WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |

«ТЕЗИ ПЕРЕМОЖЦІВ Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6–8 класів «Екологія. Вода у вашому житті» Київ 2012 ББК 74.200.58 Т29 Тези переможців Всеукраїнського конкурсу ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

ТЕЗИ ПЕРЕМОЖЦІВ

Всеукраїнського конкурсу

дослідницьких робіт для учнів 6–8 класів

«Екологія. Вода у вашому житті»

Київ 2012

ББК 74.200.58

Т29

Тези переможців Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6–8 класів «Екологія. Вода у вашому житті» / [відп. за випуск Лісовий О.

та ін.]. — К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. — 168 с.

У тезах представлено матеріали Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6–8 класів «Екологія. Вода у вашому житті».

Видання розраховане на педагогічних працівників позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти, спеціалістів, які займаються питаннями організації науково-дослідницької діяльності учнів Малої академії наук.

Відповідальні за випуск:

Лісовий О. В., Пономаренко О. П.

Упорядники:

Гайдай Л. М., Чепурко Н. М., Улітько Ю. В., Козленко І. О.

Редагування:

Нечипоренко О. О.

Верстка:

Северенчук Л. В.

Дизайн обкладинки:

Лісовський Б. Л.

ББК 74.200.58 Т29 © Національний центр «Мала академія наук України», 2012 © ТОВ «Праймдрук», 2012 Забезпечення водопостачання та водовідведення у моєму населеному пункті................................. 6 Cьогоденні екологічні катастрофи, пов’язані з водою............... 57 Забезпечення прісною водою населення Землі................ 79 Екологічний стан водних об’єктів у моїй місцевості................ 86 Роль води на Землі важко переоцінити. Без неї неможливе існування людини, рослинного і тваринного світу. Вона є найважливішим природним ресурсом, необхідним для прогресивного розвитку суспільства.

Водночас господарська діяльність людей, забруднення водойм побутовими, промисловими та сільськогосподарськими стоками призвели до жалюгідного стану багатьох водних об’єктів, насамперед малих водойм та річок. Понад 20 000 малих річок в Україні зникли.

Не можна не погодитися з думкою української поетеси Ліни Костенко: «Ще назва є, а річки вже немає, усохли верби, вижовкли рови».

Запаси прісної води на Землі обмежені. Вони зменшуються внаслідок зростання кількості населення та обсягів водопостачання.

У результаті постійного забруднення якість води катастрофічно погіршується. За даними фахівців, вона буде найбільш дефіцитним ресурсом XXI століття. Гостра нестача води вже зараз відчувається у 80 країнах світу. Тому проведений Національним центром «Мала академія наук України» Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6–8 класів, пов’язаний з проблемами екологічного стану водних об’єктів, проблемами якості питної води, є дуже актуальним та своєчасним.

Учасники конкурсу підготували роботи за такими напрямами:

1. Забезпечення водопостачання та водовідведення у моєму населеному пункті.

2. Екологічний стан водних об’єктів у моїй місцевості.

3. Забезпечення прісною водою населення Землі.

4. Сьогоденні екологічні катастрофи, пов’язані з водою.

У збірнику подано всі тези найкращих учнівських дослідницьких робіт, поданих на конкурс. Усі вони надзвичайно цікаві та інформативні. Переможцями конкурсу стали автори найбільш оригінальних робіт, у яких містяться дані особистих досліджень і спостережень, проаналізовані літературні матеріали та дані лабораторій водоканалів, санепідемстанцій.

У дитячих роботах відображено всі проблеми, пов’язані з недбайливою господарською діяльністю людей, що перетворила більшість малих водойм в Україні у калюжі, а річки — у колектори стічних вод.

Учасниками конкурсу представлено пропозиції щодо поліпшення екологічного стану водойм та водотоків. З притаманною для дітей емоційністю вони з болем у серці пишуть про недбале ставлення людини до природи, передусім до водойм: «Річечка плаче, звільнитись бажає». Вони закономірно доходять висновку, що джерело чистої води у лісі — «це золото під нашими ногами»

(О. Осовський), яке треба старанно оберігати, і щиро вірять, «що мрія річки здійсниться, і буде в ній чиста, прозора водиця» (А. Дмуховська). Діти з гордістю відмічають, що очистили береги річки від сміттєзвалищ, посадили гілочки верби, знайшли у лісі джерельця води, почистили їх від листя, сміття і загородили русло камінчиками. Читаєш, і в голові думка: «Мабуть, дорослим треба вчитися у дітей, як оберігати нашу матінку-природу, наші водойми».

