WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Проект РЕОП) Проект Рекомендації щодо покращення демографічної ситуації у Львівській області Підготовлено до засідання Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Львівської області на ...»

-- [ Страница 1 ] --

Розбудова спроможності до економічно

обґрунтованого планування розвитку в Україні

(Проект РЕОП)

Проект

Рекомендації

щодо покращення демографічної ситуації

у Львівській області

Підготовлено до засідання

Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Львівської області

на 2014-2020 роки з прогнозом до 2025 року

На підставі аналізу статистичної інформації щодо демографічної

ситуації у Львівській області та даних демографічного прогнозу до 2030 р.

можна виділити основні проблеми:

– у сфері народжуваності та сім’ї: дефіцит місць у дитячих навчальних закладах; невідповідність динаміки чисельності дітей шкільного віку наявній кількості загальноосвітніх навчальних закладів; брак робочих місць із гнучким графіком роботи для жінок, які мають дітей дошкільного віку;

– у сфері охорони здоров’я населення: підвищений рівень смертності населення від серцево-судинних захворювань; високий рівень поширення куріння та захворюваності на хвороби органів дихання; значна поширеність захворювання на туберкульоз і високий рівень смертності внаслідок цієї хвороби, зокрема у сільській місцевості; високий рівень смертності від алкогольної хвороби печінки;

– у динаміці статево-вікової структури населення: зростання рівня старіння населення загалом і старіння робочої сили зокрема;

– у сфері регулювання міграційних процесів: значний і суперечливий вплив міграційного чинника, насамперед зовнішньої трудової міграції, на демографічну динаміку області.

Для вирішення вищезазначених проблем запропоновано низку заходів.

У сфері народжуваності та сім’ї доцільно виділити такі основні напрями: продовження роботи із забезпечення дітей послугами дошкільних навчальних закладів; створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів із урахуванням результатів демографічного прогнозу та специфіки розташування населених пунктів; підвищення якості освітніх послуг у сільській місцевості; створення сприятливих умов для поєднання зайнятості з народженням і вихованням дитини.

Використання основних резервів для покращення стану здоров’я і збільшення тривалості життя населення області, серед яких: профілактика розповсюдження основних факторів ризику серед усього населення, насамперед, зниження рівня поширення куріння й зловживання алкоголем;

зниження рівня захворюваності й смертності від серцево-судинних захворювань і хвороб органів дихання; підвищення якості послуг кардіологічною та пульмонологічною службами, зокрема посилення її амбулаторної ланки; зниження рівня захворюваності й смертності від туберкульозу.

Політика сприяння «здоровому» старінню передбачає комплекс заходів, спрямованих на збереження та підтримання фізичного й психічного здоров’я літніх людей; їхню соціальну інтеграцію, продовження активного й продуктивного життя. Це передбачає адаптацію політики у сфері соціальної підтримки та системи охорони здоров’я відповідно до потреб літніх людей.

Пом’якшити негативні економічні наслідки старіння робочої сили можна завдяки створенню можливостей зайнятості з гнучким графіком роботи для осіб літнього віку, зокрема на неповний робочий день/тиждень.

Подальша міграційна динаміка у Львівській області буде великою мірою залежати від ступеня сприятливості регіонального соціальноекономічного середовища та від зростання соціально-економічних показників розвитку області. У цьому контексті важливими є такі основні напрями: формування привабливого місцевого ринку праці; підтримка й соціальний захист трудових мігрантів та їхня реінтеграція в українське суспільство; запобігання нелегальним трудовим міграціям; модернізація системи освіти регіону, особливо системи професійно-технічних навчальних закладів.

ПОЛІТИКА З ПІДТРИМКИ СІМ’Ї ТА НАРОДЖУВАНОСТІ Рекомендація 1. Забезпечення дітей дошкільними навчальними закладами Обґрунтування Після довготривалого зниження у 1990 рр. рівень народжуваності у Львівській області упродовж 2000-х рр. зростав. Зокрема, сумарний коефіцієнт народжуваності підвищився від 1,33 у 2003 р. до 1,47 у 2010 р.

Динаміка абсолютного числа народжених, незважаючи на певні коливання, також відзначалася висхідним трендом. Підвищення рівня народжуваності відбулося за рахунок збільшення рівня народжуваності других і третіх за черговістю дітей. Разом із тим, після збільшення розмірів фінансової допомоги при народженні дитини сумарний коефіцієнт народжуваності на Львівщині зростав меншими темпами, ніж у середньому в Україні, внаслідок чого різниця між регіональним і відповідним середньоукраїнським показником зменшилася.

