WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |

«Щоб не впасти, треба дивитися під ноги, але щоб не заблукати, треба дивитися вперед. Народна мудрість Вступ Ми визначаємо майбутнє через якісну освітню траєкторію !!! Не секрет, що від ...»

-- [ Страница 1 ] --

Щоб не впасти,

треба дивитися під ноги,

але щоб не заблукати,

треба дивитися вперед.

Народна мудрість

Вступ

Ми визначаємо майбутнє через якісну освітню траєкторію !!!

Не секрет, що від гармонійного розвитку дітей та молоді залежить наше спільне

майбутнє. Становлення та виховання дитини, як особистості відбувається у період

навчання її у школі. Школа – це простір життя дитини. Тут дитина не готується до

життя, а повністю живе, тому вся діяльність навчального закладу будується так, щоб сприяти розвитку особистості, як творця й проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин між учнями і педагогами, школою і родиною.

Наша місія сьогодні – становлення України як Батьківщини вільних і талановитих людей.

Упродовж 2013–2014 навчального року адміністрацією школи на виконання законів Конституції України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових документів, реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24 «Про державний стандарт базової і повної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної ередньої освіти», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 16 листопада 2000 р. N 1717, а також цільових програм, прийнятих розпорядженнями голови обласної адміністрації i затверджених ceciєю обласної ради та ухвали обласної і міської серпневих педагогічних конференцій 2012 року було вжито заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для функціонування НВК №12 та створення умов для рівного доступу дітей регіону до якісної освіти.

Зусилля дирекції школи та педагогічного колективу за активної підтримки батьків учнів, громадян міста, депутатів усіх рівнів були зосереджені на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку освіти, визначених серпневою конференцією педагогічних працівників 2013 року, на подолання наявних проблем, вирішення перспективних завдань.

Як відомо, успішність навчально-виховного процесу залежить від взаємин учителя і учня, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства.

Найхарактернішою особливістю системи навчання у НВК № 12 є співіснування двох стратегій організації навчання традиційної та інноваційної. Інноваційне навчання орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку творчих здібностей різноманітних форм мислення, а також здатності до співпраці з іншими людьми.

Засновник НВК №12 – Рівненська міська рада. Форма власності – комунальна.

У НВК №12 навчальний процес здійснюється українською мовою, запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов, починаючи з першого класу, математики – з восьмого класу, а з п’ятого класу налагоджено систему створення пропедевтичних класів. Навчання у старшій школі профільне. Вчителі школи мають досвід роботи у класах інформаційного, технологічного, суспільно-гуманітарного, хіміко-біологічного, художньо-естетичного профілів. Також, у закладі велика увага приділяється позакласній роботі, створено розгалужену систему гуртків та факультативів. Такий підхід дає змогу учням, що навчаються у класах з поглибленим вивченням математики додатково, за бажанням, вивчити польську та німецьку мови або поглибити знання з англійської мови. Водночас учні спеціалізованих класів іноземних мов можуть поглибити знання з предмету математики.

Відповідно до статуту НВК №12 головною метою закладу є розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, а також створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи.

У НВК №12 створено умови для максимального розкриття особистості та реалізації здібностей школярів, для усебічного і психологічного розвитку дітей через співпрацю учнів і вчителів, що дозволяє якнайповніше об’єднати навчальну та позакласну сфери діяльності в умовах навчальної співдружності і дає можливість реалізовувати індивідуальні освітні маршрути учнів, а також сформувати простір, що об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси.

Основними завданнями та пріоритетними напрямами роботи на 2014-2015 навчальний рік педагогічний колектив визначив ( рішення педагогічної ради школи,протокол №1 від 29.08.2014 ):

реалізацію завдань, визначених законами Конституції України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постановами Кабінету Міністрів України «Про державний стандарт базової і повної середньої освіти», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної ередньої освіти», Державного стандарту початкової загальної освіти. оновлення змісту освіти на основі національних традицій, світового досвіду та принципів сталого розвитку;

створення ефективної системи національного виховання, забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку дитини;

формування соціально зрілої, національно свідомої творчої особистості, громадянина України;

подальший розвиток середовища, сприятливого для збереження здоров’я;

забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату в учнівських та педагогічному колективах;

забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі;

забезпечення реалізації обласних та міських програм розвитку галузі;

забезпечення функціонування оптимальної мережі класів та переведення їх на однозмінний режим роботи;

подальше впровадження системи профільного навчання;

створення умов для охоплення навчанням дітей шкільного віку з мікрорайону навчального закладу;

створення умов для впровадження викладання англійської мови з 1 класу та основ інформатики з 2 класу;

підготовку до запровадження нових державних стандартів та навчальних програм загальної середньої освіти;

створення умов для якісного доступу до використання інформаційнокомунікаційних Інтернет-технологій;

поширення на всіх учасників навчально-виховного процесу використання інформаційно-начально-комунікаційного ВЕБ-порталу як основи створення єдиного освітнього інформаційного простору;

продовження створення мультимедійного навчального контенту;

продовження випуску шкільної газети «Дайджест» для педагогів, учнів та батьків;

створення умов для реалізації інклюзивної освіти;

продовжити проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

підвищення результативності природничо-математичної освіти учнів;

посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді через активну реалізацію Обласної програми національного виховання учнівської молоді на період 2008–2020 років;

покращення спортивної бази школи, завершення створення та облаштування гімнастичної зали;

подальше забезпечення школи технічними засобами навчання;

подальше покращення системи стимулювання обдарованої учнівської молоді;

сприяння розвитку учнівського самоврядування;

сприяння зміцненню матеріально-технічної бази школи.

