WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 623.407 Петро Євтух, Богдан Оробчук, Олександр Рафалюк, Сергій Піскун Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ...»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009

УДК 623.407

Петро Євтух, Богдан Оробчук, Олександр Рафалюк, Сергій Піскун

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ РАЙОННИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

Анотація. Розглянуто особливості застосування інноваційних технологій при побудові автоматизованої системи диспетчерського керування районом електромереж (АСДК РЕМ), її функціональні можливості та обладнання. Приведено технічні параметри цієї системи.

Ключові слова: автоматизована система, диспетчерське керування, електропостачання, електромережі.

Peter Yevtukh, Bogdan Orobchuk, Olexandr Rafaljuk, Sergiy Piskun

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF CONTROLLER'S MANAGEMENT

OF ELECTRO-SUPPLY OF DISTRICT ELECTRIC SYSTEMS

Abstract. The features of application of innovative technologies are considered at the construction of the automated system of controller's management of the electric systems a district, it functional possibilities and equipments. The technical parameters of this system are resulted.

Безперебійне електропостачання уcіx споживачів є основним завданням запропонованої інноваційної технології.

Забезпечення безперебійності електропостачання вимагає наявності в персоналу оперативно-диспетчерських служб достовірної інформації про стан енергооб’єктів та параметри мережі, щоб оперативно впливати на електропостачання в будь-яких аварійних ситуаціях та своєчасно запобігати виходу з ладу системи при перенавантаженні. Контроль стану та управління енергооб’єктами забезпечують системи телемеханіки.

Особливістю запропонованої технології є наявність надійного, високошвидкісного та відносно недорогого каналу зв’язку. Більшість сучасних систем керування електропостачанням працює по каналах лінійного зв’язку, побудова та експлуатація яких сьогодні потребує великих капіталовкладень.

Значно дешевшим i надійнішим є радіоканали зв’язку.

Сучасні канали радіозв’язку, які знаходять застосування в системах телемеханіки, дозволяють з великою достовірністю здійснювати прийомпередачу інформації в діапазоні 148-172 мГц на швидкості до 19200 біт/с при ширині каналу в 25 кГц. Саме на такі канали зв’язку орієнтована автоматизована система диспетчерського керування районом електромереж (АСДК РЕМ) «Стріла». Комплекс включає обладнання диспетчерського пункту та обладнання для підстанції 110/35/10 кВ.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009 АСДК РЕМ «Стріла» призначена для побудови автоматизованих систем збору даних, контролю i керування обладнанням електричних підстанцій по радіоканалу зв’язку, а також передачі даних про стан електричних підстанцій по будь-яких сучасних каналах зв’язку на вищий рівень керування - обленерго.

Особливості побудови системи:

- розподілена архітектура обчислювальних засобів;

- моніторинг процесів в реальному масштабі часу;

- передача сигналів тривоги;

- диспетчерське керування збором даних.

Система АСДК РЕМ «Стріла» забезпечує:

- керування включенням/виключенням фідерів на електричних підстанціях;

- контроль параметрів телесигналізації;

- контроль параметрів телевимірювань в стандарті ГСП;

- збip даних з інтелектуальних лічильників електроенергії («Енерія-9», «Елвін» NP-03 ADD-ED0.3-U i т.д.) iз зовнішнім інтерфейсом RS-485, RS-232 чи струмова петля;

- ретрансляцію інформації інформаційних i вимірювальних пристроїв зi стандартним послідовним інтерфейсом;

- збip даних про роботу релейного захисту електричних підстанцій;

- аварійну передачу сигналів тривоги про нештатну роботу обладнання електричної підстанції (самочинна зміна стану сигналів ТС тощо);

- передачу інформації про несанкціоноване відкриття КП;

- документування оперативної i аварійної інформації у відповідних журналах;

- ведення технологічних радіопереговорів.

Обладнання системи АСДК РЕМ «Стріла» (рис. 1) побудоване з використанням сучасної ПЕОМ та нової мікропроцесорної елементної бази.

До складу системи АСДК РЕМ «Стріла» входять:

- обладнання диспетчерського пункту керування (ДПК);

- обладнання контрольованого пункту (КП);

- обладнання передачі даних на вищий рівень керування.

