WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«І.Ф. Ільїнська (15 листопада 2010). Застосування сумішІ омега-3 поліненасичених жирних кислот та молекулярного комплексу РНК-тилорон для корекції вакцинної відповіді на БЦЖ у тварин з ...»

-- [ Страница 2 ] --

1. ІІ – контроль вакцинації БЦЖ, ІІІ та ІV миші з макрофагальною недостатністю, вакциновані після імунотерапії -3 ПНЖК та МК РНК-тилорон, відповідно; V та VІ вакциновані БЦЖ миші з макрофагальною недостатністю, які після щеплення отримували імунотерапію відповідно -3 ПНЖК та МК РНК-тилорон.

2. ° - різниця показника в порівнянні з показником ІІ групи тварин, вакцинованих БЦЖ, статистично підтверджена (p 0,05).

- різниця показника в порівнянні з показником тварин, які отримали імунотерапію даним 3.

препаратом до вакцинації БЦЖ статистично підтверджена (p 0,05).

–  –  –

Примітки:

1. ІІ – контроль вакцинації БЦЖ, ІІІ та ІV миші з макрофагальною недостатністю, вакциновані після імунотерапії -3 ПНЖК та МК РНК-тилорон, відповідно; V та VІ вакциновані БЦЖ миші з макрофагальною недостатністю, які після щеплення отримували імунотерапію відповідно -3 ПНЖК та МК РНК-тилорон.

2. ° - різниця показника в порівнянні з показником ІІ групи тварин, вакцинованих БЦЖ, статистично підтверджена (p 0,05).

- різниця показника в порівнянні з показником тварин, які отримали імунотерапію даним 3.

препаратом до вакцинації БЦЖ статистично підтверджена (p 0,05).

Відповідь на БЦЖ у тварин ІV групи з макрофагальною імуносупресією, які до щеплення отримали імунотерапію МК РНК-тилорон, відбувалася на фоні виразного зниження вмісту і Мф, і Лф в перитонеальному ексудаті, попри зростання кількості всіх типів лейкоцитів в крові (див.

табл. 4) і питомого вмісту клітин в тимусі та селезінці (див. табл. 5). В той же час при застосуванні цього імуномодулятора після вакцинації (в VІ групі) спостерігалося максимальне відновлення вмісту Мф в перитонеальному ексудаті, але все ж таки він залишався майже вдвічі нижчим від контрольного. У мишей цієї групи відмінності клітинного складу перитоніального ексудату також виявилися менш виразними, ніж в інших групах вакцинованих тварин з макрофагальною імуносупресією, і меншими були відхилення від контролю їх лейкограм (див. табл. 4).

–  –  –

Примітки:

1. ІІ – контроль вакцинації БЦЖ, ІІІ та ІV миші з макрофагальною недостатністю, вакциновані після імунотерапії -3 ПНЖК та МК РНК-тилорон, відповідно; V та VІ вакциновані БЦЖ миші з макрофагальною недостатністю, які після щеплення отримували імунотерапію відповідно -3 ПНЖК та МК РНК-тилорон.

2. ° - різниця показника в порівнянні з показником ІІ групи тварин, вакцинованих БЦЖ, статистично підтверджена (p 0,05).

- різниця показника в порівнянні з показником тварин, які отримали імунотерапію даним 3.

препаратом до вакцинації БЦЖ статистично підтверджена (p 0,05).

www.ifp.kiev.ua оригинальные статьи Саме це послужило підставою відмовитися від подальшого моделювання у вакцинованих тварин експериментального ТБ і продовжити спостереження ще протягом 1 місяця.

Треба зазначити, що у мишей ІІІ та VІ груп, які отримали суміш -3 ПНЖК до щеплення та МК РНК-тилорон після нього, бактеріальне навантаження було нижчим, ніж в двох інших групах імунодефіцитних тварин, вакцинованих БЦЖ. Крім того, лише в VI групі показник функціонального резерву Мф не відрізнявся від контрольного, в той час як у мишей ІІІ – V груп мало місце його достовірне зменшення, що ймовірно, обумолювало низьку здатність перитонеальних Мф цих тварин до поглинання МБТ, опсонізованих як антитілами, так і комплементом: причому найгірші показники були зафіксовані у мишей IV групи, котрі отримали МК РНК-тилорон до щеплення (див. табл. 6).

