WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Актуальні питання земельного законодавства України НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Чернігів Посібник «Актуальні питання земельного законодавства України» розроблено та видано ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Актуальні питання земельного

законодавства України

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Чернігів

Посібник «Актуальні питання земельного законодавства України» розроблено та видано Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини в рамках реалізації проекту «Дотримання прав людини селянвласників землі та покращення їх доступу до правосуддя в Чернігівській області».

Це видання стало можливим завдяки проекту «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Украні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2009-2012рр.

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

Навчальний посібник призначений для керівників територіальних громад, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також всіх зацікавлених громадян з метою захисту права власності на землю та протидії корупційним проявам в сфері обороту землі.

УПОРЯДНИКИ:

Пузан Ігор Борисович – начальник відділу зв’язків із ЗМІ та громадськістю Головного управління Держкомзему в Чернігівській області;

Тарасов Віктор Володимирович – виконавчий директор Чернігівського громадського комітету захисту прав людини;

© Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 2011 ISBN 966-8701-00-3 ~2~ ЗМІСТ

1. Щодо отримання громадянами земельних ділянок у власність під об’єктами нерухомого майна розташованих на господарських дворах…………………..……………………………..…..5

2. Право на особисте селянське і товарне сільськогосподарське виробництво………………………..….………...6

3. Щодо права на земельну частку (пай) членів колишніх колективних сільськогосподарських підприємств та оренди земельних часток (паїв)………………………….………………7

4. Щодо переоформлення права постійного користування земельними ділянками………………………………..…………………..9

5. Щодо земельних ділянок, виділених для ведення фермерських господарств ………………………………………………..………….....11

6. Щодо обов’язків землевласників та землекористувачів дотримуватись вимог законодавства використовувати земельні ділянки згідно цільового призначення…………………………………16

7. Успадкування земельної частки (паю)…………………………………21

8. Порядок набуття права власності на земельну ділянку…………….....26

9. Повноваження сільських рад щодо регулювання земельних відносин в Земельному кодексі України……………………………....28 ~3~ ВСТУП В Україні триває процес побудови та розвитку демократичної соціально-орієнтованої правової держави. Проголосивши людину найвищою цінністю, Президент, Верховна Рада та Уряд країни спрямовують свої зусилля на забезпечення можливостей громадян жити і працювати в умовах демократичного суспільства, на закріплення в законодавчому полі держави рівності прав на різні форми власності, в тому числі на приватну власність.

Реальним проявом турботи про людину праці на селі є проголошення та здійснення земельної реформи, метою якої є передача в приватну власність землі тим, хто її обробляє. За час, що минув з дня появи перших законодавчих актів стосовно реалізації земельної реформи, в Україні здійснено немало. Створено правове поле, яке дозволяє селянам отримати у приватну власність землю; практично завершено передачу земельних часток (паїв) тим, хто мав на них право; організовані та ефективно працюють структури, які здійснюють на місцях земельну реформу та контролюють хід її виконання. Завдяки цим змінам на селі з'явились справжні господарі, підвищилась ефективність їх праці, що підтверджується статистичними даними при підведенні підсумків діяльності недержавних сільгосппідприємств.

В Чернігівській області є чимало позитивних прикладів проведення земельної реформи в окремих районах та господарствах, проте, враховуючи складність правового поля та недостатню юридичну обізнаність населення, трапляються і випадки порушення окремими особами чинного законодавства при здійсненні земельної реформи, що спричинює виникнення корупційних проявів. Чимало проблем виникає в зв'язку з недосконалістю чинного законодавства та протиріч у їх положеннях.

Про ці випадки громадяни області інформують відповідні органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронні органи, засоби масової інформації.

Подібні звернення надходять і до Чернігівського громадського комітету захисту прав людини (ЧГКЗПЛ). Здійснюючи реалізацію проекту „Дотримання прав людини селян-власників землі та покращення їх доступу до правосуддя в Чернігівській області", ЧГКЗПЛ не ставить на меті здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування - це не входить в його компетенцію. Разом з тим, в рамках реалізації проекту поширюється інформація щодо прав селян на землю у відповідності з діючим законодавством; проводяться моніторингові дослідження з метою виявлення недоліків існуючої нормативно-правової бази, порушень чинного законодавства та попередження корупції.

Автори видання сподіваються, що даний посібник допоможе громадянам більш ефективно захисти право власності на землю та протидіяти корупційним проявам в сфері обігу землі.

