WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Повномасштабний проектний документ Уряд України Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй Глобальний Екологічний Фонд «Подолання бар’єрів на шляху зменшення викидів парникових ...»

-- [ Страница 1 ] --

Неофіційний переклад

Перша редакція

Повномасштабний проектний документ

Уряд України

Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй

Глобальний Екологічний Фонд

«Подолання бар’єрів на шляху зменшення викидів парникових газів

через підвищення енергоефективності системи централізованого

теплопостачання»,

Фаза 2

PIMS 3056

Atlas Award ID:

Atlas Project ID:

Короткий опис

Запропонований проект розглядає ключову проблему скорочення викидів парникових газів шляхом масштабного підвищення енергоефективності в секторі комунального теплопостачання

України. Передбачене покращання ситуації відбуватиметься за рахунок чотирьох складових:

1. Сприяння створенню бази для систематичної діяльності з підвищення енергоефективності на місцевому рівні;

2. Комплексний підхід до впровадження заходів з підвищення енергоефективності постачання і споживання тепла з метою максимальної економії палива та зменшення викидів;

3. Залучення зовнішніх інвестицій для впровадження програми з енергозбереження в пілотному місті (м. Рівне);

4. Конкретні заходи з поширення проекту, включаючи розробку необхідних процедур, рекомендацій, методик, підготовку інформаційних матеріалів та їх розповсюдження, підвищення обізнаності громадськості за допомогою залучення неурядових організацій, зокрема тих, що працюють у сфері екології та енергоефективності.

Проект передбачає створення приватну енергосервісну компанію (ЕСКО), що виступатиме в якості інноваційного механізму для впровадження енергоефективних проектів в Україні на муніципальному, регіональному та національному рівнях.

Неофіційний переклад Подолання бар’єрів на шляху зменшення викидів парникових газів через підвищення Перша редакція енергоефективності системи централізованого теплопостачання, Фаза 2 ЗМІСТ Скорочення та абревіатури

1. Передумови реалізації проекту

Ситуаційний аналіз

1.1.

Стратегія

1.2.

Керівництво Проектом

1.3.

Бюджет та план моніторингу / оцінки виконання проекту

1.4.

Юридичний контекст

1.5.

2. Структура стратегічних результатів та виконання завдань ГЕФ

Аналіз додаткових витрат

2.1.

2.2. Аналіз логічної структури

3. Сукупний бюджет та робочий план

4. Додаткова інформація

Інші угоди

4.1.

ЧАСТИНА II: Органіграма Проекту

4.2.

Посадові інструкції та вимоги до основного персоналу проекту

4.3.

План залучення партнерів

4.4.

СТОРІНКА ПІДПИСІВ

СПИСОК ДОДАТКІВ:Додаток 1. КОРОТКИЙ ОПИС ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Додатки до Короткого Опису Виконання Проекту:

Додаток А: Аналіз додаткових витрат Додаток В: Аналіз логічної структури проекту Додаток В 1: Детальний список заходів Додаток С: Коментарі до звітів проекту Додаток D: Листи підтримки Додаток F: Критерії переходу до другої фази проекту: оціночний лист Додаток G: Стратегічний план компанії „ЕСКО-Рівне” Додаток H: Перелік проектів з енергозбереження з тривалим терміном окупності

–  –  –

1. Передумови реалізації проекту

1.1. Ситуаційний аналіз 1.1.1. Контекст та глобальне значення Повномасштабний проект було ухвалено в січні 2000 року, але через фінансові перешкоди, з якими довелося стикнутися ГЕФ, проект було розділено на дві частини: скоро завершується перша Фаза проекту, під час якої в м. Рівне було створено енергосервісну компанію яка, в свою чергу, впровадила низку енергоефективних проектів на обраних комунальних теплопостачаючих об’єктах. Наступна, друга Фаза, яка є предметом цього документу, буде базуватися на вже існуючих досягненнях ЕСКО та сприятиме консолідації отриманого досвіду з метою покращання комунального теплопостачання як на рівні пілотного міста Рівне, так і всього регіону.

Україна все ще залишається однією з найменш енергоефективних країн у світі і має найвищий рівень викидів парникових газів серед усіх країн СНД. Проведені дослідження показують, що в 2002 році обсяг викидів становив 487 мільйона тон вуглецевого еквіваленту (для порівнянні: в 2001 році цей показник становив 482 мільйонів тон). Таким чином, на душу населення в Україні припадає понад 10 тон вуглецевого еквіваленту на рік. При цьому на потреби теплопостачання будівель споживається майже 25% усього палива, що використовує країна. Отож, існує величезний потенціал для підвищення енергоефективності даного сектору економіки і Україна хоче його активно реалізовувати.

