WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника за 2011 рік та затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міст ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

15 сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

від 27 cічня 2012 року № 446

Про виконання Програми соціально-економічного

та культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника

за 2011 рік та затвердження Програми соціально-економічного

та культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2012 рік

З метою проведення аналізу тенденцій розвитку основних галузей

господарського комплексу міст Дрогобича та Стебника та закріплення основних позитивних тенденцій, створення умов для сталого зростання економіки на засадах ринкових механізмів з урахування державних пріоритетів, беручи до уваги рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 24.01.2012.р.

№ 22, враховуючи рекомендації постійних комісій ради, керуючись п.22 ч.1 ст.

26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада вирішила :

1. Звіт виконкому Дрогобицької міської ради про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника за 2011 рік взяти до відома.

2. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2012 рік (додається).

3. Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 02.02.2011 року № 64 «Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2011 рік» зняти з контролю.

4. Виконання даної Програми соціально-економічного та культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2012 рік покласти на першого заступника міського голови, секретаря міської ради та директора департаменту міського господарства відповідно до їх функціональних обов’язків.

5. Фінансовому управлінню врахувати бюджетні запити відділів, управлінь на виділення коштів для реалізації заходів даної Програми.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії ради.

Міський голова О.Радзієвський

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

відділ економіки

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2012 рік м. Дрогобич 2012 рік ЗМІСТ ЗМІСТ

ВСТУП

ПРІОРИТЕТИ

соціально-економічного та культурного розвитку

мм. Дрогобича та Стебника на 2012 рік

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА

1.1.Розвиток промислового сектору міст Дрогобича та Стебника

1.2. Розвиток малого підприємництва

1.3. Будівництво та інвестиції

1.4. Міський споживчий ринок та послуги

1.5. Транспорт та зв’язок

1.6. Зовнішньоекономічна діяльність

2. ФІНАНСИ

2.1. Податкова та бюджетна політика

2.2. Закупівлі за державні кошти

3. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

3.1. Аналіз діяльності ЖКГ

3.2. Інженерне господарство міста

3.3. Управління комунальним майном

4. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

4.1. Демографічна ситуація

4.2.Зайнятість населення

4.3. Соціальний захист населення

4.4. Пенсійне забезпечення

5. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

5.1. Охорона здоров’я

5.2. Освіта

5.3. Культура та мистецтво

5.4. Молодіжна політика та туризм

5.5. Фізична культура і спорт

6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ВСТУП Програма соціально-економічного та культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2012 рік (далі – Програма) розроблена з метою аналізу соціально-економічної ситуації в місті та визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток міста. Вона передбачає забезпечення узгоджених спільних дій, запровадженням чіткого механізму взаємодії між владою та усіма суб’єктами господарювання, що впливають на соціальноекономічний та культурний стан міст Дрогобича і Стебника задля втілення в наших містах єдиної політики щодо формування та реалізації пріоритетів у соціальній, культурній та економічній сферах.

Програмою визначені головна мета та пріоритети розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2012 рік.

Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України «Україна – для людей» та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», схваленої 2 червня 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ. У Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери міста.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

Законів України:

- «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

- «Про державні цільові програми»;

- «Про стимулювання розвитку регіонів»;

- «Про інвестиційну діяльність»;

- «Про режим іноземного інвестування»;

- «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

- «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

- від 21.07.2006 №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1237-р «Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» та інших нормативно-правових актів.

Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року.

Стратегії розвитку міста Дрогобич на 2002-2012 рр.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку сформована відділом економіки на підставі даних та пропозицій промислових підприємств міст, суб’єктів господарювання інших галузей економіки, що розташовані на території, незалежно від форм власності і господарювання, а також управлінь та відділів виконавчих органів Дрогобицької міської ради.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2012 рік враховує комплекс макроекономічних та галузевих прогнозів розвитку Львівської області на 2012 рік.

Головне завдання органів виконавчої влади міста - трансформування економіки у конкурентноспроможний господарський комплекс, який має забезпечити подальший соціальний і гуманітарний розвиток жителів міста.

Відповідно до результатів соціально – економічного розвитку міста та існуючих проблем у Програмі визначено цілі, пріоритети соціально–економічного розвитку та система основних заходів щодо їх реалізації на 2012 рік.

З метою забезпечення оптимального балансу інтересів міста, найманих працівників та підприємців цілі та заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці органів виконавчої влади та роботодавців.

Механізм виконання програм, відповідно до Регламенту Дрогобицької міської ради, визначається шляхом включення їх основних заходів, насамперед організаційного спрямування, до планів роботи відповідних структурних управлінь, відділів виконавчих органів Дрогобицької міської ради. Фінансування заходів програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей міського, обласного та державного бюджетів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Дрогобицькою міською радою за поданням відповідних управлінь, відділів виконавчих органів Дрогобицької міської ради. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

ПРІОРИТЕТИ соціально-економічного та культурного розвитку мм. Дрогобича та Стебника на 2012 рік Головною метою розвитку міст Дрогобич та Стебник є підвищення життєвого рівня мешканців шляхом забезпечення стабільного економічного зростання та поліпшення соціального обслуговування, стабільний розвиток систем забезпечення життєдіяльності.

