WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 528.48:658.012.011.56 Науково-технічні аспекти створення в Україні єдиної кадастрово-реєстраційної системи Лихогруд М. Г., начальник управління науково-технічного прогресу та ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 528.48:658.012.011.56

Науково-технічні аспекти створення в Україні

єдиної кадастрово-реєстраційної системи

Лихогруд М. Г., начальник управління науково-технічного прогресу та

взаємодії з науковими установами Держкомзему України, доктор технічних

наук

Чертов О. Р., заступник директора департаменту КМ Софт

АТЗТ “Квазар-Мікро Техно”, кандидат технічних наук

Константінов О. В., бізнес-аналітик департаменту КМ Софт

АТЗТ “Квазар-Мікро Техно”

Активізація ділових операцій на ринку землі та іншого нерухомого майна, прийняття Цивільного кодексу України, законів України „Про землеустрій”, „Про іпотеку” та інших ринково спрямованих законодавчих актів, необхідність залучення інвестицій в промисловість та в аграрний сектор економіки – все це вимагає розробки принципово нових підходів щодо організації єдиного спеціалізованого інформаційного середовища загальнодержавного масштабу, яке забезпечить визнання та захист державою речових прав на нерухоме майно, вдосконалить процес його обліку і зумовить збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Створення сучасного загальнодержавного земельного кадастру, використання якого забезпечить якісно новий рівень процесу приватизації земель, функціонування прозорого ринку землі та іншого нерухомого майна, запровадження інституту земельної іпотеки та управління земельними ресурсами і нерухомим майном, можливе лише за умови запровадження в Україні єдиної кадастрово-реєстраційної системи (ЄКРСУ).

Мета створення ЄКРСУ полягає у:

- формалізації та автоматизації основних бізнес-процесів статутної діяльності Держкомзему України, його територіальних органів та Центру державного земельного кадастру (ЦДЗК);

- задоволення інформаційних потреб користувачів ЄКРСУ та забезпечення відповідності наявної інформації до реального стану ринку землі та іншого нерухомого майна;

- впровадженні ефективних механізмів контролю за процесом приватизації, розподілу та цільового використання земельних ресурсів та іншого нерухомого майна;

- підвищенні якості послуг, надаваємих громадянам, установам та організаціям щодо реєстрації та оформлення правових документів, отримання довідок та консультацій, вирішення конфліктів;

- зменшенні часу на пошук, агрегування та обробку необхідної інформації, покращенні інформативності вихідних даних;

- забезпеченні можливості оперативного аналізу та об’єктивного прогнозування подальшого розвитку ринку землі та іншого нерухомого майна.

У даній статті зроблена спроба проаналізувати ряд науково-технічних проблем, пов’язаних з проектуванням і впровадженням ЄКРСУ. Розглянуто, насамперед, архітектуру системи, вибір її оптимального варіанта, наведено опис функціональності основних рівнів системи. При цьому враховувались основні положення чинного законодавчого та нормативно-методичного забезпечення кадастрово-реєстраційної діяльності в Україні та законопроектів “Про державний земельний кадастр” та “Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”, а також матеріали наукових публікацій з поставлених питань [1,2,3].

Аналіз моделей архітектури ЄКРСУ

Згідно до прийнятої в Україні організації земельного кадастру, ЄКРСУ повинна забезпечити його функціонування на трьох рівнях:

- національний (рівень Держкомзему);

- регіональний (рівень обласних управлінь по земельних ресурсах);

- базовий (рівень районних та міських управлінь/відділів по земельних ресурсах).

Єдина кадастрово-реєстраційна система України може бути побудована та впроваджена за однією з трьох наступних моделей архітектури інформаційних систем:

– централізована;

– регіональна;

– розподілена.

Централізована модель (рис. 1) побудови ЄКРСУ передбачає, що:

– технічні засоби, серверне системне та прикладне програмне забезпечення, база даних державного земельного кадастру та реєстр прав територіально будуть сконцентровані в одному місці - у центральному апараті Держкомзему України чи в ЦДЗК;

– система повинна забезпечити доступ до даних для всіх категорій користувачів на всіх рівнях (включаючи ведення даних, облік об’єктів та реєстрацію прав, формування аналітичних звітів, перегляд картографічних даних, отримання довідок, оформлення документів на земельну ділянку або нерухоме майно, тощо);

– доступ до даних може бути як в online (безпосередньо до серверу застосувань), так і offline (отримання інформації по електронній пошті, яка оброблюється по мірі надходження) режимах;

– online-доступ до даних може здійснюватися як по закритих виділених каналах зв’язку, так і по загальнодоступних каналах Internet;

