WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |

«ЗМІСТ Вступ 0.1 Що таке державна фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства? 0.2 На що і на кого поширюється дія Постанови КМУ № 1049? 0.3 Етапи виконання Постанови КМУ № ...»

-- [ Страница 1 ] --

Як провести конкурс проектів для фінансової підтримки

громадських організацій та творчих спілок?

Методичні рекомендації

Київ, 17 січня 2012 року

Семінар

ЗМІСТ

Вступ

0.1 Що таке державна фінансова підтримка інститутів громадянського

суспільства?

0.2 На що і на кого поширюється дія Постанови КМУ № 1049?

0.3 Етапи виконання Постанови КМУ № 1049

Розділ 1. Визначення цілей та пріоритетних завдань конкурсу

1.1 Що таке цілі і пріоритетні завдання конкурсу?

1.2 Як визначити цілі і пріоритетні завдання конкурсу?

1.3 Як забезпечити участь громадськості у визначенні цілей та пріоритетних завдань конкурсу?

1.4 Як визначити види діяльності, які можуть бути підтримані у межах конкурсу? 1

1.5 Як визначити граничні обсяги фінансування проектів і програм у межах конкурсу? 1 Розділ 2. Інформування громадськості про проведення конкурсу

2.1 Коли має починатися конкурс? 1

2.2 Яким має бути оголошення про проведення конкурсу? 17

2.3 Які документи мають подати інститути громадянського суспільства для участі у конкурсі? 19

2.4 Як організувати прийом конкурсних пропозицій? 21 Розділ 3. Формування та організація роботи конкурсної комісії

3.1 Хто може і хто не може входити до складу конкурсної комісії? 22

3.2 Як і коли має бути сформована конкурсна комісія? 22

3.3 Якими є функції та повноваження конкурсної комісії? 23 1 Матеріал підготовлено групою експертів у складі А. Красносільської, Український незалежний центр політичних досліджень; Т. Яцків, Центр громадської адвокатури; С. Ткаченко, Донецька обласна організація ВГО "Комітет виборців України"; В. Купрія, Творчий центр ТЦК; О. Файурка, Відділ громадського партнерства Управління "Секретаріат Ради" Львівської міської ради; О. Яреми, Асоціація платників податків України; О.

Маштакова, незалежний експерт. За загальної редакції А. Красносільської.

3.4 Що таке конфлікт інтересів членів конкурсної ком

–  –  –

Вступ

0.1 Що таке державна фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства?

Хоча термін "державна фінансова підтримка" стосовно інститутів громадянського суспільства прямо не визначений у законодавстві України, він є дуже поширеним і його значення можна встановити досить чітко.

З Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого Постановою КМУ від 12.10.2011 року № 1049 випливає таке тлумачення:

Фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства - надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на конкурсних засадах коштів для виконання громадськими організаціями та творчими спілками програм, проектів та заходів, які забезпечують реалізацію завдань державної (регіональної) політики і задоволенні інтересів населення.

Для чого потрібна державна фінансова підтримка ІГС?

Більшість розвинених демократичних країн визнали, що державна фінансова підтримка ІГС відповідає інтересам насамперед держави. Розвинені держави переважно не можуть і не прагнуть самостійно забезпечити якісне та у повному обсязі надання соціальних послу для вразливих верств населення, натомість делегуючи відповідні повноваження і ресурси іншим суб’єктам.

Чому саме ІГС можуть найкраще надавати послуги та вирішувати соціальні проблеми?

Вони:

Найбільш наближені до відповідних цільових груп, на які спрямовані програма, послуги, допомога, краще знають проблеми та потреби цих цільових груп, можуть залучити додаткові ресурси для реалізації програми (послуги), зокрема через кампанії збору коштів або використання волонтерської праці. Таким чином, ІГС можуть надати послугу більшій кількості представників цільових груп або підвищити якість послуг без додаткових витрат з боку держави, надають послуги, які не можуть забезпечити комунальні установи або комерційні організації, їх діяльність не спрямована на отримання прибутку членами чи засновниками організації (вони є непідприємницькими), а всі їх надходження спрямовуються на виконання цілей та завдань організації, є більш гнучкими та менш бюрократичними, що дозволяє швидко та якісно надавати відповідні послуги.

