WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування (частина 1) для студентів спеціальності 7.05050312 – Машини та обладнання ...»

-- [ Страница 1 ] --

Переяславський О.М., Козак Ю.М.

Методичні вказівки до виконання

лабораторних робіт з дисципліни

Системи автоматизованого проектування

(частина 1)

для студентів спеціальності 7.05050312 – Машини та обладнання

сільськогосподарського виробництва та 7.05050313 – Обладнання

переробних та харчових виробництв

Вінниця, 2012

УДК

Методичні вказівки підготував: доц., к.т.н., Переяславський О.М.,

ас. Козак Ю.М. (Вінницький національний аграрний університет)

Рецензенти: доктор технічних наук, професор Савуляк В.І. (Вінницький національний технічний університет), кандидат сільскогосподарських наук, доцент Грицун А.В.

(Вінницький національний аграрний університет) Рекомендовано до видання: навчально-методичною радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № ____ від _________) Зміст Лабораторна робота №1 4 Лабораторна робота №2 18 Лабораторна робота №3 24 Лабораторна робота №4 34 Лабораторна робота №5 42 Лабораторна робота №6 53 Лабораторна робота №7 60 Список літератури 69 Лабораторна робота №1 Операція «Видавлювання».

Мета роботи: опанувати операцію «Видавлювання», навчитись задавати та змінювати її параметри.

Теоретичні пояснення Перед створенням моделі завжди постає питання з чого почати. Чіткої відповіді на це питання не існує. Кожен спеціаліст самостійно вирішує яким чином найкраще побудувати модель, але деякі рекомендації загального характеру бажано приймати до уваги: по-перше виключіть всі дрібні елементи – такі як фаска, закруглення, проточки та інші; по-друге розбийте модель на складові елементи – призми, паралелепіпеди, циліндри, кінематичні елементи …; по-третє оберіть найбільший елемент і починайте будувати з нього.

Для створення нового тіла моделі в системі КОМПАС доступні слідуючи базові операції:

Видавлювання – створює тіло шляхом переміщення перетину вздовж прямолінійної траєкторії на задану відстань;

Обертання – створює тіло шляхом повороту перетину навколо вісі на заданий кут;

По перетинах – створює тіло шляхом з’єднання декількох перетинів;

Кінематична – створює тіло шляхом переміщення перетину вздовж довільної траєкторії та інші.

Найбільш розповсюдженою операцією є операція «Видавлювання». Тому з неї і розпочнемо знайомство з побудовою моделей в системі КОМПАС.

Як вже зазначалося вище операція «Видавлювання» створюється переміщенням перетину вздовж прямолінійного контуру. Причому переміщення може відбуватися як в одному напрямку (прямому чи зворотному), так і в двох напрямах.

Рисунок 1. Створення елемента моделі за допомогою операції видавлювання Як вже зазначалося вище операція «Видавлювання» створюється переміщенням перетину вздовж прямолінійного контуру.

Причому переміщення може відбуватися як в одному напрямку (прямому чи зворотному), так і в двох напрямах.

Елемент видавлювання може бути самостійним тілом, а може бути приєднаний до тіла або вирізаний з нього.

В якості перетину може бути використана грань, ребро, ескіз або просторова крива. Контур перетину може бути замкненим або розімкненим.

Рисунок 2. Створення суцільного та тонкостінного елементу на базі замкненого контуру При видавлюванні замкненого контуру можливе створення суцільно або тонкостінного елементу (рисунок 2).

При розімкненому перетині можливе створення лише тонкостінного елементу.

Виконання операції.

Для того, щоб створити елемент методом видавлювання необхідно виконати наступні дії:

1. Запустити операцію. Для цього:

натисніть кнопку на панелі Редактирования детали - Операция выдавливания або викличте потрібну команду з меню Операции.

Після запуску операції на панелі властивостей з’являється вкладка з елементами управління параметрами операції.

2. Задайте параметри операції (рисунок 3).

Всі значення параметрів при їх вводі і редагуванні відразу відображаються на екрані у вигляді фантому елементу. Фантом дозволяє візуально проконтролювати правильність завдання параметрів.

3. Натисніть кнопку - Создать объект для закінчення операції.

4. Результат операції – нове тіло – з’являється в графічній області.

В дереві моделі з’являється піктограма операції з назвою – Операция видавливания:1.