Кількість контрольованих пунктів визначається кількістю електричних підстанцій, якими керує диспетчер РЕМ.

Для забезпечення роботи системи необхідно два радіоканали зв’язку:

- основний канал, по якому ведеться керування електричними підстанціями;

- резервний (аварійний) канал, по якому передаються аварійні повідомлення (нештатні ситуації на КП).

У системі передбачена можливість використання для керування електричними підстанціями одного каналу радіозв’язку. В цьому випадку сигнали керування i аварійні повідомлення передаються по одному (основному) каналу зв’язку.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009

В якості каналоутворюючої апаратури може використовуватись симплексний радіомодем PI-02.31 або прийомопередавач будь-якої радіостанції (KENWOOD, Motorola, Opioн i т.п.) з платою радіомодему на швидкість передачі даних в радіоканалі 1200, 2400, 4800 бод. На даний час проводяться випробування плати радіомодему на швидкість передачі даних 19200 бод.

–  –  –

Рис. 1. Структура АСДК РЕМ «Стріла»:

БЗД-Л - блок збору даних з інтелектуальних лічильників електроенергії;

БЗД-РЗ - блок збору даних релейного захисту; БТМ - блок телемеханіки;

ДПК - диспетчерський пункт керування; РМ – радіо модем; Р/с ОК (Р/с РК) – радіостанція основного каналу (резервного каналу) зв’язку; РП розподільчий пристрій; ПУ-ПЕОМ – пристрій узгодження з ПЕОМ Обладнання диспетчерського пункту керування призначене для керуСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009 вання електричними підстанціями, обладнаними канальними комплектами системи телемеханіки «Стріла» i забезпечує:

- видачу команд телекерування вимикачами фідерів на електричні підстанції;

- видачу команд контролю параметрів телесигналізації;

- видачу команд зняття параметрів телевимірювання (в залежності від того, які вимірювальні трансформатори встановлені на підстанції);

- видачу команд зняття показів інтелектуальних лічильників електроенергії (миттєві значення струму, напруги i потужності, значення накопиченої енергії тощо);

- ведення електронних технологічних журналів (оперативного i аварійного);

- відображення на екрані дисплея ПЕОМ поточного стану вибраної підстанції;

- прийом i відображення на екрані дисплея ПЕОМ аварійної сигналізації;

- звукову індикацію аварійної сигналізації;

- ведення технологічних переговорів диспетчера з обслуговуючим персоналом електричної підстанції;

- взаємодія з верхнім рівнем керування з можливістю ретрансляції інформаційних i телеметричних даних.

В якості пульта керування використана сучасна ПЕОМ з монітором 20.

До обладнання диспетчерського пункту входять наступні блоки:

- ПЕОМ;

- пристрій узгодження підключення радіомодема (ПУ-ПЕОМ);

- блок живлення радіомодема (2 шт.);

- радіомодем (2 шт.);

- антенно-фідерні пристрої (2 шт.).

При одноканальному виконанні системи АСДК РЕМ «Стріла» кількість радіоканалів зменшується до одного.

Особливість побудови ДПК полягає в тому, що пульт керування, в якості якого виступає ПЕОМ, i передаюча апаратура (радіомодем) територіально рознесені. Це викликано тим, що радіомодеми необхідно розміщувати якомога ближче до антенно-фідерних пристроїв з метою зменшення втрат потужності в антенному кабелі. Лінія зв’язку між радіомодемом i пристром узгодження з ПЕОМ повністю гальванічно розв’язана. Радіомодем може відноситись від ПЕОМ на значні відстані (до 300 м i більше).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Технологічні переговори можна проводити як по основному, так i по резервному каналах радіозв’язку – в залежності від того, до якого каналу підключений маніпулятор.

Керування технологічними процесами на електричній підстанції відбувається за допомогою ПЕОМ. На екрані дисплея відображається поточна інформація про стан вибраної підстанції у вигляді стандартних мнемосхем. Bci дії диспетчера по керуванню електричними підстанціями

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009

фіксуються в електронному оперативному журналі з прив’язкою до дати i часу. Керування апаратурою ДПК відбувається за допомогою клавіатури i маніпулятора «миші».

Обладнання КП призначене для побудови автоматизованої системи контролю i керування обладнанням електричної підстанції.