З огляду на це, саме за допомогою ІГС держави можуть отримувати найкращі послуги на економічно вигідних умовах.

При цьому ані платники податків, ані уряди держав не мають зацікавленості у "підтримці" простого існування тих чи інших ІГС. Головним завданням фінансової підтримки ІГС є ефективне задоволення потреб соціально вразливих категорій населення, вирішення актуальних соціальних проблем. Таким чином, державна фінансова підтримка ІГС у більшості європейських країн передбачає не утримання ІГС, а підтримку їх програм, спрямованих на вирішення соціальних проблем.

На ефективність такого підходу вказують наступні цифри. У країнах Європейського Союзу 40–60% загального бюджету ІГС становить державне фінансування, для цього спрямовується від 1,5 до 7% національних бюджетів. У Німеччині до 60% гарантованих державною соціальних відсотків уже багато років надають неурядові некомерційні організації.

Основні вимоги до державної фінансової підтримки ІГС в Україні:

Державна фінансова підтримка ІГС спрямована на реалізацію завдань публічної (державної чи місцевої) політики та вирішення соціальних проблем.

Бюджетний кодекс України пов’язує державну підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій із виконанням ними програм та заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї. (стаття 87, пункт 10), підпункт г) ).

Відповідно до Порядку використання коштів для фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, затвердженого Постановою КМУ від 2 березня 2011 року № 126, відповідності заходів (програм) громадської організації пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту інвалідів є критерієм отримання такою організацією державної фінансової підтримки.

Нарешті, Порядок проведення конкурсу, затверджений Постановою КМУ № 1049, передбачає обов’язкову відповідність програм (проектів, заходів), для виконання яких може надаватися державна фінансова підтримка, цілям та пріоритетним завданням загальнодержавних та/або регіональних програм Тобто, державна фінансова підтримка ІГС не є безумовним обов’язком держави щодо простого утримання ІГС, статутні завдання яких відповідають завданням держави у тій чи іншій сфері. Натомість, отримання інститутами громадянського суспільства фінансової підтримки з державного чи місцевого бюджетів можливе виключно за умови та з метою фактичного здійснення ІГС заходів, які забезпечують реалізацію завдань державної політики, та досягнення вимірюваних результатів з огляду на вирішення соціальних проблем.

Державна фінансова підтримка ІГС розподіляється на конкурсних засадах.

Конкурсний порядок розподілу не є новим для державної фінансової підтримки ІГС. Так, кошти для згаданої вище фінансової підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій розподіляються за результатами конкурсу з 2002 року відповідно до Постанови КМУ від 25 липня 2002 року № 1062. Елементи конкурсу діють при розподілі коштів для фінансової підтримки всеукраїнських громадських організацій інвалідів з 2009 року відповідно до наказу Мінпраці від 25.12.08 № 596. Порядок проведення конкурсу, затверджений Постановою КМУ № 1049, розширив сферу застосування конкурсів, уточнив процедурні питання та запровадив обов’язків моніторинг діяльності, що реалізується ІГС за рахунок бюджетних коштів.

