WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 336.72.41 О.В. Дащенко, виконавчий директор з питань готівково-грошового обігу, Національний банк України ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ГОТІВКИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 336.72.41

О.В. Дащенко, виконавчий директор з питань готівково-грошового обігу,

Національний банк України

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ГОТІВКИ

Досліджено сучасний стан організації готівкового грошового обігу, обґрунтовано основні засади та розроблено

рекомендації щодо створення та функціонування цілісної інформаційної системи руху та обліку готівки в системі

Національного банку України.

Ключові слова: готівка, грошовий обіг, облік, контроль, касові центри, інформаційна система, штрих-код, оборотна каса.

Постановка проблеми.. 1 Організація надійної та ефективної системи управління готівковими грошовими потоками в системі Національного банку України є однією із важливих функцій центрального банку. Забезпечення автоматизації операцій роботи з готівкою та іншими цінностями на рівні Банкнотно-монетного двору, Центрального сховища, територіальних управлінь Національного банку, касових центрів та банківських установ повинно здійснюватися на основі обміну інформацією за здійсненими операціями в електронному вигляді між вказаними вище підрозділами та передачі даних до Департаменту готівково-грошового обігу. З цією метою необхідне створення інтерфейсів обміну даними між окремими інформаційними системами обліку роботи з цінностями (ІСОРЦ) та системами автоматизації бухгалтерського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що в науковій літературі ця проблема практично ще не знайшла свого відображення. Лише окремі її аспекти висвітлено в наукових працях О.В. Галиць, Н.В. Дорофєєвої, В.Д. Лагутіна, В.П. Малюкова, С.В. Міщенко, Р.М. Набока, В.І. Ричаківської, Т.С. Смовженко, В.С. Стельмаха, О.П. Шитко та інших науковців і практиків.

Метою статті є дослідження сучасного стану організації готівкового грошового обігу та розробка рекомендацій щодо створення та функціонування цілісної інформаційної системи руху та обліку готівки в системі Національного банку України.

Виклад основного матеріалу. Виходячи із функцій Національного банку, викладених у Законі України “Про Національний банк України”, основним завданням руху цінностей, формування фінансових і облікових документів, що його супроводжують, повинно бути забезпечення чіткого дотримання централізовано встановлених вимог Управління захисту інформації Національного банку [2; 3].

На Банкнотно-монетному дворі Національного банку запровадження інформаційної системами обліку роботи з готівкою та іншими цінностями повинно забезпечувати автоматизацію роботи підрозділу, що здійснює відправку готівки, пам’ятних монет і сувенірної продукції до Центрального сховища, виконання операцій з готівкою, що відправляється в спеціалізованих касетах, контейнерах або іншій уніфікованій тарі, з використанням технології штрих-кодування, підготовки та друку відповідних супровідних документів, а також передачу інформації в електронному вигляді про відправлені цінності до Центрального сховища.

Конкретними завданнями використання ІСОРЦ на Банкнотно-монетному дворі

Національного банку є:

• обмін інформацією між відправником і отримувачем готівки із зазначенням штрих-кодів для спеціалізованих касет і контейнерів;

© О.В. Дащенко, 2009

• прийняття від Центрального сховища в електронному вигляді інформації про прийняту готівку, пам’ятні монети та сувенірну продукцію в розрізі їх індексів і кодів із зазначенням штрих-кодів касет і контейнерів;

• відправлення Центральному сховищу в електронному вигляді інформації про прийняті пошкоджені або з прихованим дефектом виробника монети в розрізі їх індексів і кодів із зазначенням штрих-кодів;

• автоматичне формування даних для бухгалтерського обліку та передача їх до відповідного програмного комплексу.

У системі Центрального сховища Національного банку ІСОРЦ повинна забезпечувати автоматизацію роботи та обмін даними між відділами зберігання, приймання та видачі цінностей, облік емісійно-касових операцій, перерахування цінностей, експертизу цінностей та знищення готівки в розрізі індексів і номіналів за місцем фізичного розташування відповідних об’єктів, облік руху готівки та інших цінностей між сховищами, аналіз емісійних дозволів і розпоряджень на підкріплення готівкою територіальних управлінь або вивезення не придатної до обігу готівки, формування заявок на переміщення та розпоряджень на виконання операцій, автоматизацію операцій з приймання та видачі готівки, її доставки до територіальних управлінь і Банкнотномонетного двору, підкріплення готівкою оборотної каси для потреб Центрального сховища, Банкнотно-монетного двору та Державної скарбниці, перерахування та знищення не придатної до обігу готівки, підготовку та друк відповідних документів, форм і звітів [1].

