WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

« ...»

-- [ Страница 1 ] --

11.12.09 відбувся захист дисертаційної роботи протоієрея Ігоря Рябка за

темою «МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ.

За спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. До уваги

читачів сайту надається стенограма захисту в тій частині де

дисертант відповідає на запитання членів вченої ради і деякі відповіді на

зауваження офіційних опонентів і на відгуки на автореферат в тій

частині де вони будуть на нашу думку цікаві широкому загалу.

1. Т. М. Лозинська доктор держ.упр., доцент:

«В своїй роботі ви пропонуєте ввести певні повноваження в Державний комітет України у справах національностей і релігій для контролю над діяльністю релігійних організацій. Чи не буде це означати повернення до тоталітарного режиму контролю над релігійними громадами, як це було за радянських часів? « Прот. Ігор Рябко : «Дякую за запитання Тамара Миколаївна.

Демократизація суспільства і свобода сповідання будь якої релігії не означає відсутність контролю держави за діяльністю релігійних структур.

Стратегічний і тактичний розвиток різних конфесій не повинен порушувати права інших членів суспільства і входити в конфлікт з діючими законами країни. Тому ті повноваження які ми пропонуємо надати Держкомнацрелігій мають забезпечити контроль і порядок над діяльністю релігійних структур, особливо це стосується новітніх релігійних рухів. Не секрет що, деякі секти спонукають громадян до невиконання своїх конституційних обов’язків, а також до дій, які супроводжуються порушеннями громадського порядку. На сьогодні має місце грубе втручання представників сект в особисте життя громадян. Діяльність деяких релігійних груп є небезпечною для життя громадян країни. Наприклад свідки Іегови не дають можливості переливати кров послідовникам своєї секти, що є причиною смерті багатьох людей, в тому числі і неповнолітніх дітей. І нажаль до сих пір з боку держави не поставлено жодних претензій по відношенню до цієї організації, хоча вона у ряді країн занесена в список небезпечних сект і заборонена законом. Це не поодинокий приклад і ми вважаємо що контроль з боку Держкомнацрелігій над діяльністю релігійних організацій не тільки потрібний але і необхідний.

Л.В. Беззубко доктор держ.упр., професор « Одним з важливих напрямків політики держави повинне стати вироблення оптимальної концепції державно-церковних відносин, яка б сприяла включенню релігійних організацій у процес творення демократичного суспільства. Яка існує модель державно церковних відносин, в Україні сьогодні і якою вона повинна бути на вашу думку в майбутньому. ?»

Прот. Ігор Рябко : «Дякую за запитання Лариса Володимирівна.

Прийнявши ліберальне законодавство про свободу совісті, ми формально встали на шлях формування північноамериканської моделі державноцерковних відносин. Ця система має на увазі рівноправне співіснування фактично будь-яких релігійних організацій у світській державі. Але ця модель не може бути реалізована повною мірою в умовах українського суспільства, що має свою історичну й конфесіональну специфіку. Наукова концепція державно-церковних відносин в Україні повинна об’єднати практику розвинених демократичних країн із специфікою української держави. Для вироблення обґрунтованої і оптимальної для держави системи взаємин з різними релігійними організаціями необхідно вивчити світовий досвід таких відносин, специфічні особливості сучасного етапу демократичного розвитку України і пильної уваги вимагає вивчення, характерних тільки для України особливостей релігійного життя. На підставі отриманих результатів можна сформувати відповідну модель державноцерковних відносин.

О. Г. Мордвінов доктор держ.упр., професор «Які моделі державно церковних відносин інших країн ви можете привести як приклад для розвитку власно Української моделі?»

Прот. Ігор Рябко : «Дякую за запитання Олександр Григорович Найпоширенішим типом державно-церковних відносин у Західній Європі є модель однієї або декількох привілейованих церков. Як правило, вони згадані в Конституції держави і мають від держави фінансову підтримку. Існує певна градація релігійних об'єднань. Так, в Іспанії, законодавчо виділено чотири статуси релігійних співтовариств: Перший статус має-. Католицька церква, яка окремо згадана в Конституції. Другий. «Глибоко вкорінені» церкви.

Третій -. Інші церкви. і Четвертий. Секти або нові релігійні рухи. Таким чином, політика держави стосовно релігійних об'єднань перебуває в прямій залежності від їхнього характеру, чисельності і традиційності.

Російська Федерація після прийняття в 1997 році Закону «Про свободу совісті.» тепер також ставиться до цього типу держав. У згаданому законі Росії визначені традиційні релігії, і нетрадиційні. Варіантом цього типу відносин можуть вважатися відносини, що неформально склалися в Україні між державою і церквою. Незважаючи на заявлену в Конституції рівноправність всіх релігійних організацій, відзначається поява в різних регіонах країни локально-привілейованих церков. Зокрема, можна відзначити привілейоване положення УПЦ для сходу центру і півдня країни і УГКЦ на території Західної України.

