WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Аграрний сектор України у 2005 році Київ – УДК 338. Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника. – К., 2006. – 88 с. Автори: Ю.Ф. Мельник, В.В. Дем’янчук, Ж.Л. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Координаційна рада

з питань аграрної

політики

Аграрний сектор України

у 2005 році

Київ –

УДК 338.

Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника.

– К., 2006. – 88 с.

Автори:

Ю.Ф. Мельник, В.В. Дем’янчук, Ж.Л. Ємельянова, В.С. Жигадло., І.В. Кобута,

О.П. Комарніцька, О.О. Протченко, М.І. Пугачов, О.В. Сікачіна, І.П. Чапко,

О.М. Ярославський

У роботі охарактеризовано стан сільського господарства України у 2005 році, висвітлені поточні проблеми аграрного сектора та надані рекомендації щодо збереження позитивних тенденцій та поглиблення ринкових перетворень у галузі.

Видано за сприяння Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Цитування, відтворення та розповсюдження цієї публікації можливо лише в неприбуткових цілях і за умов повного посилання на джерело. Не допускається відтворення публікації або будь-якої її частини для перепродажу або інших комерційних цілей без письмової згоди Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Аналіз та рекомендації щодо політики, представлені у публікації, є поглядами авторів і можуть не збігатися з точкою зору Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй не несе офіційної відповідальності за точку зору авторів публікації, а також за будь-яку помилку або неналежно подані дані у цій публікації.

© Координаційна рада з питань аграрної політики при Кабінеті Міністрів України, Проект ПРООН ”Аграрна політика для людського розвитку”, 2006 Зміст Загальна характеристика стану сільського господарства

Державна підтримка сільського господарства

Зерновий ринок

Пропозиція зерна

Попит на зерно

Ефективність вирощування зерна

Цінова ситуація

Пропозиції

Ринок соняшнику та олії

Структура виробництва олійних культур

Пропозиція і попит на насіння соняшнику

Економічна ефективність виробництва соняшнику

Стан ринку олії соняшникової

Цінова ситуація на внутрішньому ринку України та світовому ринку насіння соняшнику та соняшникової олії

Експорт соняшникової олії та насіння соняшнику

Узагальнення та пропозиції

Цукробурякова підгалузь

Ринок картоплі, овочів і фруктів

Пропозиція продукції плодоовочівництва

Попит на продукцію плодоовочівництва

Ефективність виробництва та реалізації продукції

Цінова ситуація на споживчому ринку картоплі, овочів і фруктів.................. 48 Експорт і імпорт картоплі та овочів

Узагальнення та пропозиції

Ринок молока та молокопродуктів

Баланс попиту та пропозиції

Економічна ефективність виробництва та цінова ситуація

Молочна промисловість та виробництво молочних продуктів

Експорт та імпорт молочної продукції

Основні проблеми на ринку молока і молочної продукції

Ринок м’яса та м’ясопродуктів

Виробництво

Попит

Економічна ефективність виробництва та цінова ситуація

Зовнішня торгівля

Ринок сільськогосподарської техніки

Наявність техніки

Пропозиція техніки

Формування нормативно-правової бази розвитку аграрного сектора.... 79 Загальна характеристика стану сільського господарства Аграрний сектор України є важливою складовою економіки нашої держави та головним чинником подальшого розвитку трансформаційних та інтеграційних процесів, що відбуваються на етапі входження у світовий економічний простір.

В сільському господарстві зайнято 5,6 млн. громадян України (19,9 % працездатного населення) і формується 12-14 % валового внутрішнього продукту. Останніми роками відбувалося поступове зростання обсягів виробництва продукції сільського господарства (у порівнянних цінах року). Зміни обсягів продукції по роках головним чином відбуваються за рахунок змін обсягів продукції рослинництва, яка, в свою чергу, значною мірою залежить від погодних умов. Так, за останні 6 років найменш результативним за обсягами виробництва був 2003 рік, коли складні кліматичні умови спричинили різкий спад обсягів виробництва продукції рослинництва, зокрема зернових культур (рис. 1).

–  –  –

30,0 30% 42,6 41,5 20,0 20% 37,8 37,2 33,6 31,9 10,0 10%

–  –  –

Рис. 1. Валова продукція сільського господарства України у 2000–2005 роках в розрізі підгалузей (у порівняльних цінах 2000 року, млрд. грн.) та питома вага господарств населення в загальному обсязі виробленої продукції Джерело: Держкомстат України У 2005 році обсяг виробництва сільськогосподарської продукції, за очікуваними даними, залишився на рівні попереднього року і в порівняльних цінах 2000 року складе 66,3 млрд. грн., у тому числі 41,5 млрд. грн. – продукція рослинництва, 24,7 млрд. грн. – продукція тваринництва.