З метою ефективного використання ІСОРЦ в територіальних управліннях Національного банку необхідно забезпечити автоматизацію роботи відділів готівкового обігу та касових операцій, перевезення цінностей та організації інкасації в територіальних управліннях, а також організацію бухгалтерського обліку щодо виконання операцій, пов’язаних з рухом готівки:

• в сховищах та оборотних касах територіальних управлінь у розрізі індексів і номіналів, у тому числі за місцем їх фізичного розташування, при перерахуванні, обліку операцій з переміщення готівки між сховищами, підкріплення оборотної каси із запасів готівки в сховищі, вкладення готівки з оборотної каси до запасів у сховищі, приймання та видачу готівки в Центральному сховищі або територіальному управлінні з використанням технології штрих-кодування, обліку цінностей, зразків банкнот, іноземної валюти після дослідження, а також цінностей, що обліковуються на позабалансових рахунках;

• з підкріплення готівкою банківських установ, вивезення надлишків готівки та не придатних до обігу банкнот і монет, забезпечення банків пам’ятними монетами, сувенірною продукцією, зразками гривні тощо;

• з введення в обіг, обліку та реалізації пам’ятних монет і сувенірної продукції, видачі в підзвіт для реалізації на виставках, Департаменту зовнішньоекономічних відносин, видачі пам’ятних монет і сувенірної продукції на представницькі цілі, на маркетинг, розсилання зразків монет іноземним дистриб’юторам тощо.

На рівні банку та комерційних касових центрів засоби ІСОРЦ дозволяють забезпечити формування та відправку заявок на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет, забезпечення пам’ятними монетами та сувенірною продукцією; приймання інформації про стан виконання наданих заявок, дозволів на виконання операцій щодо підкріплення готівкою та вивезення її надлишків, не придатних до обігу банкнот і розмінних монет, зразків, плакатів і буклетів, отримання банком заявок від власних безбалансових відділень для подальшого їх подання до територіальних управлінь.

Головне призначення ІСОРЦ полягає у забезпеченні поєднання всіх програмних комплексів у єдину систему обліку готівки, що дозволяє вирішувати питання забезпечення ефективного управління готівковим грошовим обігом.

Крім того, ІСОРЦ дозволяє автоматизувати розрахунки потреби та забезпеченості готівкою територіальних управлінь, формування емісійних дозволів на підкріплення касових центрів і територіальних управлінь готівкою, контроль за виконанням емісійних дозволів, формування необхідних звітних матеріалів щодо випуску в обіг готівки, залишків її у запасах і резервних фондах за індексами та номіналами як в розрізі касових центрів, територіальних управлінь, Центрального сховища, так і по Україні в цілому за будь-який період часу. До функцій ІСОРЦ також необхідно віднести збалансування емісії та структури готівки в обігу, інформування про операції з касового обслуговування банків, видачу підкріплень із зазначенням цілей, приймання готівки за категоріями (придатна, непридатна, не відсортована), завантаження грошових сховищ, перерахування готівки, вилучення з обігу сумнівних та підроблених банкнот тощо. Така інформація постійно необхідна як для зовнішніх користувачів, так і для прийняття керівництвом Національного банку України оперативних і стратегічних управлінських рішень щодо вдосконалення готівкового грошового обігу.

Автоматизація операцій з цінностями на Банкнотно-монетному дворі Національного банку за допомогою ІСОРЦ дозволяє забезпечити:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• формування та друк супровідних ярликів до уніфікованої тари, в яку вкладаються банкноти, монети та сувенірна продукція;

• передачу даних в електронному вигляді до відділу бухгалтерського обліку, формування та друк накладних на готівку та пам’ятні монети і сувенірну продукцію, що відправляються до Центрального сховища;

• передачу електронної інформації про відправлені до Центрального сховища готівку, пам’ятні монети та сувенірну продукцію в уніфікованій тарі із зазначенням їх штрих-кодів;

• формування, перегляд і друк статистичних і аналітичних форм у розрізі видів цінностей, індексів і номіналів за певний період часу.