– необхідно забезпечити постійне оновлення та збереження в актуальному стані досить великого об’єму геоінформаційних даних, включаючи індексні та кадастрові карти всіх земельних ділянок та кадастрові плани на всі населені пункти України (більше 30000) та на землі за їх межами;

– необхідно впровадити цілий ряд організаційних заходів та програмнотехнічних засобів, які б забезпечили підвищену надійність системи та засобів телекомунікацій, стійкість її до збоїв, а при наявності збоїв – коректне збереження даних та швидке відновлення працездатності;

– така модель потребує створення підвищеної системи безпеки, оскільки надзвичайна велика кількість запитів зацікавлених осіб та організацій обумовлює потенційну загрозу несанкціонованого доступу до даних або вірусної атаки.

–  –  –

Рис. 1. Централізована модель архітектури кадастрово-реєстраційної системи

Регіональна модель архітектури ЄКРСУ (рис. 2) передбачає, що:

– технічні засоби, серверне системне та прикладне програмне забезпечення, кадастрові бази даних та реєстр прав будуть сконцентровані на регіональному рівні (в обласних управліннях земельних ресурсів чи регіональних філіях ЦДЗК);

– на регіональному рівні в базах даних зберігається інформація про всі земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна та права на них в межах області;

– на національному рівні інформація зберігається в генералізованому вигляді;

– облік земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, реєстрація прав на них, введення первинних даних, видача та перевірка документів на земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна, надання довідок та відповіді на запитання користувачів здійснюється фахівцями кадастрово-реєстраційного офісу відповідного кадастрового округу в online режимі доступу до регіональних баз даних;

– безпосередньо в кадастрово-реєстраційному офісі бази даних не створюються;

– як і при використанні централізованої моделі, необхідно забезпечити відповідний рівень працездатності, надійності та безпеки системи та засобів телекомунікацій на регіональному та національному рівнях, що забезпечить найбільш ефективне її використання.

–  –  –

Рис. 2. Регіональна модель архітектури кадастрово-реєстраційної системи

Розподілена модель (рис. 3) архітектури ЄКРСУ передбачає, що:

– технічні засоби, серверне системне та прикладне програмне забезпечення, а також кадастрові бази даних та реєстр прав будуть розташовані в кожному кадастровому окрузі (адміністративні райони, міста обласного значення, м.Київ та м.Севастополь) відповідно до організаційної (територіальної) структури Держкомзему України та його територіальних органів (чи ЦДЗК та його філій);

– збір, ведення та обробка первинних даних, облік об’єктів нерухомого майна та прав на них, ведення індексних карт та кадастрових планів, видача та перевірка документів на земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна, надання довідок та відповіді на запитання користувачів здійснюються у кадастрово-реєстраційних офісах кожного кадастрового округу;

– на регіональному та національному рівнях оброблюють агреговані дані, що надходять з нижчих рівнів;

– система безпеки такої системи будується за єдиними принципами, але кожен з вузлів системи працює автономно, що підвищує її надійність у цілому;

– додаткових заходів по забезпеченню безпеки потребує процес імпорту даних, що надходять з інших установ та відомств, а також процес обміну даними між різними рівнями системи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Рис. 3. Розподілена модель архітектури кадастрово-реєстраційної системи Найбільш ефективною та працездатною з фінансової, технічної та організаційної точки зору є розподілена модель побудови ЄКРСУ.

Насамперед, це пов’язано з тим, що розподілена (децентралізована) модель дає можливість:

• наблизити інформацію до місця її використання;

• локалізувати трафік обміну даними;

• підвищити рівень паралелізму виконання транзакцій;

• підвищити показники надійності системи;

• зменшити витрати часу на створення системи.

Крім того, децентралізація баз даних за своїми принципами створення легко дозволяє виконувати поетапне нарощування ресурсів системи.

Необхідно відзначити, що при всій своїй фінансовій привабливості, і централізована, і регіональна модель побудови системи можуть виявитися неспроможними вже на перших етапах впровадження ЄКРСУ.

Одна з головних причин – відсутність на сьогоднішній день виділених каналів зв'язку, здатних передавати необхідні обсяги інформації. Організація наземних каналів зв'язку відповідної потужності – задача державного масштабу, яка на сьогодні в Україні в повному обсязі все ще не вирішена.

Єдиний доступний засіб – організація супутникового зв'язку. Однак вартість встановлення супутникових антен і орендна плата за їхню експлуатацію надто високі і, напевно, не можуть бути використані при запровадженні системи.