Починаючи з 1991 року Уряд України приділяє велику увагу розвитку енергетичного сектору. В 1996 році була прийнята Національна Енергетична Програма, розрахована до 2020 року. Саме цей документ визначає урядову політику та пріоритети: енергозбереження, використання місцевих ресурсів, розвиток енергетики, що використовує відновлювальні джерела, цільові інвестиції в стратегічні галузі з метою зменшення енергоспоживання. В галузі комунального теплопостачання програма передбачає реконструкцію та відновлення існуючих теплових мереж і ТЕЦ, сприяння використанню побічного тепла, що скидається, будівництво нових високоефективних котелень тощо.

Відповідно до урядових пріоритетів, даний проект пов’язаний із ключовими аспектами зменшення викидів парникових газів через низку широкомасштабних вдосконалень та підвищення енергоефективності системи комунального теплопостачання в Україні.

Передбачене покращання ситуації відбуватиметься за рахунок чотирьох складових:

1. Сприяння створенню бази для систематичної діяльності з підвищення енергоефективності на місцевому рівні;

2. Комплексний підхід до впровадження заходів з підвищення енергоефективності постачання і споживання тепла з метою максимальної економії палива та зменшення викидів;

3. Залучення зовнішніх інвестицій для впровадження програми з енергозбереження в пілотному місті (м. Рівне);

4. Конкретні заходи з поширення проекту, включаючи розробку необхідних процедур, рекомендацій, методик, підготовку інформаційних матеріалів та їх розповсюдження, підвищення обізнаності громадськості за допомогою залучення неурядових організацій, зокрема тих, що працюють у сфері екології та енергоефективності.

1.1.2 Аналіз бар’єрів, основних загроз та їх причин

–  –  –

3. Брак досвіду та технічних можливостей для підготовки, впровадження та адміністрування енергоефективних проектів;

4. Високі операційні витрати для відносно невеликих проектів;

5. Відсутність інформації про існуючі можливості впровадження енергоефективних проектів.

1) Складність отримання фінансування для енергоефективних проектів a. Заходи, передбачені для подолання цього бар’єру ЕСКО має стати механізмом для залучення місцевих / іноземних інвесторів, довівши свою прибутковість та привабливість для інвесторів;

b. Успіхи Фази 1 в подоланні цього бар’єру Компанія „ЕСКО-Рівне” була зареєстрована у формі закритого акціонерного товариства 12 листопада 2003 року. Акції „ЕСКО-Рівне” належать компаніям-засновницям: КТП „Комуненергія” (обласна теплопостачаюча компанія) та КП „Міськсвітло” (комунальне підприємство, що займається міським освітленням) та колективу самої ЕСКО.

Компанії належать інвестиції на суму 1,5 мільйона доларів США згідно 15 укладених договорів енергоефективного підряду (ДЕП). Щомісяця „ЕСКО-Рівне” отримує 25 000 доларів в якості повернення коштів за рахунок фактично отриманого енергозбереження.

Передбачається, що компанія почне отримувати прибуток від зроблених інвестицій через 5 років.

c. Стратегія Фази 2 щодо вирішення проблем, які залишилися На даний момент компанія не має приватних акціонерів. З метою виправлення ситуації компанія „ЕСКО-Рівне” змінює свої установчі документи.

Компанія „ЕСКО-Рівне” вже контактувала з кількома потенційними інвесторами та передала їм для ознайомлення свій Бізнес план на 2005 рік. Відбулося декілька зустрічей із потенційними інвесторами, під час яких представники компаній обмінювалися запитаннями та відповідями.

Вичерпна інформація про компанію „ЕСКО-Рівне” розміщена на її веб-сайті (www.escorivne.com) і доступна будь-якому потенційному інвестору.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вирішення юридичних та фінансових питань: гарантія повернення коштів, коливання курсу національної валюти, процеси передачі прав власності на обладнання, вирішення спірних питань тощо.

2) Інституційні перепони a. Заходи, передбачені для подолання цього бар’єру Розвиток можливостей муніципалітетів укладати ДЕП;

Перехресне субсидіювання тарифів на теплопостачання (наприклад, компенсація низьких тарифів) ускладнює фінансову сторону, адже робить самі послуги теплопостачання не прибутковими;

Витрати на комунальні послуги, включаючи теплопостачання, зменшують попит та економічну ефективність інвестицій з боку споживачів.

