WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії ...»

-- [ Страница 1 ] --

ФЛУОКСЕТИН

Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення

серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або

без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу), обсесивно-компульсивний розлад

(невроз нав’язливих станів), передменструальний синдром, синдром Туретта.1

Синдром Туретта, хвороба Туретта, синдром Жиля де ла Туретта – це генетично обумовлений розлад центральної нервової системи, що проявляється в дитячому віці та характеризується множинними моторними тиками і, як мінімум, одним вокальним або мезанічним тиком.

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування становить щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в середньому для повного придушення симптомів депресивного розладу. Механізм дії СІЗЗС–інгібування зворотного захоплення (reuptake) серотоніну, що призводить до збільшення кількості серотоніну в синаптичній щілині. Крім того вони мають вторинні фармакологічні якості, які проявляються меншою мірою:

інгібування зворотного захоплення норадреналіну та дофаміну, пряма стимуляція серотонінових 5-HT2С-рецепторів, інгібування мускарінових холінорецепторів. Кожний окремий препарат цієї групи має індивідуальні вторинні властивості.

Інші препарати цієї групи: циталопрам, есциталопрам, пароксетин, сертралін, флувоксамін (див. відповідні статті).

Альтернативні назви / синоніми: прозак, портал, ланнахер, профлузак, продек.

Діюча речовина: флуоксетин.

Рекомендації при вагітності: дані про використання у людини передбачають ризик в ІІІ триместрі.

Рекомендації при лактації: обмежені дані про застосування у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок): дані, отримані в експериментах над тваринами та інформація про застосування у людини не передбачають підвищеного ризику розвитку вроджених вад. Флуоксетин не є значним тератогеном для людини. Однак, вживання препаратів цієї групи на пізніх термінах вагітності асоціюється з певними порушеннями, а саме: самовільними викиднями, низькою вагою при народженні, передчасними пологами, неонатальним серотоніновим синдромом2, синдромом відміни, можливими тривалими нейроповедінковими порушеннями в неонатальному періоді, респіраторним дистресом, персистуючою легеневою гіпертензією, руховими розладами, гастроінтестинальними ознаками. Щодо флуоксетину, то застосування у людини супроводжується суперечливою інформацією про асоціацію препарату з вродженими вадами серця. Деякі дослідження повідомляють про зростання ризику легеневої гіпертензії при вживанні препарату після 20-го тижня вагітності. Байесівський аналіз з використанням розширеної бази даних американського національного дослідження щодо профілактики вроджених вад (The National Birth Defects Prevention Study, NBDPS) проаналізував вплив циталопраму, есциталопраму, флуоксетину, пароксетину, сертраліну при вживанні за місяць до та до 3-го місяця вагітності. Щодо флуоксетину: виявлена асоціація з дефектом міжшлуночкової перетинки, обструкцією вихідного тракту правого шлуночка та краніосиностозом.

Термін серотоніновий синдром (СС, serotonin syndrome (SS) вживається з 1991 року, цей стан також називається серотоніновою токсичністю, це несприятлива реакція на препарати антагоністи 5-гідроксітриптаміну. Може виникати як реакція на терапевтичну дозу, внаслідок навмисного отруєння або при взаємодії з іншими препаратами. Це надмірна стимуляція центральної нервової системи та периферійних серотонінових рецепторів. Ознаки варіюють від ледь помітних незначних, як тремор до загрозливих для життя гострих станів.

Інформація щодо досліджень на тваринах: проникнення препарату через плаценту продемонстровано у щурів на 12-й та 18-й день гестації. В інструкції до препарату вказано, що дози в 11 раз вищі за максимальні рекомендовані для людини не викликають несприятливих ефектів у щурів та кролів. Повідомляється про експерименти на щурах з використанням дози, яка в 17 раз перевищувала рекомендовану для людини, що викликало шкірні гематоми у щуренят. Цей ефект, ймовірно, пов’язаний з порушенням коагуляції. При введенні флуоксетину через зонд в дозі 10 мг/кг/день в другій половині вагітності виявлено, що препарат підвищує ризик розвитку легеневої гіпертензії шляхом підвищення проліферації гладкої мускулатури легеневої артерії.

В інструкції до препарату повідомляється про поведінкові порушення у щуренят при материнській дозі вищій за 12 мг/кг/день. При такій дозі зростає частота перинатальної смертності. Деякі дослідження не виявили розладів поведінки. Ще одне дослідження показало, що високі дози флуоксетину призводять до транзиторної затримки моторного розвитку. Вагітні щури, ліковані флуоксетином в пероральній дозі 12 мг/кг/день від середини вагітності до пологів, народили щуренят з меншою вагою. У віці 1-го тижня життя затримки ваги не спостерігалося. Тварини, які зазнали впливу флуоксетину, продемонстрували вищий рівень неспокою, як і дорослі при проведенні деяких поведінкових тестів, але не було зміни сексуальної поведінки, поведінкових тестів відчаю (behavioral despair) чи ангедонії (повна байдужість до радостей життя). Дослідження у мишей виявили зміни циркадного ритму в дорослого потомства самок, які приймали при вагітності перорально флуоксетин в середніх дозах 25 мг/кг/день з 13-го дня до постнатального 12-го дня. Клінічна значущість цих результатів залишається неясною.

