WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Освіта за кордоном освіта за кордоном оСвІтавкитаї:зУбрІННя аборУхдомЕти? Христина Гросс-Ло — автор книги «Батьки без меж». Вона пішла далі опису якої-небудь однієї системи виховання. ...»

Освіта за кордоном

освіта за кордоном

оСвІтавкитаї:зУбрІННя

аборУхдомЕти?

Христина Гросс-Ло — автор книги «Батьки без меж». Вона пішла далі опису якої-небудь однієї системи виховання. родом із Кореї, росла, одержала освіту й  мешкає в  США й  там же виховує своїх

чотирьох дітей. Щоб порівняти батьківські підходи до навчання в  різних країнах, вона побувала

в Китаї, Кореї, Фінляндії, Швеції, у Франції й Німеччині та розповідає, у кого чого варто повчитися.

Наведемо її враження від китайської шкільної освіти.

Сян Чень, пекінський старшокласник, встає озброєння їхні методи або, навпаки, слід пожао 5:30. Готує собі сніданок: смажить яєчню, розі- літи завантажених надміру корейських і китайгріває паровий пиріжок і склянку соєвого молока. ських школярів.

О шостій годині приступає до занять: читає кладва Світи — два виХовання сичну китайську поезію або новини англійською.

Щоб опанувати китайською й англійською мова- Китай — дуже велика країна; тут чітко видно ми на професійному рівні, необхідно день у день різницю між багатими й бідними, міським насезавзято трудитися. ленням і мешканцями сіл, між тими, хто ходив до На годиннику 6:45 — час до школи. Шість гарної школи, і тими, хто рано пішов працювати.

кілометрів на велосипеді. О 7:40 починається При цьому для всього китайського суспільства перший урок. Після п’ятого півгодинна перерва характерний конфуціанський погляд на родину на обід — і знову уроки. Останній закінчується й освіту, що, у свою чергу, неминуче впливає на о 17:20, але сьогодні після занять у них іспит. принципи виховання. Відповідальність за одерЦе дуже важливий рік для Сян Ченя і його жання освіти лежить і на дитині, і на батьках.

товаришів — на них чекають гаокао — випуск- Виховання нерозривно пов’язане з навчанням, ні іспити. Від їх результатів залежить, у якому мета якого — не тільки одержання нових знань, ВНЗ вони навчатимуться, тобто фактично все їх але в першу чергу самовдосконалення. Діти з ранподальше життя. Старшокласники в Китаї на- ніх років навчаються бути старанними, відданивчаються по дев’яносто годин на тиждень, без ви- ми родині й звикають досягати поставленої мети хідних. Сьогодні Сян Чень повернеться зі школи за будь-яку ціну.

о сьомій годині вечора. Квапливо проковтне при- В Америці та Європі батьки, в основному, хоготовлену матінкою вечерю й сяде за домашню ро- чуть, щоби дитина вміла спілкуватися, налагоботу, на яку витратить не одну годину. І опівночі джувати стосунки з однолітками, одержувала заляже спати. доволення від навчання й вірила в себе. На думку Що це — зразок старанності й працьовитості жителів США й Західної Європи, китайці занадто або наочний приклад властивого східним куль- стурбовані шкільною успішністю. На думку аметурам надмірного пресингу на дітей? Чи дійсно риканців, ідеальні батьки повинні бути не занадто якість освіти в Азії перевершує американську? суворими й не занадто м’якими, у міру вимоглиЩороку ми чуємо, що школярі з Південної Ко- вими й у міру поблажливими; вони встановлюють реї, Сінгапуру й Китаю показали вищі результа- чіткі рамки й обов’язково беруть до уваги думку ти на міжнародних тестах з математики, читання й бажання дитини.