Надмірну активацію кисеньзалежного метаболізму Мф було визначено лише у тварин цієї групи, у тварин VІ групи, котрі даний імуномодулятори отримали після вакцинації, цей показник не відрізнявся від контрольного (див. табл. 6). В той же час під впливом суміші -3 ПНЖК продукція перитонеальними Мф супероксидного аніону в ІІІ та V дослідних групах гальмувалася, виразніше – при застосуванні цього препарату до щеплення (див. табл. 6).

В жодній групі суттєвих змін інтенсивності апоптозу перитонеальних Мф в порівнянні з цим показником контрольних вакцинованих тварин виявлено не було. З огляду на моноцитоз, який було зафіксовано в крові мишей усіх цих груп (див. табл. 5), можна зробити припущення, що скорочення вмісту Мф в зоні ураження відбувалося переважно внаслідок їх некрозу через високе бактеріальне навантаження.

Отже, максимальне наближення до контрольних значень показників функціонального стану перитонеальних Мф тварин, вакцинованих БЦЖ на фоні макрофагальної імуносупресії, було зафіксоване при застосуванні комбінованого імуномодулятора МК РНК-тилорон після щеплення (рис.

3), що може обумовлюватися здатністю нуклеїнових кислот, що входять до його складу, посилювати репараційні процеси. Але попри явну імунологічну ефективність, біологічні показники за тривалістю життя тварин та кількістю особин, що вижили протягом 2 місяців після вакцинації, виявилися кращими в V групі, тобто там, де після щеплення використовували суміш

-3 ПНЖК (рис. 4). На наш погляд, це може бути пов’язано з антиоксидантними та цитопротекторними властивостями даного лікарського засобу.

–  –  –

% 100,0 100,0 80,0 73,3 66,7

–  –  –

Висновки Проведення імунокорекції сумішшю -3 ПНЖК та МК РНК-тилорон тваринам з макрофагальною імуносупресію попереджало їх загибель при наступній вакцинації БЦЖ у 80,0 % та 66,7 % випадках, відповідно. Але через поглиблення імуносупресії при щепленні тварин та виникнення мікст-інфекцій, ці лікарські засоби не можуть бути рекомендовані для підготовки до протитуберкульозної вакцинації при імуносупресії в системі мононуклеарних фагоцитів, і наявність виразного (ІІ-ІІІ ступеня) їх пригнічення має вважатися абсолютним протипоказанням для проведення специфічної протитуберкульозної імунопрофілактики.

Проте, якщо щеплення БЦЖ попри існуючі протипоказання все ж таки було зроблено, для запобігання виникнення тяжких ускладнень крім етіотропної терапії, доречно застосовувати препарати, які стимулюють репараційні процеси в клітинах та зменшують метаболічні розлади.

Застосування індукторів ендогенного інтерферону в даному випадку недоцільно, а питання замісної цитокінотерапії при лікуванні та профілактиці ускладнень протитуберкульозної вакцинації, проведеної на фоні моноцитарно-макрофагального імунодефіциту, потребують окремого вивчення.

–  –  –

ЛІТЕРАТУРА Апоптоз нейтрофілоцитів та його роль в патогенезі запальньних процесів в легенях 1.

туберкульозного та неспецифічного ґенезу [Текст] / І.Ф. Ільїнська [та ін.] // Укр. пульмон.

журнал. – 2007. – № 2. – С. 32–38.

Білогорцева, О.І. Імунопрофілактика туберкульозу у дітей: проблеми і преспективи 2.

[Текст] / О.І. Білогорцева // Український пульмонол. журн. – 2008. – № 3, додаток. – С. 29–30.

Вакцинация БЦЖ: характеристика препаратов и причины поствакцинальных 3.

осложнений [Текст] / Д.Т. Леви, В.А. Аксенова, Н.Р. Такирова, Н.В. Александрова // Проблемы туберкулеза. – 1999. – № 4. – С. 4–7.

Вплив суміші омега-3 поліненасичених жирних кислот та молекулярного комплексу 4.

