WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання Науково-інформаційний центр лісоуправління МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ РОБІТ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСІВ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Маркери встановлюють на всіх облікових пробах.

Змінна Напрямок на центр проби Визначення Азимут на центр проби, взятий з точки встановлення маркеру Критерії вимірювання Визначають з точністю ±10. Без помилки встановлення напрямку, 95% випадків.

Стандарт Інструкція Записують в градусах тризначним числом.

запису Формат 015; 136 запису Змінна Відстань до центру проби Визначення Горизонтальна відстань від точки встановлення маркеру до центру проби.

Критерії вимірювання Стандарт Вимірюють з точністю до ± 5 см. Без помилки визначення відстані, 95%.

Інструкція Записують в сантиметрах чотиризначним числом.

запису Формат запису 0200; 10

2.4 ЗАКЛАДАННЯ ПРОБИ Закладання проби здійснюється згідно методики описаної нижче.

У випадках неможливості проведення вимірів на пробі чи її частині (відсутності доступу, розміщення центру проби поза межами вибірки), дані з них не збираються, - натомість дана проба чи її частина має бути класифікована відповідно до умов обмеження доступу.

При збиранні даних, для обміру дерев різних діаметрів використовуються підпроби різних радіусів (рис. 2).

Тут і надалі в методичних вказівках, використання терміну „проба” стосується повного набору з трьох підроб:

підпроба площею 500 м2 для обміру дерев діаметром від 14 см;

підпроба площею 100 м2 для обміру дерев діаметром від 6 см;

підпроба площею 10 м2 для обміру дерев діаметром від 2 см.

Центри всіх підпроб співпадають з центром проби.

Проба містить дві мікропроби радіусом 0,56 м, площею 1 м2. Центри мікропроб розміщують на відстані 3 м від центру проби у північному та південному напрямках. Мікропроби використовують для збору даних про сіянці та природне поновлення.

Рис. 2. Схема закладання проби під час інвентаризації лісів Примітка: Для опису таксаційних показників насаджень використовуються кругові ділянки радіусом понад 20 м. Це територіально умовні ділянки, які не вживаються у розумінні „проба”, але якщо протилежне не зазначено окремо.

12

2.5 ЗБІР ДАНИХ Дані на пробі збираються на декількох рівнях (табл.1).

Таблиця 1. Відповідність елементів даних рівням їх збору.

Рівень збору Елементи даних Проба Дані, які сукупно характеризують всі підпроби.

Ці показники географічно можуть бути віднесені до центра проби (за винятком, поділу проби на субпроби, який відноситься до проби загалом).

Підпроба Елементи даних, що збирають на пробній ділянці відповідного радіусу.

Мікропроба Елементи даних, що описують природне поновлення та сіянці.

Субпроба Набір даних, що поєднує показники використання земель та умов росту насадження: вид землекористування, форму власності, лісорослинні умови, таксаційну характеристику насадження.

Внесення інформації про пробу здійснюють до форми 2 (до польових комп’ютерів - за алгоритмічною схемою 2).

Форма. 2. Дані про пробу Схема 2 Алгоритм внесення даних про пробу до польових комп’ютерів 2.5.1 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОБИ.

Показник Номер проби Визначення Порядковий номер, приписаний кожній пробі, що входить до складу тракту.

Критерії Проби нумерують, починаючи з південно-західного кута тракту за годинниковою вимірювання стрілкою, числами від 1 до 4 (рис.1.2).

Стандарт Без помилки запису, 99% випадків.

Інструкція Записують однозначним числом.

запису Формат запису Показник Номер проби обліку пнів Визначення Номер, приписаний кожній пробі з обліку пнів.

Критерії Нумерують числами, що включають номери проб, між якими закладається проба вимірювання обліку пнів (рис.1).

Стандарт Без помилки запису, 99% випадків.

Інструкція Записують двозначним числом.

запису Формат 12; 41 запису 2.5.2 АДМІНІСТРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ Дані адміністративного характеру, зокрема перетин проби адміністративними межами, не є підставою для поділу проби на частини. Адміністративні дані, встановлені для центра проби, відносять до всієї проби. Всі показники, що стосуються проби, відносяться до її центру.

проби.

–  –  –

2.5.3 ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРОБИ Планові координати центра проби визначають в камеральних умовах та виносять в натуру за допомогою GPS, використовуючи т.з. метод останніх 20 м.