Автоматизація обліку операцій з цінностями в Центральному сховищі Національного банку засобами ІСОРЦ забезпечує:

• автоматизацію обліку операцій з приймання, видачі та зберігання цінностей на основі використання штрих-кодів;

• автоматичний друк карток обліку цінностей для місць зберігання;

• аналіз дозволів і розпоряджень на підкріплення готівкою та вивезення не придатної до обігу готівки;

• формування на підставі інформації заявок на переміщення готівки між відділом зберігання цінностей та відділом приймання та видачі цінностей;

• відправку готівки та інших цінностей в касові центри та територіальні управління з одночасною передачею електронної інформації про відправлені цінності із зазначенням їх штрих-кодів;

• передачу даних у електронному вигляді до відділу бухгалтерського обліку та формування і друк накладних на відпуск цінностей;

• обмін інформацією між відправником і отримувачем готівки із зазначенням штрих-кодів уніфікованої тари;

• автоматизацію процесу перерахування готівки з формуванням актів про розбіжності за кожним прорахунком та зведеного акта;

• формування, перегляд і друк статистичних і аналітичних форм щодо залишків і руху готівки в розрізі індексів, номіналів, отримувачів, відправників, з можливістю вибору будь-якого періоду та будь-яких реквізитів;

• формування бухгалтерських проводок, накладання на них електронно-цифрового підпису, забезпечення формування облікових документів, у тому числі податкової накладної та інших вихідних форм і звітів [1].

З метою автоматизації обліку операцій в оборотних касах територіальних управлінь Національного банку засобами ІСОРЦ можна здійснювати облік готівки в оборотній касі в розрізі індексів і номіналів банкнот і монет, а саме:

• взаємодію зі всіма підрозділами з метою відображення результатів у головній книзі касових операцій;

• автоматизацію обміну даними між кількома оборотними касами або бригадами матеріальновідповідальних осіб і консолідацію цих даних під час формування та друку документів, які надаються матеріально-відповідальним особам для перевірки та контролю;

• формування заявки на виконання операції з підкріплення оборотної каси в розрізі індексів і номіналів банкнот і монет;

• введення даних за операціями з підкріплення оборотної каси із запасів і вкладення з оборотної каси до запасів готівки;

• введення даних за операціями з приймання та видачі готівки в розрізі індексів і номіналів, перевірку залишків і касових оборотів у оборотній касі;

• формування та друк первинних облікових документів і звітів;

• моніторинг стану виконання касових операцій;

• передавання готівки до каси перерахування на оброблення, облік результатів перерахування, в тому числі виявлених касових прорахунків;

• формування звітних файлів касових операцій за день, залишків готівки в оборотній касі та передачу їх до сховища даних.

На рівні територіального управління Національного банку засобами ІСОРЦ найбільш ефективно можна забезпечувати:

• приймання заявок від банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і надання інформації щодо стану виконання заявок;

• введення та оброблення заявок на видачу готівки касам територіальних управлінь, які не входять до складу оборотної каси, на завантаження банкоматів, на виплату коштів з поточних рахунків тощо;

• переміщення готівки між грошовими сховищами;

• формування та друк заявок на перевезення готівки, доручень інкасаторам на підкріплення банків, вивезення надлишків, не придатних до обігу банкнот і монет, реєстру на оплату послуг за касове обслуговування банків, бухгалтерських документів, звітів, аналітичних форм для аналізу статистичних даних з перевезення готівки, накладання на них електронно-цифрового підпису.

Автоматизація складання заявок на підкріплення, вивіз надлишків і не придатних для обігу банкнот і монет у банках має забезпечувати:

• отримання банком заявок від власних безбалансових відділень для подальшого їх подання до територіального управління Національного банку;

• введення, формування та відправлення до касового центру або територіального управління Національного банку заявок на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет, забезпечення пам’ятними монетами та сувенірною продукцією;

• приймання інформації щодо стану відправлених заявок;

• передавання інформації до територіального управління про перевезення готівки між банками;

• друк заявок, реєстрів та інших вихідних форм фінансових і бухгалтерських документів.

Автоматизація руху готівки та залишків її запасів у територіальних управліннях, резервних фондах Центрального сховища та регіональних касових центрах дозволить забезпечити:

• наповнення сховища територіальних управлінь і Центрального сховища даними про емісійні операції;

• введення дозволів на відправку придатної готівки в територіальні управління, касові центри та Центральне сховище, а також на одержання придатної готівки з Центрального сховища, касових центрів і територіальних управлінь;

• автоматичну передачу емісійних дозволів Центральному сховищу, регіональним касовим центрам і територіальним управлінням;

• облік виконання дозволів, формування звітних і облікових документів за окремими напрямками руху готівки.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Друга науково-практична конференція з міжнародною участю КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ Київ, 23–24 жовтня 2008 р. Конгрес-Хол «Президент-готелю «Київський», вул. Госпітальна, 12 РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ Останній термін реєстрації: 1 вересня 2008 р. 1 Прізвище Ім’я По батькові Фамилия Имя Отчество Last name First name 2 Посада, вчений ступінь та наукове звання 3 Місце роботи Лікувально-профілактичний заклад Навчальний медичний заклад Фармацевтична компанія...»

