WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Назвіть порядок розміщення елементів видання під час верстки: 1. До об’єктів верстки не належить: 2. До зверстаних шпальт висувають такі вимоги: 3. До основних принципів дизайну не ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДОДАТОК 4

КОМПЛЕКСНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

Питання з програм нормативних курсів для студентів Інституту журналістики

Назвіть порядок розміщення елементів видання під час верстки:

1.

До об’єктів верстки не належить:

2.

До зверстаних шпальт висувають такі вимоги:

3.

До основних принципів дизайну не належать:

4.

До елементів дизайну не належить:

5.

Розміщення зображень на сторінці не залежить від:

6.

До стандартних помилок дизайнера-верстальника належать:

7.

До акцидентної продукції не належать:

8.

Для того, щоб відобразити цілу сторінку, використовується комбінація 9.

клавіш:

Для того, щоб додати нову сторінку у середині документа в програмі 10.

QuarkXPress, потрібно:

За допомогою інструмента «Об’єкт» можна:

11.

Для того, щоб намалювати правильну фігуру, потрібно натиснути:

12.

Для того, щоб у книзі були колонтитули, потрібно:

13.

Для нумерації сторінок у програмі QuarkXPress потрібно:

14.

Висота символу – це:

15.

Кернінг – це:

16.

Трекінг – це:

17.

До атрибутів абзацу не належать:

18.

У чому вимірюється роздільна здатність:

19.

Растрова графіка – це:

20.

Криві Без’є – це:

21.

Який формат файлів підтримує прозорість графіки:

22.

Яка якість растрової графіки встановлюється для інтернету:

23.

Трасування – це:

24.

Який із цих форматів векторний:

25.

Вимоги до чорно-білих макетів:

26.

На скільки міліметрів має виходити тло під обрізку за межі сторінки:

27.

Розташуйте поля 11, 13, 16, 18 на сторінці та в ячейках, враховуючи, що 28.

дана сторінка розміщується праворуч:

Top Bottom Inside Outside

Професійні коректори радять читати коректуру з:

29.

Коректурні відбитки повинні мати бічні береги не менше як:

30.

«Віжки» (спеціальні сполучні лінії у коректурі) майже не використовують 31.

при опрацюванні відбитків видань:

Коректура буває:

32.

Для кого з учасників видавничого процесу помилки в тексті мають 33.

найменше значення?

Якого виду коректурних відбитків не існує?

34.

Яка тенденція характерна сучасній коректорській справі в Україні?

35.

Цей коректурний знак, яким підкреслюють слово або 36.

слова, і повторюють його (цей знак) на березі коректурного відбитка, вказує на необхідність:

Якому виду видань характерна більша кількість помилок?

37.

З якої мови походить слово коректура і що воно означає?

38.

З якого видання розпочалося теоретичне осмислення коректорської 39.

професії?

Якого принципу коректорського читання не існує?

40.

Якщо на шпальті повторюється одна й та ж помилка, то:

41.

Яка з рис особистості коректора є найважливішою?

42.

Коректорати поділяються на:

43.

Якого типу коректорського читання не існує:

44.

Певний коректурний знак може повторюватися на шпальті через:

45.

Сторінка видання — це...

46.

Блок видання — це...

47.

Друкований виріб, що призначений для розповсюдження вміщеної в 48.

ньому інформації, пройшов редакційно-видавниче оброблення, поліграфічне самостійно оформлений та має вихідні відомості — це:

Обкладинка — це...

49.

Спускна сторінка — це:

50.

Відступ на початковій сторінці без полів від верхнього краю до початку 51.

зображення — це:

Кінцева сторінка - це:

52.

Частина сторінки видання, відокремлена по вертикалі проміжками чи 53.

лініями — це:

Підвал (поліграфія) — це:

54.

Літера:

55.

Елементарна композиційна одиниця тексту, що складається з одного чи 56.

декількох рядків, виділена абзацним відступом:

Порядковий номер сторінки видання, розташований угорі або внизу 57.

сторінки:

Проміжок (поліграфія):

58.

Таблиця, що займає частину сторінки видання:

59.

Підпис під ілюстрацією це:

60.

Орнаментом називається:

61.

Заставка — це:

62.

Примітка чи бібліографічне посилання, розташоване внизу сторінки поза 63.

текстом — це:

Заголовні дані видання, розташовані на верхньому полі кожної сторінки 64.

видання — це:

Літера, що має накреслення великої, але за розміром дорівнює малій:

65.

Документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, 66.

виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо їхнього видавничого оформлення — це...

Видавнича продукція — це...

67.

Видання результатів теоретичних чи експериментальних досліджень, а 68.

також підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів та літературних текстів — це...

