WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК: 316.6 Драка В., студентка першого курсу обліково-фінансового факультету ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», науковий керівник – к. психол. наук, доцент кафедри ...»

-- [ Страница 1 ] --

РОЗДІЛ ІV. ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ

УДК: 316.6

Драка В., студентка першого курсу обліково-фінансового факультету ДВНЗ

«Українська академія банківської справи НБУ», науковий керівник –

к. психол. наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних

дисциплін С.О. Ніколаєнко.

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДІЙ СІМ’Ї

У статті досліджено причини та наслідки виникнення конфліктів у

родині. Розроблено стратегію їх розв’язання та уникнення. Проаналізовано

основні умови попередження конфліктів у молодій сім’ї та визначається роль кожного із подружжя в їх конструктивному вирішенні.

Ключові слова: конфлікт, молода сім’я, сімейний конфлікт, шлюбний союз, кризова родина, проблемна родина, конфліктна родина, невротична родина, розлучення.

DRAKA V. PSYCHOLOGY OF CONFLICT IN THE YOUNG FAMILY

The article investigates the causes and consequences of conflict in the family. A strategy to address them and avoid. The basic conditions for conflict prevention in young families and defines the role of each spouse in their constructive solution.

Key words: conflict, young family, family conflict, marriage, families in crisis, problematic family, neurotic family, divorce.

Постановка проблеми. Процес формування, становлення та розвитку сучасної української сім’ї проходить у складних і суперечливих умовах, на фоні яких відбувається погіршення фізичного і психічного стану здоров’я людей, зростання міжособистісної ізоляції, агресивності, нездатності розв’язувати проблеми і конфлікти, що виникають на їх життєвому шляху. Сьогодні сім’я стикається з цілою низкою нових проблем, значною мірою втрачає здатність виконувати життєво необхідні функції і стоїть на порозі кризи. З огляду на це, можна говорити, що ситуація з внутрішньосімейними стосунками поступово погіршується внаслідок збільшення протиріч і конфліктів у суспільстві. Ці обставини можуть мати негативні наслідки не лише для сім’ї, але й для країни загалом.

Ступінь наукової розробки теми. Проблема подружніх конфліктів у молодій сім’ї є на сьогодні дуже актуальною, адже численні наукові дослідження (Е. Берн, Л. Шнейдер, Ю. Азаров, В. Сисенко, М. Обозов, Т. Жаровцева, Г. Батищева, З. Зайцева, І. Пєша та ін.) свідчать про актуальність проблеми соціально-педагогічного дослідження сім’ї, пошуку закономірностей функціонування сучасних молодих родин, дозволяють стверджувати про наявність кризи, в якій опинилась сьогодні українська сім’я як елемент соціальної системи суспільства. Ознаками такої кризи є: високий рівень незадоволеності подружнім життям, дисфункційний розвиток взаємин у шлюбі, конфліктність, стійка орієнтація подружжя на розлучення та малодітну сім’ю, нездатність досягти злагоди, зростання кількості розлучень тощо. Під цим кутом зору стає зрозумілим, що сім’я, особливо на початковій стадії її розвитку, потребує психологічної підтримки та допомоги.

Проблемою сімейних конфліктів займалися багато як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Однак попри досить значний обсяг теоретичної та прикладної розробки даної проблеми, вона і досі викликає гострі дискусії. У літературі немає єдиної думки щодо комплексного підходу до діагностики сімейних взаємин, недостатньо розроблені шляхи попередження та подолання виникнення протиріч у сім’ї. Значної уваги потребує теоретичне та експериментальне дослідження причин виникнення подружніх конфліктів у молодій сім’ї, яка легко піддається впливу різноманітних зовнішніх і внутрішніх негативних чинників.

Мета даної праці дослідити особливості подружніх конфліктів у молодій сім’ї та розробити рекомендації щодо ефективного налагодження відносин між подружжям.

Основний виклад теми. Шлюбний союз - це перший ступінь людського суспільства, початок зародження нової сім'ї як нового соціального інституту.

