WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства 1. Загальні положення 1.1. Інструкція розроблена ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

24 жовтня 2005 р. № 327

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

08 листопада 2005 р. № 1350/11630

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форм державних статистичних спостережень

стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства

1. Загальні положення 1.1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики торгівлі з метою визначення загальних підходів статистичного обліку функціонування торгової мережі та мережі ресторанного господарства, типів і видів мережі, форм торгівлі, забезпечення порівняння з даними інших країн.

1.2. Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначення показників про види, спеціалізацію, розміщення на певних територіях (локалізацію), групування за розмірами торгової площі, іншими ознаками діяльності об'єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, які використовуються для державних статистичних спостережень торгової мережі та мережі ресторанного господарства.

1.3. Інструкція використовується при складанні суб’єктами господарювання форм державних статистичних спостережень, зокрема № 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства" (далі – форма № 7-торг) та № 12-торг (річна) "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" (далі – форма № 12-торг), а також при проведенні обстежень торгової мережі та мережі ресторанного господарства працівниками органів державної статистики.

Зазначені форми статистичної звітності заповнюються на підставі даних первинної облікової документації, зокрема технічних паспортів, затверджених типових проектів, документів щодо орендної плати або обмірів, інвентарних карток обліку основних засобів тощо.

1.4. Терміни та визначення, що наведені в даній інструкції, застосовуються для цілей статистичних спостережень торгової мережі та мережі ресторанного господарства.

2. Загальні терміни та визначення

2.1. Роздрібна торгівля – вид економічної діяльності суб’єктів господарювання з продажу (без перероблення) населенню нових та вживаних товарів, призначених переважно для споживання громадянами (приватними особами) або домашніми господарствами, у магазинах, універсальних магазинах, лавках і кіосках, посилкових торгових фірмах, торговими посередниками тощо (коди згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) – 50.10.2, 50.30.2, 50.40.2, 50.50.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6).

2.2. Ресторанне господарство – вид економічної діяльності суб’єктів господарювання щодо надання послуг із задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього в закладах (об’єктах) ресторанного господарства (коди згідно з КВЕД – 55.3, 55.4, 55.5).

2.3. Об’єкт (заклад) роздрібної торгівлі – місцева одиниця (структурний підрозділ) суб'єкта господарювання, у якій здійснюється продаж споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого споживання.

2.4. Об’єкт (заклад) ресторанного господарства – місцева одиниця (структурний підрозділ) суб’єкта господарювання, яка розміщується в окремій будівлі або приміщенні, має, як правило, обладнаний столами та стільцями для споживання їжі зал і необхідні виробничі та побутові приміщення та в якій здійснюється продаж продукції власного виготовлення і купованих товарів, переважно для споживання на місці.

2.5. Діючий об'єкт (заклад) роздрібної торгівлі та ресторанного господарства – об'єкт, який фактично працює на звітну дату або тимчасово не працює у зв'язку з ремонтом, інвентаризацією, санітарною обробкою, нетривалим переобладнанням, сезонним характером тощо. Не належить до діючого об'єкта об'єкт, який не працює або не працюватиме у зв'язку з переобладнанням, сезонним характером тощо більше 6 місяців.

2.6. Тип (вид) об’єкта (закладу) роздрібної торгівлі та ресторанного господарства – сукупність характерних ознак діяльності об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (асортимент, контингент споживачів, форми організації та обслуговування тощо).

2.7. Торгова мережа (мережа роздрібної торгівлі) – сукупність об'єктів (закладів) роздрібної торгівлі, розміщених на визначеній території (місто, селище тощо).

2.8. Мережа ресторанного господарства – сукупність об'єктів (закладів) ресторанного господарства, розміщених на визначеній території (місто, селище тощо).

2.9. Сезонна мережа – мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, яка відкрита для обслуговування населення на певний сезон року – тільки на літо, весну або зиму тощо. У складі сезонної мережі можуть бути палатки, кіоски, ятки тощо, об'єкти ресторанного господарства (під тентами, на верандах, у павільйонах легкого типу, збірні та переносні), які розміщені на лижних базах, катках, пляжах, стадіонах, у парках, на ярмарках і в інших місцях.

3. Мережа роздрібної торгівлі

Мережа роздрібної торгівлі поділяється на стаціонарну, напівстаціонарну, торгівлю поза магазинами (включаючи пересувну).