Діти звертаються до всіх із закликом: «Люди, схаменіться! Врятуйте чисте повітря! Врятуйте воду — в морях, океанах, малих і великих річках! Врятуйте Землю! Поки ще не пізно і можна щось зберегти».

А. В. Ліщук, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України « »

ВОЛОШИН Микола Ігорович, учень 8 класу Бершадської ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 Вінницької області На уроках фізики, географії, біології, хімії, ОБЖД ми часто говоримо про воду, її властивості, екологічні проблеми забрудненості води, її значення та вплив на організм людини і екосистему загалом. Однак ми рідко звертаємося до екологічних проблем нашого регіону.

Тому мета проекту: вивчити забезпечення водопостачання та водовідведення у моєму населеному пункті, на пивокомбінаті «ЗАТ Бершадський», проводити роз’яснювальну роботу серед учнів класу та школи щодо раціонального використання водних ресурсів і досліджувати раціональне використання води на підприємствах і в побуті.

Поставлені завдання:

1. Дослідити значення води в природі як найкоштовнішої корисної копалини.

2. Дослідити систему очистки води на пивокомбінаті «ЗАТ Бершадський».

3. Дослідити забрудненість водойм міста.

4. Упроваджувати раціональну систему очистки й економії води вдома і в школі.

5. Запропонувати учням школи використати набуті знання на практиці.

Об’єкт дослідження: водні ресурси міста Бершадь, пивокомбінат «ЗАТ Бершадський», будинок.

Методи дослідження: анкетування учнів, вивчення фізичних властивостей води, аналіз результатів.

Дослідження надали такі практичні результати:

1. Проведено анкетування серед учнів 5–8 класів щодо економного використання водних ресурсів, проаналізовано результати.

2. Виготовлено фільтр для кабінету фізики.

3. Складено рекомендації щодо економного збереження води, які вміщено у рукописній книжечці.

4. Складено карту забрудненості джерел міста Бершадь.

Для ефективної роботи щодо збереження води пропонуємо вжити таких заходів:

1. Націлити увагу громадськості на питання економії водних ресурсів.

2. Розробити модель сучасної очистки води.

3. Ознайомити міську раду з картою забрудненості водних ресурсів міста.

Вважаємо, що цей проект може стати корисним для вивчення запасів води в нашому місті, вдосконаленню системи захисних споруд, для збереження клімату, залучення більшості учнів школи до раціонального використання природних ресурсів, водозбереження, пошуків використання найбільш ефективних шляхів зменшення викидів, боротьби з глобальним потеплінням.

ОПАНАСЮК Оксана Сергіївна, учениця 9 класу Сумівської ЗОШ І–ІІІ ст.

Бершадського району Вінницької області Наявна вода інтенсивно забруднюється відходами хімічних, нафтохімічних, металургійних, гірничорудних, целюлозно-паперових підприємств, цукрових та інших заводів, побутовими стоками великих міст, стоками тваринницьких ферм, добривами, пестицидами тощо. Аварія на ЧАЕС призвела до забруднення вод радіонуклідами.

Практично вже немає води, яка б відповідала встановленим стандартам. Нині в Україні існує комплекс методів оцінки якості водного середовища на основі порівняння показників її складу та властивостей з їх гранично допустимими величинами, визначеними відповідно до вимог деяких видів водокористування. Отже, тема роботи обрана не випадково.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За підсумками опрацювання всіх даних дослідницької роботи були зроблені такі висновки:

1. Аналіз науково-методичних джерел дав змогу дійти висновку про необхідність розгляду проблеми дослідження якості води.

2. Територія села Сумівки Вінницької області розташована в південно-західній частині лісостепової зони. На півночі територія с. Сумівки виходить до річки Південний Буг, найбільшої річки нашої місцевості і однієї з найбільших річок України. За складом рельєфу територія села має погорбовану рівнину, з пониженням до річки Південний Буг.

3. У 2012 р. у 13 криницях Сумівки зникла вода і в 17 знизився її рівень. Узагальнення результатів виявило такі можливі причини цього: розорювання та висушування мочарів поблизу криниць; вирубування в долинах малих річок, на берегах яких наявні криниці, дерев і кущів; викопування ставків по руслах річок Макарівка та Тополівка; багато криниць викопані на одному рівні, що уможливлює перекоп підземного джерела.