Науково-виробниче видання — це… 69.

Видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного 70.

характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій, це… Науково-популярне видання — це...

71.

Оглядове видання — це...

72.

Дайджест — це...

73.

Текстове видання — це...

74.

Видання запису музичного твору за допомогою нотних знаків — це...

75.

Видання картографічного твору — це...

76.

Видання живописних, графічних, скульптурних творів мистецтва, 77.

спеціальних чи художніх фотографій чи інших графічних робіт, креслень діаграм, схем тощо — це...

Книжкове видання — це...

78.

Журнальне видання — це...

79.

Аркушеве видання — це...

80.

Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу 81.

встановленого формату, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання — це...

Видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого 82.

будь-яким способом у два чи більше згини — це...

Видання у вигляді картки встановленого формату, надруковане на 83.

матеріалі підвищеної щільності — це...

Карткове видання, надруковане з одного чи з обох боків — це...

84.

Комплектне видання — це...

85.

Для розумового та естетичного розвитку дітей призначене таке видання 86.

особливих конструктивних форм, як:

Плакат – це… 87.

Книга — це книжкове видання обсягом:

88.

Брошура — це… 89.

Листівка — це… 90.

Видання, що містить один твір — це… 91.

Збірник — це… 92.

Видання, що виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не 93.

визначена, як правило, нумерованими чи датованими випусками (томами) з постійною спільною назвою це… Навчальна програма — це… 94.

Довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, 95.

словосполучень, імен), доповнених відповідними довідковими даними — це...

Енциклопедія, статті якої викладені в стислій формі та розташовані за 96.

абеткою їхніх назв — це...


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Словник переліку мовних одиниць з їхніми характеристиками або 97.

перекладом іншою мовою — це...

Антологія — це...

98.

Рекламний бюлетень — це… 99.

Табель-календар – це… 100.

Система навичок, яка використовується для успішного та 101.

цілеспрямованого удосконалення матеріалу в комунікативно-мовленнєвій системі суспільства:

Жанром науково-популярної літератури є:

102.

Умовою популяризації літератури є:

103.

Редактори інформаційних агентств першочергово виправляють помилки:

104.

Редакторська система включає в себе:

105.

Якісним фактам властива така характеристика:

106.

Логічний закон тотожності означає, що:

107.

Ретельне вивчення редактором майбутнього читача твору А. Е. Мільчин 108.

вважав:

Структура, що залежить від особливостей перцепції тексту, а через це 109.

надміру індивідуалізована, називається:

Тематична структура має:

110.

Однорідній тематичній структурі властивий:

111.

Констатуюча і деталізуюча частини є складниками:

112.

Редактор здійснює:

113.

Стійка форма відображення дійсності, шо визначається конкретним 114.

призначенням журналістського твору, називається:

До елементарних стилів мовлення належить:

115.

Привернути увагу до твору повідомлення якогось факту – це особливість:

116.

Поетапна зміна поняття про згаданий предмет у свідомості адресата - це 117.

особливість:

Спосіб організації змісту твору, який пов'язаний із цілеспрямованим 118.

упливом на емоційно-почуттєвий бік діяльності людини:

Стиль, що включає поступове просторове і хронологічне моделювання 119.

ситуації в уяві співбесідника:

Лаконічне повідомлення, енергійне проголошення оцінного судження 120.

журналіста про конкретні події або явища соціальної практики - це:

Складовими частинами видавничої справи є:

121.

За тематичним репертуаром видань видавництва поділяють на:

122.

До суб'єктiв видавничої справи належать:

123.

Для початку процедури створення видавництва потрібні такі установчі 124.

документи:

Ретроспективний видавничий портфель - це:

125.

Основними елементами змістової (текстової) частини видання є:

126.

Видавничим текстовим оригіналом називають:

127.

Обов'язкові примірники видань - це 128.

Службова частина видання - це:

129.

Вихідні дані сповіщають про:

130.

На першому етапі створення конвергентної редакції з’являються:

131.

Найвідомішими автоматизованими редакційно-видавничими системами є:

132.

На титульному аркуші вміщують такі елементи вихідних відомостей:

133.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«УДК 666.944.017 О.І. Башинський, канд. техн. наук, доцент, М.З. Пелешко, канд. техн. наук, Т.Г. Бережанський (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ВПЛИВ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ПРОЦЕСИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ Стаття присвячена питанням розробки жаростійких композиційних в'яжучих одержаних шляхом механо-хімічної активації у вібраційному млині портландцементу з мінеральними і хімічними додатками та закономірностям їх структуроутворення. Експериментально...»

