WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВСТУП Перед використанням даної машини уважно прочитайте цей посібник і тримайте його у легкодоступному місці для подальших ...»

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВСТУП

Перед використанням даної машини уважно прочитайте цей посібник і тримайте його у

легкодоступному місці для подальших консультацій. Виробник залишає за собою право модифікувати

пристрій без попередньої згоди на це споживача і без отримання будь-яких санкцій на це, якщо під час

цих модифікацій зберігаються основні технічні характеристики і забезпечується дотримання вимог

правил з техніки безпеки.

12)З території, яку ви збираєтесь обробляти ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ В приберіть каміння, дріт, скло, великі гілки, РОБОТІ шматки металу, будівельне сміття.

13)Не користуйтесь мотокультиватором при

1) Уважно прочитайте даний посібник і несправних засобах безпеки.

ознайомтесь з правилами управління і 14)Якщо ви вдарили мотокультиватор в використання мотокультиватора. Навчіться процесі роботи, зупиніть його і перевірте зупиняти машину і відключати управління. відсутність ушкоджень.

2) Мотокультиватором заборонено 15)Зверніть увагу на те, щоб машина не користуватись неповнолітнім особам, а пошкодилась під час заднього ходу. Якщо також особам, що не ознайомились з ви втратили рівновагу, негайно відпустіть принципом роботи мотокультиватора. рукоятки, механізм виводу з зачеплення

3) Оператор завжди повинен слідкувати за або мотокультиватор (в залежності від дотриманням належної відстані між людьми моделі) включиться автоматично. Ви і зоною його роботи. мабуть, знаєте, що цей механізм є дуже Оператор несе безпосередню важливим для вашої безпеки, не виводьте відповідальність за прямі і непрямі його з ладу.

пошкодження, завдані третім особам 16)Швидкість мотокультиватора повинна внаслідок роботи мотокультиватора. бути підібрана в залежності від

4) Будьте обережні. При включеному навколишнього середовища і умов роботи мотокультиваторі можливе травмування рук мотокультиватора.

і ніг. 17)Працюйте тільки при денному світлі або

5) Використовуйте мотокультиватор тільки з при достатньому штучному освітленні.

рукояткою, що знаходиться в робочій 18) Ніколи не залишайте мотокультиватор позиції. Це дозволяє утримувати безпечну без нагляду.

відстань між робочою зоною і 19)Уникайте працювати на схилах і на мотокультиватором. недостатньо стійких поверхнях.

6)Використовуйте леза і допоміжні 20)Для уникнення можливості пожежі:

пристрої тільки від того самого - Не заповнюйте бак надмірно.

виробника, оскільки це забезпечить - Не нахиляйте мотокультиватор під час безперебійну роботу мотокультиватора. обслуговування і регулювання, якщо в баку

7)Не вмикайте і не використовуйте є паливо.

мотокультиватор в замкнених просторах. - Розігріті частини (глушитель, головка) Вихлопні гази двигуна внутрішнього при роботі тримайте в чистоті, уникаючи згорання є шкідливим для здоров’я. потрапляння трави на них

8)Не заповнюйте паливний бак при включеному двигуні.

9)Не паліть під час роботи машини.

Найкраще використовувати довшу трубу для заливання палива з ціллю недопущення його проливання на корпус двигуна.

Температура зони поблизу вихлопної труби двигуна може бути вищою за 80°.

УВАГА: Небезпека опіків

–  –  –

ВІБРАЦІЯ РУКОЯТКИ Статично виміряна у відповідності до норм ISO 5349: 5,34 m/sy2.

ОПИСАННЯ УПРАВЛІННЯ (Мал. 2)

1)Рукоятка управління ручним дроселюванням.

2)Рукоятка управління передачею (пристрій безпеки).

3)Рукоятка ручного запуску (пристрій зворотного ходу).

4)Тяга для регулювання процесу культивації (регулюється).