й природничих наук, у той час як американці за- Уважають, що для типової азіатської родини звичай виявляються десь у середині списку. характерний авторитарний стиль виховання, коли І хоча моїм дітям ще рано думати про коледж дитина частіше одержує накази, ніж батьківське (найстарший тільки перейшов до середньої шко- тепло, не говорячи вже про право вибору. Дітей ли), я вирішила розібратися, що ж насправді яв- в Азії з раннього віку змушують зубрити шкільні ляє собою східна освіта, чи варто нам брати на предмети. Європейці й американці з їхньою ідеєю № 1–2 (325–326) СІЧЕНЬ 2015 р. ХІМІЯ освіта за кордоном всебічного розвитку дитини турбуються, що поді- вибирала головоломку, не ущемлювало їхньої сабний вузькоспрямований підхід може виявитися мостійності, як у випадку з англо-американськивкрай шкідливим. ми дітьми, — додає вона. — Останні розуміють саЩо дивно: авторитарний підхід у випадку із мостійність інакше — для них це право діяти відзахідними дітьми веде до зниження успішнос- повідно до власних уподобань. Вони сприймають ті, а у випадку з китайськими дає протилежний себе окремо від матері. У випадку з азіатськими ефект. Але якщо оцінювати обидва підходи в кон- дітьми батьківський контроль не заважає здоротексті відповідної культури, все встає на свої міс- вій самоідентифікації».

ця. У США та Європі авторитарний стиль вихо- Юний Чжао, професор педагогіки Орегонськовання асоціюється з пуританськими принципами го університету, автор книги «Студенти світового жорсткої батьківської влади й пригнічення волі рівня: навчання творчих і заповзятливих людей», дитини, чого немає ні в китайській, ні в інших дотримується іншої думки. «В Азії батьки віазіатських культурах. У Піднебесній ставлення до рять, що вся справа в ретельності. І якщо в тебе дітей визначається конфуціанством з його прин- щось не виходить, тобі немає виправдання, — гоципами гармонії, турботи, навчання й наставлян- ворить він. — Американці приймають людей таня. Суворість у розумінні китайців — теж прояв кими, які вони є. І багато чого їм прощають, що любові. Для них піклуватися про дитину означає не завжди добре. Але це палиця о двох кінцях. — всіма силами підтримувати її на шляху до нових Юний Чжао замовкає, підбираючи слова. — Діти знань і вмінь. І китайська дитина чудово розу- й справді можуть докладати більше зусиль, але міє, що, піклуючись про її освіту, мати з батьком при цьому важливо пам’ятати, що всі вони різні».

в першу чергу піклуються про неї саму. Професор уважає, що прагнення азіатських батьків обирати життєвий шлях за дитину ні до мотивація: в америці й У китаї чого гарного не призводить, оскільки позбавляє Відмінності в підходах до виховання й у сто- дітей відчуття відповідальності за свою долю. За сунках між батьками й дітьми найкраще показа- його словами, у Китаї в усіх неладах люди звинули дослідження, проведені з дітьми семи-дев’яти вачують батьків або уряд. Мовляв, ті не дали їм років. Половина з них були азіатського походжен- можливість обирати. У США діти самі прийманя й удома розмовляли рідною мовою, полови- ють рішення, несуть за них відповідальність і не на — американцями. Всім випробуваним вручили скаржаться, оскільки ніхто їх не примушував і не по шість різних маркерів і по шість головоломок. змушував.

Дітей поділили на кілька груп. У першій довСеБічний роЗвиток — У китаї?

зволили самим обирати завдання й маркери для написання відповідей. У другій вибір залишили Китайська школа-інтернат, у якій мені вдалоза вчителем. Третій групі сказали, що їхні мами ся побувати під час поїздки до Китаю, є елітним вирішували, які вибрати головоломки і які мар- закладом, де навчаються діти з провінції. Незвакери. жаючи на напружений розклад, учні на додаток Маленькі англо-американці, які мали можли- до основного вибирають чимало факультативних вість обирати, працювали старанніше й розв’язали занять. Побродивши по кампусу зі старшокласбільше завдань. Якщо їм говорили, що робити, никами, які мене супроводжували, і поспілкувавмотивація й результативність різко знижувалися. шись із десятком викладачів, я зрозуміла, що ця А той факт, що за них обирала мама, дітей і зовсім школа — свого роду синтез Заходу та Сходу. Мені збентежував. Що стосується китайців і японців, показали обладнані всім необхідним художні стуто кращі результати показали саме випробувані дії, тиху кімнату для чайних церемоній, клас для з третьої групи. Одна дівчинка навіть попросила занять з праці, де сушилися футболки із трафакерівника передати мамі, що вона зробила все, як ретними принтами, дискусійний клуб, студію рота сказала. бототехніки, зал для глядачів зі сценою й музичЗалучення матері для азіатських дітей була ний клас.