–  –  –

Платежі від кінцевих споживачів збирає КТП „Комуненергія” і при запропонованій o схемі ніяк не впливає на виконання ДЕП між муніципалітетом і компанією „ЕСКОРівне”.

Перехресне субсидіювання було видалено з тарифів на тепло. Незважаючи на те, що напряму це не впливає на вже укладені ДЕП між муніципалітетом і ЕСКО, це є важливим кроком для створення привабливого інвестиційного середовища;

В стандартну практику вводиться білінгова системи, встановлені безпосередньо у кінцевих споживачів. Було встановлено лічильники тепла і за рахунок цього збільшилась кількість платежів.

c. Стратегія Фази 2 щодо вирішення проблем, які залишилися Запровадження оплати згідно реально спожитого тепла;

Розробка та впровадження нового програмного забезпечення для білінгової системи;

Розробка інструментів для гарантування регулярного повернення коштів клієнтами.

3) Брак досвіду та технічних можливостей для підготовки, впровадження та адміністрування енергоефективних проектів a. Заходи, передбачені для подолання цього бар’єру Розробка та впровадження інвестиційного плану;

Проведення додаткового навчання / тренінгів персоналу ЕСКО у здійсненні енергоаудиту, розробки ДЕП, фінансовому плануванні та підготовці проектів для отримання банківських кредитів.

b. Успіхи Фази 1 в подоланні цього бар’єру Створення загальноміського інвестиційного плану ;

Завершення основної частини програми розвитку можливостей компанії.

c. Стратегія Фази 2 щодо вирішення проблем, які залишилися Налагодження твіннінгових відносин з провідною західною ЕСКО - компанією для вивчення досвіду та особливостей ведення енергосервісного бізнесу;

Проведення додаткового навчання із розробки привабливих для банків проектів.

4) Висока операційні витрати для відносно невеликих проектів a. Заходи, передбачені для подолання цього бар’єру Для впровадження енергоефективного проекту муніципалітету необхідно зробити декілька кроків: попередній техніко-економічний аналіз майбутнього проекту, розробка проекту, його технічне виконання, здача в експлуатацію та подальша експлуатація. Усі ці кроки робляться у вигляді окремих операцій. В разі застосування ДЕП необхідно буде зробити лише один крок.

ЕСКО компанія, маючи більший досвід та зацікавленість у таких проектах, здатна самостійно виконати усю необхідну роботу значно ефективніше та за менші кошти.

b. Успіхи Фази 1 в подоланні цього бар’єру Компанія „ЕСКО-Рівне” виконує 15 ДЕП, згідно яких муніципалітет ставив перед ЕСКО загальне завдання, залишаючи компанії самостійно провести оцінки об’єктів, розробити та впровадити проект і закупити усе необхідне обладнання / послуги.

c. Стратегія Фази 2 щодо вирішення проблем, які залишилися Послідовне поєднання декількох ДЕП в один великий проект, наприклад для загальноміської програми енергозбереження.

5) Відсутність інформації про існуючі можливості впровадження енергоефективних проектів

–  –  –

Підготовка інвестиційної програми;

b. Успіхи Фази 1 в подоланні цього бар’єру Проведення цільових тренінгів та надання спеціальних консультацій, застосування індивідуального підходу до керівників підприємств тощо;

c. Стратегія Фази 2 щодо вирішення проблем, які залишилися Надання консультацій зацікавленим муніципалітетам та теплопостачаючих підприємствам;

Здійснення заходів, направлених на цільові групи.

1.1.3. Інституційний, галузевий та політичний контексти Рівненський муніципалітет, місцева теплопостачаюча компанія та обласна державна адміністрація підтримали ідею створення „ЕСКО-Рівне” для впровадження енергоефективних проектів в м. Рівне.

Таке рішення мало декілька причин:

Величезні бюджетні витрати на тепло для комунальних будівель і субсидії для житлових будинків;

Велика енергоємність при транспортуванні тепла, яка спричиняє ріст тарифів на тепло.

Тут слід також зазначити, що у порівнянні із іншими містами України в м. Рівне було досягнуто значного успіху в реформуванні муніципальної енергетичної галузі. Місто відмовилося від перехресних субсидій для компенсації витрат на тепло для різних категорій споживачів, було запроваджено прямий біллінг для усіх користувачів комунальної системи теплопостачання, і таким чином збільшено обсяги платежів за надані послуги. Зараз ці показники є одними з найвищих в Україні, а енергозбереження було визнано пріоритетом як для муніципалітету, так і для теплопостачаючої компанії. Місцеве керівництво готове йти далі у реформуванні місцевого енергетичного сектору і сприяти діяльності „ЕСКО-Рівне”, залучаючи приватних інвесторів.

