WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення семінарського заняття з теми № 2 «Правовий статус осіб, які відбувають кримінальні покарання Правові підстави звільнення засуджених від відбування ...»

-- [ Страница 1 ] --

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ІНСПЕКЦІЯ

Калінінського району м. Горлівки

Школа професійної майстерності

Фахова компетентність

«Затверджую»

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

«_______»_________________2011р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення семінарського заняття з теми № 2 «Правовий статус осіб, які відбувають кримінальні покарання Правові підстави звільнення засуджених від відбування покарань» 10.02.2012 р.

Для проведення у складі навчальної групи Тривалість: академічні 2 години Підготував: заступник начальника Центрально-Міського міжрайонного відділу КВІ майор внутрішньої служби Н.В. Коломієць Горлівка 2011-2012 Згідно тематичного плану, курс вивчення правої компетентності передбачає наявність семінарських занять, які проводяться з метою перевірки та поглиблення знань слухачами теоретичного матеріалу, набутих під час лекцій та самостійної роботи.

План семінарського заняття вміщує:

– назву теми;

– навчальні питання;

– контрольні питання з кожного навчального питання;

– методичні рекомендації та завдання на самостійну роботу;

– рекомендовану основну та додаткову літературу.

Семінарське заняття може проводитись у формі усного або письмового, індивідуального або фронтального опитування слухачів згідно контрольних запитань та виступів слухачів з рефератами. З деяких тем, з метою швидкої та фронтальної перевірки знань слухачами навчального матеріалу, можуть застосовуватися тести.

На семінарське заняття слухач зобов’язаний прибути з власним конспектом, в якому обов’язково повинен бути конспект теми, яка вивчається, знати відповіді на контрольні питання.

План семінарського заняття (розрахунок навчального часу) Розрахунок № п/п Навчальні питання часу, хв.

Вступ

–  –  –

Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.

1.

Кримінальний кодекс України.

2.

Кримінально-процесуальний кодекс України.

3.

Кримінально-виконавчий кодекс України 11.07.2003р.

4.

Кодекс України про адміністративні порушення.

5.

Хрестоматія з курсу "Кримінально-виконавче право" - Чернігів: ЧЮУ, 2000.

6.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5.4.2001р., Київ-2001.

7.

Г.С.Семаков, А.П.Гель Кримінально-виконавче право, Київ-2000.

8.

Г.С.Семаков, А.П.Гель Збірник законодавчих та нормативно-правових актів з кримінальновиконавчого права України, Київ-2000.

Навчальний посібник “Кримінально-виконавче право” Київ-2002.

10.

В.Ф.Годованець Конституційне право України, Київ-2000.

11.

Т.В.Варфоломеєва, В.П.Пастухов, В.Ф.Паньківський, О.М.Піцан Правознавство.

12.

Навчальний посібник, Київ-2001.

ВСТУП Важливим методом гуманного ставлення до засуджених осіб є звільнення їх від відбування покарання в місцях позбавлення волі.

В залежності від характеру скоєного злочину, особи та поведінки в УВП законом передбачені правові підстави та порядок звільнення від відбування покарання.

Соціальне значення звільнення від покарання таке:

індивідуалізація кримінальної відповідальності;

не допустити покарання /або виконання його/ що стало недоцільним;

виразити максимальну економію кримінальної репресії.

Як і питання прийому, обліку, утримання засуджених в місцях позбавлення волі, так і питання підготовки їх до звільнення, є невід’ємною частиною діяльності місяць позбавлення волі.

Крім того, слід мати на увазі, що звільнення засуджених з місць позбавлення волі вважається логічним завершенням роботи адміністрації і всього колективу УВП по виправленню і ресоціалізації засудженого.

В роботі пов’язаною із звільненням засуджених важливе значення набувають питання дотримання законності. А це, в свою чергу, потребує від співробітників УВП знань та дотримання вимог відповідних нормативних актів, які передбачають підстави та порядок звільнення засуджених від відбування покарання.

Необхідно враховувати також і виховне значення звільнення, як однієї з основних задач, що стоять перед УВП.

Звільнення з місць позбавлення волі має також і правове значення, так як після звільнення в більшості випадків припиняються кримінально - виконавчі відношення і установлюється правовий статус громадянина.

Визначаючи підстави звільнення від відбування покарання закон називає юридичні факти (закінчення строку покарання, помилування та ін.) при яких звільнення можливо.

1. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

ПРИПИНЕННЯ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ І ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ

Підставами звільнення від відбування покарання є:

відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;

• закон України про амністію;

• акт про помилування;

• скасування вироку суду і закриття кримінальної справи;

• закінчення строків давності виконання обвинувального вироку;

• умовно-дострокове звільнення від відбування покарання;

• хвороба;

• інші підстави, передбачені законом.

• Звільнення після відбуття строку покарання, визначеного вироком суду.

Відповідно вимог ст.153 КВК України звільнення засуджених з місць позбавлення волі після відбуття строку покарання, призначеного за вироком суду, проводиться в першій половині останнього дня строку ( тобто до 12 годин дня).