«living plants.In turn, the vehicles used for the transportation of perishable goods are divided into: insulated vehicles;vehicles, icebox;vehicles, refrigerators.heated vehicles. RFID-technology (English Radio Frequency IDentification, radio frequency identification) a way to automatically identify objects, which by radio signals read from or written to the data stored in the so-called transponders or RFID-tags. KEYWORDS: TRANSPORTATION OF PERISHABLE GOODS, RFID-TECHNOLOGY. РЕФЕРАТ Ширяева...»

«Національний науково-природничий музей НАН України Інститут геологічних наук НАН України Державний гемологічний центр України Всеукраїнська громадська організація «Спілка геологів України» Міжнародний благодійний фонд «Українська родина» ДП «Українська геологічна компанія» МАТЕРІАЛИ Міжнародного наукового семінару «ВІД СМОЛИ ХВОЙНИХ ДО БУРШТИНУ. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИКОПНИХ СМОЛ» м. Київ 17 травня 2012 р. УДК: 502.76 (477) ББК 26. Г 36       Затверджено до друку Вченою радою Національного...»

«УДК 811.111'37 МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЇ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНОГО ТИПУ ТЕКСТУ І.В. Соколова, Українська академія банківської справи, м. Суми, В статті представлені результати аналізу зв’язку між мотиваційними аспектами сприйняття інформаційно-рекламного тексту та його лінгвістичними параметрами. Комплексне вживання певних мовних засобів спрямовано на спонукання реципієнта до дії, спираючись на систему його цінностей, моделюючи його мотиваційну базу, створюючи нову систему...»

«МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ НВК №12 м.РІВНОГО ВІРШОВАНЕ СВЯТО до річниці відкриття періодичного закону та періодичної системи хімічних елементів Підготувала учитель вищої категорії Самолюк Н.В. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Мета: Систематизувати знання учнів про значення відкриття періодичного закону Д. І. Менделєєва. Формувати пізнавальний інтерес до хімії. Розвивати розумові здібності, вчити працювати з додатковою літературою. Обладнання: періодична система Д. І....»

«Специфіка збереження збірок і колекцій з різною матеріальною основою КУНДИС І. В., МАТІЯШ І. М. Львів, Україна Анотація Висвітлено питання залежності експозиційних та експлуатаційних властивостей документного фонду бібліотек від екологічного стану книгосховищ. Розкрито специфіку збереження збірок із різною матеріальною основою. Ключові слова: бібліотечні документи, збереження, фактори впливу, біоруйнівники. Abstract The paper describes how an exposition and exploitation possibilities of library...»

«СВІТЛОТЕХНІКА УДК 621.315 В статті наведені основні принципи О. О. Сіробаба, розробки фотоелектричних приладів для С. С. Овчинников, докт. техн. наук вимірювання еквівалентної яскравості. Харківська національна академія Використання розробленої моделі яркоміра міського господарства дозволило одержати результати, що точніше характеризують ефективність джерел світла в освітлювальних установках зовнішнього освітлення, ніж результати вимірювання стандартними засобами. МАКЕТ ФОТОМЕТРА ДЛЯ...»

«УДК 619.616-022:636.37 ПОШИРЕННЯ ТОКСОПЛАЗМОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УКРАЇНІ М.В. Галат, кандидат ветеринарних наук11 У статті наведені результати досліджень сироваток крові великої рогатої худоби у деяких областях України з метою виявлення антитіл до збудника Toxoplasma gondii. Велика рогата худоба, токсоплазмоз, імуноферментний аналіз, сироватки крові. Токсоплазмоз – одна з найбільш поширених у світі протозойних хвороб як серед тварин так і людини, спричинена паразитуванням одноклітинного...»

«Незабутні ГОРДІСТЬ БОГДАНІВКИ Й ЦІЛОГО СВІТУ (До 110-річчя від дня народження: пам’яті К.В. Білокур) Посеред двадцятого століття на мистецькім небосхилі України виразно заяскравіло нове на той час ім'я самобутньої, по вінця обдарованої і навдивовижу оригінальної малярки Катерини Василівни Білокур. Одразу привернувши до своїх полотен увагу широкого кола глядачів, вона зачарувала також найвибагливіших знавців та поціновувачів мистецтва своїми художньо довершеними картинними композиціями,...»

«Наукові праці. Екологія УДК 595.794.16 Нєпєін А. Ю., Нєпєіна Г. В. СКОЛІЇ (SCOLIIDAE, HYMENOPTERA) НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА» ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Наведено попередній список представників родини Scoliidae Національного природного парку «Білобережжя Святослава». Представлено результати досліджень щодо біотопічної приуроченості та трофічних зв’язків представників родини та оцінка їх созологічного статусу. Ключові слова: родина Scoliidae, перетинчастокрилі,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»