WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«О.В.Кохан, Я.І.Мовчан, Л.Д.Проценко, В.А.Костюшин, В.Д.Сіохін Екомережа Азово-Чорноморського природного коридору Під редакцією Л.Д.Проценка Київ Хімджест ББК 28.088 л6я2 П78 Автори ...»

-- [ Страница 1 ] --

Благодійна організація ІнтерЕкоЦентр

О.В.Кохан, Я.І.Мовчан, Л.Д.Проценко, В.А.Костюшин, В.Д.Сіохін

Екомережа Азово-Чорноморського

природного коридору

Під редакцією Л.Д.Проценка

Київ

Хімджест"

ББК 28.088 л6я2

П78

Автори

О.В.Кохан заступник директора Благодійної організації Інтерекоцентр

Я.І. Мовчан д.б.н., професор, завідувач Лабораторії екобезпеки ІнЕБ/НДЧ НАУ

Л.Д.Проценко к.т.н., директор Благодійної організації Інтерекоцентр

В.А.Костюшин к.б.н., завідувач відділу Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України В.Д.Сіохін к.б.н., заступник директора НДІ біорізноманіття водних та наземних екосистем України Мета книги "Екомережа Азово-Чорноморського природного коридору" - ознайомити представників Міністерства екології та природних ресурсів України, державних органів, керівників об'єктів природнозаповідного фонду, власників та землекористувачів, науковців, студентів, викладачів, громадськість, інших зацікавлених осіб та організації з розробленою схемою екомережі Азово-Чорноморського прибережно-морського природного коридору (АЧПК), картографічними матеріалами та переліками його ключових, сполучних і буферних територій.

Публікація цієї книги була зроблена в рамках Програми Matra (Matra Programme) (Посольство Королівства Нідерландів.

Автори щиро дякують співробітникам Офісу радника з питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерландів в Україні за багаторічну підтримку збереження біорізноманіття, і зокрема, розвитку екомережі в Україні.

За допомогу в розробленні екомережі АЧПК автори висловлюють подяку спеціалістам підрозділів центрального апарату Мінприроди України С.І. Губару, Г.В. Парчуку, Н.М. Фишко та колегам з територіальних органів Мінприроди в областях, відповідальних за питання екомережі та ПЗФ, зокрема заступнику начальника Державного управління екології та природних ресурсів (ДУЕПР) в Донецькій області М.Д. Каліущенку, зав. відділом ДУЕПР в Запорізькій області О.М.Ларіоновій, зав.

відділом ДУЕПР в Херсонській області О.А.Пономарьовій, зав. відділом ДУЕПР в Одеській області Л.О.Харіній, а також експертам О.В. Гуцал, А.Г.Желєзнову, С.В. Катишу, Т.Д. Соломасі та І.П. Сіренку.

Для цитування: Екомережа Азово-Чорноморського природного коридору /Під ред.

Л.Д.Проценка. - К.: Хімджест, 2012. — 16 мал. — 60 с.

© Колектив авторів, 2012 © Благодійна організація «інтєрєкоцєнтр», Україна, 2012 Контакти: Інтерекоцентр, тел. +380503867733, +380442724410, 044-2480198, interecocentre@gmail.com O.Kokhan, Ya.Movchan, L.Protsenko, V. Kostiushyn, V.Siokhin Editor L. Protsenko Ecological Network of Azov-Black Sea Coastal-Marine Corridor The objective of this book is to familiarize the Ministry of Ecology and Natural Resources (MENR) of Ukraine, government officials, directors, managers of protected areas, owners and land users, researchers, students, lecturers, other stakeholders and the wider public with the developed scheme of the Azov-Black Sea Coastal-Marine Ecological Corridor (ABSEC), maps and registers of its key areas, ecological corridors and buffer zones.

This publication has been made within the framework of the Matra Programme (Embassy of the Kingdom of the Netherlands).

The authors thank so much to the staff of the Office of the Counsellor for Agriculture, Nature and Food Quality of the Netherlands Embassy in Ukraine for support of biodiversity conservation in Ukraine during many years and, in particular, development of an ecological network.

Authors express their gratitude for assistance in developing the ABSEC to staff of the MENR Mr.S.Gubar, Mr.G.Parchuk, Mrs.N.Fyshko and staff of the MENR Departments in oblasts, who are in charge of protected areas and ecological network topics, including Deputy Chief of the State Department of Ecology and Natural Resources (SDENR) in Donetsk oblast Mr.M Kaliuschenko, Head of Protected Area Unit of the SDENR in Kherson oblast Mrs.O.Ponomariova, Head of Protected Area Unit of the SDENR in Zaporizhzhya oblast Mrs.O.Larionova, Head of Protected Area Unit in the SDENR in Odessa oblast Mrs.L.Hariniy, and the following experts Mrs.O.Gutsal, Mr.A.Zheleznov, Mr.S.Katysh, Mrs.T.Solomakha and Mr.I.Sirenko.

