WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«НАУКА І ПРОФСПІЛКА Інформаційне видання Профспілки № 12 працівників НАН України Серпень 2011 р. У НОМЕРІ: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р.№ 524 (с. 2 - 4) ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАУКА І ПРОФСПІЛКА Інформаційне видання Профспілки

№ 12

працівників НАН України

Серпень 2011 р.

У НОМЕРІ:

Постанова Кабінету Міністрів

України від 11.05.2011 р.№ 524

(с. 2 - 4)

Розпорядження Президії НАН

України від 01.06.2011 р. № 366

(с. 5 -16)

Працівникам Національної академії наук України

Розпорядження Президії НАН

України від 01.07.2011 р. № 441 Дорогі друзі, колеги!

(с. 17 - 18)

Центральний комітет профспілки сердечно вітає Вас з Постанова Президії НАН нагоди 20-ї річниці Незалежності України!

України від 22.06.2011 р. № 208 (с. 19 – 34) Час, що минув після 1991 р., переконливо засвідчив правильність вибору народу України. Це свято є символом Постанова Президії НАН вистражданого права бути господарями на рідній землі.

України від 13.07.2011 р. № 241 Разом з тим, були розвіяні ілюзії, що водночас з (с. 35 – 37) атрибутами державності ми отримаємо сучасну розвинену Звернення Консультативної соціально-орієнтовану країну.

Ради всеукраїнських Шлях до цієї мети неблизький. Проте і від нас, кожного автономних профспілок до члена профспілки, і всієї академічної спільноти залежить, Президента України (с. 38) якою буде наша Батьківщина вже завтра.

Бажаємо міцного здоров'я, щастя та добробуту Вам і Вашим родинам, непохитної віри в свої сили і майбутнє Постанова Пенсійного фонду нашої держави.

України №10-3 від 06.04.2011 р.

«Про затвердження Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення З повагою (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

(с. 39 - 47) Голова Профспілки працівників НАН України А.І.Широков КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 травня 2011 р. № 524 м. Київ Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що у штатному розписі установлюються:

1) з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 р. - посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

першого тарифного розряду - 960, 985 і 1004 гривні;

другого тарифного розряду - 965, 990 і 1009 гривень;

третього тарифного розряду - 975, 1000 і 1019 гривень;

четвертого тарифного розряду - 985, 1010 і 1029 гривень;

п'ятого тарифного розряду - 995, 1020 і 1039 гривень;

шостого тарифного розряду - 1005, 1030 і 1049 гривень;

2) з 1 липня і 1 жовтня 2011 р. - посадові оклади (тарифні ставки) працівників сьомого тарифного розряду у розмірах відповідно 1015 і 1040 гривень.

2. Установити, що:

випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів, надається одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я за погодженням з Міністерством фінансів;

за медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи згідно із законодавством;

з 1 січня 2012 р. медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

з 1 вересня 2011 р. окремим категоріям працівників установ соціального захисту населення виплачується надбавка за вислугу років від 10 до 30 відсотків посадового окладу в порядку ( z0815-11 ), затвердженому Міністерством соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів.

3. Внести до абзацу другого примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 34, ст. 2064; 2008 р., N 100, ст. 3308; 2010 р., N 35, ст. 1210, N 101, ст. 3629; 2011 р., N 24, ст. 975) такі зміни:

доповнити абзац після цифр і слова "625 гривень" словами і цифрами "; з 1 липня

- 635 гривень, з 1 вересня - 641 гривня, з 1 жовтня - 660 гривень, з 1 грудня - 704 гривні";

друге речення виключити.

4. Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади і за участю професійних спілок бюджетної сфери забезпечити розгляд результатів виконання зведеного бюджету України за II і III квартали 2011 р. та за наявності можливості подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення заробітної плати (грошового забезпечення) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, у тому числі державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою.

5. Міністерству соціальної політики забезпечити до 1 серпня 2011 р. завершення переговорів з професійними спілками бюджетної сфери щодо встановлення у 2012 році розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, яким посадові оклади визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, у тому числі державних службовців, з метою поступового наближення розмірів посадових окладів до законодавчо гарантованого рівня.

6. Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади:

1) підготувати до 25 травня 2011 р. проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", у якому передбачити необхідні додаткові видатки для забезпечення:

реалізації положень цієї постанови і постанов Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 123 ( 123-2011-п ) "Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 13, ст. 547) та від 23 березня 2011 р. N 373 ( 373-2011-п ) "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 26, ст. 1080);

грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу з метою збереження співвідношень в грошовому забезпеченні у зв'язку із підвищенням посадових окладів працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери відповідно до Єдиної тарифної сітки;

2) передбачити під час підготовки проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" необхідні видатки для поетапного збільшення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою наближення його розміру до мінімальної заробітної плати;

3) передбачати у прогнозних розрахунках видатків зведеного бюджету на 2013роки:

щорічне наближення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до мінімальної заробітної плати;

забезпечення реалізації Закону України "Про культуру" ( 2778-17 ) щодо оплати праці працівників у сфері культури.

7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р.

№ 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»:

1. Внести зміни у додатки 1-3 до розпорядження Президії НАН України від 25 квітня 2005 р. № 263 «Про умови оплати праці працівників бюджетних науководослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук України» (зі змінами), виклавши їх в редакції згідно з додатками 1-3.

2. Фінансово-економічному відділу Президії НАН України в необхідних випадках давати роз’яснення щодо застосування цього розпорядження.

–  –  –

Завідувач науково-дослідного підрозділу (відділення, відділу, лабораторії) науководослідного інституту, науково-технічного центру, радник при дирекції 2662 – 2816 2714 – 2871 2757 – 2917 2783 – 2944 2865 – 3031 3056 – 3233 Завідувач науково-дослідного підрозділу (лабораторії, сектору), що входить до складу іншого науково-дослідного підрозділу (відділу, лабораторії) інституту, науково-технічного центру 2659 – 2728 2711 – 2781 2754 – 2825 2780 – 2852 2862 – 2936 3053 – 3132

–  –  –

Завідувач науково-дослідного підрозділу (лабораторії, відділу) науково-дослідної установи, учений секретар науково- 2313 – 2662 2358 – 2714 2396 – 2757 2419 – 2783 2491 – 2865 2657 – 3056 дослідної установи Директор (начальник) іншої наукової 1839 – 2231 1875 – 2275 1905 – 2311 1923 – 2333 1980 – 2402 2112 – 2562 установи, організації

–  –  –

Головний інженер (конструктор, технолог) 1651 – 1967 1683 – 2006 1710 – 2038 1726 – 2057 1777 – 2118 1896 – 2259 проекту, головний інженер комплексної установки Завідувач (начальник) відділу, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу, в тому числі: патентно-ліцензійної та винахідницької роботи, стандартизації, метрології (головний метролог), науковотехнічної інформації, конструкторського, технологічного, проектного, планововиробничого, впровадження науковотехнічних розробок тощо; керівник служби охорони праці і техніки безпеки, режимносекретного та інших прирівняних до основних підрозділів; Керівник редакції, головний редактор наукового журналу, секретар відповідальний 1651 – 1967 1683 – 2006 1710 – 2038 1726 – 2057 1777 – 2118 1896 – 2259 Завідувач підрозділу (сектору, групи, служби, зміни) у складі науково-дослідних та інших підрозділів, який виконує наукову, науково-технічну або науковоорганізаційну роботу 1346 – 1553 1372 – 1583 1394 – 1608 1407 – 1623 1449 – 1671 1546 – 1782

–  –  –

Примітка:

Заступникам керівників установ, заступникам керівників структурних підрозділів установ, головним бухгалтерам, помічникам керівників посадові оклади встановлюються залежно від посадового окладу відповідного керівника без урахування підвищень за почесне звання та інші.