5) Культиватор (з розширенням).

6) Захисна пластинка.

7) Важіль управління зворотною передачею (якщо застосовується).

8) Рукоятка вертикального регулювання.

Рукоятки вертикального і горизонтального регулювання (якщо застосовується).

ЗБОРКА МОТОКУЛЬТИВАТОРА (Мал. 3) Якщо інше не передбачене, Мотокультиватор розібрано і упаковано відповідним чином.

Для завершення зборки Мотокультиватора виконуйте нижченаведену процедуру:

Колесо Передачі

- Зафіксуйте супорт колеса відповідним болтом (С) і шплінтом (4) (Мал. С)

- Позиція транспортування "A"

- Робоча позиція "B" При позиції транспортування болт 1 має бути закріпленим, як показано на Мал. 3.

Для встановлення в робочу позицію, видаліть шплінт 2 і болт, потім проверніть супорт, після чого вставте шплінт і болт.

ЗБОРКА ЗАДНЬОЇ ТЯГИ (Мал. 4)

- Розташуйте тягу 3 у відповідності до центрального отвору, потім зафіксуйте гвинтом і гайкою, що закривається сама.

Тягу необхідно відрегулювати по висоті.

- Ослабте гвинт 4, відрегулюйте і знову загвинтіть знову (Мал. 4).

ЗБОРКА РУКОЯТОК (Мал. 5/A-5/B) Встановіть рукоятку 1 на Мотокультиваторі за допомогою відносних гвинтів і шайб, як показано на Мал. 5/a. Рукоятки мають бути відрегульовані по висоті в трьох положеннях, для цього необхідно відкрутити фіксатор 2 і розташувати гвинт в іншому отворі після того, як ви повернули рукоятку. Після цього закріпіть фіксатор. За бажанням споживача рукоятки можуть бути відрегульовані як по висоті, так і по ширині з можливістю їх фіксації в потрібних положеннях.

Для моделей, які мають дану функцію регулювання, ця операція може проводитись за допомогою важеля 3 (Мал.

5/b). Переконайтесь в тому, що важіль 3 закритий після регулювання.

ЗБОРКА ВАЖЕЛІВ (Мал. 5/C) Кабелі прямого і зворотного дроселювання (якщо застосовуються) вже приєднані до рами і з’єднані з відповідними важелями.

Помістіть важелі у відповідні гнізда рукояток.

Як змінити передачу (передня задня):

- Потягніть важіль управління 4: передня передача

- Потягніть важіль управління 5: задня передача (Мал. 5/C).

ЗБОРКА РОБОЧОГО ОРГАНУ ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ

МОТОКУЛЬТИВАТОРА (Мал. 6) Машина забезпечена пристроєм безпеки,

1.Очистіть ступиці і вали культиватора, який автоматично від’єднує механізм змастіть їх невеликою кількістю мастила, це приводу, якщо відпущені відповідні важелі спростить процес зборки і роботи. на рукоятках (2 Передня передача - 7

2.Закріпіть ступиці (Мал. 6, деталь 1) на Задня передача).

валу Мотокультиватора, приймаючи до

ЗАМІНА МАСЛА В ПРОЦЕСІ

уваги, що:

РЕГУЛЮВАННЯ МАШИНИ

- Край, що ріже культиваторної лапи (тільки коли гаряче) повинен розміщуватись лицем до Масло замінюється через кожні 100 годин ПЕРЕДНЬОЇ частини Мотокультиватора роботи (в'язкість масла SAE 80).

Заміна масла:

- Отвори на ступицях робочого органу повинні відповідати отворам на валу a) Послабте гвинт (Мал. 7).

Мотокультиватора b) Відрегулюйте машину і злийте масло за

- Зафіксуйте робочий орган на допомогою шприцу.

Мотокультиваторі за допомогою гвинтів (2) і c) Залийте близько 0,5 л нового масла.

