WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 631.147:339.92:338.33(477) ББК 65.9 (4 Укр) 32 Ковальчук Світлана Ярославівна, к.е.н., доцент кафедра міжнародної ...»

-- [ Страница 1 ] --

Збірник наукових №3 (80)

Серія: Економічні науки

праць ВНАУ 2013

УДК 631.147:339.92:338.33(477)

ББК 65.9 (4 Укр) 32

Ковальчук Світлана Ярославівна, к.е.н., доцент

кафедра міжнародної економіки

Муляр Людмила Василівна, студентка

Вінницький національний аграрний університет

ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ – АГРАРНА

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

У статті розглянуто сучасний стан розвитку ринку органічної продукції в Україні, як основного сегмента функціонування ринкових відносин. Проаналізовано ступінь виробництва і реалізації екологічно чистих продуктів та доцільність збільшення його масштабів при зростаючій кількості споживачів в світі. Розкрито основні характеристики та вказано відповідні міжнародні стандарти якості екологічно чистої продукції згідно яких виробництво даного виду продукції є перспективним напрямом розвитку. Наведено обґрунтовану думку щодо законодавчо-нормативної бази України та її вдосконалення у відповідності до міжнародних стандартів якості. Вказано місце України у світовому рейтингу з ведення органічного землеробства та виробництва екологічно чистої (органічної) продукції з метою концентрації уваги на перевагах та недоліках забезпеченості природним ресурсним потенціалом та методами його використання. Розроблено пропозиції щодо ефективного розвитку виробництва екологічно чистої (органічної) продукції в Україні в умовах ринкових трансформацій економіки.

Ключові слова: екологічно чиста продукція, органічне виробництво, органічне сільське господарство, стандарти якості.

Рис. 2. Літ. 6.

Вступ. Питання екологічної безпеки продуктів споживання є одними з ключових, які постають перед світовою економікою. Не є виключенням і економіка України, так як вона має великий природно-ресурсний потенціал актуальним є питання виробництва саме органічної сільськогосподарської продукції.

Сільськогосподарські підприємства України виготовляють продукцію, яка має нижчу собівартість та мало чим відрізняється за смаковими якостями від товарів, що виготовлені із натуральних продуктів. Проте особливістю органічної продукції є те, що вона безпечна для людського організму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність обраної тематики дослідження підтверджує зацікавленість нею науковців різних галузей науки.

Питання виробництва органічної продукції не є новим і його дослідженню, приділяється велика увага з боку вчених економічної галузі, а саме: В. Артиш [1], Б.

Буркинський [5], Г. Калетнік [3], С. Ковальчук [3], Л. Купінець [6], А. Мазур [3], О.

Мороз [3], І. Шишка [2] та інші.

Визначення проблеми та постановка мети. Метою дослідження є вивчення ~ 104 ~ Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 теоретичних аспектів формування та функціонування ринку органічної продукції, а також запропоновано напрямки стимулювання виробництва органічної продукції в аграрній сфері.

Виклад основного матеріалу. Найбільш перспективним сегментом західноєвропейського агропромислового ринку є ринок екологічно чистих продуктів харчування. Розвиток органічного землеробства у світі являється стимулом до вирощування екологічно чистої продукції українськими сільськогосподарськими товаровиробниками.

Органічними або екологічно чистими вважаються продукти, виготовлені з дотриманням визначених екологічних стандартів на всіх технологічних та реалізаційних етапах. Для цього повністю відмовляються від ароматизаторів, барвників, консервантів та генетично модифікованих організмів. Заборонено рафінування, мінералізація та інші технологічні операції, які зменшують поживні властивості продукту. До того ж матеріали для упакування екологічно чистого продукту виготовляються з натуральної сировини [2].

На сьогодні в Україні є унікальна можливість не тільки заявити міжнародній спільноті про наміри налагодити виробництво екологічно чистої продукції, а й здійснити це на практиці, створивши пільгові умови для "екофермерів", побудувавши відповідні структури із сертифікації екопродукції.

Порівняно з традиційним продовольством екологічно чиста продукція має ряд переваг (рис. 1).

Вирощена без синтетичних хімікатів

–  –  –

Рис. 1. Перспективні аргументи позиціонування органічної продукції Джерело: [1] Нині розвиток органічного аграрного виробництва на державному рівні в нашій державі регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 1158 «Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року» від 19 вересня 2007 року, де одним з важливих завдань визначено законодавче унормування ведення ~ 105 ~ Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 органічного сільського господарства, створення національної системи сертифікації органічного виробництва, а також доведення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства до 10%.