Метод останніх 20 метрів полягає у фіксації азимуту руху при наближенні до центру проби на відстань 20 метрів за показами GPS, включеного в навігаційному режимі. З точки фіксації, за допомогою компасу та мірною стрічки відкладають 20 метрів у встановленому напрямку, з врахуванням магнітної деклінації. Знайдену згідно даного методу точку приймають за центр проби.

Показник Географічне положення проби Визначення Дійсні географічні координати центру проби.

Критерії Географічні координати, зафіксовані GPS, розміщеним в центрі проби протягом 3-5 вимірювання хвилин.

Визначають до найближчих 20 метрів широти та довготи. Без помилки, 99% Стандарт випадків.

Інструкція Записують виміряні координати, використовуючи сім числових позицій.

Змінна Висота над рівнем моря Визначення Висота центру проби над рівнем моря.

Критерії Визначається за допомогою GPS.

вимірювання 16 Стандарт Визначають з точністю до ±1 м., 95% випадків.

Інструкція Записують в метрах чотиризначним числом.

запису Формат запису Змінна Крутизна схилу Визначення Крутизна схилу вздовж проби в градусах.

Встановлюють для проб, розміщених на схилах крутизною понад 50.

Критерії У разі, якщо крутизна схилу змінюється вздовж проби нерівномірно, записують вимірювання середнє значення крутизни.

Визначають з точністю до ± 10; 90% випадків.

Стандарт Інструкція Записують в цілих градусах двозначним числом.

запису Формат 18 3 СУБПРОБА Кожна проба включає принаймні одну субпробу: а саме, частину проби, що містить її центр.

Виокремлення та картографування субпроб призначене для пост-стратифікації даних.

–  –  –

Всі деталі, що відносяться до проби, повинні бути відображені на ескізі поділу проби на частини:

- загальні характеристики, такі як перетин проби дорогами, струмками тощо;

- межі частин проби (субпроб).

На додаток, ескіз проби має включати всю інформацію і вказівки для інтерпретації ситуації на пробі (рис. 3).

Рис. 3. Схема поділу проби на частини

3.2 ПОКАЗНИКИ СУБПРОБИ Номер субпроби та категорія земель є обов’язковими показниками кожної субпроби.

Для кожної субпроби, визначеної як окреме насадження, використовується класифікація показників, що наведена в таблиці 2.

Таблиця 2. Показники та змінні, що встановлюються для насадження, як окремої субпроби

–  –  –

При виділенні субпроб, такі показники як категорія земель, форма власності, вид землекористування, та господарська інформація базуються на поточній оцінці площі в межах основної проби.

Опис всіх інших показників субпроби, базується на оцінці умов росту насадження в межах умовної проби.

Внесення інформації про субпробу здійснюють до форми 3 (до польових комп’ютерів - за алгоритмічними схемами 3.1 та 3.2.).

.

20 Форма 3. Дані про субпробу Схема 3.1. Алгоритм внесення даних про субпробу до польових комп’ютерів Схема 3.2. Алгоритм внесення даних оцінки стану субпроби до польових комп’ютерів 3.3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБПРОБИ Показник Нумерація частин проби (субпроб) Визначення Нумерацію частин проби здійснюють за годинниковою стрілкою, починаючи з субпроби, що містить центр проби.

Критерії Кількість точок поділу для однієї субпроби не повинна перевищувати 8.

вимірювання Кількість частин проби не може бути більшою 5.

Стандарт Не дозволяється дублювання номерів. Без помилки запису, 99% випадків.

Інструкція Записують однозначним числом як ідентифікатор частини проби (див. рис. 3).

запису № субпроби №№ точок поділу Формат запису Показник Номер субпроби Визначення Унікальний номер, приписаний до кожної з частин проби.

Критерії Не дозволяється дублювання номерів.

вимірювання Стандарт Без помилки запису, 99% випадків.

Інструкція Записують однозначним числом.

запису Формат запису

3.4 ВСТАНОВЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ Категорія земель – це основний показник, на основі якого проводять поділ проби на частини

- субпроби.