Contacts: interecocentre@gmail.com, tel. +380503867733, +380442724410, +380442480198 ЗМІСТ

–  –  –

ПЕРЕДМОВА

Азово-Чорноморський прибережно-морський природний коридор є найважливішим природним коридором міжнародного значення України. Азово-Чорноморське узбережжя лежить на перехресті кількох важливих пролітних шляхів, що з'єднують місця гніздування птахів у Євразії з місцями зимівлі в Африці та на Близькому Сході. У регіоні гніздиться майже 500 тисяч особин водно-болотних птахів.

Понад 8 мільйонів птахів двічі на рік мігрують, зупиняючись, інколи на тривалий час, на водоймах коридору. Від 400 до 700 тисяч водоплавних птахів зимує на півдні України. Сотні видів рослин та тварин мають міжнародне значення і охороняються міжнародними конвенціями. В межах природного коридору розташовані 8 національних природних парків (НПП), 3 біосферних заповідники (БЗ), 2 природних заповідники (ПЗ), 2 регіональних ландшафтних парки (РЛП), 18 водно-болотних угідь міжнародного значення, що охороняються в рамках Рамсарської конвенції та багато інших об'єктів природно-заповідного фонду. Незважаючи на прийняті заходи щодо охорони біорізноманіття вчені відзначають тенденцію до його значного зменшення, як в видовому так і в кількісному вимірах.

Серйозним заходом щодо зупинення втрат біорізноманіття може бути формування і функціювання екомережі Азово-Чорноморського природного коридору (АЧПК), що передбачено Законом України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки». Завдячуючи фінансової підтримці Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів Інтерекоцентр залучив фахівців до розроблення екомережі АЧПК і головні результати роботи викладені в цій книзі. Визначено, що АЧПК розташований в межах 29 районів і міст п'яти областей України та 6 районів АР Крим. Загальна площа території, в межах якої розташований АЧПК складає 48,143 тис.кв.км, в тому числі 39,343 тис.кв.км у зазначених вище 5 областях. Довжина АЧПК перевищує 800 км.

Згідно чинного законодавства, екомережа складається із структурних елементів, до яких відносяться ключові (КТ), сполучні (СТ), буферні (БТ) та відновлювані території (ВТ). Визначення КТ, СТ та БТ для кожного із районів АЧПК було зроблено на підставі наукових даних, законодавчонормативної бази та аналізу космічних знімків земної поверхні. Для роботи використовувалися космічні знімки, які надавала програма MapInfo та програма Google Earth. Результати цієї роботи були відображені в цифрових картах екомережі, прив'язаних до географічних координат і розроблених за допомогою програми MapInfo, Google Earth. В цій програмі на основі зображення на космічних знімках наносилися межі КТ, СТ та БТ і таким чином формувалася карта екомережі території. З урахуванням розроблених карт екомережі та наукових даних розроблені і надані в книзі переліки КТ, СТ та БТ, в яких описуються характеристики цих територій. Розроблена карта екомережі АЧПК складається із екомереж АЧПК Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Окрім того, вона враховує вже затверджену екомережу АР Крим. Цифрова карта дозволяє отримувати і роздруковувати карти екомереж чи їх частин в різних масштабах та дозволяє роздруковувати чи формувати карти, які накладені на космічні знімки поверхні землі високої роздільної здатності.

Офіційне затвердження екомережі відбувається шляхом затвердження схем екомережі. В книзі надана схема екомережі Новоазовського району Донецької області. Вона може слугувати моделлю для написання схем екомережі інших районів АЧПК. Книга проілюстрована 16 картами екомереж АЧПК для 5 зазначених вище областей.

