WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання Науково-інформаційний центр лісоуправління МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ РОБІТ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСІВ ...»

-- [ Страница 3 ] --

Головним вважають ярус, що має найбільше господарське значення (ярус 1). Він покриває всю площу насадження, вказує на тип лісу і визначає вибір виду рубок та господарського режиму. Як правило, головний ярус – це ярус складного за формою насадження, на який припадає максимальна частка запасу насадження.

Структурний елемент насадження – це елемент горизонтальної структури деревостану в межах ярусу.

Ярус, як елемент вертикальної структури деревостану, виділяють за наступних умов:

- сума площ поперечного перерізу становить не менше 30% загальної суми площ Критерії поперечного перерізу деревостану;

вимірювання

- різниця в середніх висотах ярусів складає не менше 20%;

- середня висота складає не менше 1/4 висоти верхнього ярусу.

Стандарт Без помилки визначення ярусу та його структурних елементів, 95% випадків.

Записують коди всіх наявних структурних елементів ярусів та наводять їх характеристику згідно поданої нижче таблиці:

–  –  –

Змінна Елемент лісу Визначення Під елементом лісу розуміють чисте одновікове насадження чи частину змішаного і (або) складного і (або) різновікового насадження, що складається з дерев однієї породи, що розміщені в одному ярусі, за віком відносяться до одного покоління та мають однорідні умови розвитку та місцезростання.

Критерії За позначення елементу лісу приймають позначення породи, що утворює даний вимірювання елемент лісу.

Стандарт Без помилки встановлення елементу лісу, 99% випадків.

Інструкція Записують породу дерева, що представляє елемент лісу у вигляді літерного коду, запису використовуючи список порід інвентаризації (додаток 2).

Формат СЗ запису Елемент лісу вважається переважаючим, якщо він складає найбільшу частку в загальному запасі насадження (ярусу).

Основним елементом лісу в насадженні вважається порода, що найбільше відповідає цілям ведення господарства.

Основна порода вважається переважаючою, якщо частка її запасу складає: в пристигаючих, стиглих та перестійних насадженнях, - не менше 4/10 загального запасу насадження (ярусу);

в молодняках та середньовікових – не менше 3/10 загального запасу насадження (ярусу).

Дуб вважається переважаючою породою за участі його в складі насаджень дубравних та судубравних типах лісу: в молодняках – від двох одиниць і більше; в середньовікових і пристигаючих насадженнях – від трьох одиниць і більше.

Змінна Площа поперечного перерізу елементу лісу Визначення Величина суми площ поперечного перерізу певного елементу лісу на 1 га, встановлена методом реласкопічних площадок.

Критерії Визначають за допомогою реласкопу Біттерліха, з врахуванням коефіцієнта вимірювання перерахунку в залежності від величини прицілу.

Величина похибки ± 2 м2, 85% випадків.

Стандарт Інструкція Записують тризначним числом, з одним знаком після коми.

запису Формат 14.5 запису Сума площ перерізу всіх елементів лісу ярусу (насадження) складає суму площ поперечного перерізу ярусу (насадження).

Повноту ярусу (насадження) встановлюють за графіком зміни суми площі поперечних перерізів насаджень при різних повнотах. Насадження розділяють при різниці в повноті основного ярусу на 0,2 і більше.

Змінна Вік елементу лісу Визначення Середній вік елементу лісу.

Встановлюють за одним з прийнятних способів:

Критерії підрахунком річних кілець на кернах, взятих з модельних дерев;

вимірювання підрахунком числа мутовок у хвойних порід ;

згідно управлінських записів.

Стандарт Вказують з точністю до ±5 років, 85% випадків.

Інструкція Записують тризначним числом.

запису Формат запису За вік насадження приймають середній вік основного елементу лісу.

За віком насадження розділяють, якщо вони відносяться до різних класів віку.

Змінна Середній діаметр елементу лісу Визначення Критерії Встановлюють, базуючись на результатах обмірів діаметрів модельних дерев, з вимірювання відповідним коригуванням для даного елементу лісу.

Визначають з точністю:

при середньому діаметрі до 32 см: ± 2 см;

Стандарт при середньому діаметрі понад 32 см: ± 4 см.

Без помилки встановлення середнього діаметру елементу лісу, 85% випадків.

Інструкція Записують в сантиметрах двозначним числом.

запису Формат 18; 33 запису Насадження розділяють при різниці середніх діаметрів основних елементів лісу на 4 см і більше.