~4~

ЩОДО ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У

ВЛАСНІСТЬ ПІД ОБ’ЄКТАМИ НЕРУХОМОГО МАЙНА РОЗТАШОВАНИХ НА ГОСПОДАРСЬКИХ ДВОРАХ

Відповідно до статті 22 Земельного кодексу України земельні ділянки під господарськими дворами віднесені до категорії земель сільськогосподарського призначення.

Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування:

Громадянам для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України та статті 5 Закону України «Про особисте селянське господарство» для ведення особистого селянського господарства використовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 гектара, передані фізичним особам у власність або оренду в порядку, встановленому законом.

Відповідно до Закону України «Про особисте селянське господарство»

особисте селянське господарство це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна, набутого в установленому законодавством порядку, особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. Статтею 6 зазначеного закону передбачено, що до майна, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, належать жилі будинки, господарські будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, інвентар та обладнання, транспортні засоби, сільськогосподарські та свійські тварини і птиця, бджолосім’ї, багаторічні насадження, вироблена сільськогосподарська продукція, продукти її переробки та інше майно, набуте у власність членами господарства в установленому законодавством порядку.

Отже, виходячи з вищенаведеного, чинним земельним законодавством не заборонено передачі безоплатно у приватну власність, для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації, визначеної Земельним кодексом України, земельних ділянок під господарськими дворами, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна сільськогосподарського призначення, які належать на праві власності, при умові розмежування земель по категоріях угідь.

~5~

ПРАВО НА ОСОБИСТЕ СЕЛЯНСЬКЕ І ТОВАРНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про особисте селянське господарство» – особисте селянське господарство – це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Діяльність пов’язана з веденням особистого селянського господарства, не відноситься до підприємницької діяльності.

Громадяни, які отримали земельні частки (паї) в натурі (на місцевості) із зазначенням у державних актах на право власності на землю цільового призначення «для ведення особистого селянського господарства» здавати їх в оренду не можуть і повинні використовувати земельні ділянки особисто або спільно з особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають.

Товарне сільськогосподарське виробництво – це виробництво товарної сільськогосподарської продукції, її переробка та реалізація на внутрішньому і зовнішньому ринках з метою отримання прибутку, тобто це одна з форм підприємницької діяльності.

Громадяни, які отримали земельні частки (паї) в натурі (на місцевості) із зазначенням у державних актах на право власності на землю цільового призначення «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»

можуть здавати їх в оренду для зазначених цілей чи оформити підприємництво без створення або із створенням юридичної особи.

У разі, коли такі громадяни виявлять бажання використовувати зазначені земельні ділянки самостійно для ведення особистого селянського господарства, то вони повинні змінити цільове призначення цих земельних ділянок та отримати нові державні акти.

~6~

ЩОДО ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ) ЧЛЕНІВ КОЛИШНІХ КОЛЕКТИВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИМСТВ ТА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ)

Указом Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08 серпня 1995 року №720 визначено, що право на земельну частку (пай) мають члени недержавних сільгосппідприємств і пенсіонери, які раніше працювали в таких аграрних формуваннях (КСП, кооперативі, товаристві) і залишилися членами цих формувань відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

Тобто, визначальною умовою для набуття права на земельну частку (пай) є членство в господарстві на момент видачі йому державного акта на право колективної власності на землю.

Крім того, чинним законодавством встановлено, що підприємство діє на основі статуту. Відповідно до статуту підприємством формується зазначений список, який розглядається загальними зборами (зборами уповноважених) членів підприємства. Також, статут підприємства визначає порядок вступу до підприємства і припинення членства в ньому, принципи формування власності та права членів щодо неї.

Отже, якщо громадянин на момент отримання господарством державного акта на право колективної власності на землю не був членом цього господарства, то відповідно він не набув і права на земельну частку (пай). Слід зазначити, що право на земельну частку (пай) посвідчене відповідним сертифікатом є об’єктом спадкування. У випадку, якщо зацікавлена особа вважає, що її безпідставно не було включено до списку-додатку до державного акта на право колективної власності на землю і вона не набула права на земельну частку (пай), то зазначене питання слід вирішувати в судовому порядку (стаття 1 Закону України „Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), оскільки в переважній більшості землі колишньої колективної власності вже розпайовані і громадянам видано державні акти на право власності на землю. Проте, на нашу думку в рішенні суду повинно бути чітко вказано з яких земель (запасу чи резервного фонду) надати земельну частку (пай). Аналогічним чином можуть вирішувати питання щодо набуття права на земельну частки (пай) спадкоємці осіб, які цього права не набули.