–  –  –

Об’єкти ескізу можуть складати один або декілька контурів.

Якщо контурів декілька, вони повинні бути або всі замкнені, або всі розімкнені.

Якщо контури замкнуті, вони можуть бути вкладені один в інший.

Рівень вкладення не обмежується.

Часткове або повне накладання ліній контуру не допускаються.

Рисунок 3. Стрічка параметрів операції видавлювання Більш детально з кожним параметром операції «Видавлювання» ви можете ознайомитись в 24 главі Керівництва користувача КОМПАС V13.

–  –  –

В даній лабораторній роботі необхідно побудувати 4 деталі з яких буде складатись зварна конструкція кронштейна для встановлення насосу на стенді випробувань:

–  –  –

01.02.00.003 – Косынка;

01.02.00.004 – Косынка.

Для даних деталей створюємо тривимірні моделі та задаємо наступні властивості: позначення та назва, марка матеріалу та сортамент за необхідністю.

Для завдання властивостей необхідно встановити курсором на корінь дерева моделі та викликавши контекстне меню обрати команду Свойства модели.

–  –  –

Наступним кроком задаємо матеріал з якого виготовляється деталь та за необхідності сортамент. Для цього переходимо на закладку Параметри МЦХ. Обираємо параметр Материал (за умовчанням стоїть матеріал Сталь 10 ГОСТ 1050-88). Для того, щоб змінити поточний матеріал обираємо в верхній правій частині вікна завдання матеріалу команду Выбрать материал из справочника (рисунок 6). З меню, що з’явиться обираємо команду Выбрать материал… Відкриється вікно Выбор материала, в якому відображаються останні 10 матеріалів, що використовувались за останній час (рисунок 7). Якщо необхідного матеріалу нема – натискаємо кнопку Больше.

–  –  –

Перед нами відкриється бібліотека матеріалів і сортаментів. Розглянемо принцип завдання матеріалу і сортаменту на прикладі деталі 01.02.00.001 – Основание (матеріал Сталь 10 ГОСТ 1050-88, сортамент – лист товстий з вуглецевої сталі звичайної якості ГОСТ19903-74 товщиною 25мм). Для того, щоб задати даний матеріал необхідно в дереві Материалы послідовно вибрати Металлы и сплавы – Металлы черные – Стали – Стали качественные – Сталь 10 ГОСТ 1050-88 – Лист [толстый из углеродистой стали обыкновенного качества] ГОСТ 19903-74. Далі в вікні Типоразмеры, або вибрати необхідний типорозмір, або створити його. Для того, щоб створити типорозмір, необхідно в бібліотеці Материалы и Сортаменты в меню Сервис обрати команду Режим редактирования.

Потім в вікні Типоразмеры встати на любий типорозмір. Відключити фільтр показу типорозмірів з екземплярами сортаменту натиснувши на кнопку панелі інструментів відповідного вікна. Далі, якщо є необхідний типорозмір обираємо його, якщо ні – обираємо на панелі інструментів команду - Редактор типоразмеров і створюємо необхідний. Для нашого матеріалу типорозмір 25 є. Обираємо його. Після вибору типорозміру в вікні Сортамент обираємо або створюємо необхідний сортамент. В нашому випадку сортаменту може і не бути, тому на панелі інструментів вікна Сортамент натискаємо кнопку - Создать экземпляр сортамента. В вікні, що відкриється задаємо необхідні дані сортаменту, або натискаємо далі, якщо всі параметри задані. В нашому випадку всі параметри задані, тому натискаємо декілька раз кнопку далі і готово. Наш сортамент створений.

Ставимо курсор на нього і правою кнопкою викликаємо контекстне меню. З нього обираємо команду Выбрать (рисунок 8). Дані про матеріал та сортамент будуть записані в властивості деталі та будуть перераховані масово-центрові характеристики. На панелі спеціального керування підтверджуємо вибір властивостей. Зберігаємо деталь в розділ і приступаємо безпосередньо до її побудови.

–  –  –

Основними операціями що будуть використовуватись при побудові деталей будуть операції видавлювання та операція вирізання видавлюванням.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Креслення деталей наведені на рисунках 9-12.

.

–  –  –

Рисунок 1. Креслення деталі 02.