РНК-тилорон на формування протитуберкульозного імунітету у тварин з макрофагальним імунодефіцитом [Електронний ресурс] / І.Ф.Ільїнська, О.В. Гриценко, О.М. Зубрійчук, А.І.

Барбова. – Режим доступу : http://ifp.pulm/ftp1/original/2009/ilyinskaya2009.pdf.

Изучение поглотительной способности нейтрофилов крови с использованием 5.

инертных частиц латекса [Текст] / С.Г. Потапова, В.С. Хрустиков, В.Н. Демидова, Р.И. Козинец // Пробл. гематологии. – 1974. – № 9. – С. 58–59.

Ільїнська, І.Ф. Серологічні та генетичні дослідження в діагностиці ВІЛ-інфекції у 6.

дітей, народжених жінками, інфікованими вірусом імунодефіциту людини [Текст] / І.Ф. Ільїнська // Журн. практ. лікаря. – 2000. – № 6. – С. 17–24.

Ільїнська, І.Ф. Питання діагностики ВІЛ-інфекції у вагітних жінок та дітей перших 7.

півтора років життя (аналітичний огляд) [Текст] / І.Ф. Ільїнська, В.М. Мельник // Журн. АМН. – 2001. № 4. – С. 750–762.

Визначення поглинальної здатності фагоцитуючих клітин Ільїнська, І.Ф.

8.

індукованого харкотиння у хворих з бронхо-легеневими захворюваннями [Текст] / І.Ф. Ільїнська, Ю.О. Матвієнко, Л.В. Арефьева // Лаб. діагностика. – 2006. – Т. 38., № 4. – С. 26–30.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інтенсивність поглинання нативних та опсонізованих мікобактерій фагоцитуючими 9.

клітинами in vitro у хворих на туберкульоз та хронічні неспецицифічні захворювання легень [Текст] / І.Ф. Ільїнська, О.М. Рекалова, Л.В. Ареф’єва, Ю.О. Матвієнко // Укр. пульмонологічний журн. – 2004. – № 4. – С. 42–47.

Карпов, А.В. Изучение интерфероногенных свойств комплексов дрожжевая РНК тилорон в культуре клеток [Текст] / А.В. Карпов, Н.М. Жолобак // Антибиотики и химиотерапия.

– 1995. – T. 40, 5. – C. 20–23.

www.ifp.kiev.ua оригинальные статьи Круглова, И. Ф. Способ моделирования недостаточности макрофагального звена 11.

иммунитета [Текст] / И. Ф. Круглова, К. Ф.Чернушенко, Л. П. Кадан // Иммунология и аллергология. – 1998. – С. 28 – 31.

Наказ МООЗ України № 48 від 03.02.2006. Про порядок проведення профілактичних 12.

щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=6114.

Нечаева, О. Б. Эффективность прививок против туберкулеза [Текст] / О. Б. Нечаева 13.

// Пробл. туберкулеза. – 2001. – № 1. – С. 13–14.

Такирова, Н.Р. Осложнения после вакцинации БЦЖ у детей на территории России 14.

(частота, причины возникновения и клинические проявления) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nature.web.ru/db/author.html?id=10745.

Унифицированные иммунологические методы обследования больных на 15.

стационарном и амбулаторном этапах лечения [Текст] / Киевский НИИ фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского. – Киев, 1988. – 18 с.

16. Miche D. A simple method for estimation of total lymphoid organ proliferation [Теxt] / D.

Miche // Hand-book of exp. Immunol. – Black-well. Oxford, 1967. – P. 969 – 970.

17. WHO Global tuberculosis programme and global programme on vaccines: statement on BCG revaccination for the prevention of tuberculosis [Text] / WHO // Wееkly Epidem. Rec. – 1995. – № 32. – С. 229–230.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 551.58 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ С. Мягкота, д. ф.м. н., Я. Білий, к. ф.м. н., О. Вовк, к. т. н., І. Ковальчук, інженер метеоролог Львівський національний аграрний університет Ключові слова: глобальне потепління, середньорічна температура, парниковий ефект, зміна клімату, сільськогосподарське виробництво, космогенна та антропогенна концепції. Key words: global warming, average annual temperature, hotbed effect,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» (РОЗДІЛ «ТРАНСФОРМАТОРИ») ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ 6.050702 – «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» І 6.050701 – «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ» (У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ СКОРОЧЕНОГО ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ) Кременчук 2010 Методичні...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 22 Львів, 2006 С. 47УДК 591.9:577.4 Ю.Ю. Шрубович СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ НОГОХВІСТОК (COLLEMBOLA) НАВКОЛОВОДНИХ БІОТОПІВ м. ЛЬВОВА Шрубович Ю.Ю. Структура группировок ногохвосток (Collembola) околоводных биотопов г. Львова // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2006. – Вып. 22. – С. 47-60. Исследованы особенности структурной организации группировок почвенных ногохвосток в околоводных биотопах на территории г. Львова и окрестностей....»