4. Вода виявилася чистою в 90 криницях, оскільки була прозорою.

Домішки феруму містила криниця на території тракторної бригади, де міститься багато металолому, який постійно піддається корозії. З домішками піску і глини була вода в шести криницях, розташованих на піщано-глинястому ґрунті. Три криниці мали воду з жовто-коричневим забарвленням, що свідчить про наявність гумінових кислот.

5. З якісною водою виявилося 92 криниці. Затхлий запах мала вода в семи криницях у долинах: в такі криниці постійно падає листя, розкладається, і ніхто звідти не набирає води. Криниця на території тракторної бригади має запах дизпалива.

6. За показником окислення води 51% криниць мають чисту воду, 47% — допустиму для вживання, 2% — вживання не бажане; за твердістю 23% – м’яка, 34% — середньої твердості, 38% — тверда, 2% —дуже тверда.

Для зменшення забруднення води потрібно: упроваджувати в промисловості безвідходні, маловідходні і безстічні технології, замкнені цикли водокористування; налагодити правильне зберігання і транспортування мінеральної сировини, нафтопродуктів, інших різноманітних хімічних речовин; заліснювати береги річок, не висушувати мочарі; сміттєзвалища робити в сухих місцях; складувати органічні відходи не ближче 25–30 м від криниці.

Природа дала людині диво — живу воду. Без неї не виростуть рослини, не виживуть тварини, не зможе існувати людина. Тож треба берегти це диво для себе, для майбутніх поколінь.

Бережіть воду від забруднення, бережіть для того, щоб продовжувалося життя!

.

МОСІЙЧУК Анна Василівна, учениця 7 класу середньої ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 м. Гайсина Вінницької області Водопровідно-каналізаційне господарство є однією з найважливіших і найбільш матеріало- та енергомістких галузей комунального господарства України.

Централізованими системами водопостачання забезпечені всі міста України. Так, лише у місті Гайсин послугами водоканалу користуються 9200 абонентів житлових будинків та квартир, а також заводи, фабрики, лікарні, магазини, перукарні, ресторани, великі і малі підприємства та інші користувачі.

Тема роботи є актуальною, оскільки неможливо уявити собі сучасний будинок без водопостачання та водовідведення, адже для комфортного проживання необхідна достатня кількість води.

Метою пропонованої роботи є дослідження стану системи водопостачання та водовідведення міста Гайсин.

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання:

1. Опрацювання літературних джерел.

2. Відвідування Гайсинського водопровідно-каналізаційного господарства.

3. Вивчення стану водопроводу та водовідведення.

4. Дослідження екологічних проблем водопостачання.

5. Пропонування можливих шляхів подолання проблем водопостачання й очищення стічних вод.

’?

ІВАСІВ Євген Юрійович, учень 9 класу ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 ім. воїна-інтернаціоналіста С. Гаврилюка смт Крижополя Вінницької області;

МАЛИЙ Владислав Романович, учень 8 класу ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 ім. воїна-інтернаціоналіста С. Гаврилюка смт Крижополя Вінницької області Стародавні філософи вважали воду одним із чотирьох начал природи. Вода – основна речовина Землі, яка відрізняє її від інших планет.

Вода постійно підтримує життя і розвиток природи, вона прозора, не має смаку і запаху й абсолютно нетоксична. Кристалічна вода розриває каміння і лист сталі, живі тканини, є універсальним розчинником. Вода має «пам’ять» – вона не тільки живить організми, а ще й розносить інформацію. Через неї тіла отримують сигнали про стан кожного з них. Хоча вчені та філософи вивчали воду протягом усього існування людства, ця речовина ще й досі повністю не вивчена.

Життя людини неможливе без води. Надзвичайно проста та життєво необхідна рідина забезпечує існування життя на нашій планеті.

Аби зберегти здоров’я, підвищити загальний тонус організму, надати життєвої енергії людині, вода, яку ми вживаємо, має бути чистою, адже вона є запорукою нашого довголіття. Нам усім потрібна саме чиста вода, тому кожен з нас повинен пам’ятати: наше життя безпосередньо залежить від цього безцінного скарбу. Намагатимемося пронести крізь життя висновок нашої роботи: чиста вода – чисте тіло – чиста душа.