Якщо строк покарання у вигляді позбавлення волі закінчується у вихідний або святковий день, засуджений звільняється у передвихідний або передсвятковий день.

Для точного визначення строку покарання слід мати на увазі, що у тих випадках, коли строк покарання визначено в роках, він закінчується в останній день року (наприклад, якщо за вироком суду початком строку покарання визнано 12 січня 1998 року, то строк покарання в один рік закінчується 12 січня 1999 року. При цьому кількість днів у цьому році не має значення.

Звичайно, якщо у засудженого кінець строку випадає на другий із святкових днів (наприклад, на 2 травня, то він повинен бути звільнений до початку першого святкового дня, тобто 30 квітня).

При обчисленні строків місяцями, строк закінчується відповідного числа останнього місяця, а коли цей місяць не має відповідного числа, в останній день цього місяця ( наприклад, Іванов І.М., засуджений на 7 місяців позбавлення волі. Початок строку 29 липня 1997 року, кінець строку надходить на 29 лютого1998 року, але 1998 рік не має в лютому 29 числа, значить, звільнення Іванова І.М. відбудеться 28 лютого 1998 року).

Документи про звільнення засуджених за іншими підставами, одержані адміністрацією УВП до закінчення робочого дня, виконуються негайно, а одержані після закінчення робочого дня

- в першій половині наступного дня. Час закінчення робочого дня визначається за розпорядком роботи установи, а під звільненням наступного дня слід розуміти будь-який день: робочий, святковий чи вихідний.

При звільнені засуджений має здати адміністрації все наявне в нього майно установи виконання покарання (бібліотечні книги, інструменти, постільну білизну тощо).

Із звільненим проводяться повний розрахунок, йому видаються гроші, що зберігалися на його особовому рахунку, повертаються особисті документи, належні йому цінності та речі. Йому видається довідка встановленого зразка, в якій зазначаються підстави звільнення, термін відбування покарання, у разі умовно-дострокового звільнення - невідбута частина строку, додаткове покарання при його наявності. У довідці фіксується заборгованість засудженого по виконавчих листах, місце, куди має прибути засуджений, сума матеріальної допомоги, якщо вона йому була видана. Звільнювальному видаються відповідні документи про освіту і виробничу кваліфікацію, набуті в УВП, а також довідка встановленого зразка, де зазначаються підстави його звільнення. На прохання звільнюваного йому видається характеристика.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Начальник установи або його заступник проводять бесіду з кожним звільненим. В деяких установах існує досить урочистий ритуал звільнення засуджених, який є значним профілактичним заходом.

Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку покарання адміністрація установи виконання покарань через територіальні органи внутрішніх справ і центри зайнятості населення вживає заходів до трудового і побутового влаштування засудженого за обраним ним місцем проживання.

В установах виконання покарань організовуються курси підготовки засуджених до звільнення.

Інваліди першої та другої груп, а також чоловіки віком понад шістдесят років і жінки

- понад п'ятдесят п'ять років, у разі потреби, за їхньою згодою направляються у будинки інвалідів і престарілих.

Неповнолітні, які позбавлені батьківського піклування, у необхідних випадках направляються службами у справах неповнолітніх до шкіл-інтернатів або над ними встановлюється опіка чи піклування.

Особи, які звільнені від відбування покарання, забезпечуються безплатним проїздом до місця проживання або роботи в межах України.

У разі відсутності необхідного за сезоном одягу, взуття і коштів на їх придбання особи, звільнені від відбування покарання, забезпечуються одягом і взуттям безплатно.

Їм може бути видана одноразова грошова допомога за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання кримінально-виконавчої системи. Умови і порядок надання допомоги визначаються нормативно-правовими актами Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Особи, які звільнені від відбування покарання і потребують за станом здоров'я постійного догляду, а також неповнолітні направляються до місця проживання в супроводі родичів або працівника колонії.

2. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Стосовно засудженого, щодо якого відповідно до статей 81, 82 Кримінального кодексу України може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміна невідбутої частини покарання більш м'яким, орган або установа виконання покарань надсилає подання до суду у порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством.

Адміністрація органу або установи виконання покарань після відбуття засудженим установленої Кримінальним кодексом України частини строку покарання зобов'язана в місячний термін розглянути питання щодо можливості представлення його до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або до заміни невідбутої частини покарання більш м'яким.

Подання про звільнення від відбування покарання внаслідок психічної хвороби надсилається до суду начальником органу або установи виконання покарань. Разом з поданням до суду надсилаються висновок спеціальної психіатричної експертної комісії й особова справа засудженого.