Запровадження конкурсних процедур розподілу коштів зумовлено обмеженість бюджетних ресурсів для підтримки ІГС і, отже, необхідністю обрати найбільш ефективні пропозиції від найбільш спроможних ІГС. Оскільки державна фінансова підтримка спрямована на реалізацію завдань державної політики, критерієм отримання підтримки є не потреба ІГС у коштах для забезпечення власних адміністративних витрат, а здатність ІГС надавати ефективні послуги для вирішення соціальних проблем. З огляду на це запровадження конкурсу або тендеру не має альтернатив. Принципова різниця між конкурсами і тендерами полягає у наступному: тендер проводиться для закупівлі об’єктів, характеристики яких чітко визначені; натомість конкурс використовується тоді, коли потрібно отримати нові ідеї для вирішення поставлених завдань.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Діяльність ІГС за рахунок бюджетних коштів має бути результативною Державна фінансова підтримка надається з умовою досягнення конкретного вимірюваного результату з огляду на досягнення завдань публічної політики. Так, Порядок проведення конкурсу, затверджений Постановою КМУ № 1049, вимагає визначення очікуваних результатів та конкретних результативних показників виконання програм, проектів та заходів, що подаються для участі у конкурсі. Це означає, що для отримання бюджетних коштів ІГС не достатньо пообіцяти сприяти, наприклад, задоволенню соціальних потреб тої чи іншої категорії населення; натомість, ІГС мають визначити, які саме потреби будуть задоволені, якою мірою, для якої кількості людей. Очікувана результативність діяльності ІГС є одним із критеріїв оцінки конкурсної пропозиції, а відповідність фактичних результативних показників запланованим – одним із показників для здійснення моніторингу відповідної діяльності. Недосягнення запланований результатів проекту може мати наслідком обов’язок ІГС повернути використані бюджетні кошти або недопущення ІГС до участі у наступних конкурсах.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого Постановою КМУ № 1049, державна фінансова підтримка ІГС надається для реалізації проектів, програм та заходів.

Вимога щодо проектної форми діяльності ІГС для отримання державної фінансової підтримки логічно витікає із програмно-цільового методу, використання якого на усіх стадіях бюджетного процесу є обов’язковим згідно Бюджетного кодексу України. Як і будь-яка бюджетна програма, діяльність ІГС, що пропонується для державної фінансової підтримки, має спрямовуватися на вирішення певної проблеми, мати чітко визначені завдання, план виконання та результативні показники. Дотримання сукупності цих вимог і характеризує проектну (або програмну, якщо ідеться про довгострокову діяльність) форму діяльності.

0.2 На що і на кого поширюється дія Постанови КМУ № 1049?

1. Порядок проведення конкурсу, затверджений Постановою КМУ № 1049 (даліПорядок) поширюється виключно на випадки державної фінансової підтримки громадських організацій та творчих спілок.

Порядок не діє:

щодо визначення виконавців цільових програм;

щодо участі ІГС у здійсненні державних закупівель чи закупівель соціальних послуг;

щодо здійснення соціального замовлення на місцевому рівні.

У той же час, розпорядник коштів має право ухвалити рішення щодо використання Порядку для залучення ІГС до виконання заходів цільових програм у випадках, на які не поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" (якщо суми, які підлягають розподілу, є меншими ніж 100 000 тис грн. для товарів та послуг та 300 000 робіт)

Порядок не діє:

Щодо випадків надання підтримки іншим інститутам громадянського суспільства, окрім громадських організацій та творчих спілок;

2. Порядок проведення конкурсу, затверджений Постановою КМУ № 1049 (даліПорядку) визначає вичерпний перелік випадків державної фінансової підтримки ІГС, на які не поширюються конкурсні процедури.

Порядок не діє для випадків надання державної фінансової підтримки:

всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам та громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;

для виконання програм і здійснення заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді;

всеукраїнським громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам для проведення їх керівними органами заходів, передбачених статутними документами (асамблеї, з’їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори);

підтримки підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об’єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів;

національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам.

Порядок діє:

Щодо підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій (на виконання ними програм та заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї);

Щодо підтримки всеукраїнських громадських організацій інвалідів та ветеранів, окрім підтримки вичерпного переліку передбачених статутами заходів їх органів управління;

Щодо надання фінансової підтримки ІГС для виконання тих чи інших завдань у межах інших програм (наприклад, програми щодо відтворення культури національних меншин, реалізації Європейської хартії регіональних мов та мов меншин, інформаційної підтримки європейської інтеграції тощо).

3. Варто звернути уваги на особливості дії Порядку для органів виконавчої влади різного рівня та для органів місцевого самоврядування.

Для центральних органів виконавчої влади дія Порядку є безумовною. Такі органи зобов’язані привести свої акти у відповідність до Порядку та підготувати пропозиції щодо внесення змін до інших постанов КМУ відповідно до своєї компетенції.

За загальним правилом визначення юридичної сили актів, серед постанов КМУ як актів рівної юридичної сили вищу силу матиме акт, ухвалений останнім. Тобто, у випадку колізії між нормами Порядку та нормами інших постанов КМУ мають застосовуватися норми Порядку.