Потомство щурів чоловічої статі, матері яких лікували флуоксетином в дозі від 10 до 20 мг/кг/день через шлунковий зонд з 13-го дня вагітності до 21-го дня життя, мали зменшену вагу тіла та яєчок в порівнянні з контрольною групою (не отримували препарат) та групою, яка отримувала його в дозі 5 мг/кг/день. Зміни в концентрації тестостерону не спостерігалось.

Також спостерігались гістологічні зміни яєчок у потомства щурів, яких лікували флуоксетином перорально в дозі 7,5 мг/кг/день з 1-го дня вагітності до 21-го постнатального дня. Не виявлено при цьому відмінності у вазі тіла та яєчок, концентрації тестостерону на 90

– 100 постнатальний дні або сексуальній мотивації і копулятивній поведінці на 35-й постнатальний день.

Інформація щодо впливу на плід: наводимо дані різних досліджень.

Проникнення через плаценту.

Невелике дослідження (N=27) продемонструвало наявність в амніотичній рідині флуоксетину та його активного метаболіту норфлуоксетину. Також плацентарний трансфер флуоксетину та норфлуоксетину виявлено у двох доношених новонароджених, які зазнали його впливу в ІІІ триместрі. Концентрація препарату в пуповинній крові була дещо нижчою за таку в материнській.

Повідомлення про вроджені вади розвитку.

Інгібітори зворотного захоплення серотоніну мають деякі спільні фармакологічні функції, але також і відмінності. Вважається, що краще кожний препарат розглядати окремо, порівнюючи з іншими з групи.

Повідомляється про ізольований випадок народження дитини з ліпоменінгоцеле3 після пренатального впливу флуоксетину протягом перших 2-х місяців вагітності.

Ліпоменінгоцеле (ліпомієломенінгоцеле ліпомієлошизис, ліпома конуса спинного мозку, ліпома спинного мозку) — варіант прихованої форми спінального дизрафізму, при якому в процесі ембрігенезу не відбувається повне розділення між нейроектодермою та мезенхімальними елементами, які формують хребет та м’які тканини навколо нервової трубки.

Інше повідомлення інформує про випадок окуло-аурікуло-вертебральної дисплазії (синдром Гольденхара) у хлопчика, який знаходився під впливом флуоксатину в дозі 20 мг/день протягом вагітності. Причинно-наслідковий зв’язок не вдалося встановити.

У 1993 році за підтримки виробника опубліковані підсумкові дані щодо 544-х вагітностей, при яких приймався флуоксетин. Значна частина таких вагітностей випала із подальшого спостереження. Повідомляється про наступні результати вагітностей: 91 перервана, 2 мертвонародження, 72 (15,9%) самовільні викидні. Частота великих вад розвитку не перевищувала популяційний рівень. 13 (3,4%) вроджених вад, про які повідомляється, включали: макростомію, дефект міжпередсердної перетинки, двобічне гідроцеле, аномалії шлунково-кишкового тракту, розлади сечовиділення, гепатобластому, трисомію 18, трисомію 21, амніотичну перетяжку. Постперинатально виявлено ще наступні зміни: аритмію, стеноз пілоруса (2 випадки), трахеомаляцію (3 випадки), заворот кишок.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Оновлення даних у 1997 році залучило 796 вагітностей з впливом препарату в І триместрі.

Подібно до попередніх даних не було виявлено зростання частоти вроджених вад та самовільного переривання вагітності.

28 інших ретроспективних спостережень за вродженими вадами, наданих виробнику, не виявили жодних закономірностей. Ці дані базувались на інформації, отриманій при опитуванні вагітних або акушерів-гінекологів без незалежного аналізу медичної документації. Не уточнюється також, чи діти були детально оглянуті педіатрами або дизморфологами.

Спостереження мічиганської програми медичних реципієнтів (Michigan Medical Recipients) за період 1985–1992 років із залученням 229101 закінченої вагітності виявило 142 вагітності з впливом флуоксетину, 109 з них – в І триместрі. Виявлено 2 великі вроджені вади розвитку (1,8%) при очікуваних 5-тьох, проте детальніша інформація відсутня. Не виявлено вад в 8-ми основних категоріях (серцево-судинні, розщілини обличчя, розщілина хребта, полідактилія, редукційні вади кінцівок, гіпоспадія, дефекти головного мозку та очей), інформація щодо яких доступна. Ці дані не підтверджують асоціації між флуоксетином та вродженими вадами розвитку.

Повідомлення групи тератологічних інформаційних служб включало 128 вагітностей з прийомом флуоксетину в І триместрі. Не виявлено доказів зростання частоти вроджених вад розвитку. Автори повідомляють про можливе зростання частоти самовільного переривання вагітності, яке, правда, не є статично значущим. Подальший мета-аналіз цієї ж групи дослідників не виявив зростання частоти вроджених вад при впливі препарату в І триместрі.

