WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«СИМВОЛИ ЧАСУ В МЕТАЛОПЛАСТИЦІ АРХІТЕКТУРИ МІСТА ХАРКОВА Вовчук С.М., викладач кафедри рисунка Харківська державна академія дизайну і мистецтв Анотація. В статті аналізується розвиток ...»

-- [ Страница 1 ] --

№ 9/ 2009 9

СИМВОЛИ ЧАСУ В МЕТАЛОПЛАСТИЦІ АРХІТЕКТУРИ

МІСТА ХАРКОВА

Вовчук С.М., викладач кафедри рисунка

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотація. В статті аналізується розвиток дизайну в металі та металопластика,

принцип композиційного формування знакової символіки, що поєднує старовинні традиції ремесла з сучасними технологіями.

Ключові слова: дизайн з металу, художній метал, архітектурні стилі, символізм, композиційні рішення, металопластика.

Аннотация. Вовчук С.М. Символы времени в металлопластике архитектуры города Харькова. В статье анализируется развитие дизайна в металле и металлопластике, принципы композиционного формирования знаковой символики, которая объединяет старинные традиции ремесла с современными достижениями.

Ключевые слова: дизайн в металле, художественный металл, архитектурные стили, символизм, композиционные решения, металлопластика.

Summary. Vovchyk S.М. Symbols of time in plastic of metal architecture of city of Kharkov. In article development of design in metal and plastic of metal, principles of composite formation of sign symbolics which unites ancient traditions of craft with modern achievements is analyzed.

Keywords: design in metal, art metal, architectural styles, symbolism, composite decisions, plastic of metal.

Постановка проблеми. У нашому місті, найбільшому місті східного регіону України, знаходяться багато вартих уваги творів металопластики та робіт з металу, виконаних майстрами минулих століть та майстрів сьогодення.

Значне місце металопластика і ковані вироби в загальному об’ємі будівництва на рубежі ХVІІІ-ХІХ століть займали у будівлях віросповідань – церквах та молитовних будинках різних конфесій. З цими спорудами пов’язані © Вовчук С.М., 2009 Вісник ХДАДМ імена архітекторів А. Євламова, Є. Васильєва., В. Нємкіна, В. Покровського, М. Ловцова, С. Загоскіна. Поступово класичний стиль в роботах харківських архітекторів А. Ракова, М. Толкунова, В. Небольсіна та інших змінявся іншими течіями. Основними напрямками стали еклектика та модерн. Принципи композиційного формування виробів з металу базувалось на законах, підпорядкованих архітектурним стилям та течіям. Елементи та модулі, з яких створювались твори з художнього металу та металопластики, несли в собі певну інформацію та енергетику, притаманну символічному сприйняттю. В досить різноманітній картині архітектури Харкова другої половини ХІХ – початку ХХ століть виділялись будівлі, в обрисах яких присутні риси, що нагадують стиль французького ренесансу ХVІ ХVІІ століть (роботи Б. Михайловського, І. Гінша, частина будівель В. Покровського; романоготичний стиль в роботах К. Толкунова, А. Гінша; русько-візантійський стиль В. Нємкіна та інших). Архітектор М. Ловцов створив неорусько-візантійський стиль. В працях С. Загоскіна та В. Величка переважаюче місце зайняли твори в дусі неоренесансу.

Признаки цих архітектурних стилів прочитуються у творах металопластики, кованих хрестах, брамах, огорожах, решітках балконів, вікон та парапетних решітках, саме композиційними елементами, які несуть в собі конкретні ритми, графічну мову символів. Як вид мистецтва ковальство є дитям графіки й скульптури. Саме в ньому поєднані довершені графічні лінії та їх співвідношення у напрочуд цікавому пластичному та технічному вирішенні доповнювали звучання та стильові риси архітектурних течій.

Різноманітністю використаних стильових рис відрізняються дохідні житлові будівлі та громадські будівлі, збудовані за проектами А. Гінзбурга, М. Диканського, М. Загоскіна, Б. Корнієнко, Н. Цауне, В. Естровича та інших.