3.1. Мережа роздрібної торгівлі стаціонарна – це сукупність об'єктів роздрібної торгівлі, що розміщені в капітальних будівлях, мають систему спеціальних приміщень, оснащених торгово-технологічним устатковуванням. Стаціонарна мережа функціонує у вигляді об'єктів роздрібної торгівлі – магазинів.

3.1.1. Магазин (крамниця) – об'єкт стаціонарної роздрібної торгівлі, розміщений у відокремленій будівлі або приміщенні, що має торговий зал для покупців з достатньою торговою площею для їх обслуговування та систему спеціальних приміщень (для зберігання товарів, підготовки їх для продажу, підсобних, адміністративних, технічних тощо), оснащених торгово-технологічним устатковуванням, застосовує різні форми продажу товарів у широкому асортименті, надає населенню додаткові послуги, забезпечує високу культуру торгівлі. Магазин, який займає декілька окремих приміщень в одній будівлі і підпорядкований одному суб'єкту господарювання, обліковується як один магазин (об’єкт роздрібної торгівлі); якщо торгівля здійснюється у декількох окремих приміщеннях у різних будівлях, то кожне приміщення обліковується як самостійний магазин (об’єкт роздрібної торгівлі), навіть у тому разі, коли він підпорядкований одному суб'єкту господарювання.

Розміри магазинів характеризуються їх торговою площею.

3.1.2. Торгова площа магазину – площа для торгівлі та обслуговування покупців, уключаючи здану в оренду (крім площ окремих приміщень, що повністю здані в оренду), тобто сума площ, на яких здійснюється продаж товарів, та площ для розміщення служб з додаткового обслуговування покупців (відділ замовлень, кафетерій, демонстраційна зала, камера сховищ, пакувальна, оформлення продажу у кредит та інші служби з додаткового обслуговування покупців). При цьому торгова площа включає площі, що зайняті під прилавками, стелажами та іншим обладнанням, яке встановлене в торговому залі.

За площі окремих приміщень, що здані в оренду, звітують суб'єкти господарювання, які їх орендують.

3.1.3. За розмірами торгової площі магазини можна класифікувати таким чином:

• менше 20 м2;

• від 20 м2 до 60 м2;

• від 60 м2 до 120 м2;

• від 120 м2 до 400 м2;

• від 400 м2 до 2500 м2;

• від 2500 м2 до 5000 м2;

• від 5000 м2 і більше.

У статистичній практиці для цілей кон’юнктурних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі серед інших окремо виділяють магазини з торговою площею до 20 м2 та великі магазини – від 400 м2 до 2500 м2, від 1000 м2 до 2500 м2, від 2500 м2 і більше.

3.1.4. За формами обслуговування (торгівлі) магазини поділяють на:

• самообслуговування – різновид магазину, у якому покупець має вільний доступ до всіх товарів, самостійно підбирає і доставляє відібрані товари до вузлу розрахунку; не виключається можливість відпуску продавцями товарів, що потребують нарізки, зважування (без попередньої оплати). До магазину самообслуговування належать магазини, у яких вартість проданих товарів за цим методом становить не менше 70% обсягу його товарообороту;

• з відкритою викладкою товарів – різновид магазину, у якому покупець має вільний доступ до товарів, що відкрито викладені на робочому місці продавця, самостійно ознайомлюється з товарами, користується консультацією і допомогою продавця (наприклад, відмірювання та нарізання тканин, перевірка приладів у дії, консультації з правил користування товарами тощо) та відбирає необхідні йому товари; розрахунок за товари проводиться через стіл пакування або на робочому місці продавця;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• торгівля через прилавок – різновид магазину, у якому продаж товарів здійснює продавець;

• торгівля за зразками – різновид магазину, у якому покупець відбирає товар за зразками, що виставлені в торговому (демонстраційному) залі, і після оплати одержує відповідний зразку товар або безпосередньо в магазині, або з доставкою додому.

3.1.5. За спеціалізацією магазини поділяють на:

• спеціалізований – різновид магазину, у якому здійснюється торгівля широким асортиментом товарів однієї або декількох (не більше чотирьох) товарних груп. Можуть продаватись товари інших товарних груп, але кожна з них не повинна перевищувати 5% обсягу роздрібного товарообороту магазину. Вид спеціалізації визначається за найбільшою за обсягом продажу товарною групою;

• неспеціалізований (універсальний) – різновид магазину, асортимент якого включає широку (5 і більше) номенклатуру товарних груп.