–  –  –

Завідувач (начальник) відділу (служби) :

зовнішньоекономічних звязків, плановоекономічного, капітального будівництва, матеріально-технічного постачання, кадрів, юридичного, інших функціональних відділів; завідувач бібліотеки; головні:

економіст, юрисконсульт, бібліотекар, бібліограф, редактор, головний механік (технолог, енергетик) 1061 – 1967 1082 – 2006 1099 – 2038 1109 – 2057 1142 – 2118 1218 – 2259 Завідувач (начальник): бібліотечного, редакційно-видавничого відділу, науковотехнічного архіву, дослідного поля, клініки, розплідника, опорного пункту, розсадника, дендрарію, акваріума, начальник господарського відділу, начальник штабу цивільної оборони, охорони пожежної, сторожової, начальник дільниці, інших структурних підрозділів 1005 – 1392 1025 – 1419 1041 – 1442 1051 – 1456 1082 – 1499 1154 – 1599 Завідувач (начальник) сектору (групи), що входять до складу функціональних відділів (служб) та структурних підрозділів 945 – 1299 964 – 1324 1015 – 1345 1025 – 1358 1040 – 1398 1109 - 1491 Керівники інших структурних підрозділів, професіонали, фахівці та службовці

–  –  –

Завідувач : канцелярії, архіву, центрального складу, друкарського бюро, камери схову, бюро перепусток, господарства, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, експедиції, інших обслуговуючих підрозділів 834 – 1005 850 – 1025 995 – 1041 1004 – 1051 1020 – 1082 1039 – 1154 Старші : лаборант, товарознавець 1 та 2 категорії, касир, інспектор, табельник, диспетчер, коректор; стенографіст 1 779 – 887 794 – 904 985 – 1005 994 – 1014 1010 – 1030 1029 – 10 категорії, завідувач складом та інші Інші службовці : товарознавець, касир, контролер квитків, експедитор, лаборант, інспектор, архіваріус, калькулятор, паспортист, агент з постачання, кресляр, діловод, архіваріус, табельник, обліковець, експедитор, комендант, черговий бюро перепусток, друкарка, секретарстенографіст, секретар-друкарка, секретар, коректор, копіювальник технічної документації, оператор комп`ютерного 779 – 834 794 – 850 985 –995 994 – 1004 1010 – 1020 1029 – 1039 набору та інші

Примітка:

Заступникам керівників структурних підрозділів установ посадові оклади встановлюються залежно від посадового окладу керівника без урахування відповідних підвищень.

–  –  –

Дезінфектор, копіювальник, комірник, контролер, музейний доглядач, об'їжджувач, лісник, єгер, робітник з догляду за тваринами, робітник зеленого будівництва, озеленювач, садівник, єгер, машиніст із прання та ремонту спецодягу, апаратник хімічного чищення спецодягу; водії: автотранспортних засобів, електро-і автовізка, транспортно-прибиральної 965 – 985 974 – 994 990 – 1010 1009 – 1029 машини і самохідних механізмів; ліфтер, 732 – 779 746 – 794 дезактиваторник, фотограф, шеф-кухар, кухар, тракторист, матрос, моторист та інші Оператори електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, світлокопіювальник;

Оператори: апаратів мікрофільмування та копіювання;Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Habitat 23 E 24 SE 28 SE E –навісні опалювальні котли з відкритою камерою згоряння SE навісні опалювальні котли з закритою камерою згоряння Стислий посібник з експлуатації Технічна характеристика Інструкція з установлення, регулювання та технічного обслуговування Інструкція з експлуатації Зміст Стислий посібник з експлуатації Попередження Технічні характеристики Інструкція з установлення Розміщення котла Кріплення котла 11 Підключення до системи водопостачання 13 Заповнення котла Підключення до...»

«Рівненська державна обласна бібліотека як регіональний інформаційний центр, депозитарій краєзнавчих видань і бібліографії, центр науководослідної та методичної роботи у 2008 році спрямовувала свою діяльність на повноцінне формування документного фонду на різноманітних носіях інформації, на якісне його зберігання та використання. Бібліотека забезпечувала своїм користувачам максимальний доступ до інформації, удосконалювала інформаційне обслуговування користувачів шляхом використання...»