О.Г. Крюков доктор держ.упр., доцент «Традиційні церкви, розташовані у всіх регіонах держави, мають значний вплив на населення України і можуть виконувати функцію соціального інтегратора. Як на вашу думку, чи може Держава, використовуючи мобілізаційні ресурси Церкви, розглядати останню як складову частину політичної системи?»

Прот. Ігор Рябко : «Дякую за запитання Олексій Ігорович.

Призначення Церкви як соціального інституту складається в духовному вдосконаленню віруючих, і тільки через призму цього, можливо говорити що до змін земної реальності. Досвід існування державної Церкви говорить про практичну неможливість створення дійсно рівноправних відносин між Цервою і державою. Обоє цих інститутів, прагнучи до домінування, реалізують на практиці або варіант папоцезаризма, або цезарепапизма залежно від того, хто в цей момент має більший вплив. Ми вважаємо що слід добиватися деполітизації церковного життя, і невтручання політичних і державних чинників у внутрішні справи церкви, так само як і невтручання церкви в політичне життя держави. Якщо події розвиватимуться по-іншому, то можна прогнозувати подальше загострення міжконфесійної ворожнечі яке може набирати й крайніх форм. Церква повинна виконувати тільки притаманну їй місію висвячення і спасіння ввірених душ вірних, а не перейматися політичними справами.»

О. В. Долгальова доктор держ.упр., доцент «Як на вашу думку в чому причина проникнення на територію України і взагалі країн СНД нових релігійних рухів?»

Прот. Ігор Рябко : «Дякую за запитання Олена Вячеславівна. На нашу думку причиною цього стала соціальна і економічна криза і породжуване нею відчуття безперспективності життя. Відчуття невпевненості, нестабільні умови життя соціуму – основні умови для проникнення и розвитку нових релігійних рухів і культів. Традиційні релігії виявилися по ряду причин непідготовленими до роботи з усіма верствами населення, а нові релігійні рухи, займаючись активною прозелітичною роботою, обіцяють кожному особистий порятунок і безмежні можливості духовного і фізичного вдосконалювання при певних умовах тоталітарного контролю життя своїх адептів. Люди які знаходяться в критичному психологічному стані як правило не адекватно оцінюють інформацію, що до них надходить і здатні повірити в будь що. Тим більше що новітні релігійні рухи часто використовують певні психологічні прийоми при роботі з населенням. « З.О. Надюк, кандидат держ.упр., доцент «Як на вашу думку однакове рівне і недиференційоване відношення держави до всіх без винятку релігійних організацій в Україні сприяє тому, що релігійний чинник буде відігравати позитивну роль в державотворчому процесі?»

Прот. Ігор Рябко : «Дякую за запитання Зіновій Олександрович.

Відносини між державою й релігійними організаціями є складними й мають потребу в подальшому послідовному розвитку. У сучасних умовах на нашу думку державі варто виробити нову модель у відносинах між державою і релігійними організаціями. Потребують більшої підтримки традиційні релігії і релігійні організації що мають значну кількість прихильників, оскільки вони здатні об'єктивно сприяти інтеграції соціуму. Більш ретельно повинні контролюватися державними органами нові релігійні рухи, як на стадії їхньої реєстрації, так і в процесі функціонування, відповідно до вимог суспільної й державної безпеки. Не повинно існувати монопольної державної церкви, що означала б повернення до тоталітаризму, хоча б і духовного. На наш погляд держава вправі проводити диференційовану політику стосовно релігійних організацій залежно від їхнього впливу на суспільство. В Україні повинне бути вироблене й прийняте нове законодавство про релігійні організації, яке буде враховувати регіональну і національну специфіку країни»


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


І. В. Рожкова, доктор держ.упр., доцент «Які на вашу думку на сьогодні існують проблеми у взаєминах між церквою та державою?»

Прот. Ігор Рябко : «Дякую за запитання Інга Володимирівна. Одна із домінуючих проблем це надання статусу юридичної особи релігійним об'єднанням. На сьогодні, згідно з українським законодавством, такий статус мають релігійні громади, монастирі, духовні школи. Церква, так само як і окремі єпархії, не має статусу юридичної особи, тобто позбавлена більшості прав, зокрема майнових, які неможливо реалізувати без цього статусу.

Внаслідок чого Церква не може стати власником майна, яким користується, і того, яке повертається релігійним організаціям, що входять до її складу.

Гостру конфліктогенність зберігає норма застарілого Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо почергового використання культових споруд (ст. 17). Дане положення створює умови для фактичної залежності релігійних організацій від упередженої позиції місцевих органів влади та постійно провокує міжцерковні конфлікти та сутички. Незважаючи на те, що було видано вже кілька указів Президента та Кабінету Міністрів України стосовно повернення релігійним організаціям церковного майна, жоден із прийнятих нормативних актів у повному обсязі не виконано. Ще одна, юридична проблема - неврегульованість діяльності Церкви в силових структурах. На практиці різні конфесії, здійснюють пастирське служіння і в армії, і в міліції, й у військах прикордонної служби. Однак з формальноюридичного погляду це відбувається ніби з «чорного ходу». Ці та інші проблеми на сьогоднішній день вирішити ще не вдалося»

С О. Біла, доктор держ.упр., профессор « Останнім часом ведеться багато розмов про створення єдиної помісної церкви. Як ви вважаєте чи можлива консолідація української нації на релігійному ґрунті?