«                 / Докса.– 2009. – Вип. 14.  58 Олена Садоха ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕЛЕВАНТНОСТІ Стаття присвячена вивченню перспективних розвідок щодо розв’язання проблеми  установлення  соціальних  взаємин  через  актуалізацію  теми нормальності в межах соціальної феноменології. Ключові  слова:  релевантність,  соціальне  середовищ е,  типіка, нормальність, повсякденність, трансцендентність, межа. Статья посвящена изучению перспективных исследований, направленных...»

«КОМП’ЮТЕРНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА УДК 81:004.93 В.А. Висоцька Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕРУВАННЯ СЕМАНТИКИ РЕЧЕННЯ ПРИРОДНОЮ МОВОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРОДЖУВАЛЬНИХ НЕОБМЕЖЕНИХ ТА КОНТЕКСТОЗАЛЕЖНИХ ГРАМАТИК © Висоцька В.А., 2014 Описано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів....»

«Збірник №36 Вип.4 Кормовиробництво наукових праць ВНАУ 2012 цього урожай листостеблової маси люцерни посівної в другому році життя становив 42,05-48,16 т/га, з виходом сухої 9,90-11,36 т/га речовини та 10,75тис./га кормопротеїнових одиниць. Література 1. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учебн. пособие для биол. спец. вузов – 4 изд., перераб. и доп. / Г.Ф. Лакин. –М.: Высш. шк., – 1990. – 352 с. 2. Патика В.П. Мікробна азотфіксація у сучасному кормовиробництві. / В.П. Патика, В.Ф. Петриченко // Корми і...»

«Системи збереження і масового розповсюдження даних УДК 004.45.2 І. В. Петров, Б. О. Березін, А. М. Стеценко, Н. В. Солоніна, В. О. Лєснов Інститут проблем реєстрації інформації НАН України вул. М. Шпака, 2, 03113 Київ, Україна Аналіз характеристик носіїв при побудові систем архівного зберігання інформації Розглянуто особливості твердотільних, магнітооптичних, оптичних і магнітних носіїв, що використовуються при побудові систем архівного зберігання інформації у різних сферах діяльності. Надано...»

«УДК 616.155.392.8+616-08 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ІНІГІБІТОРАМИ ТИРОЗИНКІНАЗИ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ ПОПЕРЕДНЄ ЛІКУВАННЯ МІЄЛОСАНОМ Т.П. Перехрестенко ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ Резюме. Мета – визначити роль попереднього застосування мієлосану у формуванні відповіді на терапію інгібіторами тирозинкінази (ІТК) хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ) та оцінити ефективність лікування в залежності від тривалості...»

«155. 3. Кордунян О.П. Ірраціоналізація сучасної архітектури як компенсація втрати стилів у міському середовищі (на прикладі м. Чернівці) / Олександр Кордунян // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель: Зб. наук. праць ВАТ “КиївЗНДІЕП”. – Спец. випуск: Засоби монументально-декоративного мистецтва та дизайну у міському середовищі. – 2006. – С. 100–107. 4. Шмелёв И.П. Третья сигнальная система // Золотое сечение / Шевелёв И.Ш., Марутаев М.А., Шмелёв И.П. – М.:...»

«Просторова неоднорідність агрохімічних властивостей грунтів в межах території Нижньодністровської зрошувальної системи УДК 631.41 : 631.67 О. І. Цуркан, канд. геогр. наук кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна ПРОСТОРОВА НЕОДНОРІДНІСТЬ АГРОХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Досліджено неоднорідність агрохімічних показників чорнозему...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»