Обладнання КП забезпечує:

- видачу команд включення масляних або вакуумних вимикачів фідерів по команді, яка приходить від ДПК;

- видачу команд виключення масляних або вакуумних вимикачів фідерів по команді, яка приходить від ДПК;

- передачу на ДПК по запиту сигналів ТС;

- передачу на ДПК по запиту результатів телевимірювання з вимірювальних трансформаторів в стандарті ГСП;

- передача на ДПК по запиту показів з інтелектуальних лічильників електроенергії (значення напруги, струму по трьох фазах, миттєвого значення потужності, накопиченої енергії);

- передача на ДПК запиту на проведення технологічних переговорів;

- передача на ДПК сигналу про несанкціоноване відкриття контейнера з апаратурою КП;

- передача на ДПК сигналу тривоги – самочинної зміни стану ТС.

В якості давача ТС використовуються вільні «cyxi контакти» перемикача включення/виключення масляних або вакуумних вимикачів:

- струм на «сухих контактах» - 20 мА;

- напруга на «сухих контактах» - 120 В.

Струм на «cyxi контакти» подається від ізольованого блока живлення, вхідні кола блока ТС захищені опторозв’язкою.

Загальна кількість сигналів ТС, які знімаються з обладнання підстанції з можливістю нарощення їx до 45 i більше (модуль нарощення - 15).

Команда ТУ виконується шляхом замикання контактів реле блока ТУ-Р.

Кількість команд ТУ - вкл. i ТУ - викл. - 15 кожного з можливістю їx нарощення до 45 (модуль нарощення - 15).

Кожний iз сигналів однойменної команди ТУ видається замиканням нормально розімкнутих контактів реле:

- комутована напруга - не більше 250 В;

- струм комутації - не більше 10 А;

- характер навантаження - активноіндуктивний.

Література.

1. Автоматизована система диспетчерського керування (АСДК) «Стріла». Технічний опис і інструкція по експлуатації. Тернопільське КБ «Стріла». 46023, м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 6.

2. Автоматизация диспечерского управления в электроэнергетике / Под ред. Руденко Ю. М., Семенова В. А. – М.: МЭИ, 2000

3. http://www.telescfda.ru/. Комплекс управления уличным освещением

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009

«Луч». ООО «ТелеСофт», г. Краснодар

4. http://www.asuno.ru/links.html. ООО «Современные Технологии Автоматизации» г. Псков, ул. Школьная д. 8

5. http://www.echelon-lon.ru/news/street-light-control.ahtm. ПО Streetlight Vision для дистанционного управления уличным освещением по сети LonWorks через удобный Web-интерфейс

6. Автоматизована система диспетчерського керування (АСДК) «Стріла». Технічний опис і інструкція по експлуатації. – Тернопіль.

Тернопільське КБ «Стріла», вул. 15 квітня, 6.

Literatura.

1. The automated system of supervisory control (ASDC) "Arrow". Technical description and instruction manual [Avtomatyzovana systema dyspetchers'koho keruvannya (ASDK) «Strila». Tekhnichnyy opys i instruktsiya po ekspluatatsiyi] Ternopil's'ke KB «Strila».

2. Rudenko Yu. M., Semenova V. A.Automation dyspecherskoho Control in Electricity[Avtomatyzatsyya dyspecherskoho upravlenyya v эlektroэnerhetyke]Moscov, MЭY, 2000

3. The complex management of street lighting "Ray." LLC "Telesoft" [Kompleks upravleniya ulichnym osveshcheniem «Luch». OOO «TeleSoft»], available at: http://www.telescfda.ru/.

4. "Modern Technologies in Automation", Pskov, ul. School, 8[OOO «Sovremennыe Tekhnolohyy Avtomatyzatsyy» h. Pskov, ul. Shkol'naya d.

8], available at: http://www.asuno.ru/links.html.

5. Streetlight Vision software for remote control of street lighting on the LonWorks network via a convenient Web-based interface[. PO Streetlight Vision dlya dystantsyonnoho upravlenyya ulychnыm osveshchenyem po

sety LonWorks cherez udobnыy Web-ynterfeys], available at:

http://www.echelon-lon.ru/news/street-light-control.ahtm.

