WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 60 |

«Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації Навчально-методичний комплекс За загальною редакцією І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко Київ 2007 УДК 364.4:314.6 Рекомендовано ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту

Представництво благодійної організації

«Кожній дитині» в Україні

Інтегровані

соціальні служби:

теорія, практика,

інновації

Навчально-методичний комплекс

За загальною редакцією

І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко

Київ 2007

УДК 364.4:314.6 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

ББК 65.272 як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (№ 1.418-1867 від 21.08.2007) I-7

Автори-упорядники:

О. В. Безпалько – д. пед. н., доцент, (2.4), І. Д. Звєрєва – д.пед.н., проф., (1.1; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; розділ 4), З. П. Кияниця (1.4, 3.2; додатки), В. О. Кузьмінський – к.екон.н. (1.2, 1.3), В. П. Лютий (3.5), Ж. В. Петрочко – к.пед.н., доцент (1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.3; 3.4; розділ 4), М. І. Ростальна (3.3, додатки), Л. І. Стрига (3.1; розділ 4; додатки)

Рецензенти:

С. Я. Харченко – доктор педагогічних наук, професор Т. Ф. Алєксєєнко – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник С. В. Толстоухова – кандидат педагогічних наук, доцент

Літературний редактор:

А. М. Нечитайло Проект фінансується Європейським Союзом Навчально-методичний комплекс підготовлено в рамках проекту «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей», що фінансується Європейським Союзом. Проект виконується консорціумом організацій, який очолює благодійна організація «Кожній дитині». Основними бенефіціарами проекту є Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді. Пілотний регіон – Київська область.

Думки, висловлені у виданні, належать авторам і не обов’язково відображають погляди Європейської Комісії.

Рекомендовано до видання Вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (протокол № 11 від 26.06.2007) Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс / Автор.-упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007. - 528 с.

У навчально-методичному комплексі подано теоретичні і практичні аспекти розвитку та діяльності інтегрованих соціальних служб, що створюються в системі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Розкрито інноваційні технології соціальної та соціально-педагогічної роботи з вразливими сім’ями з дітьми. Певні матеріали подаються як напрацювання у ході реалізації проекту ЄС «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей» і є такими, що рекомендовані для використання.

Видання розраховане, перш за все, на практичних соціальних працівників системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями «соціальна робота» і «соціальна педагогіка», а також буде цікавим для наукових співробітників, корисним для викладачів вищих навчальних закладів, представників громадських організацій.

© Європейська Комісія, 2007 ISBN 978-966-651-476-2 © ПБО «Кожній дитині» в Україні, 2007 Подяка Ця публікація є результатом роботи не тільки колективу її авторів, а й спеціалістів різних установ і відомств, громадських структур, перш за все, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, відділів сім’ї та молоді, охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, правоохоронних органів Київської області, об’єднаних в єдину команду, яка спільно з консорціумом «Кожній дитині» реалізовувала проект ЄС «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей”, що фінансувався Європейським Союзом на замов– лення Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді.

Завдячуючи керівникам обласної державної адміністрації В. І. Ульянченко, В. П. Кондруку, начальникам управлін– ня у справах сім’ї та молоді Н. В. Татарчук, служби у справах дітей Л. П. Гурковській, директору ЦСССДМ Л. О. Ніколаєнко, до реалізації проекту було залучено широке коло керівників різних установ і відомств, виділені додаткові фінансові ресурси, укріплений кадровий потенціал служб, які надають соціальні послуги дітям та сім’ям.

Першопроходцями у впровадженні інтегрованої моделі соціальних послуг для вразливих сімей та дітей стали соці– альні працівники, медики, педагоги, керівники та спеціалісти соціальної сфери м. Бровари та Вишгородського району, які відпрацьовували на практиці інноваційні підходи та технології у соціальній роботі. Особлива подяка меру м. Бровари В. О. Антоненку, заступнику мера Л. П. Шестопал, директору ЦСССДМ Л. А. Кваші, начальнику відділу у справах сім’ї та молоді Т. М. Коврак, начальнику служби у справах дітей Л. В. Виноградовій.

Дякуємо міжнародним консультантам та експертам за можливість ознайомлення з кращими зразками міжнародного досвіду соціальної роботи, а також за цінні консультації щодо механізмів впровадження соціальних інновацій.