Для органів місцевого самоврядування усіх рівнів Порядок має рекомендаційний характер.

Органи місцевого самоврядування, виділяючи кошти для підтримки ІГС, можуть:

передбачити використання Порядку, визначивши при цьому ширше коло ІГСпотенційних отримувачів таких коштів. Орган місцевого самоврядування може одночасно: а) передбачити більш широкий перелік інститутів громадського суспільства (перерахувавши їх) у тексті програми; б) вказати, що організація та проведення конкурсу, моніторинг здійснюється у порядку, передбаченому Постановою КМУ №1049 від 12 жовтня 2011 р.

не визначати порядок та процедури використання таких коштів, залишаючи це питання на розгляд виконавчого органу;

затвердити власний порядок та процедури використання таких коштів.

Для місцевих органів виконавчої влади Порядок:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
 
Похожие работы:

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«Тимчасові методичні рекомендації по підготовці пропозицій впровадження заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області.1. Загальні положення.1.1. Тимчасові методичні рекомендації розроблені для використання посадовими особами районних державних адміністрацій, міських, сільських і селищних рад і призначені для оцінки стану енергоспоживання бюджетними об’єктами, попереднього вивчення питань щодо визначення доцільності впровадження енергозберігаючих заходів та підготовки...»

«В умовах великого вибору на ринку товарів та послуг споживач не спроможний самостійно знайти детальну інформацію, яка б допомогла зробити оптимальний вибір на користь того чи іншого продукту, а у випадку необхідності добитися захисту своїх прав в судовому порядку.1. http://finance-dom.ru/marketing/76/340-vivchennya-spozhivachiv. 2. http://govuadocs.com.ua/docs/17/index-257434.html?page=2. 3. http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-896.html. 4. Методи визначення фальсифікації товарів:...»

«Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Н А У К О В И Й ЦЕНТР ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК БУРКОВСЬКА Алла Валентинівна У Д К 338.432:339.13:631.15 СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 08.07.02 економіка сільського господарства і А П К АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2006 http://finance.mnau.edu.ua Дисертацією е рукопис. Робота виконана в Миколаївському державному пграрному університеті...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з курсуАгрогеографія з основами агробізнесу Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка Рекомендовано до друку кафедрою економічної і соціальної географії Протокол № 5 від 10.12.2001 Уклала Мирослава Влах Відповідальний за випуск Олег Шаблій Редактор Мирослава Мартиняк Програма і методичні рекомендації з курсу Агрогеографія з основами агробізнесу Підп. до друку 02. Формат...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ Актуальні питання земельного законодавства України НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Чернігів Посібник «Актуальні питання земельного законодавства України» розроблено та видано Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини в рамках реалізації проекту «Дотримання прав людини селянвласників землі та покращення їх доступу до правосуддя в Чернігівській області». Це видання стало можливим завдяки проекту «Розвиток громадянського...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 „Агрономія” Форма навчання денна-заочна Вінниця 2009 УДК 338 Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 7.090101 „Агрономія” денної і заочної форм навчання. Амонс С.Е.,...»

«Переяславський О.М., Козак Ю.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування (частина 1) для студентів спеціальності 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва та 7.05050313 – Обладнання переробних та харчових виробництв Вінниця, 2012 УДК Методичні вказівки підготував: доц., к.т.н., Переяславський О.М., ас. Козак Ю.М. (Вінницький національний аграрний університет) Рецензенти: доктор технічних наук, професор...»

«Координаційна рада з питань аграрної політики Аграрний сектор України у 2005 році Київ – УДК 338. Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника.– К., 2006. – 88 с.Автори: Ю.Ф. Мельник, В.В. Дем’янчук, Ж.Л. Ємельянова, В.С. Жигадло., І.В. Кобута, О.П. Комарніцька, О.О. Протченко, М.І. Пугачов, О.В. Сікачіна, І.П. Чапко, О.М. Ярославський У роботі охарактеризовано стан сільського господарства України у 2005 році, висвітлені поточні проблеми аграрного сектора та надані рекомендації...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЛЬОТКА ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 636.085.5 ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана в Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»