Методика вимагає виокремлення на пробі та проведення опису різних категорій земель лісогосподарського призначення. Землі іншого господарського призначення виділяють та класифікують згідно Українського класифікатора цільового використання землі, проте не описують.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Площу проби поділяють на лісові землі та нелісові землі. Лісові землі поділяють на насадження та інші лісові землі. Для нелісових земель встановлюють лише назва категорії земель. Характеристику нелісових земель не приводять.

Змінна Категорія земель Визначення Вид земель, що розрізняються за станом, характером господарського призначення чи цільового використання.

Критерії Проводять опис категорій земель лісогосподарського призначення.

вимірювання Стандарт Без помилки встановлення категорії земель, 95% випадків.

Інструкція Записують тризначним цифровим кодом (додаток 1).

запису Формат запису

3.5 ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ НА ЛІСОВІ ТА НЕЛІСОВІ Категорії лісових чи нелісових земель виділяють при площі ділянки не менше 0,1 га (табл. 3).

Лісові землі в межах лісових земель, і нелісові землі в межах лісових земель, площею до 0,1 га, як окремі категорії земель не виділяють.

Обмеження щодо мінімальної площі не поширюється на певні категорії земель, переважно спеціального призначення (табл. 3).

Всі виділені категорії земель картографують (рис.3).

–  –  –

24 3.5.1 ВИЗНАЧЕННЯ ЛІСОВИХ ЗЕМЕЛЬ Лісом вважають ділянки насаджень площею понад 0,1 га, повнотою понад 0,2; деревостан яких може досягти 5 м висоти в віці стиглості за даних лісорослинних умов.

Відновлені території, повнота деревостану яких не досягла, але має досягти 0,2; а висота дерев 5 метрів, включають до категорії лісів, так само як і ділянки, що тимчасово знеліснені в результаті людської діяльності, або з природних причин, але будуть згодом відновлені.

Враховують лісові дороги, протипожежні смуги та інші відкриті території; ліси національних парків, природних заповідників та інших захищених територій, що мають наукову, історичну, культурну або духовну цінність. Враховують полезахисні та захисні смуги, площа яких перевищує 0,1 га та ширина понад 20 м.

Не враховують багаторічні насадження, що використовуються для сільськогосподарського виробництва, наприклад, фруктові плантації та агролісові системи. Термін також не включає міські парки та сади.

3.5.2 ВИЗНАЧЕННЯ ІНШИХ ЛІСОВИХ ЗЕМЕЛЬ До інших лісових земель відносяться рідколісся, лісові розсадники та плантації.

3.5.3 ПЕРЕХІДНІ ЗОНИ МІЖ ЛІСОМ ТА НЕЛІСОВИМИ ЗЕМЛЯМИ.

При переході лісових земель в нелісові, межа між лісом і не лісовою площею часто є поступовою зміною деревного покриву без чіткої і строгої лінії переходу, внаслідок чого важко встановити точно, де заліснена площа задовольняє вимоги мінімальної повноти, а де не задовольняє.

В подібних випадках, визначають лінію, за якою повнота насадження явно вище 0,2 та лінію, за якою вона явно нижча за даний рівень; поділяють зону між цими лініями навпіл та встановлюють частину зони, на якій розміщений центр проби. Всю пробу класифікують за визначеною подібним чином частиною зони.

3.6 ПОДІЛ НАСАДЖЕННЯ НА СУБПРОБИ На пробі кожну ділянку вкритих лісом земель оцінюють на предмет поділу на окремі насадження. Для цілей інвентаризації, виділення насаджень проводять за лісовпорядними правилами поділу території лісового фонду на таксаційні виділи.

Насадження - обмежена ділянка лісових земель лісового фонду, однорідна за таксаційною характеристикою, що відрізняється від таксаційних характеристик суміжних ділянок на величину передбачену нормативами.

Мінімальна площа окремого насадження становить 0,1 га.

Кожне насадження, виділене в межах проби, вважають окремою субпробою.

Для насаджень проводять опис лісорослинних умов, структури та стану, встановлюють форму власності та користування землею, приводять господарську інформацію.

Поділ вкритих лісом земель на насадження проводять при різниці в наступних таксаційних показниках: походженні, складі, віці, сумі площі поперечного перерізу, середніх діаметрах і висоті, наявності підросту.

Внесення даних про насадження здійснюють до форми 3 (до польових комп’ютерів – за алгоритмічною схемою 3.3).

Схема 3.3.