На кожному етапі реалізації проекту ми відчували дієву підтримку Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини. Щира їм подяка в особі С. В. Толстоухової, Ю. О. Павленка, І. М. Пінчук, Г. М. Лактіонової, І. М. Дубініної, Ф. В. Гриценка.

Ми вдячні всім членам Наглядової Ради проекту і насампередйого Голові В. С. Вовку.

Дякуємо фахівцям, залученим до підготовки соціальних працівників інтегрованих соціальних служб: Г. М. Бевз, І. В. Братусь, Н. Ю. Максимовій; спеціалістам Київського обласного тренінгового центру в особі О. В. Павлик, О. А. Лещенко; працівникам проекту І. В. Носачу, О. П. Романусі, О. В. Курці.

Окрема подяка Т. П. Цюман, викладачу Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, за професійні консультації в процесі підготовки матеріалів до даного навчально-методичного комплексу та сприяння у вирішенні організаційних питань щодо їх публікацій.

За ефективну співпрацю у створенні функціональної системи захисту прав дітей у нашій країні, підтримку у реалізації проекту ЄС «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей» та надані матеріали до даного видання дякуємо нашим партнерам: Представництву благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні, Українському центру «Порозуміння», Українському фонду «Благополуччя дітей», Українському фонду соціальних інвестицій та ін.

Лише спільні зусилля породжують високі, вагомі й довготривалі позитивні результати.

Дане видання не було б можливим без ефективного управління проектом його керівника Елейн Саммон, її вагомих пропозицій і настанов, мудрих порад і рекомендацій.

Авторський колектив

–  –  –

Програма навчання соціальних працівників інтегрованих соціальних служб 3 Примітки до впровадження Програми навчання соціальних працівників інтегрованих соціальних служб 357

–  –  –

Вступ Економічні перетворення, що відбуваються на сучасному етапі становлення української державності, а також процеси демократизації та розбудови громадянського суспільства супроводжуються змінами в соціальній сфері, соціальній політиці, діяльності різних соціальних інститутів. Нові суспільні відносини значною мірою впливають на становлення соці– альної роботи як професійної діяльності. Її розвиток базується на інтеграції зусиль, засобів і можливостей різних державних і неурядових організацій на всіх рівнях.

Сучасна парадигма соціальної роботи, яка базується на інтегрованому підході, спрямована на координацію, ефективність і продуктивність соціальних послуг.

Останнім часом помітно вирізняється тенденція посилення ролі неурядових організацій у формуванні державної політики стосовно дітей, що активно використовують міжнародний досвід захисту й забезпечення прав дітей, пристосовуючи його до вітчизняних соціокультурних умов.

Даний навчально-методичний комплекс розроблено за результатами проекту ЄС «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей», що здійснювався у 2005-2007 роках Представництвом благодійної організації «Кожній дитині»

в Україні. Метою проекту було зменшити кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах Київської області шляхом запровадження інтегрованих соціальних служб для забезпечення ефективної підтримки дітей і сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Визначена мета конкретизувалася у таких завданнях: створення спеціалізованих соціальних служб, які надають комплексні соціальні послуги вразливим дітям і сім’ям; розробка та впровадження інноваційних технологій соціальної роботи, спрямованих на запобігання потраплянню дитини до інтернатного закладу та розвиток сімейних форм виховання; підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів соціальної сфери Вступ щодо захисту права дитини виховуватися в сімейному середовищі; підготовка змін і доповнень до законодавчих і нормативно-правових актів за міжнародними стандартами у сфері сімейної політики та захисту прав дітей.

Фактично проект було спрямовано на реформування системи державної опіки над дітьми і пошук шляхів впровадження інноваційних підходів до її оновлення.

Система державної опіки в Україні створювалася за умов старої політичної системи. В її основу були покладені ідеї колективного виховання дітей. Україна успадкувала систему великих інтернатних закладів, де діти не повною мірою можуть реалізувати свій потенціал. Такі установи не в змозі забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини й часто ізолюють дітей від місцевої громади. Якщо дитина по– трапляє до закладу інтернатного типу в ранньому віці, вона, як правило, проходить усі форми інституції залежно від віку й залишається в інтернаті до повноліття.