3.1.6. За товарною спеціалізацією магазини поділяють на:

• продовольчий – різновид магазину, у якому здійснюється продаж продовольчих товарів, а також можуть пропонуватись непродовольчі товари; при цьому обсяг продажу продовольчих товарів повинен бути не менше 35% обсягу роздрібного товарообороту магазину;

• непродовольчий – різновид магазину, у якому здійснюється продаж непродовольчих товарів, а також можуть пропонуватись продовольчі товари; при цьому обсяг продажу продовольчих товарів не повинен бути більше 35% обсягу роздрібного товарообороту магазину.

До продовольчих спеціалізованих магазинів належать магазини типу: "Овочіфрукти", "Горілчані вироби", "Хліб", "Кондитерські вироби", "Молоко", "Чай" тощо.

До продовольчих неспеціалізованих (універсальних) магазинів належать магазини типу:

• Гастроном – різновид неспеціалізованого продовольчого магазину, у якому здійснюється торгівля широким асортиментом продовольчих товарів через прилавок обслуговування і можуть надаватись додаткові послуги населенню.

• Продтовари – різновид неспеціалізованого продовольчого магазину, у якому здійснюється торгівля широким асортиментом продовольчих товарів.

• Універсам – різновид універсального магазину самообслуговування з торговою площею від 400 м2 до 2499 м2, у якому здійснюється торгівля широким асортиментом продовольчих товарів, можуть бути відділи з продажу непродовольчих товарів та надаватись додаткові послуги населенню.

• Супермаркет – різновид універсального магазину самообслуговування з торговою площею від 400 м2 до 2499 м2, у якому покупцю пропонується не менш 2000 найменувань продовольчих товарів, широкий асортимент непродовольчих товарів, а також широкий перелік додаткових послуг (стоянка автотранспорту, послуги з харчування, комплектування подарункових наборів та ін.).

• Гіпермаркет – різновид універсального магазину самообслуговування з торговою площею від 2500 м2 і більше, у якому здійснюється продаж не менше 10 тисяч найменувань продовольчих та непродовольчих товарів, а також пропонується широкий перелік додаткових послуг населенню (стоянка автотранспорту, послуги з харчування, комплектування подарункових наборів та ін.).

До непродовольчих спеціалізованих магазинів належать магазини типу: "Одяг", "Взуття", "Тканини", "Меблі", "Радіотовари", "Ювелірні вироби", "Товари для спорту та туризму", "Автомобілі", "Автотовари", "Книги", "Квіти", "Аптека", "Оптика", "Медтехніка" тощо.

До непродовольчих неспеціалізованих (універсальних) магазинів належать магазини типу:

• Універсальний магазин – різновид магазину, асортимент якого включає широку номенклатуру непродовольчих товарів.

До універсальних магазинів слід відносити також магазини "Дитячий світ", "Усе для дітей" – це магазини, у яких здійснюється продаж універсального асортименту товарів в основному для дітей. Торгівля окремими асортиментними групами здійснюється через відокремлені відділи та секції.

• Будинок торгівлі – різновид універсального непродовольчого магазину з торговою площею від 1000 м2 до 2499 м2, у якому здійснюється продаж населенню предметів гардеробу та інших товарів.

• Універмаг – різновид універсального магазину з торговою площею не менш 2500 м, у якому здійснюється торгівля універсальним асортиментом непродовольчих товарів, можуть бути відділи з продажу продовольчих товарів та надаватись додаткові послуги населенню. Торгівля окремими асортиментними групами здійснюється через відокремлені відділи та секції.

3.2. Мережа роздрібної торгівлі напівстаціонарна – сукупність об'єктів роздрібної торгівлі, які займають відокремлене приміщення, як правило, легкої конструкції без великих капітальних витрат і, як правило, не мають торгового залу для здійснення торговотехнологічних операцій з покупцями. Напівстаціонарна мережа функціонує у вигляді об'єктів роздрібної торгівлі – кіосків, яток, автозаправних станцій тощо. Кіоск, ятка враховуються як окремі об'єкти торгівлі незалежно від того, розташовані вони у будь-якому приміщенні (магазині, кінотеатрі тощо), на вулиці, ринку чи в підземному переході тощо.

