WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Увага! Шановні користувачі статистичної інформації! 10 липня 2014 року вийшов з друку статистичний збірник ”Кіровоградщина в цифрах у 2013 році”. Статистичний збірник містить широкий ...»

-- [ Страница 1 ] --

Увага!

Шановні користувачі статистичної інформації!

10 липня 2014 року вийшов з друку статистичний збірник

”Кіровоградщина в цифрах у 2013 році”.

Статистичний збірник містить широкий спектр

статистичних показників соціально-економічного

становища області у 2013 році порівняно з попередніми

роками. Статистичні показники розподілені за видами

економічної або промислової (будівельної) діяльності,

видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання. Назви видів економічної діяльності наведено відповідно до нової редакції “Класифікації видів економічної діяльності” (ДК 009:2010), затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

Збірник сформовано за наступними розділами: національні рахунки, фінанси, ціни і тарифи, Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, інвестиції та будівельна діяльність, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, послуги, наука та інновації, населення, зайнятість населення, доходи і витрати населення, житлові умови населення, освіта, охорона здоров’я та соціальна допомога, правопорушення, навколишнє природне середовище, окремі зіставлення по регіонах України. Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення. У збірнику наведено дані щодо надходжень до державного та місцевих бюджетів по основних бюджетоутворюючих платежах. В окремий розділ виділено основні геополітичні та економічні характеристики області та міжобласні зіставлення. Наприкінці збірника наведено предметно-алфавітний покажчик.

При підготовці збірника залучені матеріали департаменту фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації, головного управління Держземагенства у Кіровоградській області, управління Міністерства внутрішніх справ України у Кіровоградській області, Прокуратури Кіровоградської області та територіального управління державної судової адміністрації України в Кіровоградській області.

Окремі показники за 2013 рік є попередніми і будуть уточнені в наступних статистичних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

З метою презентації видання пропонуємо Вам ознайомитись зі змістом статистичного збірника та одним із його розділів.

ЗМІСТ ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ

ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.

1.1. Географічне положення. Адміністративно-територіальний поділ

1.2. Кількість легалізованих об’єднань громадян

1.3. Основні соціально-економічні показники 1.4. Індекси основних соціально-економічних показників

1.5. Один день області

1.6. Доходи і видатки місцевих бюджетів у 2013 році

1.7. Надходження по основних бюджетоутворюючих платежах за 2012–2013 роки

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ

2.

2.1. Валовий регіональний продукт 2.2. Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту

2.3. Формування показника валового регіонального продукту

2.4. Формування показника випуску товарів та послуг

2.5. Випуск товарів та послуг і валова додана вартість за видами економічної діяльності у 2012 році

2.6. Валова додана вартість на одну особу 2.7. Індекси фізичного обсягу випуску товарів та послуг і валової доданої вартості за видами економічної діяльності у 2012 році 2.8. Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості на одну особу ФІНАНСИ 3.

3.1. Фінансовий результат до оподаткування за видами економічної діяльності

3.2. Фінансовий результат до оподаткування за видами промислової діяльності

3.3. Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності

3.4. Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств ЦІНИ І ТАРИФИ 4.

4.1. Індекси цін 4.2. Індекси споживчих цін у 2005–2013 роках 4.3. Індекси споживчих цін 4.4. Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг 4.5. Індекси цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

5.

УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

5.1. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом по містах та районах

5.2. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання Кіровоградщина в цифрах у 2013 році Головне управління статистики у Кіровоградській області ЗМІСТ

5.3. Кількість створених та ліквідованих суб’єктів ЄДРПОУ в розрізі організаційноправових форм господарювання

ПРОМИСЛОВІСТЬ

6.

6.1. Індекси промислової продукції за видами діяльності

6.2. Виробництво промислової продукції за видами діяльності

6.3. Виробництво найважливіших видів харчових продуктів на одну особу

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО.

7.

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

7.1. Продукція сільського господарства за категоріями господарств

7.2. Частка господарств населення у виробництві продукції сільського господарства

7.3. Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу

7.4. Парк тракторів і зернозбиральних комбайнів сільськогосподарських підприємств

7.5. Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами

7.6. Структура реалізації продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах Рослинництво

7.7. Посівні площі основних сільськогосподарських культур

7.8. Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур

7.9. Виробництво основних сільськогосподарських культур Виробництво основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств 7.10.

Виробництво основних сільськогосподарських культур по містах та районах 7.11.

у 2013 році Урожайність основних сільськогосподарських культур 7.12.