Фактичні дані свідчать: приблизно третина дітей потрапляє під державну опіку через бідність у сім’ях, така ж кількість – через соціальні негаразди, решта – з інших причин. Більшість дітей в інтернатних закладах є соціальними сиротами, тобто мають одного або двох батьків, а потрапляють туди внаслідок позбавлення дорослих батьківських прав з ініціативи державних органів.

Збільшення кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернатних закладах зумовлює зростання мережі таких установ та їх переповнення. За даними Державного комітету статистики України станом на 01.09.2006 в 55 школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувало 15 669 вихованців.

Досвід розвинених європейських країн, які вже відійшли від системи великих інтернатних закладів, переконує, що створити передумови для поступового реформування інтернатних закладів можна шляхом пошуку превентивних механізмів заВступ побігання інституалізації дітей; відпрацювання системи соціальних послуг для вразливих сімей із дітьми; розвитку нових принципів співпраці органів державного управління, закладів соціального захисту дітей та громадських організацій.

Наразі значущості набуває розвиток інтегрованого підходу до надання соціальних послуг уразливим сім’ям і дітям для забезпечення права дитини на сімейне виховання. Такий підхід передбачає надання комплексних соціальних послуг на основі оцінки потреб дітей і сімей, активну участь клієнтів у плануванні й моніторингу соціальних послуг, залучення ресурсів громади до вирішення проблем дітей і сімей, подолання склад– них життєвих обставин; зміцнення міжвідомчої взаємодії у сфері ухвалення рішень в інтересах дітей.

У ході реалізації проекту враховувалися основні теоретичні засади соціальної роботи як професійної діяльності, новітні міжнародні та вітчизняні ідеї, технології, механізми надання соціальних послуг вразливим дітям і сім’ям на локальному (місцевому), регіональному та державному рівнях.

Навчально-методичний комплекс, розроблений у рамках проекту, складається зі вступу, чотирьох розділів, програми навчання соціальних працівників інтегрованих соціальних служб, додатків, а також тренінгових модулів, поданих на електронних носіях (CD).

У навчально-методичному комплексі в логічній послідовності розглядаються і теоретичні, і технологічні підходи до здійснення соціальної роботи, діяльності інтегрованих соціальних служб. Зокрема, у розділі «Теоретико-методологічні основи роботи інтегрованих соціальних служб» розкриваються питання: характеристика соціальної роботи як професійної діяльності; захист прав дитини як пріоритетний напрям соціальної роботи; роль інтегрованих соціальних служб у реалізації державної політики щодо забезпечення прав дітей;

нормативно-правове підґрунтя та стандарти діяльності;

компоненти, зміст і форми роботи інтегрованих соціальних служб тощо.

Вступ

Сучасною міжнародною фундаментальною технологією соціальної роботи із вразливими дітьми та сім’ями є гейткіпінг.

Саме цей об’єднавчий підхід ліг в основу визначення та опису інноваційних технологій, що розкриваються у розділі «Інноваційні технології в роботі інтегрованих соціальних служб». Враховуючи характеристики стратегій, елементів та механізмів гейткіпінгу, його сильні та слабкі сторони, автори посібника ґрунтовно розкривають сутність та особливості оцінки потреб клієнтів, раннього втручання, управління випадком, мобілізацію ресурсів громади щодо підтримки сімей із дітьми.

Детальне відображення у третьому розділі навчальнометодичного комплексу знайшли основні напрями роботи інтегрованих соціальних служб, а саме: соціальна робота з сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах; запобігання відмовам від немовлят та підтримка сімей із дітьми раннього віку; розвиток сімейних форм виховання; реінтеграція та соціалізація вихованців інтернатних закладів; профілактика негативних явищ у дитячому середовищі.

Не лишилася поза увагою специфіка надання інтегрованих соціальних послуг дітям і сім’ям в умовах села (селища), що розкривається у розділі «Особливості використання інтегрованого підходу в наданні соціальних послуг в умовах села (селища)».

Представлена в навчально-методичному комплексі Програма є універсальною, оскільки може використовуватися для навчання соціальних працівників інтегрованих соціальних служб, підвищення професійної компетентності фахівців соціальної сфери, підготовки майбутніх соціальних працівників/соціальних педагогів.

Напрями діяльності інтегрованих соціальних служб, перелік послуг, що надають кожна із спеціалізованих соціальних служб, накази, інструкції, положення, різноманітні форми документування ведення справи клієнта й інші матеріали містяться в Додатках навчально-методичного комплексу.

ВступPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 60 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМСУ Волинська обласна рада Луцький національний технічний університет Луцький інститут розвитку людини університету «Україна» Північно-західне регіональне управління «Датагруп» ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві 23-25 травня 2011 р. м. Луцьк Порядок роботи конференції: Секція №1 – Методологічні засади впровадження...»

«ПЕДАГОГІЧНА РАДА: “ЯК ЗРОБИТИ ЦЮ ФОРМУ РОБОТИ ДІЄВОЮ ?” З досвіду роботи ДНЗ №5 “Червона Шапочка” міста Скадовська Розглядає питання Оцінює результативність вдосконалення реалізації Державної Визначає план роботи організації базової програми і хід і ДНЗ і педагогічне навчально-виховного якісного виконання навантаження процесу в ДНЗ програм розвитку, працівників виховання і навчання дітей у кожній віковій групі Обговорює інші Затверджує заходи питання, визначені щодо зміцнення Положенням про...»

«О.А. Сарана МАТЕМАТИЧНІ ОЛІМПІАДИ: ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ ПОРУЧ Навчальний посібник Друге видання, доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН Передмова ББК 21.1я721 С20 Даний посібник написано для того, щоб учень школи зміг самостійно (можливо, без допомоги вчителя) підготуватися до успішного виступу на обласній чи Всеукраїнській математичній олімпіаді. Тому Рекомендовано Міністерством освіти і науки України посібник орієнтується на задачі...»

«УДК 37.015.31:796.012.2 ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ Трояновська М.М., аспірант Чернігівський національний університет У статті розглядаються основні теоретичні основи розвитку координаційних здібностей школярів у фізичному вихованні та спорту, значення координаційних здібностей дітей в руховій діяльності, види координацій, а також аналіз науково-літературних джерел. Ключові слова: координаційні здібності, рівновага, динамічна та статична...»

«УДК 37.013 : 37.048.4 Меркулова С.І., аспірантка ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України, доцент ВНЗ «Інститут реклами» ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОРІЄНТАЦІЄЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація. У статті розкрито проблеми інновацій в управлінні педагогічною орієнтацією старшокласників на педагогічну діяльність. Авторка розкриває шляхи оптимізації існування цих інновацій в умовах швидкого руху сучасного прогресу. На основі аналізу попереднього досвіду визначаються інноваційні функції...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ УДК 371.688 МИРОН ГРОМЯК, ЯРОСЛАВ ВАСИЛЕНКО, ВІРА ГАЛАН, ВІКТОР ЧОРНИЙ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Розглянуто стан впровадження електронного навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном. Проаналізовано результати експериментального дослідження щодо ставлення викладачів до впровадження та реалізації електронного навчання на прикладі педагогічного університету. Встановлено, що...»

«ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Шаповалова Тетяна Григорівна УДК 379.821:502/504:613 – 053.67 ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 13.00.07 – теорія і методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України Науковий керівник: кандидат...»

«УДК 371.162 Леся Поперечна, аспірант Хмельницького національного університету КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Статтю присвячено проблемі професійного розвитку вчителя початкових класів. Зокрема, всебічно проаналізовано суб’єктивні та об’єктивні критерії професійного розвитку вчителя початкових класів, схарактеризовано основні особливості прояву критеріїв професійного розвитку вчителя початкових класів – професійну ідентичність та компетентність. Ключові слова:...»

«_Педагогічні науки_ позитивно впливає на рухи дітей, робить їх більш координованими, ритмічними. Музичні заняття забезпечують нормалізацію дихання, яка нерозривно пов’язана зі злитністю мови і є суттєвим фактором у процесі формування мовлення. Висновки. Отже, з вищевикладеного бачимо, що в процесі фізичного виховання відбувається як гармонійний фізичний розвиток особистості, розвиток потреби в руховій активності, загартовування дитячого організму, так і профілактика та корекція порушень...»

«УДК 373.3.091.64(075):37.026 Реалізація розвивальної функції підручника в навчанні учнів початкової школи О. І. Сахно, науковий кореспондент, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: Sahno2@mail.ru Зміни, що відбуваються в суспільстві, Постановка проблеми. висувають перед освітньою системою нові вимоги щодо мети освіти, її структури, змісту тощо. За останні 20 років система загальної середньої освіти України зазнала кардинальних перетворень: змінено термін навчання за ступенями школи,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»