~7~ Крім того, Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров’я, що проживають у сільській місцевості» доповнено перелік громадян, які мають право на отримання земельної частки (паю).

Згідно цього закону, працівники державних та комунальних закладів, підприємств і організацій культури, які працюють і проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери з їх числа мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної приватизації для ведення особистого селянського господарства. При цьому такий земельний пай не може перевищувати граничних розмірів визначених ст. 121 Земельний кодексом України для ведення особистого селянського господарства.

Проте, ця дія не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, крім випадків їх успадкування.

Також повідомляємо, Земельним кодексом України передбачено, що сертифікати на право на земельну частку (пай), отримані громадянами, вважаються правовстановлюючими документами при реалізації ними права вимоги на відведення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) відповідно до законодавства. Крім того, слід зазначити, що сертифікати на право на земельну частку (пай) є дійсними до виділення власниками земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) земельних ділянок та видачі їм державних актів на право власності на землю.

У сертифікаті на право на земельну частку (пай) вказується площа в умовних кадастрових гектарах. Тобто, умовний кадастровий гектар – це умовна розрахункова одиниця, яка дорівнює одному гектару сільськогосподарських угідь середньої по господарству вартості. При виділенні землі в натурі (на місцевості) велике значення має якість землі, яка впливає на її вартість. Якщо вартість землі, що виділяється в натурі (на місцевості), вище середньої (наприклад, плодоносна рілля), то її площа в натурі (на місцевості) буде меншою, ніж та площа, яку зазначено в сертифікаті на право на земельну частку (пай). І навпаки, якщо землі гіршої якості, то ця площа буде більшою. Проте необхідно зазначити, що вартість таких ділянок повинна бути однаковою.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Телепередача «Надзвичайні новини Книжкового Королівства»познайомити учнів із кращими зразками української класики та Мета: творами сучасних авторів;розвивати читацькі смаки та інтереси, удосконалити навички виразного читання;виховати високі моральні цінності, вміння оцінки дійсності та самооцінки людських вчинків. (Звучить пісня на мелодію «Родина, родина») Ведуча В кожній хатині, у кожній родині Книгу шанують, її бережуть. Книга знання подарує людині, Вкаже єдину і правильну путь. Приспів:...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра розведення Факультет ТВ і ППТ сільськогосподарських тварин і зоогігієни ГІГІЄНА ТВАРИН Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ВІННИЦЯ 2009 УДК: 636.082:57.087.1 Укладачі: Яремчук О.С., Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Поліщук Т.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних...»

«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ЯК СТВОРИТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ДОРАДЧУ СЛУЖБУ ТА ПІДТРИМАТИ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ Посібник для органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади Київ-Львів   УДК 342.25 ББК 67.304 Я-44 Цей посібник був створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест. Здійснення зазначеного проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID. Зміст матеріалів посібника...»

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЛЬОТКА ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 636.085.5 ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана в Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України доктор...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 „Агрономія” Форма навчання денна-заочна Вінниця 2009 УДК 338 Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 7.090101 „Агрономія” денної і заочної форм навчання. Амонс С.Е.,...»

«Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Н А У К О В И Й ЦЕНТР ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК БУРКОВСЬКА Алла Валентинівна У Д К 338.432:339.13:631.15 СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 08.07.02 економіка сільського господарства і А П К АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2006 http://finance.mnau.edu.ua Дисертацією е рукопис. Робота виконана в Миколаївському державному пграрному університеті...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«Координаційна рада з питань аграрної політики Аграрний сектор України у 2005 році Київ – УДК 338. Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника.– К., 2006. – 88 с.Автори: Ю.Ф. Мельник, В.В. Дем’янчук, Ж.Л. Ємельянова, В.С. Жигадло., І.В. Кобута, О.П. Комарніцька, О.О. Протченко, М.І. Пугачов, О.В. Сікачіна, І.П. Чапко, О.М. Ярославський У роботі охарактеризовано стан сільського господарства України у 2005 році, висвітлені поточні проблеми аграрного сектора та надані рекомендації...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 22 січня 2014 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Хто підніс сірник Олександр Михайлюта, «Сільські Вісті» Парламентська більшість — фракції Партії регіонів та Компартії, грубо порушивши регламент, поспіхом ухвалили 16 січня 2014 року підготовлені депутатами від ПР В.Колесниченком та В.Олійником законопроекти, які передбачають внесення змін до...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»