Створення умов для самореалізації та всебічного розвитку особистості.

Продовжити роботу з впровадження у навчально-виховний процес інноваційних форм та методів роботи.

Удосконалення форм та методів роботи з обдарованими дітьми.

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України грудня 2000 року за № 946/5167, наказів Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2008 року № 1218 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 169 м. Харкова» за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку» та від 14 липня 2011 року «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» і на виконання наказу МОН молоді та спорту № від 10.07.2012 продовжити роботу НВК № 12 у науково-педагогічному проекті «Інтелект України».


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Продовжити роботу у класі інклюзивної освіти.

Продовжити роботу з реалізації міжнародних проектів.

Забезпечення реалізації Всеукраїнських, міських та обласних програм розвитку галузі З метою виконання поставлених завдань заклад продовжує працювати над реалізацією таких міських програм розвитку освіти:

програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року;

програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах області на період до 2015 року;

обласної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011–2014 роки.

Реалізація Обласної програми роботи з обдарованою молоддю області на 2011 – 2014 рр.

здійснюється через виконання основних завдань цієї програми, а саме:

підвищення рівня науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення роботи з обдарованою молоддю; визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, використання інноваційних методів роботи; науково-методичний та психолого-педагогічний супровід виявлення відбору та підтримки обдарованої молоді, розроблення індивідуальних програм; сприяння підвищенню соціального статусу обдарованої молоді та її наставників; забезпечення стимулювання обдарованої молоді та її наставників до науково-дослідницької і творчої діяльності. Виконання цієї Програми забезпечує підтримку розвитку творчого потенціалу здібних та обдарованих учнів.

Систематично проводиться робота щодо виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку, створення класів та груп із поглибленим вивченням предметів, збільшення кількості гуртків та забезпечення доступності позашкільної освіти. У НВК №12 реалізовуються заходи, спрямовані на залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, забезпечено умови для проведення шкільних олімпіад і конкурсів.

У НВК № 12 забезпечено умови для виконання міської програми роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки ( затвердженна рішенням сесії міської ради від 07.07. 2011 р. №919 ), про що свідчать стабільно високі результати роботи з обдарованими дітьми.

Учні школи показують стабільно високі результати в олімпіадах на рівні міста та області.

Значних успіхів досягнуто у реалізації Програми впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у навчальних закладах області на період до 2015 року, за якою передбачено вдосконалення комп’ютерної мережі Інтернет, комп’ютерних класів навчальних закладів області та під’єднання в повному обсязі загальноосвітніх шкіл до мережі Інтернет, покращення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. У 2013 – 2014 н. р. у заклад придбано 5 мультимедійних комплексів та 11 плазмових панелей, загалом у школі якісно функціонує мультимедійних комплексів (кабінети фізики, математики, інформатики, хімії, іноземних мов, Інтернет-мультимедійний кабінет, 8 кабінетів початкової школи, у яких навчаються учні за програмою «Інтелект України»; 2 переносних мультимедійних комплекси є у початковій та старшій школі). Плазмовими панелями оснащено кабінетів у закладі (кабінети біології, географії, світової літератури, української мови та літератури, 2 кабінети англійської мови, історії, художньої культури, початкового навчання, а також фойє ІІ поверху).

З метою забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової освіти в школі створено умови для запровадження курсу «Сходинки до інформатики»

у 2-х класах. Створено кабінет інформатики для навчання учнів початкової школи.

Облаштовано та забезпечено комп’ютерною технікою 12 робочих місць для учнів.

Наявне належне кадрове забезпечення вчителів для впровадження курсу «Сходинки до інформатики» у 2 – х класах.

В рамках реалізації програми «Підвищення якості шкільної природничоматематичної освіти на період до 2015 року», яку затверджено відповідним рішенням сесії обласної ради, у школі створено умови для поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти, зміцнення матеріально-технічної та навчальнометодичної бази, упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення предметів природничо-математичного циклу для подальшого розвитку інтересу учнівської молоді до природничо-математичних наук.

На виконання міської Програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 рок, затвердженної сесією міської ради від 07.07. 2011 р. № 917 у школі створено оптимальну мережу класів для поглибленого та профільного вивчення предметів природничо-математичного циклу.