Споживач, купуючи продукт з написом «екологічний», хоче бути впевненим у тому, що при його створенні дотримувалися відповідних технологій та стандартів виробництва. Європейське законодавство та базові міжнародні стандарти стосовно органічного виробництва й переробки продукції, прийняті IFOAM (Міжнародна федерація органічного сільськогосподарського руху), дозволяють використання харчових добавок (наприклад, E – 153, E – 170, E – 200) [5].

Інтенсивна робота з впровадження в практику екологічного маркування останнім часом ведеться і в Україні. Зокрема, ще 8 жовтня 2004 р. на офіційній щорічній зустрічі організацій - членів Глобальної Мережі Екологічного Маркування (GЕN), що проходила в Токіо, світовою спільнотою була визнана і включена до міжнародного реєстру GЕN Українська програма розвитку екологічного маркування.

Згідно з нею українські виробники активно залучаються до проведення екологічної сертифікації продукції за стандартом ІSО 14024 (тип 1) [3].

Стандарти ISO 14000, що з’явилися в 1996р. офіційно вважаються добровільними. Стимулом для їх упровадження є бажання отримати сертифікат про випуск «екологічно чистої продукції». Для вітчизняних виробників актуальність стандартів ISO 14000 підвищується тим, що на ринок країн Європейського союзу (ЄС) допускається тільки сертифікована за МС ISO 14000 продукція [3].

Сертифікацію та інспекцію господарств, виробництва продукції в Україні здійснюють 11 організацій. Найвагомішими із них є Control Union Ukraine (Нідерланди), Lacon (Нідерланди), Bio Control (Угорщина), Bio Inspecta та IMO (Швейцарія). Цими організаціями сертифіковано 70-85% усіх земель України, зайнятих під органічним виробництвом.

Слід зазначити, що з 2007 р. в Україні діє перша компанія, що спеціалізується на сертифікації виробництва та переробки продукції, отриманої в результаті органічної діяльності, - ТОВ «Органік Стандарт». Ця організація була створена Україною за підтримки: швейцарського дослідного інституту органічного сільського господарства ФІЛБ, швейцарського інституту екологічного маркетингу ІМО, болгарської компанії із сертифікації органічного виробництва «Балкан Біосерт», швейцарського державного секретаріату із економічних питань ДСШЕПТ [5].

Варто зазначити, що Верховною Радою України 21 квітня 2011 р. був ухвалений Закон «Про органічне виробництво». Документом визначалися правові та економічні основи ведення органічного сільського господарства, вимоги щодо, виробництва, переробки, сертифікації, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції і сировини. Також відбулося попереднє прийняття Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 03.09.2013 року, який набирає чинності з 09.01.2014 року.

Отже, адаптація до європейських стандартів якості є актуальною для нашої держави, адже це дасть змогу сформувати ефективну законодавчу базу європейського ~ 106 ~ Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 рівня і створити реальне правове поле для забезпечення рівних умов функціонування суб’єктів господарювання органічного напрямку.

Щодо світового досвіду, то за різними експертними оцінками найближчим часом частка екологічно чистої продукції в світовому продовольчому балансі досягне 14-30%. До 2020 року екологічні продукти харчування займуть четверту частину світового екологічного ринку. Тільки в 2012 році загальносвітовий об’єм щорічних продаж продукції органічного землеробства склав 11 млрд. доларів. За існуючими прогнозами до 2015 року він збільшиться майже вдесятеро, а до 2020 року об’єм його обороту досягне 200-250 млрд. доларів в рік.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В ЄС лідерами у виробництві і продажу екологічно чистої продукції є Німеччина, Великобританія, Швейцарія, Данія, Фінляндія, де 6-12% фермерських господарств використовують інноваційні технології виробництва.

В даний час близько 24% австрійського сільського господарства – органічне, а в деяких землях його частка досягає 50%. Данія прогнозує досягти аналогічних цілей до 2015 року. В економіці Великобританії – це взагалі єдиний зростаючий сектор. Там успішно функціонує близько 600 органічних ферм. Об’єм продажу продукції органічного землеробства, ще в 2000 році оцінювався в 300 млн. доларів, передбачається, що до 2015 року ця цифра збільшиться в 9 разів. У швейцарському сільському господарстві частка органічного землеробства складає близько 10%, а альтернативних господарств досягає 5% від загальної кількості землекористувачів [3].