У загальному обсязі валової продукції сільського господарства 60 % створюють господарства населення, а решту (40 %) – сільськогосподарські підприємства. У 2005 році у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності обсяг продукції збільшився на 1,5 %, а у господарствах населення – скоротився на 1,0 %. За рахунок господарств населення валова продукція рослинництва створюється на 55 %, а валова продукція тваринництва – на 70 %, зокрема молока – 81 %, м’яса – 63 %, яєць – 52 %.

У зв’язку з стрімким скороченням виробництва тваринницької продукції сільськогосподарськими підприємствами її питома вага в особистих господарствах населення зросла з 34 % у 1990 році до 70% у 2004 році. В результаті таких структурних змін особисті господарства населення вважаються основними виробниками продукції тваринництва. Якщо проаналізувати абсолютні обсяги виробництва тваринницької продукції, що виробляється господарствами населення, за останніх 14 років, то вони практично не змінились. Як і у 1990 році, так і у 2005 році господарства населення виробили тваринницької продукції на суму близько 17 млрд. грн.

(у порівняльних цінах 2000 року).

Це обумовлено тим, що особисті господарства населення тримають худобу та птицю в основному для забезпечення власних як продуктових, так і не продуктових потреб. Низький рівень доходів сільського населення призводить до того, що більшість господарств населення у сільській місцевості продовжує займатися виробництвом сільськогосподарської продукції і можна прогнозувати те, що певний час вони вироблятимуть значну частку валової продукції сільського господарства. Проте, в перспективі, з огляду на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та його інноваційний рівень, перевага буде надаватися сучасним технологічно оснащеним підприємствам різних форм власності.

Якщо порівняти відносні показники змін валової продукції сільського господарства з базовим 1990 роком, то обсяги виробництва у 2004 та 2005 роках становили 81 % рівня 1990 року, що є найкращих показником за останніх 10 років (рис. 2).

110% 100% 90% 81% 80% 67% 70% 61% 60% 50% 40% Рис. 2. Динаміка індексу продукції сільського господарства, % (100% (базовий період)=1990 р.) Не зважаючи на збереження у 2005 році обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на рівні попереднього року, прибутковість сільського господарства, за нашими оцінками, зменшилася в порівнянні з 2004 роком. Так, за розрахунками, сукупний рівень рентабельності виробництва основних видів продукції сільського господарства в 2005 році в цілому становив 6 % проти 12,6 % у 2004 році (рис. 3).

–  –  –

12,6 9,0 6 6,0 5,0 0,0

-2

-1,9

-4 Рис. 3. Динаміка рівня рентабельності сільськогосподарських підприємств у 2000-2005 роках1 Зниження загального рівня рентабельності сільського господарства в основному відбулося за рахунок зниження її рівня при виробництві зернових культур з 20,1 % до 2 %, питома вага яких займає близько 35 % всієї продукції сільського господарства (табл.1).

1 Рівень рентабельності розраховано по 8 основних видах продукції, вказаних в таблиці 1.

–  –  –

Державна підтримка сільського господарства Для сільського господарства створені в цілому сприятливі економічні умови через механізми оподаткування та через бюджетні програми, зокрема:

спрощена система оподаткування — до 1 січня 2010 року чинний фіксований сільськогосподарський податок2;

дотації за реалізовані виробниками молоко та м’ясо худоби, на що асигнуються суми податку на додану вартість (ПДВ) по переробленій з них продукції (які повинні були б сплатити до бюджету переробні підприємства), яка надається у тому числі і особистим селянським господарствам (рис. 4);


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2 Фіксований сільськогосподарський податок обчислюється з одиниці угідь і заміняє 12 видів податків, які нараховувались за окремими базами та сплачувались у різні періоди року. Вигода від його запровадження становить 1,4 млрд. грн.

акумуляція сум ПДВ по іншій реалізованій продукції для фінансування закупівлі матеріально-технічних ресурсів для її подальшого виробництва (рис. 4);

бюджетні програми, що фінансуються через Міністерство аграрної політики України (рис. 5).

Починаючи з 2005 року бюджетна підтримка галузі здійснюється відповідно до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, однак, не всі його положення реалізовані на практиці.

–  –  –

12,6 3,7 2,4 3,1 2,4

-0,03 1,6 -1,9 0,7

–  –  –

3 У 2003 році 28% видатків на АПК були додані у травні 2003 року у зв’язку з необхідністю подолання негативних наслідків стихійного лиха.

4 Відповідно до Закону України від 23 грудня 2004 року № 2285-IV, із внесеними змінами від 25 березня 2005 року № 2505-IV.

–  –  –

0,9 1,2 0,2 0,9 2,1 0,2 0,6 1,9 1 1,1 0,2 1,3 0,2 0,7 0,8 0,6 Рис. 5. Структура видатків на аграрний сектор з Державного бюджету України, 2000–2005рр.

Структура видатків через Міністерство аграрної політики, у тому числі через розпорядників другого рівня, наведена у таблиці 4.

