WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«Н.М Демченко, В.А. Зотова, упорядкування, 2013 © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013 Світлана Миколаївна Мартиненко, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманіт ...»

-- [ Страница 5 ] --

7. ВОЛИНЕЦЬ Ю.О. Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у фаховій підготовці : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. (Робота пройшла передзахист на кафедрі.) Юлія Олександрівна Волинець — викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

8. ЖУКОВА А.Г. Моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища гімназії : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. (Робота пройшла передзахист у лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України.) Алла Георгіївна Жукова — директор гімназії міжнародних відносин № 323 м. Києва, учитель-методист.

Плекання майбутньої наукової еліти Керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів і здобувачів

1. Зарудня Ольга Миколаївна «Моніторинг професійної діяльності вчителя початкової школи» (спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»).

2. Кипиченко Наталія Сергіївна «Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у процесі педагогічної практики» (спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»).

3. Новик Ірина Михайлівна «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностування пізнавальних інтересів молодших школярів»

(спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»).

–  –  –

Розділ 4. «Нам кожному дісталася часточка душі вчителя…»

Наукова школа С.М. Мартиненко................................. 32

–  –  –

Світлана Миколаївна Мартиненко Біобібліографічний покажчик За зміст та якість поданих матеріалів відповідають упорядники.

Видання підготовлене до друку в НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка Завідувач НМЦ видавничої діяльності, директор видавництва М.М. Прядко Головний редактор Т.В. Карбовнича Редактори: Н.І. Гетьман, Л.В. Потравка Художник обкладинки Т.В. Нестерова Технічний редактор Т.М. Піхота Верстальник А.В. Цебренко Підписано до друку 21.01.2013 р. Формат 6084/16.

Ум. друк. арк. 2,55. Обл. вид. арк. 2,39. Наклад 10 пр. Зам. № 3 004.

Київський університет імені Бориса Грінченка.

04053, м. Київ, вул. Воровського, 18/2.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи Серія ДК № 4013 від 17.03.2011 р.

Попередження! Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права»

жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена на будь-яких носіях, розміщена в мережі Інтернет без письмового дозволу Київського університету імені Бориса Грінченка й авторів. Порушення закону призводить до адміністративної, кримінальної відповідальності.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
 
Похожие работы:

«Оксана Петрук Збірник Завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин 4 клас Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Львів Видавництво «Світ» дО УваГи вЧиТЕЛів! УДК ББК П00 Уміщені у збірнику орієнтовні зразки завдань для державної підсумкової атестації з української мови учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин...»

«Гаркушевський Володимир доцент кафедри машинознавства, основ виробництва та безпеки життєдіяльності Цвілик Світлана доцент кафедри машинознавства, основ виробництва та безпеки життєдіяльності Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИБОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНЗ В статті розглядаються проблеми реалізації наступності під час вивчення спеціальних дисциплін підготовки вчителя трудового...»

«РОЗДІЛ ІV. ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ УДК: 316.6 Драка В., студентка першого курсу обліково-фінансового факультету ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», науковий керівник – к. психол. наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін С.О. Ніколаєнко. ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДІЙ СІМ’Ї У статті досліджено причини та наслідки виникнення конфліктів у родині. Розроблено стратегію їх розв’язання та уникнення. Проаналізовано основні умови попередження конфліктів у молодій сім’ї та...»

«Л.О. Варзацька Серія “Бібліотека вчителя” Українська мова Інтегровані уроки рідної мови і мовлення 2 клас Посібник для вчителя ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН ББК 74.268.1Укр В1 Серію “Бібліотека вчителя” асновано 2007 рок варзацька Л.о. В18 Українська мова. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення. 2 клас: Посібник для вчителя. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. — 136 с. (Серія “Бібліотека вчителя”) ISBN 978-966-10-1736-7 У посібнику представлена інноваційна модель розвитку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»