Саме в родині ми вчимо наших дітей життя, в той же час вони переймають форми нашої поведінки і вчаться спілкуватися з людьми, починаючи з найголовнішого і рідного - сім'ї.

Помічено, що чим більше кількість спільно прожитих років у шлюбі, тим менше у подружжя конфліктних ситуацій. Ви запитаєте, чому. Справа в тому, що сім'я з'єднує двох практично чужих людей, які протягом всього життя проходять взаємоадаптацію. Тобто кожен приходить в сім'ю зі своїм соціальним поведінкою, яке склалося у нього з підвалин його сім'ї.

Молода сім'я - це завжди велика роль, це початок нового, великі зміни в житті обох партнерів. Але в кожній сім'ї виникають проблеми і конфлікти, адже взаємодія людей стає дуже тісним, та й сам конфлікт іноді носить характер розрядки, яку нам і дають сімейні відносини.

Що ж являє собою сам конфлікт. Конфлікт – це одна із ознак будь-якої соціальної системи і тому повинен розглядатися як природний фрагмент людського життя. Конфлікт – це стимул до змін, який вимагає творчих рішень. У подружньому конфлікті є ризик як зруйнувати стосунки, так і вийти на їх новий рівень, конструктивно долаючи кризу, здобуваючи нові життєві можливості.

Отже, конфлікт може виступати не тільки як фактор дестабілізації сім’ї, виконуючи деструктивну роль, але й виконувати конструктивну функцію. В останні роки в молодих сім’ях збільшується кількість конфліктних ситуацій, які спричиняють сімейне неблагополуччя, що веде до розпаду сімей. Останнім часом кількість розлучень, що припадає на один шлюб, тобто коефіцієнт нестабільності шлюбів, продовжує збільшуватися. Так, відносно рівня 1989 р. він зріс із 0,4 до 0,58 у 2002-му. Тобто сьогодні, за статистикою, на 100 укладених шлюбів припадає 58 розлучень.

В основі сімейного неблагополуччя завжди лежать як видимі, так і зовні непомітні конфлікти міжособистісного, соціально-побутового та психофізичного й фізіологічного характеру. Конфлікт слід визначати як зіткнення різних цілей, інтересів, поглядів, думок з метою їх реалізації в умовах взаємозалежності.

Отже, конфлікт – це сигнал про те, що існує суперечність у потребах, поглядах, інтересах тощо. У взаєминах між рідними людьми причинами конфліктів можуть бути об‘єктивні обставини, реальні труднощі й перешкоди, складні ситуації, а можуть бути й суб‘єктивні причини: упередження, різні ціннісні орієнтації, звички, особливості характеру, темпераменту тощо.

Традиційно сімейні конфлікти розглядалися як негативне явище, яке відігравало лише дестабілізуючу роль. Наслідки такого конфлікту – це погіршення стосунків, руйнування психологічного клімату в сім’ї і, як кінцевий результат, розпад сім’ї. Але конфлікт може відігравати і позитивну роль як засіб зняття загострених суперечностей у процесі діалогічного спілкування подружжів.

У процесі розвитку сім’ї відбувається адаптація сімейних партнерів до кожного нового етапу стосунків у сім’ї. Отже, конфлікт відіграє стабілізуючу роль у тому разі, коли члени сім’ї прагнуть усвідомити існуючі розбіжності, знайти єдність у поглядах і позиціях.

За своєю сутністю конфлікти можуть бути відкритими (висловлювання, крики, прямі сварки), а також закритими (ігнорування, образи, мовчання). Метою конфліктів зазвичай є бажання досягти своїх інтересів, самоствердитися, задовольнити якісь свої психологічні бажання і т.п. Подружніми конфліктами частіше за все є сварки, суперечки, звинувачення. Форма, прояви і причини кожного можуть бути різні. У цій статті будуть названі основні психологічні причини виникнення конфліктів у молодій сім'ї.

Загалом, шукати їх коріння можна спільно з базовими потребами людини, від яких вони, найчастіше, і відбуваються. До них відносяться: секс, їжа, спілкування.