Серед них є багато оригінальних будівель в стилі модерн, металопластика яких відрізняється своєю пластикою, жіночністю, витонченістю.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дана робота пов’язана з навчальною та науковою тематикою кафедр „Дизайн меблів”, „Промисловий дизайн”, „Інтер’єр та обладнання”, „Монументальний живопис” ХДАДМ.

Результати дослідження. Керуючись теорією відносності, можна стверджувати, що сталою одиницею виміру мистецтва та краси є вічна зміна.

Постійності нема і не може бути. Саме в архітектурі цінності, традиції, композиційні вирішення перебувають в постійному трансформуванні, вдосконаленні, заміні та забутті. В графіці металопластики можна прочитати і прослідкувати всі ці перетворення, вплив попередньо набутих знань, старовинних традицій ремесла та сучасних здобутків.

Ковані елементи несуть в своєму зображенні певні знаки-символи. Саме символізм притаманний людству з давніх-давен. Знак несе певну інформацію та енергетику, відбиток часу. Споглядаючи витвори металопластики, кованих творів, ми прочитуємо його насамперед на інтуїтивно-асоціативному рівні, що цікаво для будь-якого глядача. Дослідження інформаційного рівня цих творів № 9/ 2009 11 є завданням для істориків та мистецтвознавців. Нездоланним прагненням критиків, мистецтвознавців є визначення стилю, в якому виконані твори. Але чітких меж ні в природі, ні в мистецтві просто не існує. Адже прочитання символів, знаків, композиційних поєднань цих елементів доповнюється, збагачується, в процесі розвитку людства. Наш обов’язок – навчитися вміло та правильно користуватися цим різномаїттям. Традиційні канонічні закони композиції, віками відшліфовані елементи, методики ковальської майстерності та монтажу постійно доповнюються сучасними технологіями та новаціями.

Тому і складно пізнати і дослідити різницю між плагіатом, копіюванням та природним черпанням, запозиченням та переосмисленням чужих ідей.

Складова композиційних рішень – це окремі елементи, пластичні форми несуть змістовне навантаження та прочитання їх як символів.

Елементи, котрі нагадують хрести, ламані геометричні лінії вважались чоловічим началом, а завитки, волюти притаманні жіночій природі, плавні романтичні завитки переплетені геометричними блискавками є поєднанням чоловічого та жіночого світів.

Зустрічаються в металевих кованих декорах орнаментальні деталі у вигляді риб’ячої луски, чи арки – це можуть бути знаки земноводного царства та світу. Це може бути як декоративним замком, так і змістовим навантаженням до архітектурної виразності конкретного твору.

Рослинні орнаменти – це символ Роду, що притаманний стилю модерн.

Просліджуються мотиви світового дерева Роду. Рослинність, що йде завитками вгору, це стремління до світла, до пізнання Бога. Поєднання пластики ліній і плям (листя, геральдичні елементи) – це вказує на родовідне дерево, символ світобудови. Наприклад, український тризуб теж має парну композицію з двох боків, з центру проростає синівська сила, що підтримується та живиться батьківською та материнською. Це і є символ триєдності.

В цьому знаку об’єднана ціла група із використанням солярних та лунарних знаків.

В творах, де чітко прочитуються симетричні спіралі, а по центру у верхній частині іде немов паросток – своя символіка.

Угорі – сонечко, промені, небесний купол і, знову ж таки, – росте дерево, воно тягнеться до сонця, а купол неба боронить його, накриває. Це дуже характерно для церковних фресок, що беруть початок з глибини віків.

Герби, геральдичні лаврові листки, птахи – це ознаки знатності, заможності, лавровий лист – в символічному значенні вінчав переможців.

До створення архітектурного ансамблю м. Харкова ставилися дуже серйозно, а не так як тепер у нас часто-густо буває – просте слюсарне ремісництво, примітивне поєднання елементів, що імітують ковані деталі.

На асоціативному рівні символи можуть по-різному впливати на людину і це може не співпадати з думкою автора. Так, зображення підкови, є різне, як і трактування. Вважається, що підкова повернута дугою вверх – ніби накриває і оберігає від злих сил, охороняє щастя. А от щоб щастя заливалося, Вісник ХДАДМ наповнювалося багатством, чаша наповнювалася небесними дарами – підкова повинна бути поверненою ріжками догори. Це чаша добробуту.