6. The automated system of supervisory control (ASDC) "Arrow". Technical description and instruction manual [Avtomatyzovana systema dyspetchers'koho keruvannya (ASDK) «Strila». Tekhnichnyy opys i instruktsiya po ekspluatatsiyi]Похожие работы:

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №1(3) УДК 342.6:347.471 (477) С. І. Іщук кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ У нашій державі за роки незалежності частково сформована державна політика у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства, забезпечення відкритості та прозорості діяльності...»

«СЕКЦІЯ №7 – НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ, ТЕХНІЧНА ТА МЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА УДК 534.8.081.7 Ардельська О. В., студентка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ АКУСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН Статистика останніх років свідчить про неухильний ріст захворюваності і смертності від несвоєчасної діагностики патологічних змін в тканинах організму людини. При медичній діагностиці ультразвуковим методом...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ А.В.ПАВЛЕНКО, Л.П.КАГАДІЙ, В.Л. КОПОРУЛІН ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ Затверджено на засіданні Вченої ради академії як навчальний посібник. Протокол № 1 від 30.01.201 Дніпропетровськ НМетАУ 2012 УДК 517(07) Павленко А.В., Кагадій Л.П., Копорулін В.Л. Теорія функцій комплексної змінної: Навч. посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. 188 с. Викладені основи теорії функцій комплексної змінної....»

«БКК 74.202я7 A 92 Рекомендовано до друку вченою радою РОІППО (протокол №4 від 07.06.2011.р.) Рецензенти: Лобода П.І. — декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, доктор технічних наук, професор. Джунь Й.В. — завідувач кафедри математичного моделювання факультету кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член...»

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ АШИКОВА Евеліна Ібрагимівна УДК 353.1:502/504 МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 25.00.02 – механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Івано-Франківськ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному Університеті нафти і газу. Науковий керівник: – доктор наук з...»

«УДК 711:34 К. Гавроньскі, доктор технічних наук, завідувач кафедри “Планування організації та охорони територій” Краківського університету сільського господарства О. Петраковська, доктор технічних наук, завідувач кафедри “Землевпорядкування та кадастр” Київського національного університету будівництва та архітектури Л. Тузова, кандидат архітектури, доцент кафедри “Землевпорядкування та кадастр” Київського національного університету будівництва та архітектури Й. Херник, доктор технічних наук,...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Олександр Пришляк ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ УДК ББК О.Пришляк Диференціальна геометрія : Курс лекцій. – К.: Видавничополіграфічний центр ''Київський університет'', 2004. – 68 с. ISBN Посібник написано на основі нормативних курсів, які автор читав на механіко-математичному факультеті й призначено для студентів, які навчаються за фахом математика чи механіка. Рецензенти В.В.Шарко, д-р фіз.-мат. наук, А.П.Петравчук, д-р фіз.-мат. наук...»

«Міністерство освіти України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет міжнародних відносин Серія: міжнародне право. Випуск ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН Програма курсу та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин Львів 2004 Олексів О.Б., Репецький В. М. Право зовнішніх зносин: програма курсу та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів: факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені...»

«Товарознавство та інновації · Вип. 4 · 2012 АСОРТИМЕНТ, ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ УДК 624.012 Братчун В.І., д-р техн. наук, проф. (ДонНАБА, Макіївка), Нагорна Н.П., канд. техн. наук, доц. (ДонНУЕТ, Донецьк) СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ВОЛОГОГО ДЬОГТЕШЛАКОВОГО КАМЕНЮ В ПРОЦЕСІ ЙОГО ПРИГОТУВАННЯ У статті подано аналіз експериментів зі зміцнення цеглини з дьогтешлакового каменю внаслідок активізації його дьогтем і вапном. Розглянуто фізколоїдні хімічні процеси, які...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ПРОГРАМА наукової конференції за підсумками науково-дослідної роботи університету за 2010 рік ДНІПРОПЕТРОВСЬК МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Секція “Аерогідромеханіки” Керівник секції – проф. Гоман О.Г. Секретар – ст. викл. Давидов В.І. Перше засідання (16 березня, 14.00, корп. 14, ауд.201) 1.Чисельний розрахунок нестаціонарних полів швидкостей у сліді за вісесиметричними тілами. Доц. Карплюк...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»