WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«4 березня відбулося чергове засідання Вченої ради ЗДІА. Для обговорення було Про результати зимової екзаменаційної сесії доповідав перший проректор ЗДІА Євген Якович Швець. Про підсумки ...»

4 березня відбулося чергове засідання

Вченої ради ЗДІА. Для обговорення було

Про результати зимової екзаменаційної сесії доповідав перший проректор ЗДІА Євген

Якович Швець. Про підсумки фінансової діяльності академії інформувала присутніх

головний бухгалтер ЗДІА Зоя Вікторівна Парапанова.

Про представлення документів для присвоєння вченого звання кандидата політичних

наук доценту кафедри МО Т. І. Сергієнко доповідав вчений секретар В.Г. Чуб.

Звітував про роботу кафедри філософії і політології за сім останніх років її завідувач Віктор Степанович Калюжний. Як висловився ректор академії Володимир Іванович Пожуєв, жодна кафедра не мала такого докладного звіту (він складав більш ніж 30 сторінок), який зробив В. С. Калюжний за технічною та творчою допомогою співробітника кафедри А. В. присутніх про необхідність внесення змін до Боровик. Відзначимо, що нарешті наш шановний керівник Філософського клубу отримав Статуту та нову редакцію Статуту академії від ректора довгоочікуване «комп’ютер дамо!»... (збори заплановано на 29 березня).

Далі слово для інформації було надано завідувачу кафедри менеджменту організацій Валентині Григорівні Воронковій, яка розповіла про нові закони, прийняті Верховною Радою країни.

З низкою питань: про затвердження наукових шкіл (“Аналітичні та асимптотико-групові методи досліджень в механіці та металургії” д.ф-м.н., професора, завідувача кафедри ПЗАС В. І. Пожуєва, “Технічна теплотехніка та промислова теплоенергетика в металургії” д.т.н., професора каф. АУТП М. П. Ревуна та “Філософія антропології” д.філос.н., академіка, завідувача каф. менеджменту організацій В. Г. Воронковій); про висунення кандидатів на стипендію КМУ для молодих вчених (О. М. Баришенко, А. С. Мниха та Т. О. Пожуєву), про видання монографій — виступив проректор з НПР Михайло Юрійович Пазюк. Також пролунав звіт стипендіата КМУ О.В. Шляги.

Перший проректор Євген Якович Швець доповідав про затвердження навчальних та На фото: диплом кандидата технічних робочих планів на 2010-2011 н.р. Про присвоєння вченого звання професора ЗДІА доц. наук отримує Ю. В. Головко, каф. ФБМЕ каф. ПЦБП. П. Бичовому доповідав ректор ЗДІА. Також Володимир Іванович інформував (за спец. “Матеріалознавство”).

Розпорядженням голови Напередодні жіночого свята відбулися урочисті збори викладачів, співробітників Запорізької та студентів ЗДІА, на якому всіх жінок привітав ректор академії Пожуєв В.І., а також обласної ради почесні гості - заступни

–  –  –

За вагомий внесок в економічний розвиток м. Запоріжжя та участь у конкурсі «Господиня свого краю» ПОДЯКОЮ облдержадміністрації нагороджено Аллу Михайлівну ТКАЧЕНКО, доктора економічних наук, професора, академіка АЕН України.

–  –  – 
Похожие работы:

«10. Куйбіда В. С. Міське самоврядування і управління територіальним розвитком: історичні аспекти, сучасні реалії і проблеми удосконалення / Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Л., 1999. — 72 с.11. Куць Є. С. Урбанізовані території. Методологія та практика планування і управління / Науково-дослідний і проектний ін-т містобудування Держбуду України. — Мелітополь, 2003. — 254 с.12. Механізми державного управління та місцеве самоврядування / Наук. вісн. Акад. муніцип. упр. — К., 2008. — 355 с. 13....»

«8. Сучасна українська літературна мова / [Грищенко А.П., Мацько Л. І., Плющ М. Я. та ін.; за ред. Грищенка А.П.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 1997. – 496 с.9. Сучасна українська мова / [Пономарів О.Д., Різун В.В., Шевченко Л.Ю. та ін.; за ред. Пономарева О.Д.]. – К.: Наука, 1997. – 400 с.10. Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах і тестах : навчальний посібник / А.С.Токарська – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 268 с. 11. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНЕ НАУЧАННЯ: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ СТАВЛЕНЬ МОЛОДІ науково-методичний посібник За редакцією І.В. Жадан Київ УДК 316.614.034:[316.648: ББК 88.5я75+60.54я С 69 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, протокол № 7/11 від 30.06.2011 р. Рецензенти: Горностай П.П., доктор психологічних наук, старший науковий співробітник; Москаленко В.В.,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.А. Сущенко ПРОЕКТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Навчальний посібник Київ УДК 629.05(075.8) ББК З960.2-02я С Рецензенти: д-р техн. наук Л. М. Рижков – д-р техн. наук, проф., професор кафедри Теоретичної механіки НТУУ “Київський політехнічний інститут”; В.П. Стрельніков – д-р техн. наук, заст. директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України; В.В. Чіковані – д-р техн. наук, нач. відділу гіроскопії...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»