Часто зустрічаємо чотиричленні композиції, геометричний ромб, який сьогодні заполонив, як комп’ютерний вірус майже всі архітектурні будівлі, не враховуючи ні стиль, ні композиційні рішення. Схематичний розвиток йде від архаїчного типу трипільського ромба. Проростання із завитками – символ засіяного поля і символ пророслого зерна. Поле завжди трактувалось у вигляді квадратів. Для слов’янських орнаментів характерні ромби з колом всередині.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Це ототожнювалось із весняним мотивом, проростанням. Це одна із модифікації ромба. Коло йде та залишається по типу календаря (коло Сварога).

Стародавні календарі вписуються у цю структуру.

Стилю бароко притаманні сплетіння спіралей, волют, завитків, модифікованих хрестів по горизонталі та вертикалі.

Металопластика, ковані металеві огорожі, балкони, ліхтарі, парапетні решітки та інші роботи з металу, що відрізняються прекрасними пропорціями, пластичністю, досконалістю деталей притаманні монументальним громадським і житловим будівлям міста Харкова, створеними академіком архітектури О.М. Бекетовим. Створені ним на протязі більш як півстоліття, вони і сьогодні надають місту величний містобудівний масштаб і виразність.

Вони прикрашають площі Конституції, Руднєва, Театральну, вулиці Дарвіна, Пушкінську, Раднаркомівську, Мироносицьку та інші споруди м. Харкова.

Композиційні рішення виробів з металу органічно доповнюють архітектурну цілісність цих споруд. Вирішення вивірене, правильне і мальовниче барокове. Такі поєднання своїм корінням походять ще з часів Київської Русі. Навіть книжкова мініатюра та графіка передають їх. Солярні завитки, дуги – лунарні знаки, є тут і сонячні, отже, тут присутня астральна символіка. Ці схематичні рішення довершені, зроблені за типом Берегині й народних композицій, коли вона йде з піднятими руками вгору. Часто схематично нагадує людину, яка йде серед рослин, можливо берегиня Роду.

Але треба пам’ятати, що іноді й не слід шукати у всіх виробах символіку в чистому вигляді. Часто можемо зустріти цікаві рішення у вигляді розеток, подібні до свастики. Усі ці коловороти є символами вічності руху всесвіту, розподіляються на лівосторонні та правосторонні для вирішення симетричних композицій і виділення акцентів. А восьмикутники із симетрією є традиційні для слов’янського світогляду.

Ідеї багатьох його творів в простоті геометричних форм. Прикладом можуть служити парапетні решітки, що розкладені у площину через відкриття бокових стінок, які формуються у тримірну „фігуру”.

Висновки. В основу багатьох творів з металу, сучасних автономних скульптур з металу лежить глибока символіка. Дуалізм геометричних ритмів і рослинної пластики виступає і як символ єдності, синтезу.

Для художніх робіт з металу в місті характерними є сучасний дизайн та застосування нових матеріалів і технологій. Одні з них в ідейному навантаженні № 9/ 2009 13 виразно наслідують і відтворюють традиції та культурні цінності регіони, а інші не завжди можна віднести до творів ковальства, вони є синтезом архітектури та художнього металу. Традиційні методи обробки металу, поєднані з сучасним дизайном в житті шукає і знаходить нові напрямки.

З огляду на вищесказане можна зробити висновок, що сучасний дизайн в металі культурного регіону Слобожанщини та м. Харкова формувався на базі давніх традицій місцевими ковалями, майстрами, російськими майстрами інших країн та архітекторами. Саме тому тут сформувався важливий полікультурний осередок розвитку художнього ремесла та художньої обробки металу.

Література:

1. Ледзинский В., Теличко А., Зверев А. Художественная ковка и литье Москвы [текст]. – Москва, 1989. – 304 с.