Друга причина – наявність величезного обсягу правових і проектних документів, а також планово-картографічних матеріалів на земельні ділянки і інше нерухоме майно, які необхідно ввести в базу даних ЄКРСУ на базовому рівні. І автоматизоване, і традиційне введення цих даних вимагає організації попереднього сховища даних і здійснення цілого ряду візуальних та електронних перевірок, що в умовах централізованого збереження реалізувати проблематично.

Програмно-інформаційного забезпечення ЄКРСУ базового рівня

Архітектура кадастрово-реєстраційної системи базового рівня при розподіленій моделі побудови повинна ґрунтуватися на наступних принципах:

- багаторівневість, що припускає виділення рівнів даних, бізнес-логіки та графічного інтерфейсу користувача;

- можливість використання поширених реляційних СУБД для збереження даних;

- масштабованість, тобто підвищення продуктивності системи тільки за рахунок модернізації обладнання (без необхідності доробки програмного забезпечення);

- забезпечення багатокористувачевого режиму роботи;

- живучість системи, тобто її стійкість до збоїв і коректне збереження даних у випадку позаштатних ситуацій;

- можливість доповнення та оновлення функцій і складу системи без порушення її функціонування;

- модернізація системи не повинна змінювати принципів її побудови та системно-технічних рішень;

- захист збереженої і переданої інформації від несанкціонованого доступу шляхом шифрування, обмеження прав доступу для різних категорій користувачів, перевірки електронного підпису тощо;

- використання відкритих стандартів для можливості об'єднання в єдину інфраструктуру інформаційних систем різного призначення;

- максимальна зручність для користувача (інтерфейс - у вигляді меню, діалогових вікон, повідомлень-підказок, піктограм із зручною системою навігації по інформаційним даним тощо).

Така система буде мати трьохрівневу архітектуру “клієнт-сервер” (рис.

4):

- на клієнтських машинах (перший рівень) розміщуються елементи графічного інтерфейсу користувача, функції локального редагування та логіка для первинної перевірки даних, а також система взаємодії з мережею;

- основне призначення серверу застосувань (другий рівень) – збереження та виконання правил прикладної логіки проблемної області;

- сервер баз даних (третій рівень) забезпечує збереження та підтримку даних, включаючи їх узгоджене перетворення, попередження несанкціонованих чи некоректних змін бази даних, створення резервних копій, забезпечення змістовності інформації, яка зберігається в базі даних, тощо.

Для ефективної роботи системи необхідно передбачити два види інтерфейсу користувача: розширений та Web-інтерфейс.

Розширений інтерфейс розробляється для безпосередньої експлуатації фахівцями кадастрово-реєстраційних офісів в локальних обчислювальних мережах. Такий інтерфейс повинен містити повний набір функцій та можливостей з введення, редагування та пошуку даних, побудови статистичних та аналітичних звітів, відображення геоінформаційних даних, обліку звернень (заяв) громадян або установ та наданню облікових, реєстраційних та інформаційно-консультативних послуг.

Web-інтерфейс забезпечить цілодобовий доступ авторизованих користувачів системи до необхідної інформації, а саме:

- перегляд та друк нормативних документів;

- пошук інформації за різними критеріями;

- перегляд дозволених даних щодо земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, їх правового режиму з описом кількісних та якісних характеристик;

- формування запитів та отримання відповідей на них електронною поштою або шляхом безпосереднього розміщення на Web-сервері;

- ведення бази даних типових питань та відповідей на них.

В базах даних ЄКРСУ базового рівня зберігаються дані про земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна, які територіально розташовані у межах кадастрового округу. Якщо клієнт (фізична або юридична особа) звертається із запитом на отримання даних про земельну ділянку, що розташована в іншому районі, то фахівець кадастрово-реєстраційного офісу за допомогою клієнтського програмного забезпечення може звернутися до системи іншого кадастрового округу, отримати необхідні дані та надати їх клієнту в уніфікованому вигляді.

–  –  –

Рис. 4.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«1. ПІБ Кімстач Олег Юрійович 2. Назва Трансформаторно-асинхронна система для електропривода герметичних об'єктів 3. Спеціальність 05.09.01 Електричні машини і апарати 4. Місце роботи Український Державний Морський Технічний університет ім. адм. Макарова 5. Де виконана дисертація Український Державний Морський Технічний університет ім. адм. Макарова 6. Науковий керівник Герасимяк Ростислав Павлович, д.т.н, професор 7. Опоненти Акімов Леонід Володимирович, д.т.н., професор Онищенко Олег...»