02.00.001 - Основание Рисунок 2. Креслення деталі 02.02.00.002 - Плита Рисунок 3. Креслення деталі 02.02.00.003 - Косинка Рисунок 4. Креслення деталі 02.02.00.004 - Косинка

–  –  –

Мета роботи: набути навички використання спряжень для побудови складальних одиниць в тривимірному просторі та доопрацювання збірок в контексті збірки.

–  –  –

Збірка в Компас 3D - тривимірна модель, що об’єднує моделі деталей, підзбірок та стандартних виробів, і що містить інформацію про взаємне положення цих компонентів і залежності між параметрами цих елементів.

Користувач може вказати взаємне положення компонентів збірки, задавши параметричні зв’язки між їх гранями, ребрами і вершинами. Ці параметричні зв’язки називаються спряженнями (сопряжениями - рос.).

В збірці можливо використати операції, що імітують обробку виробу в зборі (що ми і виконаємо в даній лабораторній роботі). Крім того в збірці можлива побудова тіл, виконання над ними бульових операцій, завдання для них щільності.

Якщо в файлах на диску вже існують усі компоненти, з яких має складатись збірка, їх можна вставити в збірку, а потім встановити необхідні спряження між ними. Цей спосіб проектування нагадує дії слюсаря складальника, що послідовно додає в збірку деталі і вузли і встановлює їх взаємне розташування. Не дивлячись на простоту, такий порядок проектування використовується досить рідко і тільки при створенні збірок, що складаються з невеликої кількості деталей. Це викликано тим. що форма і розміри деталей в збірках завжди взаємопов’язані. Для моделювання окремих деталей з метою наступної їх зборки необхідно чітко представляти їх взаємне розташування і топологію виробу в цілому, розраховувати або пам’ятати розміри одних деталей для того, щоб в залежності від них встановити розміри інших деталей. Тіла побудовані в збірці, розташовуються на першому рівні Дерева.

Щоб додати в збірку компонент (деталь або підзбірку), що існує в файлі на диску, викличте команду Операции – Добавить из файла – Компонент … В стандартному діалоговому вікні, що з’явиться, оберіть файл. який містить модель компонента. Задайте точку вставки компонента. Її можна вказати в вікні збірки довільно або використовуючи прив’язку, або ввести координати точки в групі полів на Панелі властивостей. Компонент буде доданий до поточного документу. Початок абсолютної системи координат компоненту співпаде з вказаною точкою вставки, а направлення осей - з направленням осей поточної системи координат збірки. В дереві моделі з’явиться піктограма, що відповідає типу компоненту (деталь чи збірка).

Поруч з піктограмою з’явиться назва компоненту, що взята з його файлу.

Якщо доданий компонент - перший в збірці, він буде автоматично зафіксований в тому ж положенні, в якому був вставлений. Зафіксований компонент не може бути переміщений в системі координат. Якщо є необхідність, фіксацію можна відключити через контекстне меню.

–  –  –

Для створення складальної одиниці створюємо відповідний тип документу - Сборка. Далі додаємо перший компонент збірки - 01.02.00.001Основание. Для цього на компактні панелі натискаємо перемикач Редактирование сборки и обираємо команду Добавить из файла.В діалоговому вікні, що відкриється обираємо потрібний файл і натискаємо ОК. В робочому вікні з’явиться фантом деталі. Підводимо курсор миші до позначення початку координат (курсор прийме вигляд хреста з позначенням вісі координат) і натискаємо ліву кнопку миші. При цьому виконується вставка компонента з зв’язуванням системи координат компонента і збірки (рисунок 1).

Рисунок 1. Перший компонент сборки

Далі додаємо наступний компонент - 01.02.00.002-Плита (рисунок 2).

Плиту необхідно попередньо зорієнтувати. Для цього використовуються команди Переместить и Повернуть компонент панелі інструментів Редактирование сборки. Орієнтувати необхідно приблизно (рисунок 3).

Остаточну орієнтацію проводимо за допомогою спряжень. Всі команди пов’язані з спряженнями знаходяться на панелі інструменті Сопряжения.

Для орієнтації плити нам знадобиться 3 спряження:

1. Збіг нижнього торця плити і верхньої площини основи;

2. Збіг лівого чи правого торця плита з лівим чи правим торцем основи;

3. Розташування на відстані 270 торця основи та площини плити.