гайок (3). Відрегулюйте машину з ціллю перевірки

3.Закріпіть боковий захист (5) за допомогою рівня масла.

гвинтів (6) і гайок (7). Масло повинно виливатись з отвору тільки

4.Виконайте ту саму процедуру для зборки до того, як машина торкнеться землі (точка іншого робочого органу. A).

Захисні пластинки d) Поставте гвинт на попереднє місце.

Робочий орган захищений пластинками (4), які повинні завжди знаходитись на робочому органі до роботи.

Закріплення цих захисних пластин за допомогою відповідних гвинтів є правилом безпеки, якого необхідно дотримуватись при запуску мотокультиватора. Кожен раз при використанні машини перевіряйте правильність їхнього кріплення.

ЗАПУСК ДВИГУНА

Для запуску двигуна прочитайте розділ „Використання і Обслуговування” Інструкції по використанню Мотокультиватора Як тільки двигун запущено, помістіть зубці на землю, міцно тримаючи Мотокультиватор опустіть ручку тяги на ґрунт. Потягніть важіль передньої передачі, дозволяючи робочому органу зануритись в ґрунт. Для пересування Мотокультиватора вперед, злегка підніміть робочий орган за рукоятки. Ручка тяги повинна постійно знаходитись в ґрунті в процесі роботи.

Використання: Робота з ґрунтом малої і середньої щільності. Робота з ґрунтом (культивація/розбивання). Обробка ґрунту (прополка). Удобрення ґрунту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Увага: Мотокультиватор не призначений для роботи з ґрунтом, вкритим густою травою/газонами. Також не рекомендується використовувати Мотокультиватор на кам’янистому ґрунті.

РЕГУЛЮВАННЯ ПРИСТРОЇВ

УПРАВЛІННЯ Увага: Робочий орган приводиться до руху тільки після включення відповідних пристроїв управління. Це відбувається за допомогою проводів (Мал. 8 деталі 2) і важелів управління.

Після цього важіль, що управляє приводом робочого органу запускає робочий орган тільки після того, як він пройде половину ходу. Після того, як він пройде повний хід (робоча позиція) пружина навантаження механізму затягування ременя (Мал. 8 деталь 1) повинна витягнутись приблизно на 6-8 мм. Якщо цих умов досягти неможливо (механізм регулювання досяг нижньої різьби), тоді відрегулюйте трапецевидний ремінь, перемістивши двигун впродовж борозен рами, де його закріплено.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

1) Періодично змащуйте місця з’єднань, проводи управління і пристрій для натягування ременя.

2) Тримайте машину і ножі в чистоті.

3) Періодично, щонайменше раз на сезон перевіряйте щільність закріплення гайок і болтів, в основному тих, що відповідають за обертання робочого органу.

Для заміни масла і обслуговування двигуна (свіча запалювання, повітряний фільтр, пристрої регулювання) дивіться інструкцію з користування двигуном.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1.Після зборки ременів, впевніться, що вони знаходяться всередині стійок 1 (Мал. 9).

2.Для того, щоб уникнути значних ушкоджень ременя задньої передачі, відрегулюйте проводи управління таким чином, щоб зовнішній діаметр пристроїв для затягування ременю відповідав зовнішньому профілю стінки 2 (Мал. 9).

3.При зборці покриття ременю, потягніть важелі управління для уникнення сходу ременю з направляючих.

4.Уникайте надмірного затягування гайок 4, оскільки це може викликати неповне повернення механізму для затягування ременя, що в свою чергу може викликати розрив ременя; таким чином перевірте, чи механізм для затягування ременя вільно пересувається на повний хід (Мал. 9).

5.Уникайте надмірного затягування гвинтів 6, оскільки це перешкоджає руху важеля, при необхідності ослабте їх (Мал. 10).

6.Перевірте механізми регулювання і пружини (для переднього і заднього управління) таким чином, щоб вони були зібрані у відповідності до Мал. 11:

- Важіль управління переднім приводом № 2 на рукоятці (7).