Наприклад, вони гарантуватимуть оплату бюджетними організаціями рахунків за теплопостачання в повному обсязі та повний розрахунок по існуючим субсидіям для приватних користувачів (мешканців) перед теплопостачаючим підприємством, фіксація тарифу на теплопостачаючі послуги на весь інвестиційний період.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«УДК 329.1/6:06.017(477.8) “1920/1930” Р. Демчишак МІЖПАРТІЙНЕ ПОРОЗУМІННЯ В ПРОГРАМАХ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1920–1930-х рр. © Демчишак Р., 2007 З’ясовано місце ідеї консолідації національних сил суспільства в програмних документах легальних українських політичних партій Західної України міжвоєнного періоду. Проаналізовано специфіку бачення міжпартійного порозуміння кожною із розглядуваних партій. Досліджено окремі політичні акції українських...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя На правах рукопису БАРАН Денис Ярославович УДК 620.178.ВПЛИВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ТЕМПЕРАТУР НА МІЦНІСТЬ І ЦИКЛІЧНУ ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТЕПЛОСТІЙКОЇ СТАЛІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ Спеціальність: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник Ясній Петро Володимирович, доктор технічних наук, професор, заслужений...»

«ПОСІБНИК Покрокова навігація для пристроїв GPS від Посібник до програми Mireo DON’T PANIC © 2011 Mireo d.d. Всі права застережено. Всі права застережені. Жодна частина цього документу не може бути відкрита третім особам, перекладена, копійована або відтворена у будь-якій формі, повністю або частково, будь-яким електронним або механічним способом, шляхом ксерокопіювання, запису або іншим чином без попередньої офіційної письмової згоди Mireo d.d. Застереження Ми доклали усіх можливих зусиль, щоб...»

«1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 2 лютого 2001 р. № 47.2. Бородкин А. С. Бухгалтерский учет в промышленности. — К.: Вища школа, 1983. — 255 с.3. Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых объединениях. — К.: А.С.К., 2000. — 624 с.4. Ерофеева В. А. Учет и контроль использования ресурсов в объединении. — Л.: ЛГУ, 1987. — 176...»

«УДК 352.008.8 ТУРЧИНОВ Іван Євгенович, аспірант ХарРІ НАДУ РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Визначаються напрями діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування щодо розвитку громадського партнерства на місцевому рівні на основі теоретичного аналізу поняття «соціальний капітал». Ключові слова: соціальний капітал, громадське партнерство, громадські організації, органи місцевого самоврядування, соціальні організатори....»

«Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ ТА САМОСТІЙНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА Гранулометричний склад ґрунту. Фізичні, фізико механічні і водні властивості Затверджено на засіданні кафедри фізики, хімії і агрономії Протокол №5 від 16.01.2012р. Затверджено на засіданні Методичної ради ННІ ПХВ Протокол №5 від.20.01. 2012р. Харків 2012 О.В....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ШЕСТОПАЛОВ Іван Миколайович УДК 622.28.04: 622.268.1 ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РАМНО-АНКЕРНОГО КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК ГЛИБОКИХ ШАХТ Спеціальність: 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Донецьк – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі розробки родовищ...»

«СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Мішньова Наталія Андріївна УДК 631.45:338.24 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОДЮЧІСТЮ ГРУНТІВ Спеціальність 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Сумському державному аграрному університеті Міністерства агропромислового комплексу України Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Царенко...»

«М.Л. РЯБЧИКОВ, С.В. ЧЕЛИШЕВА, С.М.ВІЛКОВ МЕТОДИ АПРОКСИМАЦІЇ ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НОВОЕ СЛОВО ХАРКІВ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М.Л. Рябчиков, С.В. Челишева, С.М.Вілков МЕТОДИ АПРОКСИМАЦІЇ ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ХАРКІВ Видавництво «Новое слово» УДК 677.017.4 ББК 37.23-3 Р 98 Рецензенти: Н.П. Супрун, доктор технічних наук, професор...»

«Семчик О. В. Поняття та зміст механізму реалізації права на землі залізничного транспорту України which are contained in legal acts of foreign countries. The need for the new approach to the formulation of the notion of artificial water body was detected from the analysis. The notion of legal category should contain the most important legal and natural features. There were identified legal and natural features of artificial water body. The most important features were chosen among them. It was...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»