Пріоритетними напрямками розвитку міст Дрогобича та Стебника повинні стати:

• нарощування та ефективне використання виробничого потенціалу;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• залучення інвестицій в економіку міста;

• підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності в усіх галузях життєдіяльності міст Дрогобича та Стебника;

• забезпечення прийнятних темпів реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, об'єктів благоустрою, інженерних мереж, шляхового господарства, закладів гуманітарної сфери міста за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів та інших джерел фінансування;

• проведення комплексної реформи житлово-комунального господарства міста, в тому числі шляхом створення нових ОСББ;

• розвиток малого та середнього підприємництва;

• зростання рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць;

• підвищення заробітної плати шляхом забезпечення економічного зростання у господарському комплексі міста, подальша ліквідація заборгованості із заробітної плати;

• поліпшення екологічного стану міста;

• всебічний розвиток гуманітарної сфери;

• зміцнення законності та правопорядку;

• ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення її виникнення у майбутньому;

• реформи в сфері медичного обслуговування населення шляхом створення Єдиного медичного простору;

• забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загально - середньої та позашкільної освіти;

• забезпечення соціального захисту незахищених верств населення.

• участь у проектах міжнародної технічної допомоги;

• вдосконалення роботи Дозвільного офісу;

• забезпечення стабільної роботи транспорту, розвиток нових маршрутів;

• ефективне використання земельних ресурсів міста та об'єктів комунальної власності;

• впровадження сучасної системи збору та переробки твердих побутових відходів.

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА

1.1. Розвиток промислового сектору міст Дрогобича та Стебника Головна мета: створення умов для зростання промислового потенціалу міста, відновлення повноцінного виробництва на бюджетоутворюючих підприємствах, підвищення конкурентоспроможності місцевого виробника, сприяння інноваційному, енергозберігаючому характеру виробництв, збільшення чисельності робочих місць тощо.

Оцінка та прогноз розвитку ситуації: Промисловий комплекс міста є визначальним у сфері матеріального виробництва.

За січень – листопад 2011 року обсяг реалізованої промислової продукції по промислових підприємствах міст Дрогобича та Стебника склав 1 594 425,1 тис. грн., що складає 5,9 % до всієї реалізованої продукції по області.

Найбільшу питому вагу, а саме близько 95,0 % у загальному обсязі реалізованої промислової продукції по місту займають підприємства добувної та переробної промисловості, в т. ч майже 70 % підприємство нафтопереробної галузі.

За 2011 рік в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась переробка нафти на 193,9 тис.тн або на 54,9%, виробництво бензину – на 53,3 тис.тн або на 56,4 %,хлібобулочних виробів - на 544,2 тн або на 12,1 %,солі – на 228,1 тн або на 14,4 %,м’яса і м’ясопродуктів – на 180 тн або на 17,5 % та іншої продукції.

Падіння обсягів продуктів нафтоперероблення пов’язане, в основному, з незавантаженням потужностей виробництва нафтопереробного комплексу. Із 12 місяців поточного року 7 місяців підприємство не проводило переробку нафти.

Разом з тим, виробництво автокранів збільшилось на 30 од. або в 2 р., інструментів для буріння скельних порід - на 1,2 тн або на 1,6 %, кондитерських виробів – на 6,7 тн або на 20 %, а також зросла продукція фармацевтичної та легкої промисловості.

Протягом 2011 року виробництво доліт склало 9355 штук. З початку року виробництво сміттєвозів контейнерних склало 15 штук.

СДГХП «Полімінерал» припинено виробництво мінеральних добрив у зв’язку з аварією на поверхневому технологічному комплексі (обрушення плити перекриття) рудника № 1 в 2002 році. На даний час СДГХП «Полімінерал» проводиться комплекс природоохоронних заходів, а саме консервація рудника № 2, підтримання екологічної рівноваги в зоні діяльності підприємства та збереження існуючого родовища калійних солей.

Державним бюджетом в 2011 році виділено коштів в сумі 8 млн. грн, в т.ч. – 5,3 млн.грн поточні видатки, 2,7 млн.грн. - капітальні видатки. Фінансування проводиться згідно планової лімітної довідки.

Станом на 01.01.2012 р. з Держбюджету України профінансовано виконання природоохоронних робіт на суму 7739 тис. грн., в т.ч. 2439 тис.грн – капітальні видатки, 5300 тис.грн. - поточні видатки., що становить 96,7 % від передбаченого фінансування. Недофінансовано коштів в сумі 261 тис.грн або 3,3 %.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 02.11.2011 року № 1594 проведено інвентаризацію майна СДГХП «Полімінерал» станом на 30.11.2011 року.

Незважаючи на складний фінансовий стан, значна частина промислових підприємств міста продовжують вживати заходи, спрямовані на випуск конкурентноздатних видів продукції, розширення коопераційних зв’язків, освоєння нових ринків збуту.

