WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Навчально-методична література кафедри технології у рослинництві Біологічна меліорація. Завдання та методичні вказівки для практичних 1. занять для студ. спец. “Агрономія” спец. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Навчально-методична література кафедри технології у рослинництві

Біологічна меліорація. Завдання та методичні вказівки для практичних

1.

занять для студ. спец. “Агрономія” спец. “Меліоративне землеробство” / І. А. Шувар,

З. М. Томашівський, Б. І. Бінерт, Г. Т. Періг, О. Є. Волинець. – Львів : ЛДАУ, 2001. – 27 с.

Виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста : метод.

2.

рекомендації для студ. спец. “Агрономія” / М. І. Бомба, П. Д. Завірюха, В. Г. Влох,

М. Я. Бомба, В. В. Лихочвор, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин ; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 59 с.

Землеробство : програма і метод. рекомендації до проведення навчальної 3.

практики для студ. спец. “Механізація сільського господарства” / І. А. Шувар, З. М. Томашівський, М. Я. Бомба, Г. Т. Періг, Б. І. Бінерт. – Львів : ЛДАУ, 2001 – 19 с.

Землеробство : робочий зошит і методичні рекомендації для виконання 4.

індивідуальних завдань під час навчальної практики для студ. спец. “Експлуатація осушувальних і зрошувальних систем” / І. А. Шувар, З. М. Томашівський, М. Я. Бомба, В.

В. Грицик, Г. Т. Періг, Б. І. Бінерт. – Львів : ЛДАУ, 2001. – 26 с.

Польове кормовиробництво : метод. рекомендації до вивчення дисципліни 5.

студ. агроном. ф-ту за спец. “Агрономія” / В. Г. Влох, Р. С. Добровольський, М. І. Бомба, І. Ф. Дудар, О. Ф. Литвин ; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 32 с.

Програма і метод. рекомендації до проведення навч. практики для студ.

6.

спец. “Механізація сільського господарства” / Б. І. Бінерт, З. М. Томашівський, І. А.

Шувар, М. Я. Бомба, Г. Т. Періг ; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 20 с.

Робочий зошит і метод. рекомендації до виконання індивідуальних завдань 7.

під час навчальної практики для студ. / Б. І. Бінерт, І. А. Шувар ; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 26 с.

Робочий зошит та методичні рекомендації для виконання лабораторних 8.

занять студ. агроном. ф-ту спец. “Агрономія” спец. „Меліоративне землеробство” / І. А. Шувар, З. М. Томашівський, Б. І. Бінерт, Г. Т. Періг, В. В. Грицик ; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 27с.

Технічні культури : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для 9.

студ. агроном. ф-ту за спец. “Агрономія” / В. Г. Влох, М. І. Бомба, В. С. Борисюк, Д. М. Онищук ; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 31 с.

Лукознавство і луківництво : метод. рекомендації до вивчення дисципліни 10.

студ. агроном. ф-ту спец. “Агрономія” / М. І. Бомба, В. Г. Влох, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2002. – 15 с.

Сівозміни у землеробстві України : рекомендації / Б. І. Бінерт, 11.

З. М. Томашівський, С. В. Бегей, М. Я. Бомба, Г. Т. Періг, І. А. Шувар; за ред. В. Ф. Сайка, П. І. Бойка. – К. : Аграрна наука, 2002. – 147 с.

Сучасні системи інтенсивних технологій : метод. рекомендації до виконання 12.

курсової роботи для студ. агроном. ф-ту (спец. “Агрономія”) / М. І. Бомба, В. Г. Влох, Д. М. Онищук, С. В. Дубковецький, В. С. Борисюк, В. В. Лихочвор, Р. С. Добровольський;

ЛДАУ. – Львів, 2002. – 35 с.

Технології в рослинництві : метод. рекомендації до вивчення дисципліни 13.

для слухачів ін-ту післядипломної підготовки / М. І. Бомба, В. Г. Влох, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ – Львів, 2002. – 25 с.

Технологія виробництва продукції рослинництва : метод. рекомендації до 14.