Розповімо кожному жителю, гостеві та відвідувачу нашого містечка про якість питної води у нас. Як свідчать факти, якість води у Крижополі та с. Голубечому є однією з найкращих в Україні. Маємо щастя мешкати на такій землі, що віддає зі своїх глибин усе найкраще.

У роботі розглянуто схему водопостачання та водовідведення в селищі Крижопіль та селі Голубече. З’ясовано якість питної води, зроблена спроба проаналізувати стан водопровідної мережі, подані певні рекомендації щодо ліквідації виявлених нами проблем.

Зроблені висновки за основними тематичними питаннями, підготовлено серію фотоматеріалів на задану тематику.

Робота може бути використана школярами, учителями, студентами при підготовці до уроків та позакласних заходів, а також усім, хто цікавиться проблемами питної води в селищі.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 01135, м.Київ, пр.Перемоги, 10, тел.(044)216 2442, факс (044) 274 1049,vvv@minosvit.niiit.kiev.ua №1/9-296 від 27.08.2001 Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 09.07.01. №504/30 надсилаємо проект Системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів...»

«Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління У методиці навчання увага звертається на використання активних методів навчання, підвищення наукового-теоретичного та методичного рівня вчителів, подолання формалізму у вивченні географії. Остаточно формується зміст і структура шкільної географічної освіти радянського зразка. Видаються нові навчальні плани і програми, які сприяють створенню нових підручників (автори М. Скаткін, Заславський, П. Счастнєв, К. Строєв, І....»

«Н.П. Муранова, В.Г. Бевз, П.П. Баришовець Навчальний посібник Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 514.11 (075.8) ББК В151. я7 М 9 Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється Рецензенти: М.Ф. Кузенний, д-р фіз.-мат. наук, професор (Інститут математики НАН України) В.О. Дубко, д-р фіз.-мат. наук, професор (Національний авіаційний університет) М.М. Білоцький, канд. фіз.-мат. наук, доцент (Київський національний педагогічний університет ім. М.П....»

«не смійся з мене посібник для вчителя Проект «Повага Дією» Задум і втілення — «Пітер Ярроу Продакшнз» і «Педагоги за суспільну відповідальність» Директор проекту — Пітер Ярроу Виконавчий директор — Марк Вейсс Автор — Лора Паркер Роерден Головний консультант — Лінда Лантієрі Висловлюємо найщирішу подяку всім особам і організаціям, які брали участь у створенні цього проекту, за їхній час, енергію і талант: Пітеру Ярроу Марії Бурмаці Марку Вейссу Сюзен Кліарі Тому Россу Елізабет Колодни Лорі...»

«Децентралізація управління професійним навчанням в Україні Матеріали семінару ЗМІСТ 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНСУЛЬТАТИВНУ РАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАХОВУ РАДУ ЗА ГАЛУЗЕВИМ СПРЯМУВАННЯМ 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ НА ОСНОВІ ДСПТО ТА ПОТРЕБ ГАЛУЗІ ІНТЕГРОВАНИХ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В ПТНЗ 3-ГО АТЕСТАЦІЙНОГО РІВНЯ....»

«ЛІНГВІСТИЧНІ ПРИЙОМИ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕКСТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ПТНЗ Гуменна Л. С., м.н.с. лабораторії підручникотворення для системи ПТО Анотація. У статті розглянуто лексико-граматичну організацію та прийоми сучасної лінгвістичної науки й практики при розробленні текстів електронних підручників для системи ПТНЗ. Ключові слова: електронний підручник, комп’ютерно-опосередкована комунікація, текст, стиль, жанр. Аннотация. В статье рассмотрено лексико-грамматическую организацию и...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ПРАКТИКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ПРАКТИКИ УКРАЇНИ Київ УДК...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Споживча політика в Україні: поняття, основні принципи та напрями. Навчально-методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ПЕРВУН Ольга Євгенівна УДК 378.094.016:51 ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ КЛАСІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного...»

«Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Управління освіти Рівненського міськвиконкому НВК №12 м. Рівне Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови і літератури Методична розробка Досвід роботи вчителя української мови і літератури НВК №12 м. Рівне Сороки І. В. Рівне 2013 Автор досвіду: Сорока Ірина Володимирівна, вчитель української мови і літератури НВК №12 м. Рівне, освіта вища, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»