- Важіль управління заднім приводом № 7 на рукоятці (якщо застосовується) (8).

Сертифікат відповідності EC у відповідності до вимог EEC 98/37 Ми Emak S.p.A.

Via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) - ITALY Заявляємо під нашу відповідальність, що продукція

МОТОКУЛЬТИВАТОР ТИП:

MZ2060 - MZ2080 - MZ2090-MH160-MH180-MH190 Серійний номер: дивись на машині стосовно якого видано цей сертифікат стосовно якого видано цей сертифікат відповідає основним вимогам щодо безпеки і охорони здоров’я EEC Директива 98/37. Для нагляду за виконанням вимог щодо безпеки і охорони здоров’я, зазначених в директивах EEC застосовуються наступні стандарти технічні специфікації EN 709:1997

ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Даний виріб розроблено і вироблено відповідно до найсучасніших технологій. Фірмавиробник дає гарантію на нього на термін двадцять чотири (24) місяці з дня придбання у випадку його використання в особистих цілях/в якості хобі. Гарантія обмежується шістьма (6) місяцями у випадку його професійної експлуатації і трьома (3) місяцями у випадку здачі його напрокат.

Загальні гарантійні умови

1) Гарантійний термін установлюється, починаючи з моменту придбання даного виробу.

Компанія через свою торговельну мережу і мережу центрів технічної підтримки забезпечує безкоштовну заміну деталей, що мають дефекти вихідних матеріалів, виготовлення або зборки. Договір гарантії не впливає на права покупця, забезпечувані законодавством у відношенні наслідків дефектів або браку проданого виробу.

2) Технічний персонал фірми виконає гарантійні роботи максимально швидко в межах часу, обумовлених організаційними вимогами.

3) Для одержання гарантійного обслуговування необхідно пред'явити уповноваженим представникам цілком заповнений нижченаведений гарантійний талон з печаткою дилера, a також чек, що підтверджує дату покупки.

4) Виріб не підлягає гарантійному обслуговуванню:

- при очевидній відсутності обслуговування виробу;

- у випадку порушення умов експлуатації виробу або порушення конструкції;

- використання неналежного палива або змащення;

- використання запчастин або приналежностей, що не є фірмовими;

- якщо ремонт виробу робився самостійно або в неавторизованій майстерні.

5) Фірма-виробник не надає гарантії на вузли, що швидко зношуються і видаткові матеріали.

6) Гарантія не містить у собі операції по вдосконаленню або поліпшенню виробу.

7) Гарантія не містить у собі операції по запуску і техобслуговуванню, зроблені в період гарантійного терміну.

8) Претензії щодо ушкоджень, заподіяних при транспортуванні, повинні негайно пред'являтися транспортувальнику, інакше умови гарантії будуть вважатися порушеними.

9) Для двигунів інших марок (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki і т.д.), встановлених на наших виробах, зберігається гарантія їхніх виробників.

10)Гарантія не покриває прямий або непрямий збиток, що може бути заподіяний людям або їх власності, внаслідок несправності виробу або його вимушеного простою.

УВАГА!

Ця інструкція повинна супроводжувати виріб під час всього строку його служби.Похожие работы:

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 338:631.115:347 Остапенко Р.М., к.е.н., ст. викладач Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація. У статті розглянуті питання забезпечення стратегічного планування діяльності сільськогосподарських підприємств, аналізується вплив стратегії підприємства на його організаційно-економічний розвиток. Ключові слова: стратегія, прогнозування, планування....»

