WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

««Затверджую» Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації О.В. Пастовенський ПОЛОЖЕННЯ про проведення обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської ...»

«Затверджую»

Начальник управління освіти і

науки облдержадміністрації

О.В. Пастовенський

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості

учнівської молоді «Поліські візерунки»

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

- якісне оновлення змісту, форм і методів роботи позашкільної освіти;

- створення умов для реалізації здібностей творчо обдарованої учнівської

молоді;

- подальший розвиток творчої активності учнів у відродженні народних ремесел, традицій та обрядів;

- задоволення потреб дітей і підлітків у професійному самовизначенні;

- пропаганда та популяризація декоративно-ужиткової творчості;

- розширення мережі гуртків декоративно-ужиткової творчості в навчальних закладах області;

- забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді.

2. МIСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ

Обласна виставка-конкурс „Поліські візерунки” проводиться щорічно в третій декаді жовтня місяця поточного року на базі Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Якіра, 20, тел.: 24-19-17.

3. КЕРIВНИЦТВО Методичне та організаційно-масове забезпечення підготовкою та проведенням виставки-конкурсу покладається на обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради.

Безпосереднє проведення виставки-конкурсу покладається на журі, яке оцінює представлені експонати, їх захист, виконання практичних завдань, підводить підсумки та відбирає кращі експонати на постiйнодiючу обласну та Всеукраїнську виставки.

4. НАПРЯМКИ РОБІТ Обласна виставка-конкурс проводиться вiдповiдно до даного

Положення в напрямках:

І. Вишивка. Секції:

1. Рушники.

2. Картини.

ІІ. Вироби з тканини, шкіри,, штучні квіти. Секції:

1. Вироби з тканини, ткацтво.

2. Вироби з шкіри.

3. Штучні квіти.

ІІІ. Іграшка. Секції:

1. Народна лялька.

2. М’яка іграшка.

IV. В’язання (вироби виконані в техніці макраме, фріволіте, в’язані спицями та гачком).

Секції:

1. В'язання спицями.

2. В'язання гачком.

3. Макраме, фріволіте.

5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСНИКИ

Обласній виставці-конкурсу передують районні (міські) масові заходи даного напрямку. Склад делегації формується з переможців районних (міських) виставок-конкурсів: учнів шкіл, гуртківців позашкільних закладів, клубів, гуртків при підприємствах.

Вік учасників від 10 до 18 років.

Кількісний склад делегації від району (міста) не повинен перевищувати кількості секцій Положення (не більше одного представника у секцію). Кожен учасник має право представляти на виставку-конкурс лише одну роботу.

Заміна представництва по секціях не допускається. Не допускається представлення колективних робіт.

Учасники виставки-конкурсу повинні суворо дотримуватися вимог даного Положення, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення журі, виявляти бережливість при використанні матеріалів, обладнання, приладів, інструментів тощо. У разі порушення цих вимог рішенням журі учасники можуть бути усунені від участі у виставці-конкурсі.

Очолює делегацію виставки-конкурсу керівник, призначений з числа педагогів, які брали активну участь у підготовці учнів до заходу. Керівник делегації забезпечує ознайомлення членів делегації з даним Положенням, своєчасне оформлення документів, прибуття учнів на виставку-конкурс і повернення їх до місця проживання, необхідну морально-психологічну підтримку і допомогу, відповідає за безпеку життя, здоров’я, поведінку учасників в дорозі та під час проведення заходу.

Для участі у виставці-конкурсі відділу (управлінню) освіти необхідно до 10 жовтня поточного року за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Якіра, 20, Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради подати попередню заявку на участь у виставці-конкурсі (додаток № 1).

За відсутності попередньої заявки, неправильного її оформлення або порушення строку подання, питання про участь делегації у виставці-конкурсі вирішується головою журі.

Дата проведення виставки-конкурсу визначається наказом управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

Кожен учасник виставки-конкурсу повинен мати при собі необхідні матеріали та інструменти для виконання практичного завдання в техніці представленої роботи.

6. НЕОБХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Керівник делегації під час реєстрації подає наступні документи:

- паспорт або свідоцтво про народження кожного члена делегації;

- посвідчення про відрядження керівника делегації;

- наказ відділу (управління) освіти «Про підсумки проведення районної (міської) виставки-конкурсу» або аналітичний звіт;

- заявка на участь у виставці-конкурсі з прописаними обов'язково ідентифікаційними кодами кожного учасника (додаток № 2);

У друкованому та електронному вигляді також подаються:

- фотокартка експонату розміром 10х15 см;

- опис виробу (додаток № 3).

Без вищевказаних документів делегація до виставки-конкурсу не допускається.

–  –  –

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Максимально можлива оцінка за участь у трьох видах програми виставки-конкурсу – 100 балів.

Оцінки оголошуються після завершення кожного етапу виставкиконкурсу. Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом 30 хвилин після оголошення результатів учасником не буде подано голові журі офіційної апеляції у письмовій формі. Розгляд апеляції проводиться безпосередньо з учасником виставки-конкурсу.