Змінна Середня висота елементу лісу Визначення Критерії Встановлюють, базуючись на результатах виміру висот модельних дерев, взятих для вимірювання встановлення класу бонітету, з відповідним коригуванням для даного елементу лісу.

Визначають з точністю:

при середній висоті до 5,0 м: ± 5 дм;

Стандарт при середній висоті більше 5,0 м: ± 10 дм.

Без помилки встановлення середньої висоти елементу лісу, 85% випадків.

Інструкція Записують з округленням до 5 дециметрів, тризначним числом.

запису Формат запису Насадження розділяють при різниці середніх висот основних елементів лісу на 10% і більше.

–  –  –

запису За походженням насадження приймають походження основного елементу лісу.

Насадження різного походження розділяють.

3.7 ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА КОРИСТУВАННЯ

Наступний показник, який розглядається при описі субпроби, це форма власності та право користування землею. Цей показник є додатковим і не використовується при поділі проби на частини.

–  –  –

Показник Назва постійного користувача чи орендаря Визначення Назва юридичної чи фізичної особи – постійного користувача чи орендаря земель.

Критерії Встановлюють в камеральних умовах.

вимірювання Підлягає перевірці при польовому обстеженні.

Стандарт Без помилки назви постійного користувача чи орендаря, 99% випадків.

Інструкція Записують повну назва юридичної чи фізичної особи.

запису Формат Тетерівське досвідно-виробниче державне лісогосподарське підприємство запису

3.8 ГОСПОДАРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБПРОБУ

Господарська інформація є додатковим показником, за яким не проводиться поділ проби на частини.

Показник Господарська інформація Визначення Виробничо-господарська інформація щодо розташування субпроби.

Критерії Встановлюють в камеральних умовах та перевіряють в процесі польових досліджень.

вимірювання Стандарт Без помилки запису, 99% випадків.

Записують:

Інструкція назву лісництва;

запису номер кварталу (тризначним числом);

номер виділу (двозначним числом).

Поташнянське лісництво Формат запису 30

3.9 СТАН СУБПРОБИ 3.9.1 ВПЛИВ Вплив є допоміжним показником, і поділ проби на частини ніколи не проводять на основі варіації цього показника. При інвентаризації визначають типи пошкоджень та порушень стану насаджень.

Змінна Вплив Окрема сила, що призвела до значної зміни/порушення в структурі та/або складі Визначення лісів протягом останніх 5 років.

Критерії Територія, що зазнала впливу, має бути не меншою 0,1 га.

вимірювання Стандарт Правильно визначена наявність впливу, 90% випадків.

Інструкція запису Формат Формат запису Змінна Рік впливу Перший рік помітного пошкодження/порушення насадження протягом останніх 5 Визначення років.

Критерії Записують рік кожного встановленого виду впливу.

вимірювання Рік впливу повинен відноситися до зазначеного виду впливу.

Стандарт Визначають з точністю ± 1 рік для циклу інвентаризації в 5 років, 70% випадків.

Інструкція запису Формат запису 3.9.2 ДОГЛЯД Догляд є допоміжним показником, і поділ проби на частини ніколи не проводять на основі варіації цього показника.

Змінна Догляд Господарські заходи, що спрямовані на зміну в характері росту чи структурі лісу, та Визначення проведені протягом останніх 5 років.

Критерії Територія, що охоплена доглядом, має бути площею понад 0,1 га.

вимірювання Стандарт Правильно встановлена наявність догляду, 90% випадків.

Інструкція запису Формат Формат запису Змінна Рік догляду Визначення Рік проведення догляду.

Рік догляду повинен відноситися до встановленого виду догляду.

Критерії При початковій закладці проб (чи для нових заліснених проб) догляд повинен бути в вимірювання межах 5 років. При переобмірі проб встановлюються тільки види доглядів, що відбулися з часу останньої інвентаризації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Стандарт Визначають з точністю ± 1 рік для циклу інвентаризації в 5 років. Без помилки

–  –  –

запису Змінна Інтенсивність догляду Визначення Інтенсивність догляду у відсотках.

Критерії вимірювання Стандарт Інтенсивність догляду в межах ± 15%, 85% випадків.

Інструкція Записують до найближчих 5%.

запису Формат запису

3.10 ОПИС ГРУНТУ Опис ґрунту проводять для кожної категорії лісових земель та окремого насадження.

3.10.1 ҐРУНТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Змінна Назва ґрунту Визначення Вказують групу типів ґрунтів, та тип ґрунту.

Критерії вимірювання Без помилки запису групи типів ґрунту, 90%.