Алгоритм внесення даних про насадження до польових комп’ютерів 3.6.1 ЛІСОРОСЛИННІ УМОВИ Оцінка лісорослинних умов є наступним, після категорії земель, набором показників, за якими проводять поділ проби на субпроби.

Змінна Тип лісу чи лісорослинних умов Визначення Тип лісу поєднує ділянки, однорідні за породним складом та ярусами рослинності, за комплексом лісорослинних умов, за відносинами між рослинами та середовищем, за напрямком зміни порід.

Критерії Заповнють для усіх категорій лісових земель, крім лісових шляхів, просік та вимірювання протипожежних розривів.

Без помилки запису типу лісорослинних умов, 95% випадків.

Стандарт Без помилки запису типу лісу, 85% випадків.

Інструкція Записують у вигляді літерно-цифрового коду згідно прийнятої типологічної схеми запису лісів (додаток 3).

Формат В3 ДС запису Змінна Клас бонітету Визначення Клас бонітету – комплексний показник продуктивності насадження певної породи за даних умов місцезростання.

Критерії Клас бонітету встановлюють за середнім віком, середньою висотою та походженням вимірювання основного елементу лісу першого ярусу (додаток 4).

Стандарт Без помилки запису основного елементу лісу та класу бонітету, 95% випадків.

Інструкція Записують у вигляді комбінації літерного коду основного елементу лісу (додаток 2) запису та літерно-цифрового коду бонітету лісу (додаток 4).

Формат СЗ ІІІ запису 26 Насадження розділяють при різниці в типах лісу (лісорослинних умовах) чи продуктивності на один клас бонітету.

3.6.2 СТРУКТУРА НАСАДЖЕННЯ ТА ОПИС ЯРУСІВ Опис насадження розпочинають з виділення ярусів, і в їх межах окремих структурних елементів насаджень.

За будовою насадження поділяють на прості – одноярусні, і складні - багатоярусні.

Змінна Ярус насадження та його структурні елементи Визначення Ярус насадження - це елемент вертикальної структури деревостану, рангований за господарським значенням.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
 
Похожие работы:

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 „Агрономія” Форма навчання денна-заочна Вінниця 2009 УДК 338 Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 7.090101 „Агрономія” денної і заочної форм навчання. Амонс С.Е.,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра розведення Факультет ТВ і ППТ сільськогосподарських тварин і зоогігієни ГІГІЄНА ТВАРИН Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ВІННИЦЯ 2009 УДК: 636.082:57.087.1 Укладачі: Яремчук О.С., Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Поліщук Т.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ Актуальні питання земельного законодавства України НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Чернігів Посібник «Актуальні питання земельного законодавства України» розроблено та видано Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини в рамках реалізації проекту «Дотримання прав людини селянвласників землі та покращення їх доступу до правосуддя в Чернігівській області». Це видання стало можливим завдяки проекту «Розвиток громадянського...»

«КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (двадцять восьма сесія шостого скликання) РІШЕННЯ від 21 лютого 2013 року м. Карлівка Про виконання комплексної Програми соціального розвитку сільських населених пунктів Карлівського району за 2013 рік та затвердження відповідної Програми на 2014 рік Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Костенка С.Б., про...»

«Фінанси, облік і аудит. 2012. № 19 11. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. — Львів: ПАІС, 2005. — 368 с. Стаття надійшла до редакції 15.01.2012 р. УДК 65.012.8 Л.В. Гнилицька, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ОБЛІКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА АННОТАЦИЯ. В...»

«ВИПУСК № 1 30 квітня 2013 р. Вісник Національної асоціації ПОРАДИ ВІД ДОРАДИ сільськогосподарських дорадчих служб України Шановні колеги-дорадники, партнери, друзі! Щиро вітаю Вас із найсвітлішим святом – Великоднем! Величність Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще раз замислитися над вічними цінностями, дає нам нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЛЬОТКА ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 636.085.5 ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана в Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ГАРКУША ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 681.518.5 МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті...»

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«Переяславський О.М., Козак Ю.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування (частина 1) для студентів спеціальності 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва та 7.05050313 – Обладнання переробних та харчових виробництв Вінниця, 2012 УДК Методичні вказівки підготував: доц., к.т.н., Переяславський О.М., ас. Козак Ю.М. (Вінницький національний аграрний університет) Рецензенти: доктор технічних наук, професор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»