Особливістю ринку органічної продукції є постійний зріст попиту та збільшення ціни на 20-50% на відміну від традиційного ринку. Так, серед країн Європи можна виділити таких лідерів за середніми витратами на споживання органічної продукції в розрахунку на душу населення, як Швейцарія (103 євро), Швеція (47 євро), Німеччина (38 євро), Франція та Великобританія (27 євро). Основні європейські канали збуту для органічної продукції - це мережа роздрібної торгівлі (70%); прямі продажі з підприємств і продажі через ринки, які забезпечують приблизно 15% збуту; продажі через спеціалізовані магазини до 15%. Покупці в середньому переплачують за органічні продукти 40-60% [6].

В теперішній час в Україні функціонує близько 130 сертифікованих органічних господарств. Площа сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом становить близько 239,5 тис. га, що дозволило Україні за цим показником посісти 16 місце в світі серед більш ніж 100 країн (рис. 2) [3].

З метою стимулювання сільськогосподарських товаровиробників у виробництві екологічно чистої і безпечної продукції вітчизняними вченими-науковцями розроблено економічний механізм основними елементами якого є:

1) економічні важелі і стимули, що сприяють зацікавленості у виробництві екологічно чистої продукції. Реалізується через пільгове оподаткування; підвищення розміру доплат до закупівельної ціни; пільгові ціни на послуги і засоби виробництва;

державне страхування;

2) економічні санкції, які застосовуються до забруднювачів навколишнього середовища, які включають елементи: зниження цін на екологічно забруднену

–  –  –

Рис. 2. Співвідношення площі сільськогосподарських угідь, зайнятих органічним виробництвом, до їхньої загальної площі, % Джерело: [5] Висновки. Основною причиною повільного розвитку органічного виробництва в нашій країні є незавершеність нормативно-правової бази, яка б чітко регламентувала державну політику у сфері органічного виробництва, створила умови для законодавчого захисту органічних продуктів, формування національної системи сертифікації, а також системи державної підтримки та відсутність мотиваційних механізмів розвитку органічного виробництва.

Перспективним для вітчизняних виробників екологічно чистої (органічної) продукції є збут її закордон, так як на світовому ринку спостерігається дефіцит продовольства, в тому числі органічної продукції. А маючи родючі чорноземи та міцні традиції сільськогосподарського виробництва, органічне сільське господарство має великий потенціал для покращання економічного, соціального та екологічного стану в Україні.

Список використаних джерел

1. Артиш В.І. Розвиток світового ринку органічної продукції / В.І. Артиш // Економіка АПК. – 2010. - №3. – С. 113-116.

2. Шишка І.Б. Виробництво екологічно чистої продукції сільського господарства в Україні / І.Б. Шишка // Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development. – 2012. - №2-12. – С. 86-93.

3. Міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією: навчальний посібник / Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Мороз О.В., Ковальчук С.Я., Бандура В.М. – Вінниця, - 2013.- 396с.

–  –  –

Список джерел в транслітерації / References

1. Artysh V.I. Rozvytok svitovoho rynku orhanichnoi produktsii / V.I. Artysh // Ekonomika APK. – 2010. - #3. – S. 113-116.

2. Shyshka I.B. Vyrobnytstvo ekolohichno chystoi produktsii silskoho hospodarstva v Ukraini / I.B. Shyshka // Scientific researches and their practical application.

Modern state and ways of development. – 2012. - #2-12. – S. 86-93.

3. Mizhnarodna torhivlia silskohospodarskoiu produktsiieiu: navchalnyi posibnyk / Kaletnik H.M., Mazur A.H., Moroz O.V., Kovalchuk S.Ya., Bandura V.M. – Vinnytsia, - 2013.- 396s.

4. Postanova Komisii (EC) 889/2008 vid 5 veresnia 2008 roku; Kodeks Alimentarius. Providne polozhennia z vyrobnytstva, pererobky, markuvanni i zbutu orhanichnoi [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu: htp://organic-food.com.ua

5. Burkinskii B.V. Ekonomiko-ekolohicheskie osnovy rehionalnogo prirodoispolzovaniia i razvitiia / B.V. Burkinskii, V.N. Stepanov, S.K. Kharichkov // IPREEINAN Ukrainy. – Odessa : Feniks, 2005.- 575 s.