В 2010 р. у Львівській області дітей віком 0–5 років було на 16,5 тис. більше, ніж у 2005 р. Водночас кількість дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) зросла від 478 до 665, а кількість місць у ДНЗ — від 36,4 тис. до 44,2 тис., тобто лише на 7,8 тис. Як наслідок — групи у дитячих садках є перевантаженими: у 2011 р. на 100 місць припадало 139 дітей, у тому числі 144 у міських поселеннях та 121 у сільській місцевості.

Якщо у містах Львівщини дві третини дітей дошкільного віку охоплено дошкільною освітою, то в селах — лише кожна п’ята дитина (20%).

Забезпеченість дитячими садками суттєво відрізняється в районному розрізі області. Дуже напружена ситуація спостерігається у Самбірському, Старосамбірському, Бродівському та Яворівському районах, де на 100 місць припадає від 156 до 181 дитини. Складною є також ситуація у Пустомитівському, Стрийському, Городоцькому та Жидачівському районах, де відповідні показники знаходяться в діапазоні 134–142. Отже, у Львівській області проблема дефіциту місць у дитячих садках є досить гострою.

Проблема Дефіцит місць у дитячих навчальних закладах, що негативно впливає на забезпечення потреби у дошкільній освіті.

Запропоновані заходи Важливим напрямом політики є продовження роботи із забезпечення дітей послугами дошкільних навчальних закладів із урахуванням значної міжпоселенської та регіональної диференціації.

Згідно із демографічним прогнозом до 2030 року, у динаміці чисельності дітей дошкільного віку (0–5 років) на Львівщині слід виділити три періоди.

Перший із них охоплює найближчі два роки (2014–2015), коли числьність дітей дошкільного віку й надалі збільшуватиметься, хоча не так суттєво, як у минулі роки. У цей період слід посилити роботу із забезпечення дітей місцями у дитячих садках, що передбачає: відновлення роботи дитячих садків, що не працюють, вивільнення колишніх приміщень ДНЗ, відновлення та реконструкцію приміщень садків, які перебувають в аварійному стані.

Оскільки садки-новобудови у селах — рідкісне явище, у сільських населених пунктах, де існує попит на послуги ДНЗ і одночасно функціонує малокомплектна школа, доцільно розглянути можливість реорганізації такої школи у дитячий садок або в навчально-виховний комплекс «садок-школа».

Другий період триватиме від 2016 до кінця 2019 рр. Упродовж цього періоду припиниться приріст кількості дітей дошкільного віку, а їхня чисельність стабілізується на рівні 172 тис. осіб. Також спостерігатиметься максимальна чисельність 5-річних дітей і зросте потреба в послугах ДНЗ. Це стосується, насамперед, таких районів, як Турківський, Дрогобицький, Миколаївський, Старосамбірський, де показники охоплення дітей дошкільною освітою є досить низькими і становлять лише 10–20%. Тому в цей період слід забезпечити відкриття додаткових груп короткотривалого перебування на базі загальноосвітніх шкіл і позашкільних навчальних закладів, що дасть змогу збільшити показник охоплення дітей віком 5 років дошкільною освітою. При цьому зросте потреба у кваліфікованому педагогічному персоналі для дошкільних навчальних закладів.

Третій період розпочнеться з 2020 р. і характеризуватиметься зменшенням чисельності дітей-дошкільнят. У 2030 р. чисельність дітей віком 0–5 років становитиме близько 166,4 тис. осіб, тобто на 4,4 тис. менше, ніж у 2013 р. У зазначений період наповнюваність дитячих садків значно зменшиться. Оптимізація кількості місць у ДНЗ має відбуватися відповідно до прогнозованого зменшення кількості дітей дошкільного віку з урахуванням міжпоселенської та регіональної диференціації.

Рекомендація 2. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів та раціональне використання праці вчителів Обґрунтування Чисельність дітей шкільного віку у Львівській області упродовж 2000 рр. різко зменшилася: від 104,7 тис. осіб у 2002 р. до 74,2 тис.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


осіб у 2010 р., тобто в 1,4 раза. Найбільше зменшилася чисельність дітей віком 10– 14 років: від 50,1 тис. осіб до 32,8 тис. осіб відповідно. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів становила 1479 у 2000/2001 навчальному році та 1428 у 2011/2012 навчальному році. За цей же період у загальноосвітніх навчальних закладах кількість учнів зменшилася на 33,2%, вчителів — на 7,5%. Рівень трудового навантаження на вчителя, тобто кількість учнів у розрахунку на одного вчителя, є досить низьким. Зокрема, в середньому в області цей показник становив 10,1 в 2000/2001 н. р. та 7,3 в 2011/2012 н. р. (у країнах Європейського Союзу — 13–16 учнів). У багатьох районах області навантаження на вчителя є ще меншим, зокрема в 2011/2012 н. р. у Старосамбірському, Дрогобицькому, Стрийському, Турківському, Сколівському, Самбірському, Перемишлянському та Жидачівському районах показник трудового навантаження не перевищував 5 учнів на одного вчителя. Така вкрай низька наповнюваність класів спричинила проблему неефективного використання вчительської праці і нераціонального витрачання бюджетних коштів через утримання надлишкового штату і надлишкових площ. Особливо це стосується сільської місцевості, де кількість загальноосвітніх навчальних закладів із малою чисельністю учнів щорічно збільшується. Нині на Львівщині майже кожен третій навчальний заклад у сільській місцевості є малокомплектним.