потужним мотивуючим чинником, оскільки Життя школи підпорядковане суворому розстосунки з мамою відіграють величезну роль кладу. О шостій ранку — сніданок. Потім — приу формуванні їхньї особистості, — пояснює ав- бирання в кімнатах. Із 6:50 до 7:30 старшокласнитор дослідження Шина Айенгар. — Те, що мама ки займаються самостійно, а о 7:40 починаються

–  –  –

ХІМІЯ № 1–2 (325–326) СІЧЕНЬ 2015 р.

комплект журналів вГ «основа»

(індекс — 01631) 01654 Управління школою 90811 Виховна робота в школі 08402 Вивчаємо українську мову та літературу 68766 Вивчаємо українську мову та літературу.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Позакласна робота 90814 Зарубіжна література 01656 Англійська мова та література 68764 Англійська мова. Усе для репетитора 01650 Математика в школах України 08417 Фізика в школах України 68761 Фізика в школах України. Позакласна робота 08408 Історія та правознавство 68762 Історія та правознавство. Позакласна робота 08405 Географія 90807 Економіка 01660 Біологія 68765 Біологія. Позакласна робота 01658 Хімія 68763 Хімія. Позакласна робота 08412 Початкове навчання та виховання 37064 Класному керівнику 37063 Інформатика в школі 37071 Фізичне виховання в школах України 37067 Мистецтво в школі 37068 Трудове навчання в школі 37059 Завучу. Усе для роботи 37070 Шкільному психологу. Усе для роботи 49671 Математика в школах України. Позакласна робота 49672 Основи здоров’я 49673 Педагогічна майстерня 49677 Шкільний бібліотекар 49670 Логопед 89476 Вихователю ГПД. Усе для роботи до складу комплекту не входить 01652 Русский язык и литература в школах Украины 90810 Англійська мова в початковій школі 95929 Дошкільний навчальний заклад 37061 Зростаємо разом 37062 Растем вместе 37069 Німецька мова в школі 49674 Позашкільна освіта Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта.

Дефектологія. Корекційна педагогіка Початкове навчання та виховання.

86365 Наочні та дидактичні матеріали «Хімія» два випуски на місяць індекс 01658 «Хімія» з книжковим додатком два випуски на місяць індекс 01659 засновник ТОВ «Видавнича група “Основа”»

Свідоцтво серія КВ № 6330 від 10 липня 2002 р.

Головний редактор Тамара Гранкіна заступник головного редактора Тетяна Іщенко Редакція може не поділяти точки зору автора. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв. Відповідальність за рекламну інформацію несе рекламодавець. Рукописи не рецензуємо і не повертаємо.

адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, «ВГ “Основа”», редакція журналу «Хімія». Тел. (057) 731-96-33, e-mail: chem@osnova.com.ua якщо не отримуєте журнали, телефонуйте: (057) 731-96-36 з питань замовлення книг:

(057) 731-96-35, pochta2@osnova.com.ua рекламний відділ:

(057) 731-96-34, reklama@osnova.com.ua адміністратор сайту:

(057) 731-96-33, site@osnova.com.ua www.osnova.com.ua Виготовлено в друкарні ТОВ «Тріада Принт» м. Харків, вул. Киргизька, 19.

Підписано до друку 26.12.14. Формат 84х108/16.

Папір друкарський. Гарнітура «Шкільна». Друк офсетний.

Умовн. друк. арк. 8,4. Наклад ________ прим.

Зам. № 15–01/09–02 Всі права захищені. Будь-яке відтворення матеріалів або фрагментів із них можливе лише за наявності письмового дозволу ТОВ «Видавнича група “Основа”»

© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2015 р.Похожие работы:

«УДК 811.111'37 МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЇ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНОГО ТИПУ ТЕКСТУ І.В. Соколова, Українська академія банківської справи, м. Суми, В статті представлені результати аналізу зв’язку між мотиваційними аспектами сприйняття інформаційно-рекламного тексту та його лінгвістичними параметрами. Комплексне вживання певних мовних засобів спрямовано на спонукання реципієнта до дії, спираючись на систему його цінностей, моделюючи його мотиваційну базу, створюючи нову систему...»