–  –  –

8.2. Захист експонатів (30 балів максимально) Захист експонатів проводиться окремо по секціях у присутності трьох членів журі та учасників даної секції у другий день проведення виставкиконкурсу. Для захисту учаснику надається до 5 хвилин. Протягом цього часу необхідно продемонструвати свою роботу, розповісти про неї, основні етапи виготовлення та дати відповіді на поставлені членами журі і іншими учасниками виставки-конкурсу запитання.

Захист робіт оцінюється за критеріями:

а) Змістовність доповіді та глибина оволодіння матеріалом та спеціальною термінологією, -10 балів максимально аргументоване доведення доцільності виробу з урахуванням власного практичного досвіду автора

б) Відповідність представленого опису роботи - 5 балів максимально вимогам положення: структура, технологія, схеми, креслення тощо

в) Чіткість, логічність, лаконічність захисту - 5 балів максимально

г) Повнота, вичерпність відповідей на запитання - 5 балів максимально

д) Культура мовлення - 5 балів максимально

8.3. Виконання практичного завдання (30 балів максимально) Практичне завдання учасники виконують у перший день проведення заходу.

Кожен учасник протягом двох астрономічних годин має дати відповіді на 5 тестових запитань за тематикою відповідно до представленої роботи та виконати практичне завдання:

- в напрямку „Вишивка” - виконати завдання за запропонованою схемою;

- в напрямку „В’язання” – виконати завдання за запропонованою схемою (рапортом) в техніці представленого виробу;

- в напрямку „Вироби з тканини, шкіри, штучні квіти” виконати фрагмент власної конкурсної роботи запропонований членами журі;

- в напрямку „Іграшка” виконати фрагмент власної конкурсної роботи запропонований членами журі.

Виконання практичного завдання оцінюється за критеріями:

1. Правильна відповідь на кожне тестове запитання – 1 бал.

2. Практичне завдання:

а) завершеність та точність виконання завдання - 15 балів максимально

б) якість виконання, естетичний вигляд - 5 балів максимально

в) наявність елементів творчості - 5 балів максимально

9. ПОРЯДОК ПIДВЕДЕННЯ ПIДСУМКIВ

Під час виставки-конкурсу підводиться командна та особиста першість.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Особиста першість визначається в кожній секції за максимальною кількістю балів, набраних учасником в трьох видах програми виставкиконкурсу.

Якщо жоден учасник в секції не набрав 85% максимально можливих балів за підсумками участі у трьох видах програми виставки-конкурсу, то перше місце не присуджується, якщо не набрав 80% максимально можливих балів, то друге місце не присуджується, якщо не набрав 75 % балів - то третє місце не присуджується.

Абсолютний переможець в секції визначається за максимальною кількістю балів із числа учасників, які вибороли перші місця.

Місця між делегаціями районів та міст визначаються за максимальною сумою балів, набраних її членами під час проведення виставки-конкурсу.

При однаковій кількості балів, набраних делегаціями, перевага надається тій делегації, яка має більшу кількість призових місць.

Якщо в секцію робота не представлена, то району (місту) присуджується 0 балів.

Кількість особистих призових місць у виставці-конкурсі не повинна перевищувати 30% кількості учасників.

10. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦIВ

Делегації від району (міста), які зайняли 1, 2, 3 місця, нагороджуються дипломами Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради відповідних ступенів.

Учасники виставки-конкурсу, які зайняли 1, 2, 3 місця в кожній секції нагороджуються дипломами Житомирського обласного центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради відповідних ступенів, абсолютні переможці – цінними подарунками.

В окремих випадках за клопотанням журі конкурсна робота може бути відзначена спеціальним дипломом Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради Роботи, відзначені дипломами Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради, залишаються на рік для експонування на обласній постійнодіючий виставці.

Переможцям виставки надається право участі у всеукраїнських виставках та конкурсах з декоративно-ужиткової творчості.

11. ЖУРІ ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ Склад журі виставки-конкурсу комплектується з науково-педагогічних працівників навчальних закладів м. Житомира, педагогічних працівників Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради та фахівців даного напрямку, які працюють в інших установах.

Голова журі виставки-конкурсу затверджується наказом управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, а склад журі - наказом Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради.

До складу журі виставки-конкурсу входять: голова журі, заступник голови журі, секретар журі та 3 члени журі в кожній з секцій.

12. МАТЕРIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Організаційні витрати на проведення заходу відносяться на рахунок асигнувань Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради відповідно до затвердженого кошторису.

Витрати на проїзд учасників, членів журі, їх харчування в дорозі та під час виставки-конкурсу, ночівлю відносяться на рахунок коштів відряджуючих установ.

–  –  –

___________________________________________ районний (міський) відділ (управління) освіти просить допустити до участі у виставці-конкурсі делегацію в складі:

–  –  –

1. Вступ.

2. Матеріали та інструменти.

3. Технологія виготовлення.