Конфлікти будуть відбуватися, коли виникне загроза відсутності задоволення однієї з них.

З цього висновок: конфлікти можуть виникати, коли починаються труднощі або з'являється загроза незадоволення наших бажання і очікувань. У сім'ї є кілька "кризових" періодів, коли відносини загострюються, і ризик виникнення конфлікту зростає.

Першим з них буде найбільш ранній етап відносин, коли ламається сприйняття "я", і у свідомості пари виникає "ми". Це період адаптації, подружжя вчаться жити разом, закоханість і романтика зникають, і на їх місце приходить буденність, зовсім інший спосіб життя, кожен показує себе з іншого боку, відкриває своє справжнє "я". Перший період сімейних відносин важкий, ризик розлучення дуже великий.

Другий період пов'язаний з народженням дитини. Виникають проблеми, пов'язані з моральним і фізичним виснаженням, в цей момент можуть стикатися різні погляди і життєві позиції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Третій період - "середина" подружнього віку. Партнери переглядають своє життя, помічаючи в ній все більше побуту, рутини і сірості, виникає "перенасиченість" один одним.

Причинами конфліктів на різних стадіях може бути психологічно сексуальна несумісність партнерів, невміння висловлювати свою думку і давати інформацію про своїх психологічних потребах партнера.

Так само причиною конфліктів може бути незадоволеність у спілкуванні, ніжності, допомоги, підтримки, неповагу до почуттів одного з партнерів, зниження його "Я".

Наприклад: Однією з причин конфлікту в молодій сім'ї може бути надмірне вживання алкоголю одного з них. У цьому випадку партнер, що зловживає алкоголем, порушує суспільні норми, не тільки втрачає своє здоров'я, а й відокремлюється від решти світу, в тому числі і від шлюбу. Конфлікт виникає через те, що один з подружжя знаходить задоволення лише своїх потреб, висловлюючи повне нерозуміння другого і ігнорування його почуттів і потреб.

Конфлікти можуть виникати і з причин несумісності культур і традицій кожного з подружжя, відсутності сімейного бюджету, та й, просто, через різне відношення до дозвілля.

Основними причинами сімейних сварок (за переконанням самих членів повних молодих сімей) є:

– погані житлові умови (24 %);

– неекономні витрати одним із подружжя (25 %);

– різне розуміння щодо розподілу домашніх справ на “чоловічі” і “жіночі” (26 %);

– безвідповідальне, несерйозне ставлення до виконання подружніх обов’язків (18 %);

– зрада або ревнощі (20 %);

– втручання батьків у їхні стосунки (25 %);

– егоїзм (14 %);

– надмірна втома або нездужання, хвороби (18 %);

– різні погляди на події, які відбуваються у суспільстві (16 %);

– нелюбов до дитини (10,1 %).

Із свідчень представників неповних сімей вимальовується зовсім інша картина. Основними причинами сварок подружжя у сім’ях, що розлучилися, були:

– ревнощі або зрада одного із членів подружжя (44 %);

– несерйозне ставлення до виконання обов’язків чоловіка, дружини (37 %);

– егоїзм другої “половини” (37 %).

Знаючи про причини конфліктів, ми можемо вивести способи зменшення ризику їх появи, попередити їх і знизити до мінімуму. Для того, щоб у сім'ї виникало менше сварок, потрібно вчитися спілкуванню, адже бути хорошим чоловіком - це велике вміння: потрібно працювати над собою, долаючи свій егоцентризм, зосереджуючись на бажаннях іншої людини. Адже шлюб - це союз двох людей, які тепер є одним цілим, з чого варто забути про манеру дбати тільки про себе і своїх бажаннях. Пам'ятайте, що партнер потребує вас, вашої підтримки, уваги та любові.

Більше довіряйте один одному в усіх справах, до мінімуму варто звести ревнощі. Не забувайте, що коли чоловік вибрав вас - це вже означає що ви єдина і улюблена для нього, що саме вас, а не інших він полюбив, і шлюб - цьому доказ.