Протягом 2011 року в промисловості створено 352 нових робочих місць, в т.ч. ТзОВ «Універсальна бурова техніка» - 290 од., ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» - 1 од., ВАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» - 45 од., ПП «Коло» - 2 од., ДП «Фарматрейд» - 7 од., ТзОВ «Декарест» - 1 од., МПП «МАК» - 2 од., СП «ІСМ» -2 од., ТзОВ «Сапсан» - 1 од., ТзОВ «Бистриця-Керамік» - 1 од.

У 2011 році, за очікуваними даними, можливе падіння обсягів реалізації промислової продукції до 16%, у зв’язку з не завантаженням потужностей нафтопромислового комплексу, відсутністю ринку збуту вантажопідйомних механізмів та іншої продукції.

У 2012 році промисловість міста формуватимуть 23 промислові підприємства, з яких 3 – державні. Обсяг реалізованої продукції становитиме 1872 млн. грн, що складатиме 106,9 % до очікуваного рівня 2011 року.

Зростання обсягів промислового виробництва передбачається досягнути за рахунок введення нових потужностей, реалізації інноваційних програм, розширення асортименту та ринків збуту, збільшення реалізації вітчизняних товарів на внутрішньому споживчому ринку.

У 2012 році прогнозується збільшити обсяг продукції на таких основних підприємствах:



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
 
Похожие работы:

«УДК 620.9:519.863 Ринок: прогноз і кон’юнктура Дячук О.А., канд. техн. наук, старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНКА ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПРЯМОЇ ДІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ TIMES-УКРАЇНА Представлено розрахунки прогнозних обсягів викидів парникових газів прямої дії (ПГ) в Україні до 2020 р. та подальшу перспективу до 2050 р. з використанням оптимізаційної економіко-математичної моделі TIMES-Україна. Результати прогнозування...»

«МІНІСТЕРСТВО ІН МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ФРАСТРУКТУРИ УКРАІНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.ЛАЗАРЯНА Мельничук Василь Олексійович УДК629.46.027/657.223 ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ШВИДКОСТІ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ШЛЯХОМ ОСНАЩЕННЯ ПРИСТРОЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХУ 05.22.07 — рухомий склад залізниць та тяга поїздів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота...»

«ISSN 2225-7551 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ» НАУКОВИЙ ЗБІРНИК № 4 (61) Чернігів 201 № 4 (61), 2012 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ VISNYK CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY УДК 62/69+00 ББК 30/35 В53 Друкується за рішенням вченої ради університету (протокол № 9 від 26.11.2012 р.). «Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія...»

«РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Жарова Л.В., Ільїна М.В. ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКИДАМИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. Киев-Сімферополь – 2009 УДК 504.064:551.588.74 С ББК P121.4 Рецензенти: Міщенко В.С. – доктор економічних наук, професор (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України), Теліженко О.М. – доктор економічних наук,...»

«АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА“НАУКОВИЙ ЦЕНТР НЦРМ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ АМН УКРАЇНИ” ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск 14 Київ • 2009 УДК 615.849.5 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. — 2009. — Вип. 14. — К.: ДІА, 2009. — 264 с. Засновник: Державна установа “Науковий центр радіаційної медицини АМН України” (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7647 від 30.07.2003 р.) У збірнику наукових статей подано звіт про діяльність...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Некрасов Сергій Сергійович УДК 621.914.025.7:621.914.1 (043.3) Підвищення ресурсу твердосплавних кінцевих фрез при обробці ливарних сталей аустенітного класу Спеціальність 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі технології машинобудування, верстатів та...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Матвієнко Ольга Анатоліївна УДК 621.65 МАЛОГАБАРИТНИЙ ОСЬОВИЙ СТУПІНЬ СВЕРДЛОВИННОГО НАСОСА З ПІДВИЩЕНОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Суми – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної гідроаеромеханіки Сумського державного університету Міністерства освіти і...»

«Т. П. Пирог, Л. Р. Решетняк, В. М. Поводзинський, Н. М. Грегірчак Чі-'ч і Ф: &і Мікробіологія ь харчових виробництв І • тшгж УДК 664(075.8) ББК 36-4 я 73 М 59 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1 4 / 1 8. 2 1 6 5 6 від 12.07.05.) Рецензенти: С. Т. Олійнічук, доктор технічних наук, академік УТА, директор УкрНДІ Сниртбіопрому; С. П. Циганков, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи та нової техніки Інституту харчової хімії і технології HAH України Пирог...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Ковальов Сергій Федорович УДК 621.662:664.732 (043.3) ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО АГРЕГАТУ-МЛИНА ГІДРОДИНАМІЧНОГО ПРИНЦИПУ ДІЇ Спеціальність 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Суми – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПІДПРИЄМНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 6–7 травня 2010 року м. Тернопіль УДК 332(045) ББК 65.9(4укр) П 78 Проблеми, напрями і механізм забезпечення сталого розвитку суб’єктів національної економіки: Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»