальність, практичну...»

«НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ ВНАУ (липень 2011 р.) Кафедра плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції 1. 42.3 Бублик, Б. А. Б90 Ваш город: незвичний підхід до звичних речей / Б. А. Бублик, Т. Ф. Бублик. – Х. : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2008. – 237,[ 3] c. : рис. – ISBN 978-966-343-926-6 : 25.00 грн. (в паліт.) 1. Садівництво. Овочівництво Науково-популярна література У цій книжці про городництво автори показують, наскільки вигідною...»

«нформ ція предст влен с йтом к федри емлевпорядкув ння т к д стру умського : http://ztk.jimdo.com/ ЗБІРНИК Н А У К О В И Х П РА Ц Ь НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “І Н С Т И Т У Т З Е М Л Е Р О Б С Т В А УААН” СПЕЦВИПУСК Київ 2007 Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” К.: ВД “ЕКМО”, 2007. – Спецвипуск. – 150 с. У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва. Збірник...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»