виконання та оформлення курсової роботи студ. економ. ф-ту за спец. “Менеджмент організацій” / М. І. Бомба, В. Г. Влох, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2002. – 32 с.

Технологія виробництва продукції рослинництва : метод. рекомендації до 15.

виконання та оформлення курсової роботи студ. екон. ф-ту за спец. “Менеджмент організацій” / В. Г. Влох, М. І. Бомба, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2002. – 32 с.

Технологія виробництва продукції рослинництва : програма навч.

16.

дисципліни для підготовки фахівців із спец. “Механізація сільського господарства”, “Машини та обладнання с.-г. виробництва” в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації / В. Г. Влох, В. П. Ґудзь, І. П. Максимчук, Р. С. Добровольський, С. В.

Дубковецький, В. О. Єщенко, І. Д. Примак, Г. П. Котеджи, Л. В. Бондарчук. – К. : Аграрна освіта, 2002. – 6 с.

Адаптивні системи землеробства : метод. рекомендації до написання 17.

курсового проекту для студ. спец. агрономія ОКР „Магістр” / Б. І. Бінерт, І. А. Шувар, З. М. Томашівський ; ЛДАУ. – Львів, 2003. – 23 с.

Коренеплоди : метод. рекомендації до проведення лабораторно-практичних 18.

занять студ. агроном. ф-ту спец. “Агрономія” та “Плодоовочівництво і виноградарство” / О. Ф. Литвин, М. І. Бомба, В. С. Борисюк, С. В. Дубковецький, І. Ф. Дудар, В. Г. Влох, Р. Й. Тучапський, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2003. – 38 с.

Кормовиробництво : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для 19.

студентів агроном. ф-ту спец. “Агрономія” / М. І. Бомба, В. Г. Влох, С. В. Дубковецький, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2003. – 20 с.

Рослинництво : метод. рекомендації до проходження навч. практики для 20.

студентів спец. “Агрономія” / М. І. Бомба, В. Г. Влох, Д. М. Онищук, В. С. Борисюк, В. В. Лихочвор, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2003. – 18 с.

Системи інтенсивних технологій : метод. рекомендації до виконання 21.

курсової роботи студ. ОКР “Магістр” спец. “Агрономія” / М. І. Бомба, В. Г. Влох, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський, С. В. Дубковецький, В. С. Борисюк ; ЛДАУ. – Львів, 2003. – 37 с.

Технологія виробництва продукції рослинництва : метод. рекомендації до 22.

вивчення дисципліни для студентів ф-ту механізації сільського господарства із напряму “Механізація та електрифікація сільського господарства” / М. І. Бомба, В. Г. Влох, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський, С. В. Дубковецький ;

ЛДАУ. – Львів, 2003. – 26 с.

Технологія виробництва продукції рослинництва : метод. рекомендації до 23.

проходження навч. практики для студентів спец. “Облік і аудит”, “Менеджмент організацій” / М. І. Бомба, В. Г. Влох, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2003. – 15 с.

Технологія виробництва продукції рослинництва : метод. рекомендації до 24.

вивчення дисципліни студентами екон. ф-ту / М. І. Бомба, В. Г. Влох, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин, І. О. Дудар, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2003. – 43 с.

Технологія вирощування продукції рослинництва : робочий зошит для 25.

лабораторно-практ. занять для студентів ф-ту механізації сільського господарства / М. І. Бомба, В. Г Влох, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський, С. В. Дубковецький ; ЛДАУ. – Львів, 2003. – 51 с.

Екологічне землеробство : метод. вказівки для вивчення курсу та завдання 26.

для самостійної роботи студ. заочної форми навчання сільськогосподарських вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації з курсу „Екологічне землеробство” для спец. „Землевпорядкування та кадастр” / І. А. Шувар, З. М. Томашівський, Б. І. Бінерт, Г. Т. Періг, В. В. Грицик. – Львів :

ЛДАУ, 2004. – 74 с.

Загальне землеробство : метод. вказівки до вивчення курсу та завдання для 27.