Стандарт Без помилки запису назви типу ґрунту 75%.

Інструкція Записують групу типів та назву ґрунту згідно прийнятої номенклатури ґрунтів запису (додаток 6).

Формат запису 11-00 (Дерново-слабопідзолистий ґрунт)

–  –  –

Формат запису Змінна Поширення ерозії Визначення Поширення ерозії у відсотках.

Критерії Вказують при ступені еродованості понад 10%.

вимірювання Стандарт Визначають в межах ±10%, 85% випадків.

Інструкція Записують до найближчих 5 відсотків.

запису Формат запису 45

–  –  –

36 Змінна Глибина залягання горизонту Визначення Середня відстань від „нульової глибини” для кожного горизонту в профілі.

Для органічних ґрунтів, „нульова глибина” – це верхня поверхня органічних Критерії матеріалів.

вимірювання Для мінеральних ґрунтів „нульова глибина”, у разі наявності лісової підстилки, є межею між лісовою підстилкою та мінеральними горизонтами.

Стандарт Глибина має бути в межах ±4 см, 85% випадків.

Інструкція Записують назву генетичного горизонту та його глибину двозначним числом, з запису округленням до цілих сантиметрів.

Формат запису HЕ 08 4 ПЕРЕЛІК ДЕРЕВ Перелік дерев різних діаметрів проводять на підпробах відповідного радіусу (табл.4) Таблиця 4. Показники опису дерева

–  –  –

7 31 Форма 4-Форма 5. Дані переліку дерев на пробі – Опис модельних дерев Схема 4 - Схема 5. Алгоритм внесення даних переліку дерев на пробі до польових комп’ютерів – Алгоритм внесення опису модельних дерев до польових комп’ютерів

4.1 ОБМІР ТА ОЦІНКА ДЕРЕВ Змінна Номер дерева Записують номери дерев для встановлення унікальності та наступної ідентифікації Визначення кожного дерева на пробі.

Нумерацію та обмір дерев проводять від азимуту 0000 до 3600 за годинниковою Критерії стрілкою.

вимірювання Номер дерева повинен бути унікальним в межах проби – унікальність є більш важливою за послідовність. Перенумерація дерев, з тим щоб присвоїти дереву „більш” правильний номер заборонена.

Стандарт Без помилки при врахуванні дерева, 99% випадків.

Інструкція Записують порядковий номер дерева.

запису Формат запису 23 Змінна Напрям на дерево Азимут на центр дерева, взятий з центру пробної площі;

Визначення або зворотній азимут від центра дерева до центра пробної площі.

Критерії вимірювання Визначають з точністю ±20. Без помилки визначення напряму, 95 % випадків.

Стандарт Інструкція Записують в градусах, використовуючи три числові позиції.

запису Формат запису 015; 136 Змінна Відстань до дерева Визначення Горизонтальна відстань від центра проби до центра дерева.

Критерії Вимірюють вздовж лінії дотичної до стовбура дерева, що лежить на найменшому вимірювання азимуті на дерево.

Стандарт Вимірюють з точністю до ± 5 см. Без помилки визначення відстані, 95%.

Інструкція Записують в сантиметрах.

запису Формат запису 0200; 1046 Змінна Деревна порода Визначення Для цілей інвентаризації дерево визначається як деревна рослина, висотою/довжиною 1.3 м, діаметром 2 см на висоті грудей, з коренями що відходять від стовбуру, зазвичай з одним стовбуром і окресленою кроною.

Дерева включають живі стоячі, живі повалені, сухі стоячі (корені приєднані), сухі повалені (корені приєднані).

Зауваження: Сухі повалені (корені приєднані) - це дерево, яке проте обліковується як деревні решки.

Критерії Список всіх порід. У випадку сумнівів щодо породи, використовуйте НВ# (а не вимірювання припущення!). НВ# є коректна позначка для перевірки.

Без помилки при встановленні роду дерева, 99% випадків.

Стандарт Без помилки при встановленні виду дерева, 95% випадків.

Записують рід та вид дерева у вигляді літерного коду, використовуючи список Інструкція порід (додаток 2). Невизначені породи записують як НВ#, де # позначає номер не запису визначеної породи.

Формат запису СЗ; НВ2 Показник Дрібні деревні породи Визначення Дерева діаметром від 2.0 до 6.0 см за на висоті грудей.

Критерії Для обліку дрібних дерев використовують підпробу радіусом 1,78 м.

вимірювання Напрямок та відстань для дрібних дерев не визначають.

Без помилки в роді дерев, 95% випадків.