Загальними для всіх бюджетних програм є наступні недоліки:

• обсяг фінансування програм розвитку з бюджету є меншим, ніж фактична потреба;

• конкурсні відбори часто є не достатньо об’єктивними;

• переважними користувачами бюджетної підтримки є, в основному, сільськогосподарські підприємства (або крупно-товарні виробники), і лише деякі програми поширюються на усіх товаровиробників5.

5 Це:

-- доплати за молодняк ВРХ підвищених вагових кондицій, кондиційних свиней та курей-бройлерів, доплати за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року, підтримка розвитку бджільництва, дотації на виробництво екологічно чистої сировини для продукції дитячого харчування, здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та довгострокових кредитів.

–  –  –

спеціальної ставки по сплаті збору на обов'язкове пенсійне страхування Департамент ветеринарної медицини 589 Національний аграрний університет Державний департамент рибного господарства 107 Украгролізинг 239 Державна служба з охорони прав на сорти рослин Державний департамент продовольства 1,9 Недоліком фінансування 2005 року є те, що на період січень-червень було призначено лише 11 % річних видатків бюджету, у той час, як на кінець року (листопад-грудень) було заплановано 40 % видатків. Це суперечить сезонним потребам галузі та зменшує ефективність державної підтримки.

Крім того, механізми розподілу бюджетних коштів по окремих програмах були затверджені Урядом лише на початку травня 2005 року.

Ці дві причини призвели до того, основні програми розвитку агропромислового комплексу практично не мали фінансування в першій половині року.

Для покращення доступу до бюджетних програм, необхідно доопрацювати порядки використання коштів та Закон України „Про державну підтримку сільського господарства”, на основі яких вони розроблені. Так, в частині страхування його положення не повинні суперечити Закону України „Про страхування”, в частині державного регулювання окремих продуктових секторів - галузевим законам „Про зерно та ринок зерна в Україні”, „Про молоко та молочні продукти”, „Про державне регулювання виробництва та реалізацію цукру в Україні” та інші.

Фінансова дисципліна бюджетних асигнувань значно покращилась у останні роки. Виконання аграрних статей бюджету в 2000-2001 роках в середньому становило 85 %, у 2003 році – 100 %, 2004 році – 98 %, у 2005 році – 100 %.

Серед програм, спрямованих на поліпшення фінансового забезпечення на селі у 2005 році є: здешевлення кредитів через бюджетне субсидування відсоткових ставок по кредитах, фінансова підтримка через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, операції НАК “Украгролізинг”, заходи по забезпеченню підприємств агропромислового комплексу сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва, здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб’єктами аграрного ринку, державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників. Для підтримки фермерських господарств безпосередньо спрямована програма “Фінансова підтримка фермерських господарств” та “Надання кредитів фермерським господарствам” обсяг, яких становить всього 27,3 млн. грн. та 5,8 млн. грн. (або разом 1,4 % цільового фінансування галузі).

Окремі програми для підтримки особистих селянських господарств не створені, вони лише можуть користуватись деякими програмами, перерахованими вище.

Фінансування соціальної сфери на селі здійснюється лише частково через Міністерство аграрної політики України. Воно включає реформування та розвиток комунального господарства, компенсацію Пенсійному фонду по пенсійному страхуванню, розвиток фізичної культури та спорту. Усі інші питання що стосуються шкіл, охорони здоров’я, газо-, та електропостачання тощо здійснюються через інші міністерства.

На соціальні потреби села обсяги бюджетних асигнувань (по різних розпорядниках) становили 2 млрд. грн.6 Це у 2,7 рази більше, ніж у 2004 році (тоді вони становили 758 млн. грн.), однак, із загальної суми 1,2 млрд. грн.

становлять видатки на компенсацію Пенсійному фонду втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по сплаті збору на обов'язкове пенсійне страхування.

Отже окрім компенсації Пенсійному фонду видатки на розвиток села у 2005 році становили 809 млн. грн., що фактично менше, ніж у попередньому році, а відповідно до Постанови Верховної Ради України від 11 травня 2004 року № 1698 тільки на будівництво соціальної інфраструктури необхідно виділяти 1 % від ВВП країни, або 2-3 млрд. грн.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Н А У К О В И Й ЦЕНТР ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК БУРКОВСЬКА Алла Валентинівна У Д К 338.432:339.13:631.15 СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 08.07.02 економіка сільського господарства і А П К АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2006 http://finance.mnau.edu.ua Дисертацією е рукопис. Робота виконана в Миколаївському державному пграрному університеті...»

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ УДК 657.471 А.М. Собченко, доцент, канд. екон. наук ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» вул. Р. Люксембург, 23, м. Херсон, 76006 E-mail: alinasobchenko@gmail.com УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ І МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Розглянуто різні види класифікації витрат, та висвітлені основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості, які використовуються у вітчизняної та закордонної практиці. Ключові слова:...»

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»