самостійної роботи студ. заочної форми навчання для спец. “Агрономія, плодоовочівництво і виноградарство” / Б. І. Бінерт, З. П. Томашівський, І. А. Шувар, Г. Т. Періг, В. В Грицик ; ЛДАУ. – Львів, 2004. – 73 с.

Луківництво : програма навч. дисципліни для підготовки спеціалістів в 28.

аграрних вищих навч. закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації із спец. “Агрономія” (спец.

“Луківництво”) / В. Г. Влох, П. Д. Завірюха, І. Ф. Дудар, С. В. Дубковецький, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин, М. Г. Ступень, Р. С. Добровольський, М. І. Федорчук, В. І. Торценко. – К., 2004. – 10 с.

Меліоративне землеробство (зрошуване землеробство) : метод. рекомендації 29.

до виконання курсового проекту на тему „Агрономічні основи проектування сівозмін, обробітку ґрунту та удобрення на поливних землях в інтенсивному землеробстві” для студ. спец. „Агрономія” / Б. І. Бінерт, З. М. Томашівський, М. Я. Бомба, Г. Т. Періг ;

ЛДАУ. – Львів, 2004. – 19 с.

Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація 30.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


земель : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студ. спец. „Екологія і охорона навколишнього середовища” / Б. І. Бінерт, З. М. Томашівський, І. А. Шувар, Г. Т. Періг, В. В. Грицик, М. Я. Бомба ; ЛДАУ. – Львів, 2004. – 41 с.

Польове кормовиробництво : метод. рекомендації для виконання 31.

лабораторної роботи студ. агроном. ф-ту спец. “Агрономія” / В. Г. Влох, М. І. Бомба, В. С. Борисюк, І. Ф. Дудар, О. Ф. Литвин, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2004. – 45 с.

Польове кормовиробництво : метод.рекомендації для виконання 32.

лабораторних робіт студ. агроном. ф-ту спец. “Агрономія” / І. Ф. Дудар, М. І. Бомба, В. С. Борисюк, В. Г. Влох, О. Ф. Литвин, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2004. – 45 с.

Рослинництво : метод. рекомендації для самостійної роботи студ.

33.

землевпоряд. ф-ту / В. Г. Влох, М. І. Бомба, І. Ф. Дудар, О. Ф. Литвин, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2004. – 28 с.

Технологія виробництва продукції рослинництва : програма курсу і метод.

34.

рекомендації для самостійної роботи студентами екон. ф-ту заочної форми навчання / М. І. Бомба, В. Г. Влох, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський ;

ЛДАУ. – Львів, 2004. – 41 с.

Технологія вирощування лікарських рослин : програма навч. дисципліни для 35.

підготовки спеціалістів в аграрних вузах ІІІ-ІV рівнів акредитації із спец. “Агрономія” і “Плодоовочівництво і виноградарство” (за вибором аграрного вузу) / В. С. Борисюк, Д. М. Онищук, С. В. Дубковецький, В. Г. Влох, П. Д. Завірюха, В. В. Лихочвор, М. І. Федорчук. – К., 2004. – 18 с.

Землеробство : метод. вказівки до курсового проекту на тему “Агрономічні 36.

основи проектування та освоєння сівозмін в інтенсивному землеробстві” для студ. денної та заочної форм навчання зі спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” / Б. І. Бінерт, З. М. Томашівський, І. А. Шувар, Г. Т. Періг, М. Я. Бомба ; ЛДАУ. – Львів, 2005. – 45 с.

Луківництво. Визначення лучних кормових трав : метод. рекомендації для 37.

самостійної роботи студ. агроном. ф-ту спец. “Агрономія” (спеціалізація “Кормовиробництво”) / М. І. Бомба, В. Г. Влох, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, С. В. Дубковецький ; ЛДАУ. – Львів, 2005. – 29 с.

Рослинництво : метод. рекомендації до виконання та оформлення курсової 38.

роботи студ. землевпор. ф-ту за спец. “Землевпорядкування” / І. Ф. Дудар, М. І. Бомба, Р. Й. Добровольський, В. Г. Влох, О. Ф. Литвин ; ЛДАУ. – Львів, 2005. – 35 с.