Проблема Невідповідність динаміки чисельності дітей шкільного віку наявній кількості загальноосвітніх навчальних закладів, що призводить до недокомплектації класів та знижує ефективність використання праці педагогів.

Запропоновані заходи Необхідним є створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів із урахуванням результатів демографічного прогнозу та специфіки розташування населених пунктів; підвищення якості освітніх послуг у сільських школах.

Згідно з прогнозом, чисельність дітей шкільного віку (6–16 років) у 2013 р. на Львівщині досягла мінімального значення і надалі буде зростати майже до кінця прогнозного періоду. Однак цей приріст не буде дуже значним, у 2030 р. чисельність дітей шкільного віку становитиме близько 80 тис. осіб, тобто менше, ніж на початку 2000-х рр. (понад 100 тис. осіб).

Очікується, що у найближче десятиліття, тобто до 2020 року, чисельність дітей зростатиме більш швидкими темпами. Це стосується, насамперед, учнів віком 10–14 років, приріст чисельності яких буде найбільшим, а також учнів початкової школи, тоді як кількість учнів старшої школи зменшуватиметься до 2018 р. Після 2020 р. темпи приросту кількості дітей віком 6–16 років сповільняться і чисельність учнів стабілізується.

Через гостру проблему малокомплектності шкіл та неефективне використання людських і фінансових ресурсів виникає потреба в реорганізації шкіл та оптимізації мережі загальноосвітніх закладів.

Вирішення проблеми малокомплектності шкіл слід розглядати комплексно та з урахуванням специфіки розташування конкретного населеного пункту (віддаленість населеного пункту, стан доріг, фінансова спроможність місцевих органів влади забезпечити школи транспортними засобами, наявність «опорної» школи із кращою кадровою та матеріально-технічною забезпеченістю). Доцільним є створення освітніх округів — об’єднання навчальних закладів різного типу за територіальною ознакою без втрати юридичної самостійності. Практику формування таких округів розповсюджена у країнах Скандинавії. «Опорні» школи в таких округах повинні мати належні кадровий склад, комп’ютерне забезпечення, предметні кабінети з відповідним матеріально-технічним забезпеченням, спортивну базу. Відповідну реформу доцільно рекомендувати центральним органам законодавчої і виконавчої влади України для подальшого запровадження в регіонах.

У значній кількості малокомплектних шкіл Львівської області запроваджено індивідуальну форму навчання. Така практика є одним із варіантів вирішення проблеми дефіциту учнів. Але перехід на індивідуальну форму навчання супроводжується відчутним зниженням якості навчання.

Враховуючи, що чисельність учнів віком 6–14 років у найближчій перспективі на Львівщині буде збільшуватися, початкову і середню школу доцільно зберегти, а старшу школу залишити у великих сільських населених пунктах або у разі близького розташування до районного центру — в навчальних закладах цього районного центру. Об’єднання малокомплектних шкіл дасть змогу збільшити показник кількості учнів у розрахунку на одного вчителя, підвищити ефективність використання коштів у сільських школах і як наслідок — якість освіти. Адже в малокомплектних школах вчителі часто викладають предмети не тільки за фахом, а й суміжні. Рішення про закриття малокомплектної школи має прийматися районною (міською) радою тільки після, по-перше, обґрунтування фінансово-економічної доцільності; подруге, проведення роз’яснювальної роботи серед педагогічного та батьківського колективів; по-третє, виконання програми «Шкільний автобус»

у повному обсязі, тобто забезпечення дітей транспортною інфраструктурою.

Хоча більшість учнів у Львівській області навчаються у школах, розташованих у населених пунктах, де вони проживають, органам місцевого самоврядування слід посилити увагу щодо виконання програми «Шкільний автобус», насамперед передбачити відповідну кількість пального для шкільних автобусів. Оскільки вирішити транспортну проблему в гірських районах області (Дрогобицький, Сколівський, Старосамбірський, Турківський) досить важко, доцільно розглянути можливість утримання в цих районах пришкільних інтернатів (при сільських школах), де діти проживають і навчаються упродовж робочого тижня, а на вихідні повертаються додому.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Національна академія медичних наук України ДУ „Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова” Лабораторія математичного моделювання процесів старіння Медико-демографічний атлас України Випуск 15 Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011 Київ – 2013 УДК 311.2 (477) ББК 65.9(4УКР) – 05я2 М42 Автори: В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова Науковий консультант – академік НАМН України, проф. В.В. Безруков Медико-демографічний атлас України....»