6. Kupinets L.E. Problemy proizvodstva ekologicheski chystoi produktsiyi v APK: natsionalnyy i mezhdunarodnyy aspekty [monohrafiia] / L.E. Kupinets, S.K.

Kharichkov. - Odessa, 2007. – 676 s.

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ УДК 657.471 А.М. Собченко, доцент, канд. екон. наук ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» вул. Р. Люксембург, 23, м. Херсон, 76006 E-mail: alinasobchenko@gmail.com УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ І МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Розглянуто різні види класифікації витрат, та висвітлені основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості, які використовуються у вітчизняної та закордонної практиці. Ключові слова:...»

«Національна академія медичних наук України ДУ „Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова” Лабораторія математичного моделювання процесів старіння Медико-демографічний атлас України Випуск 15 Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011 Київ – 2013 УДК 311.2 (477) ББК 65.9(4УКР) – 05я2 М42 Автори: В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова Науковий консультант – академік НАМН України, проф. В.В. Безруков Медико-демографічний атлас України....»

«Актуальні питання годівлі і розведення тварин: студентський погляд 1 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ Подільський державний аграрно-технічний університет БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської студентської наукової конференції АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГОДІВЛІ І РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН: СТУДЕНТСЬКИЙ ПОГЛЯД 4-5 грудня Кам’янець-Подільський – 2013 Кафедра годівлі, розведення тварин і технології кормів ПДАТУ, 2013 УДК 636.0 Редакційна колегія Цвігун Анатолій Тимофійович...»

«Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Рівненська Мала академія наук учнівської молоді Відділення «Науки про Землю» Секція «Географія та ландшафтознавство» ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТІВ СХИЛОВИХ ГЕОКОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ ВІДРІЗКУ БАСЕЙНУ Р. СЛУЧ, БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН) Роботу виконала: Лисюк Катерина Володимирівна, учениця11 А класу Рівненського НВК №26 Науковий керівник: Осніцька Наталія Олександрівна, вчитель географії Рівненського...»

«Міністерство аграрної політики України ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ФІРМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи студентами спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Харків – 2007 Красноруцький О.О., Бобловський О.Ю. Проектування та створення фірм. Методичні рекомендації...»

«Перелік наукових статей № п/п Автори, назва, джерело, кількість сторінок 2004 – 2005 н.р. Безкровний О.В. Пенсійна реформа в Україні: погляд в майбутнє / О.В. Безкровний // Економіка АПК. – 2004. №2. – С. 46-50 (фахове видання) Безкровний О.В. Зарубіжний досвід в сфері соціального страхування / О.В. Безкровний // Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. Випуск 31. – Х.: ХНТУСГ, 2004. – С. 266 – 270...»

«Переяславський О.М., Козак Ю.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування (частина 1) для студентів спеціальності 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва та 7.05050313 – Обладнання переробних та харчових виробництв Вінниця, 2012 УДК Методичні вказівки підготував: доц., к.т.н., Переяславський О.М., ас. Козак Ю.М. (Вінницький національний аграрний університет) Рецензенти: доктор технічних наук, професор...»

«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ЯК СТВОРИТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ДОРАДЧУ СЛУЖБУ ТА ПІДТРИМАТИ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ Посібник для органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади Київ-Львів   УДК 342.25 ББК 67.304 Я-44 Цей посібник був створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест. Здійснення зазначеного проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID. Зміст матеріалів посібника...»

«Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні разом із Національним екологічним центром України, громадською організацією «Екоклуб» та Київським міжнародним енергетичним клубом «Q-Club» мають честь запросити Вас взяти участь у конференції в рамках «Тижнів Німеччини в Україні» за темою: Видобуток нетрадиційного газу в Україні: омріяна енергетична незалежність чи жахлива екологічна катастрофа? Час: 26 вересня 2013 року, початок о 09.30 Місце: Київ, Великий конференц-зал НАН України,...»

«УКРАЇНА ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РІШЕННЯ ХХХІІІ сесії п’ятого скликання 28.11.2008 № 781 Про Стратегію економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року Керуючись статтею 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши проект Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року з урахуванням зауважень, пропозицій і доповнень, які надійшли від обласної ради, її постійних комісій, окремих депутатів, а також підприємств, установ,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»