4

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

–  –  –

Територія України займає близько 37% довжини берегової лінії усього узбережжя Чорного й Азовського морів і включає різноманітні прибережні водно-болотні угіддя. Прибережний регіон Чорного й Азовського морів характеризується великою різноманітністю водно-болотних та морських біоценозів і екосистем, які мають міжнародне значення, а також широко представлені сільськогосподарські угіддя, промислові підприємства, великі населені пункти; загальна чисельність населення становить близько 7 мільйонів.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Цей регіон в минулому виконував роль своєрідного природного ("екологічного") коридору вздовж північного побережжя Чорного і Азовського морів, включаючи як сухопутні ділянки, так і морську акваторію. Очевидно, що ті види тварин, які мігрували з півночі, натикалися на природний бар'єр моря і змушені були або повертатися назад, або торувати шляхи вздовж побережжя. В значній мірі подібна ситуація спостерігалась і при розповсюдженні флори. З іншого боку, морська фауна при міграції на північ також зустрічала на своєму шляху берег і змушена була змінювати напрям руху, продовжуючи рухатись вздовж узбережжя. При цьому, враховуючи унікальність природних екосистем прибережної смуги, значна кількість представників морської, суходольної та літоральної флори і фауни знаходили в цьому регіоні свою еконішу і залишаються там тисячі років.

Важливою є роль водно-болотних угідь (ВБУ) в формуванні біогеоценотичного покриву прибережного регіону Чорного та Азовського морів. Різноманітні водно-болотні біоценози північнозахідного шельфу є унікальними для Чорного моря. Прісноводні та солонуватоводні біоценози на невеликих глибинах, де дно часто буває замуленим, складають чи не найбільший водно-болотний комплекс в Європі. Ці ВБУ є дуже важливими кормовими угіддями та місцями зимівлі більш ніж мільйона водоплавних птахів, які мігрують різними афро-євроазійськими маршрутами, дотримуючись шляху вздовж північно-західного шельфу Чорного моря. Тут знаходили навіть птахів, які прилетіли з Японії. П'ятнадцять з двадцяти семи видів птахів, яким загрожує зникнення, зупиняються або живляться в цих місцях Чорноморського регіону. Наприклад, ВБУ північно-західного шельфу забезпечують існування більшої частини світових популяцій рожевого пелікана (Pelecanus о п о о ^ а ^ ) та червоноволої казарки ( В г а ^ а шЛсоІ№). Виживання деяких видів також залежить від стану цих ВБУ.

Наприклад, за оцінками фахівців, 60% світової популяції побережника болотяного ^ і т і с о ї а falcinellus) тут зупиняється та линяє. Ці ВБУ мають також велике значення для деяких видів птахів, які торують власні шляхи, що лежать в стороні від традиційних прольотних маршрутів, як, наприклад, це робить побережник червоногрудий ( С а М ^ ferruginea), міграційний шлях якого пролягає між Скандинавією та Аравійським півостровом і Східною Африкою. За природною цінністю і значенням, АЧПК входить до трійки найбільш важливих природних територій Європи для птахів (поряд з голландським узбережжям Північного моря та територіями Північного Каспію). Тут пролягають міграційні шляхи птахів, що гніздяться в арктичній частині Північного Сибіру, заході Тюменського краю, Казахстані, Поволжі, до місць зимівлі у 18 країнах Африки та Близького Сходу (Сіохін, 2009).

Крім того, в Азово-Чорноморському прибережному регіоні розташовані залишки незайманих степів - найбільш вразливих екосистем України. Зокрема, багато видів тварин степового комплексу виявилися вразливими, не здатними пристосуватися до умов перетворених у агроценози ландшафтів.

Ці види мають жорсткі вимоги до середовищ існування, тому опинилися в Червоній книзі України та природоохоронних переліках міжнародного та/чи обласного рівнів. Власне тому біоценози морських, водно-болотних і сусідніх степових екосистем моря та Степу забезпечують існування понад 200 видів, занесених до ЧКУ і Червоного списку Міжнародного союзу збереження природи ( М С О П / Ю С ^.

Негативний вплив на стан морської та наземної біоти в прибережному регіоні Чорного й Азовського морів спричинила діяльність людини. Степові території тут значною мірою освоєні і представлені сільськогосподарськими землями, а деякі ВБУ перетворено на рибні ставки або об'єкти сільськогосподарського призначення (наприклад, рисові чеки). Багатьом ВБУ і морським екосистемам загрожує скорочення їх площ і забруднення. Вони недостатньо охоплені системою екомоніторингу та потребують належного природоохоронного захисту.

Сільськогосподарські стоки, особливо з рисових господарств, щорічно додають великі обсяги прісної води та органічних забруднювачів до солонуватих вод узбережних угідь, що спричиняє погіршення умов існування донних ценозів та популяцій риб і зниження їх цінності як кормових угідь мігруючих птахів. Евтрофікація і забруднення з різноманітних точкових та дифузних джерел негативно вплинули на стан бентосу та риб. Забруднення та надмірна експлуатація рослинних багатств цих територій викликали різке зменшення запасів філофори (Phyllophora), завдяки якій утримувалися багаті та різноманітні донні і пелагіальні угруповання. Поступово скорочується чисельність популяцій риб, майже всіх видів хижих птахів, а також водолюбних птахів, журавлиноподібних, окремих видів ссавців та комах.