Технологія виробництва продукції рослинництва : метод. рекомендації до 39.

виконання і оформлення контрольної роботи студентами екон. ф-ту / М. І. Бомба, В. Г. Влох, Д. М. Онищук, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2005. – 28 с.

Землеробство : метод. вказівки до курсового проекту “Агрономічні основи 40.

проектування сівозмін на меліорованих землях в інтенсивному землеробстві” для студ.

денної та заочної форм навчання зі спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” / І. А. Шувар, З. М. Томашівський, М. Я. Бомба, Г. Т. Періг, Б. І. Бінерт ;

ЛДАУ. – Львів, 2006. – 45 с.

Землеробство : метод. рекомендації для проходження навчальної практики 41.

студ. спец. “Агрономія” і “Плодоовочівництво і виноградарство” (ІІІ-й курс) / І. А. Шувар, З. М. Томашівський, М. Я. Бомба, Б. І. Бінерт, Г. Т. Періг ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 14 с.

Землеробство : метод. рекомендації для проходження ознайомчої практики 42.

студ. спец. “Агрономія” (ІІ-й курс) / І. А. Шувар, З. М. Томашівський, М. Я. Бомба, Г. Т. Періг, Б. І. Бінерт ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 11 с.

Землеробство : метод. рекомендації до виконання лабор.-практ. робіт з 43.

розділу “Проектування обробітку ґрунту в адаптивно-ландшафтному землеробстві” для студ. спец. “Агрономія” та “Плодоовочівництво і виноградарство” / М. Я. Бомба, З. М. Томашівський, Г. Т. Періг ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 26 с.

Кормовиробництво : метод. рекомендації до завдання для контрольної 44.

роботи студ. ф-ту заочної освіти / В. Г. Влох, В. С. Борисюк ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 11 с.

Кормовиробництво : метод. рекомендації до складання травосумішок для 45.

студ. агрономічного ф-ту / В. Г Влох, І. Ф. Дудар, О. Ф. Литвин, М. І. Бомба, Р. С. Добровольський, В. В. Лихочвор, С. В. Дубковецький, В. С. Борисюк ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 17 с Методичні рекомендації і завдання для виконання контрольної роботи з 46.

дисципліни “Технічні культури” студ. заочної форми навчання спец. “Агрономія” / В. С. Борисюк, С. В. Дубковецький, М. І. Бомба ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 10 с.

Наскрізні програми практичної підготовки студ. економічного ф-ту спец.

47.

“Менеджмент організацій” / П. С. Березівський, В. В. Бондарчук, Ю. Е. Губені ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 50 с.

Нові та малопоширені кормові культури : метод. рекомендації до виконання 48.

контрольної роботи студ. ф-ту заочної освіти / В. Г. Влох, В. С. Борисюк ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 12 с.

Нові та малопоширені культури : завдання до виконання контрольної роботи 49.

студ. ф-ту заочної освіти спец. “Агрономія” / В. Г. Влох, В. В. Лихочвор, С. В. Дубковецький, В. С. Борисюк, М. І Бомба, І. Ф. Дудар, Р. С. Добровольський, О. Ф. Литвин ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 9 с.

Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація 50.

земель : метод. вказівки до вивчення курсу та завдання для самостійної роботи студ.

заочної форми навчання для спец. “Екологія та охорона навколишнього середовища” / І. А. Шувар, Г. Т. Періг, З. М. Томашівський, М. Я. Бомба, Б. І. Бінерт ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 23 с.

Польове кормовиробництво : метод. рекомендації до вивчення дисципліни і 51.

написання контрольних робіт студ. ф-ту заочної освіти спец. 7.130.102 / В. Г. Влох, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, М. І. Бомба, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 16 с.

Рослинництво : метод. рекомендації до вивчення дисципліни і написання 52.

контрольних робіт студ. ф-ту заочної освіти спец. “Агрономія” / В. Г. Влох, О. Ф. Литвин, І. Ф. Дудар, М. І. Бомба, Р. С. Добровольський ; ЛДАУ. – Львів, 2006. – 23 с.