«В умовах великого вибору на ринку товарів та послуг споживач не спроможний самостійно знайти детальну інформацію, яка б допомогла зробити оптимальний вибір на користь того чи іншого продукту, а у випадку необхідності добитися захисту своїх прав в судовому порядку.1. http://finance-dom.ru/marketing/76/340-vivchennya-spozhivachiv. 2. http://govuadocs.com.ua/docs/17/index-257434.html?page=2. 3. http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-896.html. 4. Методи визначення фальсифікації товарів:...»

«МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «ХАЙФЕР ПРОДЖЕКТ ІНТЕРНЕШЕНЛ» СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН 2009 – 2013 Джерело: Міжнародна Благодійна Фундація «Хайфер Проджект Інтернешенл» Дата проведення зборів по написанню: Листопад 11-12, 2008 Місце проведення зборів по написанню: Київ Допомога: Ora Bytyci та Alina Tuhutiu МБФ ХПІ Стратегічний план на 2009-2013 рр. ЗМІСТ I. Опис ситуації Минуле і сьогодення України 3 Історія Міжнародної Благодійної Фундації «Хайфер Проджект Інтернешенл» 6 Проекти, впроваджувані МБФ...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПШЕНИЦЯ Технічні умови ДСТУ-П-3768:200 (Проект, остаточна редакція) Видання офіційне НЕ є офіційним виданням Є остаточною версією проекту стандарту ДСТУ 3768:2009 «Пшениця. Технічні умови», яка була подана на затвердження щодо введення в дію Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ІІ ДСТУ-П ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 1 3 Терміни та визначення понять 5 4 Технічні вимоги 8 5 Вимоги безпеки і охорони довкілля 13 6 Правила приймання 13 7 Методи...»

«Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей За фінансової підтримки Виконавець проекту Європейського Cоюзу Інститут сільського розвитку ПОСІБНИК ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАВА ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ КИЇВ—200 Бібліотечка прав сільських жителів Упорядник: Хватинець О.О Посібник для сільських жінок: можливості та права Відповідальний за випуск: Прокопенко С.С. Верстка: Прівен О.Я. Наклад: 3000 примірників Підписано до друку 20.02.2008 Для безкоштовного...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДБН Б.2.4-3-95 Видання офіційне Державний комітет у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1995 РОЗРОБЛЕНІ: Об'єднанням УкрНДІагропроект (ведуча): канд. екон. наук О.Ф.Омельченко керівник; С.І.Телюк відповідальний виконавець; канд.техн.наук Ю.І.Кошиць; Ю.А.Куров, М.С.Шкурка; канд.арх.В.І.Райко; Ю.Л.Замський, Є.О.Ляшук, О.М.Марченко, В.С.Шеремет. Інститутом...»

«Телепередача «Надзвичайні новини Книжкового Королівства»познайомити учнів із кращими зразками української класики та Мета: творами сучасних авторів;розвивати читацькі смаки та інтереси, удосконалити навички виразного читання;виховати високі моральні цінності, вміння оцінки дійсності та самооцінки людських вчинків. (Звучить пісня на мелодію «Родина, родина») Ведуча В кожній хатині, у кожній родині Книгу шанують, її бережуть. Книга знання подарує людині, Вкаже єдину і правильну путь. Приспів:...»

«ІНІЦІАТИВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ПРОЕКТ “ДІАЛОГ” №1, (серпень – вересень) 2010 року НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОМІСЯЧНЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ ПРОЕКТУ “ДІАЛОГ” Закон України вiд 30.08.2010 № 491-VI «Про внесення змін до Закону ВЕРХОВНА України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки РАДА Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» УКРАЇНИ Закон знімає обмеження щодо можливості участі у місцевих виборах місцевих...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 „Агрономія” Форма навчання денна-заочна Вінниця 2009 УДК 338 Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 7.090101 „Агрономія” денної і заочної форм навчання. Амонс С.Е.,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет менеджменту Кафедра економічної теорії „СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧСНА ДІЯЛЬНІСТЬ” ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальностей 7.130102„Агрономія”; 7.090221„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”; 7.091902 „Механізація сільськогосподарського виробництва”; 7.090215 „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”; 7.090221 „Обладнання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»