Негативні зміни у морській флорі і фауні зумовлюються також вселенням небезпечних немісцевих видів. Серед рослин рідкісними стають зозулинцеві, лілійні, амарилісові, півникові, певні види тонконогових, айстрових. Значна кількість популяцій дикорослих лікарських, технічних видів рослин внаслідок безконтрольного використання перебувають на межі виснаження.

Головними чинниками погіршення стану екосистем Чорного моря є: не-екологічність земле- та водокористування, в тому числі, недосконалість чинних нормативно-правових актів і неефективність контролю за їх виконанням, недосконале просторове планування, слабке залучення громадськості до вирішення проблем довкілля. Все це спричинює знищення ВБУ, знищення нерестовищ, забруднення угідь господарськими, комунальними і промисловими стоками, а також поверхневими стоками з агроугідь, призводить до виснажного використання земель. Ще одним чинником, від якого залежить ефективність зусиль щодо захисту природи в регіоні, є недостатня участь та пасивність місцевих природокористувачів, у справі збереження біоресурсів, зокрема, тваринного світу, лісів тощо.

2. Мета створення і функціонування АЧПК

Сучасний стан живої природи викликає велике занепокоєння і тому актуальним є завдання визначення такого «інструменту», завдяки якому можна було б створити ефективніший механізм охорони довкілля і в певній мірі сприяти збалансованому розвитку регіону. Таким інструментом регіонального рівня може бути створення і функціонування Азово-Чорноморського природного коридору.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«Державний комітет лісового господарства України Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання Науково-інформаційний центр лісоуправління МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ РОБІТ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСІВ ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Ірпінь-200 Методичні вказівки до проведення польових робіт з інвентаризації лісів Поліського регіону України підготовлені в рамках роботи групи з лісової інвентаризації українськошведського проекту „Програма підтримки лісових реформ в Україні”....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра екології ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для студентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Дніпропетровськ НГУ Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / А.І. Горова, Є.Б. Устименко, В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, С.М....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЛЬОТКА ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 636.085.5 ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана в Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України доктор...»

«КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (двадцять восьма сесія шостого скликання) РІШЕННЯ від 21 лютого 2013 року м. Карлівка Про виконання комплексної Програми соціального розвитку сільських населених пунктів Карлівського району за 2013 рік та затвердження відповідної Програми на 2014 рік Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Костенка С.Б., про...»

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«Міністерство аграрної політики України Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту Фінансова діагностика Харків 200 Фінансова діагностика. Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2006 р. Укладач: Заїка С.О. – ст. викладач (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка) Рецензенти: Турченко М.М. – кандидат економічних наук, професор (Харківський...»

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «ХАЙФЕР ПРОДЖЕКТ ІНТЕРНЕШЕНЛ» СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН 2009 – 2013 Джерело: Міжнародна Благодійна Фундація «Хайфер Проджект Інтернешенл» Дата проведення зборів по написанню: Листопад 11-12, 2008 Місце проведення зборів по написанню: Київ Допомога: Ora Bytyci та Alina Tuhutiu МБФ ХПІ Стратегічний план на 2009-2013 рр. ЗМІСТ I. Опис ситуації Минуле і сьогодення України 3 Історія Міжнародної Благодійної Фундації «Хайфер Проджект Інтернешенл» 6 Проекти, впроваджувані МБФ...»

«Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей За фінансової підтримки Виконавець проекту Європейського Cоюзу Інститут сільського розвитку ПОСІБНИК ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАВА ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ КИЇВ—200 Бібліотечка прав сільських жителів Упорядник: Хватинець О.О Посібник для сільських жінок: можливості та права Відповідальний за випуск: Прокопенко С.С. Верстка: Прівен О.Я. Наклад: 3000 примірників Підписано до друку 20.02.2008 Для безкоштовного...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДБН Б.2.4-3-95 Видання офіційне Державний комітет у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1995 РОЗРОБЛЕНІ: Об'єднанням УкрНДІагропроект (ведуча): канд. екон. наук О.Ф.Омельченко керівник; С.І.Телюк відповідальний виконавець; канд.техн.наук Ю.І.Кошиць; Ю.А.Куров, М.С.Шкурка; канд.арх.В.І.Райко; Ю.Л.Замський, Є.О.Ляшук, О.М.Марченко, В.С.Шеремет. Інститутом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»