Каліфорнійська тератологічна інформаційна служба (The California Teratogen Information Service) надала результати 107-ми вагітностей з впливом флуоксетину. Хоча сучасна контрольна група не була включена в дослідження, не було виявлено зростання частоти вроджених вад або самовільного переривання вагітності, однак, автори зазначають, що 39% немовлят по вазі перевищували 90 перцентилів. На противагу цьому, проспективне спостереження за 138-ма новонародженими, які зазнали впливу різних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, виявило низьку вагу при народжені у дітей, матері яких приймали відносно високі дози флуоксетину (40-80 мг/день) протягом вагітності.

Данський медичний реєстр народжень (The Denmark Medical Birth Registry) за період 1997-2010 років не містить інформацію про відмінності в ризику самовільного переривання вагітності від впливу флуоксетину в групі вагітних, які приймали препарат в перші 35 днів вагітності проти групи, яка перестала його приймати за 3-12 місяців до вагітності та групи жінок, які взагалі його не приймали.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ На правах рукопису Бугай Олександр Миколайович УДК 543.422 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник: Рогульський Юрій Володимирович к. ф.-м. н. Суми – 2006 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНІЙ АТОМНОАБСОРБЦІЙНІЙ...»

«УДК 541.128.13 Ю.В. Білокопитов, д-р хім. наук, старш. наук, співроб., С.В. Іванов, д-р хім. наук, проф., В.М. Ледовських, д-р хім. наук, проф., Ю.О. Сергучов, д-р хім. наук. проф.МЕХАНІЗМ РЕАКЦІЇ ГІДРОГЕНОЛІЗУ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ Досліджено механізм реакції гідрогенолізу хлорпохідних бензолу. Показано, що реакція відбувається в хемосорбованому стані, лімітуючою стадією є дисоціативна хемосорбція хлорбензолів. Доведено, що процес обміну декількох атомів хлору в...»

«УДК 658.3 Крапівіна Г.О., к.держ.упр.,доц., Донецький інститут ринку та соціальної політики, зав. кафедри організації туризму РОЗПОДІЛЕНІ І ПАРАЛЕЛЬНІ БАЗИ ДАНИХ ВОЛОНТЕРСТВА У статті представлено розподілені і паралельні бази даних інформаційноаналітичного забезпечення соціально-трудових відносин ринка праці волонтерства, вилучено їх відмінні риси і визначено подібні ознаки. Ключові слова: соціально-трудові відносини, бази даних, ринок праці, волонтерство, фрагментація, реплікація. Постановка...»

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ УДК 621.181.7 І. Ф. ЧЕРВОНИЙ, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя Ю. В. КУРІС, канд. техн. наук, член-кореспондент Академії інженерних наук України Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІШУВАННЯ В БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ В статье ставилась задача изучения процесса механического процесса перемешивания субстракта с...»

«Актуальність теми підтверджується також тим, що окремі результати роботи виконані в рамках держбюджетної теми № 1526 “Розробка та дослідження нових підвищеної працездатності і надійності конструкцій трибосистем суднових машин”, яка входить до плану науково-дослідних робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Роботу виконано відповідно з Планом проведення науково-дослідницьких робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова згідно з...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 343.13 (477) АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Коріняк О.М., аспірант Національна академія прокуратури України У статті розглядаються питання, які пов’язані з чітким та однозначним визначенням терміна «джерело кримінально-процесуального права», виявленням його відмінних особливостей. Ключові слова: джерело кримінально-процесуального права, ознаки джерел...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675.041; 675.024.7 В.П. ПЛАВАН Київський національний університет технологій та дизайну НОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОМБІНОВАНОГО ДУБЛЕННЯ ШКІР На підставі теоретичного узагальнення основних фізико-хімічних закономірностей процесу дублення з урахуванням квантово-хімічних особливостей будови органічних дубильних сполук різних класів систематизовані хімічні взаємодії, які виникають при комбінованому...»

«УДК 657.446:631.11 ББК Коваль Наталія Іванівна к.е.н, доцент кафедри обліку та аналізу Вінницький національний аграрний університет Нечепуренко Алла Пилипівна Вінницький національний аграрний університет ОБЛІК ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ Анотація: В статті проаналізовано загальні концепції оподаткування фермерських господарств в Україні. Розглянуто механізм стягнення фіксованого сільськогосподарського податку з фермерських господарств та процедуру його...»

«Карелова Л.В., аспірант НАДУ Формування персоналу в системі органів виконавчої влади України Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення, методів та механізмів формування персоналу в системі органів виконавчої влади України. Розглянуто основні засади професіоналізації персоналу в органах виконавчої влади. Ключові слова: формування персоналу, відбір кадрів, професійна адаптація, професійна діагностика. Карелова Л.В. Формирование персонала в системе органов исполнительной...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»