«Науково-дослідні та методичні розробки, які виконував УНДІАСД у 2013 році 1. Облік електронних інформаційних ресурсів, що зберігаються у Центральному державному електронному архіві України. Інструкція. Термін виконання 2012–2013 рр. Організація діяльності ЦДЕА України по зберіганню електронних інформаційних ресурсів потребує розробки порядку здійснення обліку ЕІР у ЦДЕА України.2. Уніфікований інформаційний об’єкт для обміну та зберігання електронних документів. Вимоги. Термін виконання...»

«Лабораторна робота Тема. Робота в МS Excel. Створення, редагування, форматування і роздрукування таблиць Теоретичні відомості Основні елементи вікна Запуск Excel можна виконати або командою Пуск Программы Microsoft Excel, або за допомогою відповідного ярлика на робочому столі чи панелі завдань за його наявності. Вікно Excel складається з таких елементів. Панель інструментів «Форматирование» Головне меню Панель інструментів «Стандартная» Рядок формул Рядок стану Робочий аркуш електронної таблиці...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО ЗУБ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ УДК: 617.53-002.3-02:615.032)-06: 616.89-008.441.13]-07-089 ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯІН’ЄКЦІЙНИХ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЇ У ХВОРИХ-НАРКОМАНІВ 14.01.03 ХІРУРГІЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук ЛЬВІВ 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Львівському державному медичному університеті ім. Д. Галицького МОЗ України...»

«ІНСТРУКЦІЯ по монтажу систем теплоізоляції фасадів з тонким штукатурним шаром Зміст Загальна інформація про систему утеплення 1. Вступ 2. Опис системи 1 3. Вибір утеплювача 4. Загальні рекомендації для виконання робіт з теплоізоляції 5. Заходи безпеки Підготовчі роботи 1. Рекомендації щодо вибору інструменту 2. Правила зберігання будівельних матеріалів 2 3. Підготовка робочої поверхні 4. Очищення і вирівнювання основи 5. Перевірка несучої і поглинаючої здатності основи...»

«Міжгалузевий науково-практичний семінар “ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ І ПЛАСТОВИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ НАФТИ І ГАЗУ” Державна комісія України по запасах корисних копалин м. Київ, 17 – 19 вересня 2008 р. (ДКЗ України) Український державний геологорозвідувальний інститут Львівське відділення Громадська організація «Спілка експертів надр» ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Для...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ щодо запровадження та функціонування системи управління якістю в органах державної влади та місцевого самоврядування відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК Чернігів 2013 Інформаційно-довідкові матеріали щодо запровадження та функціонування системи управління якістю...»

«) Ambasciata d’Italia ACCADEMIA DI BELLE ARTI State Gemmological Internazionale Marmi e National Union of Kiev Macchine Carrara SpA Centre of Ukraine Ukrainian Architects DI CARRARA Проект “Тоскана – світовий центр видобутку та обробки мармуру (Tra.Dis.Mar)” Технічний семінар “ПІЗНАЄМО КАМІНЬ (матеріали з природного каменю Каррари)” та ділові зустрічі з італійськими компаніями 2 вересня 2013 р. о 14:30, м.Київ, Будинок архітектора (вул. Бориса Грінченка, 7) За підтримки: Регіону Тоскана,...»

«ЛЮБОВ СИРОТА ПРИП’ЯТСЬКИЙ СИНДРОМ Кіноповість Київ ВЦ «Просвіта» ББК 84.4УКР6 С40 С40 Сирота, Любов. Прип’ятський синдром: кіноповість / Любов Сирота. – К.: ВЦ «Просвіта», 2011. – 200 с. ISBN 978-966-2133-65-3 Книжка розповідає про трагічну долю молодої прип’ятчанки, яка відчайдушно бореться за життя свого єдиного сина; в ній достовірно відтворено безліч яскравих, драматичних перипетій перших днів та перших років після Чорнобильської катастрофи. © Любов Сирота, 2011. ISBN 978-966-2133-65-3 © ВЦ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»