Стандарт Без помилки в виді дерев, 90% випадків.

Інструкція Записують рід та вид дерева у вигляді літерного коду, використовуючи список запису порід (додаток 2). Невизначені породи записують як НВ#, де # позначає номер не визначеної породи.

Формат запису МПО; МСУ Змінна Діаметр дерева Визначення Діаметр дерева на висоті 1,3 м від поверхні ґрунту.

Діаметр дерева вимірюється у напрямку перпендикулярному до напрямку на центр Критерії проби з боку дерева, що має менший азимут.

вимірювання Для встановлення висоти 1,3 м використовується мірка.

Стандарт Вимірюють з точністю до ±2 мм. Без помилки розміру, 95% випадків.

Інструкція Записують в міліметрах.

запису Формат запису 23; 160; 5

Спеціальні випадки вимірювання діаметрів:

Розгалуження: Для того, щоб зафіксувати розгалуження, окремий стовбур повинен бути товщиною не менше 1/3 діаметру головного стовбура, та відходити від головного стовбура під кутом не більше 450.

Початком розгалуження є точка перетину серцевин стовбурів. Розгалужені дерева вимірюють різними способами, в залежності від того, де розпочинається розгалуження.

–  –  –Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДБН Б.2.4-3-95 Видання офіційне Державний комітет у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1995 РОЗРОБЛЕНІ: Об'єднанням УкрНДІагропроект (ведуча): канд. екон. наук О.Ф.Омельченко керівник; С.І.Телюк відповідальний виконавець; канд.техн.наук Ю.І.Кошиць; Ю.А.Куров, М.С.Шкурка; канд.арх.В.І.Райко; Ю.Л.Замський, Є.О.Ляшук, О.М.Марченко, В.С.Шеремет. Інститутом...»

«УДК 578.01+681.7.08+535.3+681.335.2 О.В. КОВИРЬОВА МОДЕЛІ ФОТОСИНТЕЗУ ТА КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА СТАНУ РОСЛИН У сільському господарстві, зокрема, в аграрному секторі, кліматичні фактори суттєво впливають на майбутній врожай. Внаслідок швидких змін клімату статистичні методи не завжди дозволяють оптимізувати внесення добрив, пестицидів, керувати штучним поливом, прогнозувати врожаї. O. Kovyriova Статистичні методи необхідно уточнювати моделюванням процесів, які відбуваються в MODELS OF рослинах...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАКАРЕНКО Петро Миколайович УДК 338. 431. 433 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО РИНКОВО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 08.06.02 підприємництво, менеджмент та маркетинг АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Харків 1999 Дисертацією є монографія. Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства АПК України. Науковий консультант доктор...»

«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ЯК СТВОРИТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ДОРАДЧУ СЛУЖБУ ТА ПІДТРИМАТИ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ Посібник для органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади Київ-Львів   УДК 342.25 ББК 67.304 Я-44 Цей посібник був створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест. Здійснення зазначеного проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID. Зміст матеріалів посібника...»

«ВИПУСК № 1 30 квітня 2013 р. Вісник Національної асоціації ПОРАДИ ВІД ДОРАДИ сільськогосподарських дорадчих служб України Шановні колеги-дорадники, партнери, друзі! Щиро вітаю Вас із найсвітлішим святом – Великоднем! Величність Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще раз замислитися над вічними цінностями, дає нам нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПШЕНИЦЯ Технічні умови ДСТУ-П-3768:200 (Проект, остаточна редакція) Видання офіційне НЕ є офіційним виданням Є остаточною версією проекту стандарту ДСТУ 3768:2009 «Пшениця. Технічні умови», яка була подана на затвердження щодо введення в дію Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ІІ ДСТУ-П ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 1 3 Терміни та визначення понять 5 4 Технічні вимоги 8 5 Вимоги безпеки і охорони довкілля 13 6 Правила приймання 13 7 Методи...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«Про орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2014 рік На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2013 року № 12771/0/2-13, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2013 року № 157/2013-р/к “Про відпустку голови обласної державної адміністрації В.Ядухи”, з метою налагодженої роботи щодо проведення консультацій з громадськістю та належного виконання орієнтовного...»

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ УДК 657.471 А.М. Собченко, доцент, канд. екон. наук ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» вул. Р. Люксембург, 23, м. Херсон, 76006 E-mail: alinasobchenko@gmail.com УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ І МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Розглянуто різні види класифікації витрат, та висвітлені основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості, які використовуються у вітчизняної та закордонної практиці. Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»