WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Р О Б О Ч А П Р О Г РА М А з дисципліни «Аналітична геометрія» Загальна кількість годин 68 з них: Факультет механіко-математичний Лекцій 34 Спеціальність математика Практичних занять — ...»

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету _______________ І. О. Парасюк

«_____» _________________ 200__ р.

Р О Б О Ч А П Р О Г РА М А

з дисципліни «Аналітична геометрія»

Загальна кількість годин 68

з них:

Факультет механіко-математичний Лекцій 34 Спеціальність математика Практичних занять — Кафедра геометрії Лабораторних занять — Курс 1 Семінарських занять — Група 1, 2 Курсове проектування — Семестр 2 Самостійна робота 7 Навчальний рік 2005-2006 Залік — Іспит 19

1. Графік навчального процесу Навчальні тижні ВИДИ ЗАНЯТЬ (аудиторні) (годин) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Лекції 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — Практичні заняття ————————————————— — Лабораторні заняття ————————————————— — Семінарські колоквіуми ————————————————— — Контрольні роботи ————————————————— — Комп’ютерне навчання ————————————————— — Атестація ————————————————— — Самостійна робота 7 Курсові проекти Графік

–  –  –

другого порядку і прямої. Дотична і нормаль.

Асимптотичні напрями кривої другого порядку. Центр кривої другого порядку. Діаметри кривої другого порядку. Головні напрями кривої другого 2 порядку.

Зведення загального рівняння кривої другого порядку до найпростішого вигляду за допомогою перетворення координат.

Зведення загального рівняння кривої другого порядку до найпростішого

–  –  –

Загальна теорія поверхонь другого порядку Загальне рівняння поверхні другого порядку. Взаємне розташування 14 поверхні другого порядку і площини. Взаємне розташування поверхні 2 другого порядку і прямої. Дотична площина і нормаль.

Центр поверхні другого порядку. Дотична конічна поверхня. Асимптотична 15 конічна поверхня. Діаметральна площина поверхні другого порядку. Голо- 2 вні напрями поверхні другого порядку.

Зведення загального рівняння поверхні другого порядку до найпростішого вигляду за допомогою перетворення координат.

Зведення загального рівняння поверхні другого порядку до найпростішого

–  –  –

Перелік рекомендованої літератури

1. Збірник задач з аналітичної геометрії / За ред. В. В. Кириченка. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. — 228 с.

2. П. С. Александров. Лекции по аналитической геометрии. — Москва: Наука, 1968.

3. В. В. Кириченко, Н. Ю. Петкевич, А. П. Петравчук. Аналітична геометрія. — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2003.

Примітка. Робоча програма складається в 2-х примірниках і подається до відповідного деканату; на осінній семестр — не пізніше 15 червня; на весняний семестр — не пізніше 15 грудня.

Затверджено на засіданні кафедри геометрії, протокол №__ від «___» ___________ 200__ року.

–  –  –Похожие работы:

«LINGUISTIC STUDIES. Volume 29 Куліш 1994: Куліш, П.О. Твори : В 2 т. – Т. 1. Поезії епічні і ліричні. Пізніші поезії [Текст] / П. О. Куліш. – К., 1994. – 559 с. Федькович 1896: Федькович, О.Ю. Твори. – Т. 1. Поезії [Текст] / О. Ю. Федькович / [впорядк. В. Щурат]. – Чернівці, 1896. – 128 с. Франко 1978: Франко, І. Зібрання творів : у 50 т. – Т. 12. Переклади та переспіви [Текст] / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1978. – 726 с. Франко 1914: Франко, І. Із літ моєї молодости : Збірка поезій...»

««Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7 (25). Ч. 3. – 2010. УДК 657.47 Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент Луцький національний технічний університет НОРМУВАННЯ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ © Тлучкевич Н.В. Розглянуто питання методики обліку і калькулювання за нормативними витратами в сільському господарстві. Ключові слова: аналіз, метод обліку витрат, собівартість, нормативні витрати. The questions and calculation method of accounting for...»

«АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на часткову компенсацію суб'єктам малого підприємництва витрат на участь в виставкових заходах, у тому числі в універсальній виставці «Покровський ярмарок» та Положення про роботу комісії з часткової компенсації суб'єктам малого підприємництва витрат на участь в виставкових заходах, у тому числі в універсальній виставці «Покровський...»

«Розділ 6 ФІНАНСОВЕ ТА БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УДК Д. О. ГЕТМАНЦЕВ ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Аналізуються основні напрями реформування податкового законодавства з метою забезпечення справедливого балансу між правами та обов’язками (компетенцією) учасників податкових відносин, що відповідає вимогам сьогодення. Робота повинна здійснюватись у чотирьох головних напрямах: 1) запровадження механізмів захисту прав платників податків; 2) усунення неузгодженості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»