Не сумнівайтеся у собі і своїй привабливості, адже занижена або завищена самооцінка також є причиною конфліктів, як з партнером, так і з собою.

Поважайте себе і чоловіка, цікавтеся ним і його захопленнями, захоплюйтеся його досягненнями, хваліть його і розділяйте його пріоритети. Робіть сюрпризи, проводите більше часу разом - сімейне життя може відкрити вам ще масу задоволень і несподіванок, не робіть і не сприймайте її сірим і нудним. Завжди є маса способів урізноманітнити її і зміцнити ваші відносини.

Слідкуйте за собою і своїм розвитком, не запускайте себе, так само стежте за зовнішністю. Проявляйте турботу і ласку про чоловіка, але так само показуйте, що ви маєте потребу в ньому, адже він для вас - найкращий.

Статистика показує, що стратегію уникнення, яку обирає подружжя з повних сімей (21% чоловіків і 19 % жінок) і якої дотримуються 19 % осіб з неповних сімей, по суті рівнозначна відмові від нормалізації міжособистісних стосунків.

Зовні життя сім‘ї може виглядати досить тривалий час таким, як і було, навіть поліпшитись, оскільки сварки й суперечки припиняються. Проте, якщо люди обирають таку стратегію, вони поступово стають чужими і шлюб рано чи пізно може розпастися. Стратегію компромісу та співробітництва, тобто намагання вирішити конфлікт разом («спробуємо разом з’ясувати причини конфлікту і намітити шляхи до його усунення»), обирають 38% респондентів чоловіків і 45% жінок із повних сімей та лише 25% осіб із сімей, що розпалися. Компроміс – це врегулювання суперечності через взаємопоступливість одне одному. Ця стратегія стоїть значно ближче до конструктивного вирішення конфлікту, ніж попередня.

Звичайно, це ще не співробітництво, але в разі застосування цієї стратегії обома партнерами їх взаємодія цілком може задовольняти обох. Цікавими, на нашу думку, є порівняльні результати відповідей подружжя з повних сімей. Так, зокрема, в ході соціологічного опитування подружжям із повних сімей було запропоновано змоделювати в уяві ситуації сімейного конфлікту і назвати свої дії з метою його припинення. Виявилось, що 38% чоловіків і 45% жінок налаштовані на те, щоб разом з’ясувати причини конфлікту і окреслити шляхи його усунення;

42% чоловіків і 30% жінок готові попросити вибачення; 11% чоловіків і 28% жінок мають намір чекати, поки вибачиться інший; 20 % чоловіків і 25 % жінок схильні вважати, що все вирішить час; 21% чоловіків і 17% жінок згодні зробити вигляд, що нічого страшного не трапилося; 16% чоловіків і 11% жінок вважають найкращим методом примирення сексуальний контакт; 17 % чоловіків і 11 % жінок віддають перевагу тому, щоб піти прогулятися. Втішним є те, що ніхто із подружжя у повних сім’ях не вважає прийнятним з’ясування стосунків шляхом застосування фізичної сили, шантажу, маніпулювання. Проте 5% чоловіків і 2% жінок схильні до “зняття напруги” алкоголем. Привертає увагу той факт, що на відміну від поведінки протягом самого конфлікту, виходи з нього у тих, хто перебуває у шлюбі, та тих, хто розірвав шлюб, досить різні. Так, у повних сім’ях 36 % усіх опитаних роблять першими крок назустріч (42% чоловіків та 30% жінок). У шлюбах, що розпалися, таких було лише 10%, а 30% чекали кроку назустріч від своєї другої “половини”. Можна припустити, що така поведінка певною мірою вплинула на подальший розрив шлюбних відносин.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Священик Ростислав ЯРЕМА КАНДИДАТ БОГОСЛОВ'Я ВЧЕННЯ ПРЕПОДОБНОГО ЄФРЕМА СИРІНА ПРО ЧЕСНОТИ (за аскетичними творами) Українська Православна Церква Київська Митрополія Kиїв • 2007 За благословенням архієпископа Львівського і Галицького Августина Священик Ростислав Ярема Вчення преподобного Єфрема Сиріна про чесноти (за аскетични ми творами). Перекл. з російської. — Інформаційно просвітницький центр Києво Печерської Лаври, 2007. — 52 с. Книжечка, яку читач тримає у руках, розповідає про...»