«УДК 681.3.06 ПУСТОВАРОВ В.І. СУПРОВОДЖЕННЯ КОНТРОЛЮ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМ І МОДЕЛЕЙ ФОРМАЛЬНИМ СПЕЦИФІКАЦІЯМ ЗАДАЧ Запропоновано механізми автоматизації доказового об’єктно-орієнтованого програмування задач за специфікаціями на базі контролю семантичної коректності взаємних перетворень кодів програм та специфікацій. Через ці механізми обґрунтовано використання аналітичного типу даних, який можна вбудувати до мов і систем програмування. Запропонований підхід дозволяє автоматизувати доказові...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 378.046.4 : 342.56 С. Г. Штогун викладач Національної школи суддів, кандидат юридичних наук, доцент, суддя у відставці ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ В УКРАЇНІ Однією із важливих позитивних новацій Закону України Про судоустрій і статус суддів від 7 липня 2010 року (надалі Закон) є принципово новий механізм призначення на посаду судді вперше. Так нормами цього законодавчого акту вперше...»

«Спорудження, обслуговування і ремонт газонафтопроводів УДК 539.4.013 НЕКРУГЛІСТЬ ТРУБ. РОЗРАХУНОК ДОДАТКОВИХ НАПРУЖЕНЬ ВІД ВНУТРІШНЬОГО ТИСКУ І. В. Ориняк, І. В. Лохман, В. В. Стипура, А. В. Богдан, С. О. Охрімчук Киев, Украина Обговорюються недоліки існуючих в стандартах процедур визначення некруглості форми поперечного перерізу труб. Запропоновані ефективні методи первинної обробки даних, які зокрема враховують наявність всіх трьох видів відхилення форми від ідеальної. Даються практичні...»

«УДК 622.531 Л.К. ЛІСТОВЩИК., ст. викладач Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУ України «КПІ»ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДВОБОЙКОВОГО ГІДРОМОЛОТКА ДЛЯ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД Обґрунтовано створення двобойкового ударного механізму, особливість якого полягає у використанні другого бойка у вигляді інерційної маси. Використання двобойкового механізму дозволяє зменшити віддачу при зведенні бойків за рахунок розділених ударних мас та збільшити коефіцієнт передачі енергії удару в породу...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» ТИЖДЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ – 2014 Матеріали студентської науково-технічної конференції 2014 р. Дніпропетровськ УДК [622+621+620.9+681.5+33+34] Тиждень студентської науки – 2014: Матеріали студентської науковотехнічної конференції 2014 р. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2014. – 198 с. До збірки увійшли кращі доповіді на студентській...»

«Реабілітовані історією. Харківська область: Книга перша. Ч. 1 / ДП «Редакційновидавнича група Харківського тому серії Реабілітовані історією».— К., X.: Оригінал, 2005.— 800 с: іл. Розділ 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій у 1919—1934 роках БЕРГЕН Давид Ісакович народився 1878 р. у с. Наумівка Павлоградського пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. Проживав ус.Наумівка Барвінківського р-ну. Селянин-одноосібник. Позбавлений виборчих...»

«УДК 65.012.2 О. В. Джумурат, провідний інспектор відділу митних платежів Східної митниці МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА РОЛЬ РИЗИКІВ У НЬОМУ У статті запропоновано методологічний підхід до формування системи економічної безпеки держави. Показано вплив та місце ризиків у даній системі. В статье предложен методологический подход к формированию системы экономической безопасности государства. Показано влияние и место рисков в данной системе. The...»

«можливість отримати ці фінансові послуги в одній установі, що значно заощаджує його час [1]. Аналіз досліджуваної проблеми дає змогу стверджувати, що для ефективної співпраці фінансових установ повинні бути створені сприятливі умови як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі. До факторів зовнішнього середовища, зокрема, відносять: розвиток економіки, демографічну ситуацію, систему оподаткування, регуляторну політику. До внутрішніх факторів належать: репутація компаній, підхід до ведення...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №3 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами _ УДК 378.147:004 М.О. ТОПУЗОВ Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНООСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ У статті розглянуто питання ефективної реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти. Розкрито зміст проектування інформаційно-освітнього середовища,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»