Урожайність основних сільськогосподарських культур по містах та районах 7.13.

у 2013 році Тваринництво Поголів’я худоби та птиці 7.14.

Поголів’я худоби та птиці за категоріями господарств 7.15.

Виробництво продукції тваринництва за категоріями господарств 7.16.

Продуктивність худоби і птиці 7.17.

Мисливство Основні показники ведення мисливського господарства 7.18.

Площа мисливських угідь та кількість мисливських тварин по містах та районах 7.19.

у 2013 році Витрати на ведення мисливського господарства по містах та районах у 2013 році 7.20.

Лісове господарство Лісовий фонд 7.21.

Основні показники ведення лісового господарства 7.22.

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства по містах та районах 7.23.

Заготівля ліквідної деревини по містах та районах 7.24.

Лісозахисні роботи 7.25.

–  –  –

Рибальство, рибництво Добування водних біоресурсів за видами 7.26.

Добування водних біоресурсів по містах та районах 7.27.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 8.

8.1. Капітальні інвестиції

8.2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

8.3. Прийняття в експлуатацію окремих виробничих потужностей

8.4. Прийняття в експлуатацію житла та інших об’єктів соціальної сфери

8.5. Житлове будівництво

8.6. Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир 8.7. Індекси будівельної продукції за видами

8.8. Розподіл обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК 9.

Транспорт

9.1. Перевезення вантажів за видами транспорту

9.2. Питома вага окремих видів транспорту в перевезенні вантажів

9.3. Перевезення вантажів залізничним транспортом загального користування 9.4. Індекси обсягу перевезення вантажів за видами транспорту

9.5. Вантажооборот за видами транспорту

9.6. Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування 9.7. Індекси обсягу відправлення (перевезення) пасажирів транспортом загального користування


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


9.8. Пасажирооборот транспорту загального користування

9.9. Рухомий склад за видами транспорту та призначенням

–  –  –

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області за видами 10.8.

економічної діяльності у 2013 році Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області з країн світу 10.9.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 11.

Обсяги оптового товарообороту за товарними групами 11.1.

Роздрібний товарооборот підприємств 11.2.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу по містах та районах 11.3.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарами 11.4.

Продаж продовольчих товарів через торгову мережу 11.5.

Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів через торгову мережу та мережу 11.6.

ресторанного господарства підприємств Продаж окремих непродовольчих товарів та товарних груп через торгову мережу 11.7.

підприємств Кількість бірж 11.8.

Структура укладених угод на біржах 11.9.

ПОСЛУГИ

12.

Обсяги послуг за видами економічної діяльності у 2013 році 12.1.

Обсяги послуг по містах та районах 12.2.

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 13.

Наукові кадри 13.1.

Розподіл працівників наукових організацій (підприємств) за категоріями персоналу 13.2.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами 13.3.

організацій (підприємств), за видами робіт Витрати організацій на виконання власними силами наукових та науковотехнічних робіт за видами робіт Кількість наукових організації за галузями наук 13.5.

Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами 13.6.

фінансування у 2013 році Фахівці вищої кваліфікації 13.7.

Розподіл фахівців вищої кваліфікації за віком 13.8.

Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації 13.9.

Впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння виробництва 13.10.

інноваційної продукції у промисловості Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації протягом трьох 13.11.

років, за типами інновацій за видами діяльності у 2013 році Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації протягом трьох 13.12.

років, за типами інновацій по містах та районах у 2013 році Кількість підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію по містах та 13.13.

районах у 2013 році Кількість підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію, за видами 13.14.

промислової діяльності у 2013 році Кількість підприємств та кількість створених і використаних передових 13.15.

технологій по містах та районах у 2013 році Кіровоградщина в цифрах у 2013 році Головне управління статистики у Кіровоградській області ЗМІСТ Кількість підприємств та кількість створених і використаних передових технологій 13.16.

за видами економічної діяльності у 2013 році Кількість усіх використаних у виробництві винаходів, корисних моделей і 13.17.

промислових зразків по містах та районах у 2013 році Кількість усіх використаних у виробництві винаходів, корисних моделей і 13.18.

промислових зразків за видами економічної діяльності у 2013 році

НАСЕЛЕННЯ

14.

Кількість населення 14.1.

Кількість народжених, померлих та природний приріст, скорочення (–) населення 14.2.

Шлюби та розлучення 14.3.

Кількість померлих дітей у віці до 1 року 14.4.