«Н. А. Сейко Доброчинність поляків у сфері освіти України (ХІХ –поч. ХХ ст.) Київський учбовий округ ЖИТОМИР-20 0 УДК 378(09)(477.4/7)“18/19” ББК С 27 Сейко Н.А. С 27 Доброчинність поляків у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ: Монографія. – Житомир: ЖДУ, 2006. – 318с. У монографії розглядається становлення системи доброчинності у сфері освіти в Київ ському учбов ому окрузі п ротягом ХІХ – початку ХХ століть та участь польської громади краю у підтримці й фундуванні...»

«Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Бібліотека Вінниця 2013 ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО БІБЛІОТЕКА Інформаційні технології в навчально-виховному процесі БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК Вінниця 2013 УДК 016:37 ББК 91.9:74+74с51я1 І-74 Інформаційні технології в навчально-виховному процесі : бібліографічний покажчик / уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця, 2013. – 92 с. Укладачі: Т....»

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» М. В. Ворон ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗБУДОВА ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ ЯК ОСЕРЕДКУ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ спецкурс (6 годин) Київ – 2010 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗБУДОВА ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ ЯК ОСЕРЕДКУ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ спецкурс (6 годин) Київ – 2010 УДК 371.162 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Університету менеджменту освіти НАПН України (протокол № 3 від 13...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ПРОФЕСОРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІмЕНІ ОЛЕСя ГОНчАРА 1918–2008 Дніпропетровськ Видавництво Дніпропетровського національного університету УДК 378 (477.63) ББК 74.58 (4Укр-4І) П-84 Редакцiйна колегiя: проф. М. В. Поляков (голова редколегії), проф. М. М. Дронь, проф. В. В. Іваненко (заст. голови редколегії), проф. О. О. Кочубей, проф. В. В. Лобода, проф. С. І. Світленко (відп....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (57) 2013 УДК 796.111.1(045) ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ А. В. Осипцов У статті подано аналіз розвитку моральних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фізичного виховання, яке реалізується з урахуванням цілепокладання у розвитку особистості. Мета розглядається як...»

«В.І. ХОРУНЖИЙ ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 1-4 класи Технологічні картки виготовлення виробів Тернопіль Навчальна книга Богдан ББК 74.263 Х 79 Рецензенти: викладач методики трудового навчання в початкових класах та практикуму в навчальних майстернях Запорізького педагогічного коледжу, викладач-методист, відмінник народної освіти України Красан В.М. вчитель початкових класів І категорії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 м. Кіровограда Журавльова О.В. Хорунжий В. І. Х 79 Трудове навчання. 1–4 класи:...»

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Технологія фахової майстерності: особливості організації та проведення дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах регіону Матеріали VІІ обласних Хмурівських методичних читань 8 листопада 2011 року Випуск сьомий Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені...»

«О.А. Сарана МАТЕМАТИЧНІ ОЛІМПІАДИ: ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ ПОРУЧ Навчальний посібник Друге видання, доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН Передмова ББК 21.1я721 С20 Даний посібник написано для того, щоб учень школи зміг самостійно (можливо, без допомоги вчителя) підготуватися до успішного виступу на обласній чи Всеукраїнській математичній олімпіаді. Тому Рекомендовано Міністерством освіти і науки України посібник орієнтується на задачі...»

«УДК 639.58 Соболєв В. В. ДІЛОВА ГРА ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету Слов’янський коледж НАУ В статті розглянуті питання застосування ділових ігор при проведенні занять з дисципліни «Техніка аеропортів для технічного обслуговування повітряних суден». Ключові слова: метод навчання, ділова гра, мотивація гри, проблемна ситуація. Питання вибору методів проведення навчальних занять щоденне, практичне....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»