4. Схеми, креслення (малюнки).

5. Літературні джерела.

Опис виробу оформлюється на сторінках формату А4. Текст набирається в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 12 п. з одинарним міжрядковим інтервалом. Всі поля 20 мм.Похожие работы:

«Програма «Карти Ovi» для мобільних пристроїв Видання 1 2 Зміст Зміст Отримання інформації про дорожній рух і безпеку 13 Навігація пішки до пункту призначення 14 Планування маршруту 15 Огляд програми «Карти» 3 Надання відгуку про програму «Карти» 16 Моє положення 4 Повідомлення про неправильну інформацію на Перегляд свого розташування і карти 4 карті 17 Вигляд карти 5 Змінення вигляду карти 5 Завантаження й оновлення карт 5 Використання компаса 6 Про методи позиціонування 6 Пошук 8 Пошук...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Вавенко Тетяна Василівна УДК 621.391 МОДЕЛІ І МЕТОД БАГАТОШЛЯХОВОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ З БАЛАНСУВАННЯМ НАВАНТАЖЕННЯ В ПРОГРАМНОКОНФІГУРОВАНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства...»

«УКРАЇНА ЛЕНІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА МІСТА СВЕРДЛОВСЬКА ЛУГАНСЬКОЪ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПРОЕКТ РІШЕННЯ _2014 року № _ Про затвердження Правил благоустрою, Забезпечення чистоти та порядку на території громади селища Ленінського З метою поліпшення благоустрою, забезпечення чистоти та порядку в селищі Ленінському та приведенням Правил благоустрою території, забезпечення чистоти та порядку на території громади селища Ленінського, у відповідність до діючого законодавства, керуючись ст.26 Закону...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Основи теорії цифрових автоматів для студентів спеціальності Системна інженерія Вінниця ВНТУ Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4 від 17.12.2009 р.) Рецензенти: В. Ю. Кучерук, доктор технічних наук, професор О. В....»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Том 19 Львів, 2004 С. 139УДК 576.895.122 Ю.В. Канарський КЛАСИФІКАЦІЯ БІОТОПІВ ДЕННИХ ЛУСКОКРИЛИХ (LEPIDOPTERA, DIURNA) ТА ОЦІНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ ЇХ ВИДОВОГО СКЛАДУ Канарский Ю.В. Классификация биотопов булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Diurna) и оценка репрезентативности их видового состава // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2004. – 19. – С. 139-148. Предложена схема классификации биотопов булавоусых чешуекрылых, основанная на...»

«D GB ® GARDENA F NL S FIN DK 21000 inox 20000 inox Art. 1787 Art. 1802 N I E Nvod na pouitie D Betriebsanleitung SK Ponornй иerpadlo / kalovй иerpadlo Tauchpumpe / Schmutzwasserpumpe P GB Operating Instructions GR PL / Submersible Pump / Dirty Water Pump F Mode d’emploi Инструкция по эксплуатации Pompe d’vacuation pour eaux claires / H RUS Погружной насос / Pompe d’vacuation pour eaux charges Насос для грязной воды CZ NL Instructies voor gebruik Navodilo za uporabo Dompelpomp / Vuilwaterpomp...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ дисципліни “ПРОфЕСІЙНА ОРІєНТАЦІЯ. ПІДбІР КАДРІВ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри управління персоналом Н. Г. Швець Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом (протокол № 3 від 03.03.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Швець Н. Г. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дис­ ципліни “Професійна...»

«Олександр Врублевський Володимир Артеменко ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА: ВІД МОДЕЛЮВАННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ Інформаційні матеріали для Хмельницької області ІКЦ «Леста» Київ ББК 67.9(4УКР-4ХМЕ)300.4 В83 Видання здійснене за підтримки фонду Євразія Погляди викладені тут належать авторам цієї роботи і не обов’язково відображають офіційну точку зору фонду Євразія. Ця інформація та розробки є вільними для копіювання, перевидання та поширення по всій території України, усіма способами, якщо вона здійснюється...»

«УДК 004:657.432 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Євлаш Т. О., аспірант Харківський державний університет харчування та торгівлі Розглянуто первинні документи, які використовуються для відображення дебіторської заборгованості в обліку. Здійснено аналіз узагальнення інформації про дебіторську заборгованість в облікових регістрах бухгалтерського обліку. Розглянуто відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності. Ключові...»

«А.В. Кравчук, В.К. Дячун Повні Розв’язки за ПідРучником «математика. 5 клас» (автори Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О.) Посібник для тренування теРноПілЬ навчалЬна книГа — БоГдан УДК 512.1(075.3) Розділ 1 ББК 22.1я72 К78 Лічба, вимірювання і чисЛа §1. Предмети та одиниці лічби Розв’яжіть задачі 1) У зошиті є 16 сторінок; 2) у щоденнику — 96 сторінок; 3) у підручнику з математики — 352 сторінки. При лічбі сторінок використано Кравчук А.В. натуральні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»