«КЗО Неповна середня загальноосвітня школа №127 квітень 2014р.Читайте у номері: Дружба з книгою – це свято! 1 квітня – день сміху! Міжнародні новини 7 квітня Всесвітній день здоров'я ВЕЛИКДЕНЬ 22 квітня – Міжнародний день Землі Присвячено Чорнобилю Посміхнись!!! Дружба з книгою – це свято! У наш стрімкий мобільно – комп’ютерний час дехто вважає книги, читання не варте уваги. Справді, книга змінює свою фо-рму, як змінювала -ся віками від глиняних табличок і папірусу до електронних носіїв. Але ж...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БАРАНОВСЬКИЙ Володимир Дмитрович УДК 633.63:631.582 ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ СІВОЗМІН ІЗ ЦУКРОВИМИ БУРЯКАМИ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ 06.01.01 – загальне землеробство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті цукрових буряків Української академії аграрних наук. Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських...»

«УДК 633.88 Код UPOV: SALVI_PAT Методика проведення експертизи сортів шавлії відхиленої (Salvia patens Cav.) на відмінність, однорідність та стабільність Загальні рекомендації 1. Предмет Методики Методика стосується всіх сортів виду Salvia patens Cav.2. Необхідний рослинний матеріал – насіння 2.1 Компетентний орган визначає скільки, якої якості, коли й куди постачається насіння для експертизи сорту. 2.2 Мінімальна кількість насіння має становити 10 г. 2.3 Насіння має бути здоровим на вигляд, не...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Том 20 Львів, 2004 С. 133УДК 632.651 М.П. Козловський ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ УГРУПОВАНЬ ГРУНТОВИХ НЕМАТОД В ЕКОСИСТЕМАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Козловский Н.П. Особенности формирования и сохранения видового разнообразия сообществ почвенных нематод в экосистемах Украинских Карпат // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2004. – 20. – С. 133-138. Рассмотрены особенности сохранения биоразнообразия почвенных...»

«Леся Українка Лісова пісня http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5576874 Аннотация Чудова драма-феєрія видатної української поетеси Лесі Українки «Лісова пісня» відома далеко за межами України. Події драми розгортаються у чарівних Поліських краях, де поряд з справжніми людьми мешкають герої народної міфології: русалки, потерчата, лісовики. Книга розповідає про трагічну долю Мавки, міфічної мешканки незайманого лісу, що закохалася у представника людського світу. Мавка – це одна з...»

«УДК 630*182 ПЛАНТАЦІЙНЕ ВИРОЩУВАННЯ ЖУРАВЛИНИ ВЕЛИКОПЛІДНОЇ НА ВИРОБЛЕНИХ ТОРФОВИЩАХ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В.К. КОНОВАЛЬЧУК, кандидат сільськогосподарських наук* При вирощуванні органічної продукції журавлини розглядаються нові підходи до забезпечення рослин елементами живлення та використання сортів журавлини великоплідної. Важливими вимогами є застосування тільки дозволених речовин для поповнення ґрунтів елементами живлення та створення сприятливих умов для росту...»

«Modern Phytomorphology 2: 35–38, 2012 35 УДК 581.4:582.998.1 (282.247.32) МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ BIDENS CONNATA MUHL. EX WILLD. У ДОЛИНІ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА ЛАРИСА М. МАХИНЯ Анотація. У статті наведено особливості морфолого-анатомічних показників Bidens connata Muhl. ex Willd. у долині Середнього Дніпра. Ключові слова: Bidens connata, морфологія, анатомія, долина Середнього Дніпра Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 22;...»

«РЕФЕРАТ Косенко В.Р. Научно-методологические и практические подходы по обеспечению функциональной устойчивости автоматизированных систем управления движущихся объектов. / Виктория Романовна Косенко / / Вестник НТУ К.: НТУ 2012. Вып. 26. Предложены научно-методологические и практические подходы по обеспечению функциональной устойчивости автоматизированных систем управления движущихся объектов. Определена методика реализации отказоустойчивости, что предусматривает выбор метода, алгоритма и...»

«Вищий державний навчальний заклад України “УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ” На правах рукопису Єлінська Аліна Миколаївна УДК 616.314.17 -001-092 : 546.172.6 NOТА NF-B –ЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ УРАЖЕННЯ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 14.03.04 – патологічна фізіологія ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Науковий керівник Костенко Віталій Олександрович доктор медичних наук, професор ПОЛТАВА – 2015 ЗМІСТ Перелік умовних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»