«УДК 613 ББК 51.20 Л 33 Лебедєв О. Як бути здоровим. – Широкому колу читачів представлена книга відомого лікаря-санолога Олександра Лебедєва «Як бути здоровим», що входить у серію книг «Як бути здоровим в Україні», «Як бути здоровим в Україні й Росії» і «Про здоров’я для пенсіонерів України й Росії». Матеріал надано у книзі доступною й простою мовою. Розглянуті теми дуже актуальні й злободенні. Сподіваємося, що ця книга допоможе тим, хто хоче бути здоровим і змінити своє життя на краще. Усі...»

«Лічильник банкнот RBC-3100. Інструкція користувача. Застереження з безпеки. Рекомендації з безпеки описані в даному розділі необхідно прочитати перед початком роботи на пристрої. Це може попередити загоряння або удар електричним струмом або іншу травму користувача. Зберігайте інструкцію надалі. Користуючись машинкою дотримуйтесь цих правил безпеки, щоб запобігти загорянню, удару струмом або іншої травми.• Не розміщуйте пристрій поблизу ждерела води або інших рідин. • Перед чищенням обовязково...»

«Управління проектами: стан та перспективи X Міжнародна науково-практична конференція УДК 005.8:005.4 Прийняття рішень на фазі ініціалізації проекту Автор: Гладка О. М., Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління Постановка проблеми. Для прийняття рішення про реалізацію того чи іншого проекту – про довгострокове вкладення коштів – необхідно мати інформацію, що обґрунтовує доцільність і можливість таких вкладень. Концепція проектного...»

«УДК 531.383 К. В. Пономаренко, В. В. Попов, Л. М. Рижков РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ НАВКОЛО ПОЗДОВЖНЬОЇ ОСІ, З УРАХУВАННЯМ ВІТРУ ТА ЇЇ АНАЛІЗ Вступ Імітаційне моделювання є потужним інструментом, що використовується під час проектування технічних систем, зокрема літальних апаратів (ЛА). Цей інструмент дає можливість отримувати велику кількість даних, які без моделювання можна отримати лише експериментально. В основі імітаційного моделювання польоту лежить...»

«ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ШЛЯХОМ ЗМІНИ НЕГАТИВНИХ ЗВИЧОК І ЯКОСТЕЙ ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ Юрій Степанюк Міжнародний університет “РЕГІ” імені академіка Степана Дем’янчука Анотація. У статті розглядається проблема ведення сучасною людиною неправильного способу життя, що приводить до розвитку небезпечних хвороб і даються рекомендації щодо використання аюрведичних знань, які допомагають покинути шкідливі звички, вести природний спосіб життя, дотримуватися правильного режиму дня і сну, та впливають на зміну...»

«Фінанси, облік і аудит. 2013. Випуск 1 (21) УДК 336.64 Р. І. Заворотній, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА АНОТАЦІЯ. У статті на основі моделі життєздатної системи С. Біра розроблено методологію побудови системи стратегічного управління вартістю підприємства КЛЮЧОВІ СЛОВА: модель життєздатної системи, вартість підприємства, стратегічне управління...»

«І.П.Ющук, професор Київського міжнародного університету Вивчення числівника в 7 класі Число дедалі настирливіше запановує в сучасному житті. Числом вимірюється все, починаючи від футболу й рейтингів і кінчаючи траєкторіями польоту міжпланетних станцій.Як писав М.Бажан: Число — монарх, що зводиться на трони, На книги й вежі міст являти чудо й суд. им часом найбільше помилок трапляється саме у вживанні числівників: при записі чисел словами та промовлянні їх і особливо при творенні непрямих...»

«Сучасні проблеми селекції, Збірник наукових № 4 (62) розведення та гігієни тварин праць ВНАУ 2012 УДК 636.22/28.082 Ткаченко М.В., кандидат с.-г. наук Ткаченко С.В., кандидат с.-г. наук Буштрук М.В., кандидат с.-г. наук Старостенко І.С., кандидат с.-г. наук Білоцерківський національний аграрний університет ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ДОБОРУ БАТЬКІВ БУГАЇВ НА ВЕЛИЧИНУ ГЕНЕТИЧНОГО ПРОГРЕСУ В ПОПУЛЯЦІЇ Батьки бугаїв мають найбільший вплив на підвищення темпів генетичного прогресу популяцій, на їх частку...»

«УДК 658.5:005.343.336.4 І.М. Станьковська Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ © Станьковська І.М., 2013 Теоретично обґрунтовано та визначено поняття системного управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах інтелектуалізації, розроблено концептуальну модель системного управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах інтелектуалізації та формалізовану модель...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»