–  –  –

Деталі 01.02.00.003-Косынка та 01.02.00.004-Косынка розташовуємо аналогічно деталі Плита з відповідними параметрами (рисунок 5).

Вставляємо лише по одній косинці. Дві інших створюємо використовуючи команду Массив по сетке.

–  –  –

Далі допрацьовуємо збірку: збільшуємо центральний отвір, робимо прівалочну площину і кріпильні отвори. Кінцевий результат сзбірки представлений на рисунку 6.

Рисунок 6. Сборка Кронштейна Рисунок 7.

Кронштейн

–  –  –

Креслення – основний графічний документ системи КОМПАС.

Креслення зберігається в файлі спеціального формату (розширення файлу – cdw). Кожне креслення може складатись з одного або декількох листів, видів, слоїв. Лист відображається в кресленні в вигляді зовнішніх і внутрішніх рамок формату з основним написом. Всі листи одного креслення знаходяться на екрані одночасно. Вони розташовані впритул один до іншого зліва направо в порядку створення.

При створенні нового креслення в ньому автоматично створюється перший лист. При необхідності, в любий момент часу роботи над кресленням, ви можете додати лист чи змінити його параметри.

Вид – складова частина креслення, яка слугує «контейнером» для зображення. Всередині виду графічні об’єкти можуть розташовуватись на одному або декількох слоях. Основними характеристиками виду є масштаб і положення. Зміна масштабу чи положення призводить до масштабування чи переміщення всіх об’єктів, розташованих в цьому виді.

Елементи оформлення листа – рамка і основний напис.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Координаційна рада з питань аграрної політики Аграрний сектор України у 2005 році Київ – УДК 338. Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника.– К., 2006. – 88 с.Автори: Ю.Ф. Мельник, В.В. Дем’янчук, Ж.Л. Ємельянова, В.С. Жигадло., І.В. Кобута, О.П. Комарніцька, О.О. Протченко, М.І. Пугачов, О.В. Сікачіна, І.П. Чапко, О.М. Ярославський У роботі охарактеризовано стан сільського господарства України у 2005 році, висвітлені поточні проблеми аграрного сектора та надані рекомендації...»

«В умовах великого вибору на ринку товарів та послуг споживач не спроможний самостійно знайти детальну інформацію, яка б допомогла зробити оптимальний вибір на користь того чи іншого продукту, а у випадку необхідності добитися захисту своїх прав в судовому порядку.1. http://finance-dom.ru/marketing/76/340-vivchennya-spozhivachiv. 2. http://govuadocs.com.ua/docs/17/index-257434.html?page=2. 3. http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-896.html. 4. Методи визначення фальсифікації товарів:...»

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Н А У К О В И Й ЦЕНТР ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК БУРКОВСЬКА Алла Валентинівна У Д К 338.432:339.13:631.15 СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 08.07.02 економіка сільського господарства і А П К АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2006 http://finance.mnau.edu.ua Дисертацією е рукопис. Робота виконана в Миколаївському державному пграрному університеті...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЛЬОТКА ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 636.085.5 ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана в Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України доктор...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра розведення Факультет ТВ і ППТ сільськогосподарських тварин і зоогігієни ГІГІЄНА ТВАРИН Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ВІННИЦЯ 2009 УДК: 636.082:57.087.1 Укладачі: Яремчук О.С., Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Поліщук Т.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних...»

«УДК 578.01+681.7.08+535.3+681.335.2 О.В. КОВИРЬОВА МОДЕЛІ ФОТОСИНТЕЗУ ТА КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА СТАНУ РОСЛИН У сільському господарстві, зокрема, в аграрному секторі, кліматичні фактори суттєво впливають на майбутній врожай. Внаслідок швидких змін клімату статистичні методи не завжди дозволяють оптимізувати внесення добрив, пестицидів, керувати штучним поливом, прогнозувати врожаї. O. Kovyriova Статистичні методи необхідно уточнювати моделюванням процесів, які відбуваються в MODELS OF рослинах...»

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 22 січня 2014 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Хто підніс сірник Олександр Михайлюта, «Сільські Вісті» Парламентська більшість — фракції Партії регіонів та Компартії, грубо порушивши регламент, поспіхом ухвалили 16 січня 2014 року підготовлені депутатами від ПР В.Колесниченком та В.Олійником законопроекти, які передбачають внесення змін до...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»