Рослинництво : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ.

53.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра розведення Факультет ТВ і ППТ сільськогосподарських тварин і зоогігієни ГІГІЄНА ТВАРИН Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ВІННИЦЯ 2009 УДК: 636.082:57.087.1 Укладачі: Яремчук О.С., Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Поліщук Т.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних...»

«УДК 578.01+681.7.08+535.3+681.335.2 О.В. КОВИРЬОВА МОДЕЛІ ФОТОСИНТЕЗУ ТА КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА СТАНУ РОСЛИН У сільському господарстві, зокрема, в аграрному секторі, кліматичні фактори суттєво впливають на майбутній врожай. Внаслідок швидких змін клімату статистичні методи не завжди дозволяють оптимізувати внесення добрив, пестицидів, керувати штучним поливом, прогнозувати врожаї. O. Kovyriova Статистичні методи необхідно уточнювати моделюванням процесів, які відбуваються в MODELS OF рослинах...»

«Телепередача «Надзвичайні новини Книжкового Королівства»познайомити учнів із кращими зразками української класики та Мета: творами сучасних авторів;розвивати читацькі смаки та інтереси, удосконалити навички виразного читання;виховати високі моральні цінності, вміння оцінки дійсності та самооцінки людських вчинків. (Звучить пісня на мелодію «Родина, родина») Ведуча В кожній хатині, у кожній родині Книгу шанують, її бережуть. Книга знання подарує людині, Вкаже єдину і правильну путь. Приспів:...»

«“ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 “ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 Всі бізнесові операції зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. На першому місці стоять люди / ІКЖЦ – К.: ФОП Москаленко...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 „Агрономія” Форма навчання денна-заочна Вінниця 2009 УДК 338 Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 7.090101 „Агрономія” денної і заочної форм навчання. Амонс С.Е.,...»

«Фінанси, облік і аудит. 2012. № 19 11. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. — Львів: ПАІС, 2005. — 368 с. Стаття надійшла до редакції 15.01.2012 р. УДК 65.012.8 Л.В. Гнилицька, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ОБЛІКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА АННОТАЦИЯ. В...»

«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ЯК СТВОРИТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ДОРАДЧУ СЛУЖБУ ТА ПІДТРИМАТИ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ Посібник для органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади Київ-Львів   УДК 342.25 ББК 67.304 Я-44 Цей посібник був створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест. Здійснення зазначеного проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID. Зміст матеріалів посібника...»

«Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей За фінансової підтримки Виконавець проекту Європейського Cоюзу Інститут сільського розвитку ПОСІБНИК ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАВА ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ КИЇВ—200 Бібліотечка прав сільських жителів Упорядник: Хватинець О.О Посібник для сільських жінок: можливості та права Відповідальний за випуск: Прокопенко С.С. Верстка: Прівен О.Я. Наклад: 3000 примірників Підписано до друку 20.02.2008 Для безкоштовного...»

«Як провести конкурс проектів для фінансової підтримки громадських організацій та творчих спілок? Методичні рекомендації Київ, 17 січня 2012 року Семінар ЗМІСТ Вступ 0.1 Що таке державна фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства?0.2 На що і на кого поширюється дія Постанови КМУ № 1049?0.3 Етапи виконання Постанови КМУ № 1049 Розділ 1. Визначення цілей та пріоритетних завдань конкурсу 1.1 Що таке цілі і пріоритетні завдання конкурсу? 1.2 Як визначити цілі і пріоритетні завдання...»

«ІНІЦІАТИВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ПРОЕКТ “ДІАЛОГ” №1, (серпень – вересень) 2010 року НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОМІСЯЧНЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ ПРОЕКТУ “ДІАЛОГ” Закон України вiд 30.08.2010 № 491-VI «Про внесення змін до Закону ВЕРХОВНА України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки РАДА Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» УКРАЇНИ Закон знімає обмеження щодо можливості участі у місцевих виборах місцевих...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»