Природний рух населення по містах та районах у 2013 році 14.5.

Розподіл постійного населення за місцем проживання та віковими групами 14.6.

Розподіл постійного населення за статтю та віком 14.7.

Основні напрямки міграції населення у 2013 році 14.8.

Міграційний рух населення по містах та районах у 2013 році 14.9.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

15.

Економічна активність населення 15.1.

Рівень безробіття населення працездатного віку 15.2.

Попит, пропозиція та працевлаштування робочої сили за видами економічної 15.3.

діяльності у 2013 році

ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ

16.

Доходи і витрати населення 16.1.

Структура доходів населення у 2013 році 16.2.

Структура витрат і заощаджень населення у 2013 році 16.3.

Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата найманих працівників 16.4.

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників за видами 16.5.

економічної діяльності Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників за видами 16.6.

промислової діяльності Структура сукупних витрат домогосподарств 16.7.

Структура грошових витрат домогосподарств 16.8.

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів 16.9.

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів 16.10.

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування 16.11.

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах за децильними (10%-ми) 16.12.

групами за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів

ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ

17.

Квартирна черга та поліпшення житлових умов у міських поселеннях 17.1.

Надання житла окремим категоріям населення 17.2.

Благоустрій населених пунктів 17.3.

–  –  –

ОСВІТА 18.

Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах 18.1.

Загальноосвітні навчальні заклади 18.2.

Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах 18.3.

Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами 18.4.

Професійно-технічні навчальні заклади 18.5.

Вищі навчальні заклади 18.6.

Конкурс на вступних іспитах до вищих навчальних закладів 18.7.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

19.

Захворюваність на злоякісні новоутворення 19.1.

Захворюваність на активний туберкульоз 19.2.

Захворюваність на венеричні хвороби 19.3.

Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів (дорослих і дітей) 19.4.

Травматизм, пов’язаний з виробництвом 19.5.

Надання населенню субсидій 19.6.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

20.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ІНСТИТУЦІЙНА РОЗБУДОВА ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ За редакцією кандидата сільськогосподарських наук П.В. Кравця Київ ННЦ “Інститут агарарної економіки” УДК 630*6 (02) ББК 43 І Запропоноване видання – перша спроба комплексно і всебічно розглянути інституційні засади та практичні аспекти розвитку лісової сертифікації в Україні. Публікація містить цілісний і систематизований виклад процесу формування і становлення робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації від появи ініціативи до...»

«“ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 “ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 Всі бізнесові операції зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. На першому місці стоять люди / ІКЖЦ – К.: ФОП Москаленко...»

«Фінанси, облік і аудит. 2012. № 19 11. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. — Львів: ПАІС, 2005. — 368 с. Стаття надійшла до редакції 15.01.2012 р. УДК 65.012.8 Л.В. Гнилицька, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ОБЛІКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА АННОТАЦИЯ. В...»

«УДК 578.01+681.7.08+535.3+681.335.2 О.В. КОВИРЬОВА МОДЕЛІ ФОТОСИНТЕЗУ ТА КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА СТАНУ РОСЛИН У сільському господарстві, зокрема, в аграрному секторі, кліматичні фактори суттєво впливають на майбутній врожай. Внаслідок швидких змін клімату статистичні методи не завжди дозволяють оптимізувати внесення добрив, пестицидів, керувати штучним поливом, прогнозувати врожаї. O. Kovyriova Статистичні методи необхідно уточнювати моделюванням процесів, які відбуваються в MODELS OF рослинах...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (двадцять восьма сесія шостого скликання) РІШЕННЯ від 21 лютого 2013 року м. Карлівка Про виконання комплексної Програми соціального розвитку сільських населених пунктів Карлівського району за 2013 рік та затвердження відповідної Програми на 2014 рік Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Костенка С.Б., про...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЛЬОТКА ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 636.085.5 ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана в Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України доктор...»

«Національна академія медичних наук України ДУ „Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова” Лабораторія математичного моделювання процесів старіння Медико-демографічний атлас України Випуск 15 Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011 Київ – 2013 УДК 311.2 (477) ББК 65.9(4УКР) – 05я2 М42 Автори: В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова Науковий консультант – академік НАМН України, проф. В.В. Безруков Медико-демографічний атлас України....»

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАКАРЕНКО Петро Миколайович УДК 338. 431. 433 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО РИНКОВО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 08.06.02 підприємництво, менеджмент та маркетинг АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Харків 1999 Дисертацією є монографія. Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства АПК України. Науковий консультант доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»