2. Семерак Г., Богман К. Художественная ковка и слесарное искусство. – М., 1982. – 296 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Дара Корній Щоденник Мавки предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10215175 Дара Корній «Щоденник Мавки»: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2014 ISBN 978-966-14-8171-7,978-966-14-8167-0 Аннотация Для Магдалени світ зруйнувався тієї миті, коли її чоловік оголосив, що має коханку – молоду, вродливу, успішну. Гранітна плита, яка була дахом її старого світу, впала. та не прибила, а, навпаки, вивільнила Магду. Та щоб усвідомити це, спочатку треба...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка Львівське обласне об’єднання Серія «Дрібненька бібліотека», ч. 6 Любомир Сеник РОЗКОПАТИ ПОМПЕЇ Львів 2002 УДК 008: 13(091) (477) С-31 ББК Ч 111.151(4УКР)4 Редакційна колегія: Богдан ЯКИМОВИЧ (голова), Ніна БІЧУЯ, Михайло ГНАТЮК, Мирослава ДОМАНСЬКА, Роксолана ЗОРІВЧАК, Богдан КОТУР, Тарас ЛУЧУК. СЕНИК Любомир. Розкопати Помпеї / Післямова Б. Криси. – Львів:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису ЯСІНСЬКИЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.24-002.5-06:616.98:578.828ВІЛ]-085 КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ТУБЕРКУЛЬОЗ/ВІЛ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ПРОГРЕСУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 14.01.26 – фтизіатрія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Науковий керівник Шальмін Олександр Самуїлович доктор медичних наук, професор Запоріжжя – 2015 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ,...»

«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 3. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько.– К. : Вища шк., 2003. – 462 с.4. Моспанова Н.Ю. Концептуальная оппозиция “добро – зло” в фольклорной яыковой картине мира (на материале русских народных сказок): дис.. канд. филол. наук: специальность 10.02.01/ Моспанова Наталья Юрьевна. – Брянск, 2005. – 200 с.5. Писарь Н.В. Дихотомия “Бог – дьявол” в древнерусской картине мира: дис.. канд....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 18 березня 2013 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Латвія готова поділитися досвідом Голос України Голова Верховної Ради України В.Рибак висловив вдячність Президенту Латвійської Республіки А.Берзиньшу за підтримку Латвією євроінтеграційних прагнень України: «Саміт Україна—ЄС 25 лютого цього року став важливим етапом у контексті визначення...»

«Розділ 3. Зоологія УДК 594.32 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛЮСКІВ ПРІСНИХ ТА СОЛОНИХ ВОДОЙМ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я Антоновський О.Г. ст. викладач, Дегтяренко О.В.*, аспірант Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна» * Київський національний університет імені Тараса Шевченка В роботі представлено матеріали з видового складу та чисельності молюсків прісних та солоних водойм Північного Приазов’я. Виявлено тісний зв’язок стану гідробіонтів з гідрохімічними...»

«Організаційні аспекти входження вітчизняного інформаційного виробництва в систему міжнародної інформаційної кооперації 1 Друга група проблем міжнародної кооперації при формуванні масивів електронних ресурсів пов’язана з необхідністю забезпечення інформаційнотехнологічної сумісності всіх учасників корпоративних проектів. Прихильники «відкритого доступу» доклали значних зусиль, щоб публікації в численних репозитаріях, розкиданих по всіму світу й по-різному організованих їхніми творцями, могли...»

«Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Коваленко О. М. «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів Видавництво «Ранок» О. М. Коваленко ВИДАВНИЦТВО РАНОК Українська мова 4 клас основна зачин кінцівка частина будова ТЕКСТ типи Розповідь Опис Міркування (повествование) (описание) (рассуждение) питальні спонукальні розповідні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кондрахова Дар’я Миколаївна УДК 538.975:[538.955+537.622] ВЗАЄМНИЙ ЗВ'ЯЗОК ВЛАСТИВОСТЕЙ І СТРУКТУРИ ПЛІВКОВИХ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Суми – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Наукові керівники:...»

«ВІСНИК ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» УДК: 616. 31 002 Гасюк Н. В., Іваницький І. О., Попович І. Ю.ПОШИРЕНІСТЬ ТА АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ АКАНТОЛІТИЧНОЇ ПУХИРЧАТКИ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава В статті приведені результати дослідження поширеності акантолітичної пухирчатки у осіб Полтавського регіону та оптимізації малоінвазивних методів діагностики даної нозологічної одиниці. Визначена різка тенденція до омоложення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»