Реалізація Всеукраїнської програми розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів до розвитку, виховання та навчання. В рамках реалізації програми та з метою формування основ дитячої елементарної життєвої компетентності перед вступом до школи адміністрацією школи забезпечено тісну взаємодію навчального закладу з дошкільними навчальними закладами міста ( ДНЗ компенсуючого типу для дітей з вадами зору №35, ДНЗ загального типу з логопедичними групи групами № 56, ДНЗ загального типу №51,№38, №47 ) та родинами майбутніх школярів.Проводиться облік дітей мікрорайону школи, загальні збори для батьків майбутніх першокласників, індивідуалні консультації психолого педагогічної служби школи, спортивно-масові заходи для родин мікрорайону школи.

Місія школи – розвиток та формування в учнів високої культури поведінки, розвитку творчих здібностей та талантів дітей.

Концепція НВК № 12 ґрунтується на гуманістичній, особистісно-зорієнтованій освіті. Педагогічний колектив школи вважає, що кожному необхідно вчитися любити людину та життя і вчити цьому наших дітей, учити їх жити без насильства і страху, будувати стосунки за законами гуманізму, дбайливого ставлення до людини і людського життя, як найвищої цінності. Вважаємо за необхідне усвідомити та допомогти дітям, що без любові до людини і до життя не буде ані здорових стосунків, ані здорового суспільства, ані суспільного прогресу. Учитель і учні – рівноправні суб’єкти навчально-виховного процесу.

Пріоритети школи:

- найдорожча цінність - людське життя;

- якісна освіта – сяйво людського життя;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |
Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (224), Ч. ІІ, 2011 ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ УДК [070.489 : 37] (477) «199/200» О. В. Бондар ПРОБЛЕМА ПІДРУЧНИКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАНЬ (1991 р. – поч. ХХІ століття) Початок нинішнього століття ознаменувався значними змінами в системі шкільної освіти України, зокрема оновленням її структури та змісту. Зміст освіти знаходить своє відображення в шкільних підручниках, через що вони теж відповідно змінюються. Однією з...»

«УДК 371. 32.91(07) Основні концептуальні підходи до створення особистісно зорієнтованого підручника з географії О. Ф. Надтока, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: nadtoka.ol@ukr.net Постановка проблеми. Ми живемо в інформаційному суспільстві, яскравою ознакою якого є постійне збільшення обсягу наукової інформації, посилення інтеграційних процесів в усіх галузях діяльності людини. В умовах глобалізації освіченість стала пріоритетною ознакою життєвої...»

«Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області Луганськ УДК 371 (477.61) ББК 74.20 (4 Укр – 4 Луг) А – Рецензент: Власов В.В. — директор Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти.Упорядники: Цимбал І.І. — начальник Управління освіти і науки Луганської обласної державної...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА ПедАГОГічнОї (АсистентськОї) ПРАктики студентівспеціальності “кРАїнОзнАвствО” (освітньо-кваліфікаційнийрівень:магістр) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри міжнародних відносин А. Г. Гольцовим Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин (протокол № 6 від 26.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом ГольцовА.Г.Програма педагогічної (асистентської) практики студентів спеціальності...»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 378.147 М. Т. Левочко, кандидат педагогічних наук, доцент (Державна академія статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, м. Київ); Н. Л. Гресь, старший викладач (Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ) ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У статті розглянуто проблемні питання теоретичної і практичної готовності студентів до проходження виробничої практики зі спеціальності. Запропоновано шляхи удосконалення навчального...»

«Асоціація керівників шкіл України Інститут педагогіки АПН України ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ СПЕЦКУРСІВ ЗА ВИБОРОМ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ І МЕТОДИСТІВ Видання підготовлене і здійснене за фінансової підтримки МОН України в рамках проекту «Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту» Київ 2008 Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Інституту педагогіки АПН України (протокол № 9 від ЗО...»

«Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління У методиці навчання увага звертається на використання активних методів навчання, підвищення наукового-теоретичного та методичного рівня вчителів, подолання формалізму у вивченні географії. Остаточно формується зміст і структура шкільної географічної освіти радянського зразка. Видаються нові навчальні плани і програми, які сприяють створенню нових підручників (автори М. Скаткін, Заславський, П. Счастнєв, К. Строєв, І....»

«ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ УДК 811.11 Т.Ю. Миронова, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна) ПОГЛЯД ЛЮДИНИ ЯК ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ЖИТТЯ ТА ПОГЛЯД АВТОРА В ПЛИНІ ТВОРЧОГО ПИСЬМА Автор розглядає поняття авторський погляд як невід’ємну частину писемної творчості, до якої відносяться і художні, і наукові, і газетні тексти. Досягнення авторського погляду в писемній роботі є одним із основних...»

«УДК 372.8 Особливості конструювання змісту рівневого навчання іноземних мов у старшій профільній школі України В. Г. Редько, завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; О. С. Пасічник, старший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук e-mail: labredko@ukr.net Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства стрімке насичення змісту і збільшення...»

«Новий ректор – нова стратегія розвитку університету Святкування 50-річчя Олександра Дмитровича Бойка спонукає нас не лише озирнутися назад, на пройдений ювіляром життєвий шлях, віддаючи шану людині, яка своєю творчою самовідданою працею створювала та примножувала славу Ніжинської вищої школи, але й критично замислитися над перспективами розвитку нашого університету. Сьогодні ми є свідками й учасниками процесу активного утвердження демократичних засад в усіх сферах життєдіяльності українського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»