3.2.1. Кіоск (ятка) – різновид об'єкта напівстаціонарної роздрібної торгівлі, що займає відокремлене приміщення легкої конструкції, як правило, без торгового залу та має просте обладнання.

3.2.2. Автозаправна станція (АЗС) – різновид об'єкта напівстаціонарної роздрібної торгівлі з продажу пального для автотранспортних засобів з використанням спеціального обладнання, а також супутніх товарів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій С. Я. Бовчалюк Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами»Автор: старший викладач каф. АіКТ Бовчалюк Станіслав Ярославович Затверджено: на засіданні кафедри автоматизації та комп'ютерних...»

«Про орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2014 рік На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2013 року № 12771/0/2-13, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2013 року № 157/2013-р/к “Про відпустку голови обласної державної адміністрації В.Ядухи”, з метою налагодженої роботи щодо проведення консультацій з громадськістю та належного виконання орієнтовного...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК 338.43.01/.02 Р 43 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: О. В. Собкевич, к. е. н., с. н. с. (керівник авторського колективу); В. М. Русан, к. е. н., с. н. с.; А. Д. Юрченко, к. е. н., заслужений працівник сільського господарства України; О. В. Ковальова, к. е. н., с....»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАКАРЕНКО Петро Миколайович УДК 338. 431. 433 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО РИНКОВО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 08.06.02 підприємництво, менеджмент та маркетинг АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Харків 1999 Дисертацією є монографія. Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства АПК України. Науковий консультант доктор...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДБН Б.2.4-3-95 Видання офіційне Державний комітет у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1995 РОЗРОБЛЕНІ: Об'єднанням УкрНДІагропроект (ведуча): канд. екон. наук О.Ф.Омельченко керівник; С.І.Телюк відповідальний виконавець; канд.техн.наук Ю.І.Кошиць; Ю.А.Куров, М.С.Шкурка; канд.арх.В.І.Райко; Ю.Л.Замський, Є.О.Ляшук, О.М.Марченко, В.С.Шеремет. Інститутом...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 22 січня 2014 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Хто підніс сірник Олександр Михайлюта, «Сільські Вісті» Парламентська більшість — фракції Партії регіонів та Компартії, грубо порушивши регламент, поспіхом ухвалили 16 січня 2014 року підготовлені депутатами від ПР В.Колесниченком та В.Олійником законопроекти, які передбачають внесення змін до...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 „Агрономія” Форма навчання денна-заочна Вінниця 2009 УДК 338 Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 7.090101 „Агрономія” денної і заочної форм навчання. Амонс С.Е.,...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з курсуАгрогеографія з основами агробізнесу Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка Рекомендовано до друку кафедрою економічної і соціальної географії Протокол № 5 від 10.12.2001 Уклала Мирослава Влах Відповідальний за випуск Олег Шаблій Редактор Мирослава Мартиняк Програма і методичні рекомендації з курсу Агрогеографія з основами агробізнесу Підп. до друку 02. Формат...»

«Тимчасові методичні рекомендації по підготовці пропозицій впровадження заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області.1. Загальні положення.1.1. Тимчасові методичні рекомендації розроблені для використання посадовими особами районних державних адміністрацій, міських, сільських і селищних рад і призначені для оцінки стану енергоспоживання бюджетними об’єктами, попереднього вивчення питань щодо визначення доцільності впровадження енергозберігаючих заходів та підготовки...»

«МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «ХАЙФЕР ПРОДЖЕКТ ІНТЕРНЕШЕНЛ» СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН 2009 – 2013 Джерело: Міжнародна Благодійна Фундація «Хайфер Проджект Інтернешенл» Дата проведення зборів по написанню: Листопад 11-12, 2008 Місце проведення зборів по написанню: Київ Допомога: Ora Bytyci та Alina Tuhutiu МБФ ХПІ Стратегічний план на 2009-2013 рр. ЗМІСТ I. Опис ситуації Минуле і сьогодення України 3 Історія Міжнародної Благодійної Фундації «Хайфер Проджект Інтернешенл» 6 Проекти, впроваджувані МБФ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»