«УДК 351.82: 336.7 Галецька Т.І., кандидат економічних наук, старший викладач Національний університет «Острозька академія» Топішко О.І., магістр ПВНЗ «Європейський університет» УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН Досліджено проблеми функціонування вітчизняного ринку лізингу. Запропоновано напрями вдосконалення державного регулювання лізингової діяльності. Ключові слова: державне регулювання, лізинговий ринок, лізингові відносини, інвестиції. Исследовано проблемы...»

«Ларіонова К. Формування санаційного потенціалу як інструменту управління санацією підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс] / К. Ларіонова, Т. Донченко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 38-47. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12lklplp.pdf. УДК 336:658 JEL Classification: M21, O23 Катерина Ларіонова, Тетяна Донченко Хмельницький національний університет вул. Iнститутська, 11, м. Хмельницький, 29016,...»

«УДК: 330.342.146 В НЬС ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ И ЕК. ДО ШВИ СО Й АЛЬНИХ ЗАСАД СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Вишневський О.С. У статті розглянуто концептуальні засади соціальної орієнтації економіки регіону в Україні. Визначено принципи та механізми забезпечення соціально орієнтованої економіки регіону. Ключові слова: соціальна орієнтація економіки, регіон, концептуальні засади. Створення системи господарювання, спрямованої на встановлення балансу між соціальним та економічним розвитком...»

«Технічні науки  УДК 612.1 Т.М. НІКІТЧУК Житомирський державний технологічний університет ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕЄСТРАЦІЇ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ Розглянуто  методи  реєстрації  пульсової  хвилі,  подано  коротку  характеристику  кожного  методу,  їх  основні переваги та недоліки; визначено оптимальний метод реєстрації пульсограм відповідно до сучасних вимог  реєстрації пульсових хвиль  Ключові слова: пульсова хвиля, пульсограма, сфігмограма, реограма, фотоплетизмограма ...»

«ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Захист прав та інтересів приватних осіб у публічноправовій сфері в судовій системі Європейського Союзу Константий Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, науковий консультант управління забезпечення діяльності Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України УДК 342.922: 347.994 (477) У процесах асоціації з Європейським Союзом чималого значення для покращення національної правової основи і безпосереднього судового захисту прав і...»

«ПРИНЦИПИ РОБОТИ З ДИПЛОМНИКАМИ: Теми 1. Лише актуальні у світовому масштабі теми робіт. Переважно вони знаходяться в контексті наноелектроніки чи нанотехнологій. Більшість запропонованих тем мають безпосереднє відношення до моєї теперішньої наукової діяльності або входять до моїх наукових інтересів. Методичне забезпечення Дипломники вичерпно забезпечуються актуальною науковою літературою, в тому числі підручниками кращих наукових видань Світу: Cambridge, Oxford Univ. Press, etc. Там, де це...»

«Посібник користувача Nav N Go iGO Навігаційна програма для PDA Українська Квітень, 2008, версія 1.1 Авторське право Цей продукт та інформація, що міститься в ньому, може змінюватися без попереднього повідомлення. Цей посібник не може ані цілком, ані частково відтворюватися або передаватися в будьякій формі, чи то електронній, чи то механічній, включно з фотокопіюванням і записом, без явної письмової згоди Nav N Go Kft. © 2008 Nav N Go Kft. Дані мап Whereis® належать © 2006 Telstra Corporation...»

«КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИЦЕП, ПОЛУПРИЦЕП, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЕЗД, УСТОЙЧИВОСТЬ, ПОДКАТНАЯ ТЕЛЕЖКА, КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ, МОМЕНТ ИНЕРЦИИ, КООРДИНАТЫ ЦЕНТРА МАСС УДК 621 43 ШЕСТИТАКТНИЙ ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ З ЛАНЦЮГОВОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ КРУТНОГО МОМЕНТУ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГІЇ ПАРИ3 Сахно В.П., доктор технічних наук Ковальчук Г.О., Ященко Д.М., Корпач О.А., Тріфонов Д.М. Постановка проблеми. У всіх сучасних двигунах внутрішнього згоряння ефективність згоряння палива складає біля 75 %, термічний...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України Зварювальний факультет Наукове товариство студентів та аспірантів ЗФ Збірка тез доповідей V Міжнародної студентської наукової конференції «Досконалість зварювання – комплексний підхід» НТУУ КПІ 2011 Збірка тез доповідей учасників V Міжнародної студентської наукової конференції «Досконалість зварювання – комплексний підхід»/ Уклад.: Остапенко В. С., К.: НТУУ «КПІ», 2011 р. – 52 с. Укладач: Остапенко Віталій Сергійович...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»