Прот. Ігор Рябко : «Дякую за запитання Світлана Олексіївна В сучасній Україні консолідувати народ на релігійному ґрунті неможливо.

Більше того, намагання згуртувати його в такий спосіб призводить до подальших розколів і, ворожнечі.. Нині характерна не релігійна інтеграція, а конфесійне розшарування. У зв’язку з цими обставинами необхідно обережно ставитися до ідеї проголошення єдиної національної церкви, оскільки Україна це поліконфесійна держава. Вихід в єдиному – в толерантності, взаємній повазі, співжитті і співпраці різних церков. Світовий досвід переконує, що досягнення згуртованості принципово неможливе на шляхах формування ідентичності – політичної, національної, чи релігійної.

Цей процес надто складний і потребує, щонайперше, суспільної згоди всіх наявних в Україні церков. Ми можемо по-різному ставитися до концепції світської держави, обговорювати її переваги та недоліки, однак маємо визнати, що на сьогодні ця концепція фактично безальтернативно панує в усіх європейських країнах, а також у більшості неєвропейських країн.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«УДК [81’373.46:81’373.612.2]:656.2 Світлана Лагдан Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна СОМАТИЧНА МЕТАФОРА В ЗАЛІЗНИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ © Лагдан С. П., 2014 Статтю присвячено проблемі метафоричного термінотворення в залізничній галузі на базі соматичної лексики, описано лексико-семантичні особливості метафоричних термінів. Термін виступає як номінативна одиниця когнітивної діяльності, процес його творення – як механізм порівняння знака...»

«УДК 541.128.13 Ю.В. Білокопитов, д-р хім. наук, старш. наук, співроб., С.В. Іванов, д-р хім. наук, проф., В.М. Ледовських, д-р хім. наук, проф., Ю.О. Сергучов, д-р хім. наук. проф.МЕХАНІЗМ РЕАКЦІЇ ГІДРОГЕНОЛІЗУ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ Досліджено механізм реакції гідрогенолізу хлорпохідних бензолу. Показано, що реакція відбувається в хемосорбованому стані, лімітуючою стадією є дисоціативна хемосорбція хлорбензолів. Доведено, що процес обміну декількох атомів хлору в...»

«УДК 621.86: 62-833: 614.847.15 В.М. Оксентюк1, канд. техн. наук, А.П. Кушнір, канд. техн. наук, доцент, І.П. Кравець2, канд. техн. наук, доцент ( Національний університет “Львівська політехніка” СКБ електромеханічних систем) (2Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ДВИГУНА ДЛЯ МЕХАНІЗМУ ПОВОРОТУ ПЛАТФОРМИ ПОЖЕЖНОГО АВТОПІДЙОМНИКА Відсутність редуктора в механізмі повороту платформи пожежного автопідйомника дає змогу значно...»

«Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році (зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 11 червня 2015 року № 615 Про внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19 червня 2015 року №731/27176) Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...»

«УДК 620.187:620.1 Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки Є. М. Бродніковський, М. М. Бричевський, Б. Д. Василів*, В. І. Чедрик**, Є. Г. Прищепа, О. Д. Васильєв, А. В. Самелюк * Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенко НАН України, м. Львів ** Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, м. Київ Встановлено, що при збільшенні вмісту NiO міцність невідновлених (NiOScCeSZ) та відновлених (NiScCeSZ) анодів зменшується....»

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІТРОХІН Олександр Юрійович УДК 547.341+547.37 b-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АЛКІЛВІНІЛОВІ ЕТЕРИ. СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 02.00.03 органічна хімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Дніпропетровськ 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Українському державному хімікотехнологічному університеті, м. Дніпропетровськ, Міністерство освіти України. Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В.Іванов (Підпис) «»_2014 р. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри машин і перевірені. Написання одиниць апаратів харчових...»

«№ 2, червень 2013 Оригінальні дослідження УДК 616.181.151– 018.74:616.45– 001.1– 036.12:616.839.1 І.С. Луцький 1, Л.В. Лютикова2, Є.І. Луцький2 Ангіотензин II і симпатоадреналова система як чинники формування ендотеліальної дисфункції під впливом хронічного стресу Донецький національний медичний університет імені Максима Горького ДЗ «Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк ДП «Донецька залізниця», м. Донецьк Ендотеліальна дисфункція (ЕД) — найважливіший фактор ушкодження судинної стінки й...»

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»

«УДК 007:304:001 СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПОНЯТТЯ В НАУКОВІЙ ГАЛУЗІ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» Олександр Холод (Київ, Україна) Стаття присвячена аналізу поняття «соціальні комунікації» в межах понятійно-категоріального апарату наукової галузі «соціальні комунікації». Автор визначає як семантику зазначеного терміна, так і суть його поняття, а також визначає основи методології галузі. Ключові слова: соціальні комунікації, соціальна комунікація, методи. Статья посвящена анализу понятия «социальные...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»