Подання про звільнення від відбування покарання внаслідок іншої тяжкої хвороби надсилається до суду начальником органу або установи виконання покарань. Одночасно з поданням до суду надсилаються висновок медичної або лікарсько-трудової експертної комісії й особова справа засудженого. У поданні вказуються дані, які характеризують поведінку засудженого під час відбування покарання.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Екстремальний вікент «Найкращий читач Сокальської гімназії» Мета: залучити школярів до систематичного читання; розвивати творчі здібності учнів, вміння висловлювати свою думку. Пірат Про справжні кораблі і про скарби Про дивні відкриття і про піратів Ви, напевно, не дізнались би. Якби я не хотів вам розказати. Якщо ви готові напнути думки на вітрила фантазії і брати на абордаж каравели, навантажені добірними пригодами зоряних мандрів, то екстремальний вікенд «Найкращий читач Сокальської...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 27 Львів, 2011 С. 63УДК581.522 (234.421.1) В.М. Білонога ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ PULMONARIA FILARSZKYANA JV. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ Ключові слова: просторова структура, Pulmonaria filarszkiana, Карпати. Глобальний характер і темпи кліматичних змін розглядаються як вагомий чинник, що у найближчому майбутньому провокуватиме масштабні трансформації рослинного покриву планети. З огляду на високу чутливість до будь-яких змін екосистеми...»

«Г.І. Барташева. Автономне функціонування невербальних компонентів у комунікативній ситуації домінування УДК 821.111’22 Г.І. Барташева, аспірант (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) АВТОНОМНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ У КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ ДОМІНУВАННЯ Стаття присвячена дослідженню ролі автономно використаних невербальних компонентів у комунікативній ситуації соціально та ситуативно зумовленого комунікативного домінування, визначенню чинників, що зумовлюють...»

«MT_2_2010.qxd 09.07.2010 18:04 Page 32 № 2, червень 2010 Практика і досвід УДК 618.33–007–053,1–07–039.1 В.Ю. Савицька, О.В. Куценко, О.В. Марцух, Н.О. Лащик Рання пренатальна діагностика вад розвитку плода ДЗ «Дорожня поліклініка» ДТГО «Львівська залізниця», Львів Ключові слова: вагітні з високим ризиком, пренатальна діагностика, вади розвитку плода, маркери гене тичних захворювань, синдром Дауна, синдром Тернера. Одним із найважливіших завдань жіночої Вільний естріол (Е3) є продуктом синтезу...»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2013. Випуск 3. С. 133–143 Electronics and information technologies. 2013. Issue 3. P. 133–143 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УДК 621.39 УДОСКОНАЛЕННЯ СІМЕЙСТВА ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ ADSL ВИКОРИСТАННЯМ АМПЛІТУДНОЇ МОДУЛЯЦІЇ БАГАТЬОХ СКЛАДОВИХ І. Горбатий Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, 79013, м. Львів, Україна. giv@polynet.lviv.ua Розглянуто відоме сімейство технологій ADSL, що...»

«V International Conference „Medical physics – the current status, problems, the way of development. Innovation technologies” Book of Abstracts September 24 – 25, 2015, Kyiv, Ukraine Medical physics – the current status, problems, the way of development. Innovation technologies. Abstracts of 5th International Conference, September 24 – 25, 2015, Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015. – 65 p. The published abstracts are speaker’s and participant’s papers of 5th International...»

«) ()( )((()))( (()))(()(() ())) ) )( ((( ) () ) ( ()) () )(() ((( )))( )(())()(())()((())() )()(())()(()())()()(()( ()))( (() ))( ( () ) )( () ( )( ))( )(() () ()()( )()() ()()()()(())() ДУШЕВНА РЕЛІГІЯ СВЯЩЕННЕ ПИСАННЯ, ТРАДИЦІЙНИЙ УСТРІЙ, МОРАЛЬНИЙ ЗАКОН І БОГОСЛОВСЬКА НАУКА РЕЛІГІЙНОЇ ВІРИ В НАЙВИЩУ ЦІННІСТЬ ЛЮДИНИ Упорядкував Хранитель віри Релігійної громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини “Українська Душевна спільнота” Юрій Шеляженко Київ Видавець Українська Ю. В. Шеляженко...»

«Сборник Біблійні казки: Казки та легенди про святих Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5314435 Біблійні казки: Казки та легенди про святих: Фоліо; Харків; ISBN 966-03-3242-4 Аннотация В книзі зібрані легенди та казки українського народу на біблійні сюжети: про святих та про Господа нашого Ісуса Христа і про те, як Він із святим Петром по світу ходили, як складалися псалми, як цар Соломон правив своєю країною і творив свої закони. І такі вони близькі...»

«випадіння в ґрунт здійснюють передусім великодисперсні частинки, зміщуючись потім у бік поглинання дрібнодисперсною фракцією. Інтенсивним поглинанням цезію доломітом зумовлене його широке використання для ліквідації радіаційних забруднень навколишнього середовища. Числовий аналіз розподілів концентрації домішкових частинок в елементах тіла, що контактують, і потоків маси через нижню границю шару є перспективним для подальших досліджень, зокрема для інших типів радіонуклідів.1. Чорнобильська...»

«УДК 504.064.3:630(477.41/42) ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕПІФІТНИХ ЛИШАЙНИКІВ У РАДІАЦІЙНОМУ МОНІТОРИНГУ ЛІСІВ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ О.В. БЄЛЬСЬКА1, С.І. МАТКОВСЬКА,* кандидати сільськогосподарських наук, Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир) У статті наведені узагальнені дані результатів дослідження епіфітної ліхенофлори Поліського природного заповідника. Як індикатори радіаційного забруднення при моніторингу лісових насаджень запропоновано використовувати види U. hirta, H....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»