WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«ГРОМАДСЬКІ РАДИ В ЦИФРАХ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ із моніторингу формування громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади Київ-2011 ББК 66.3(4УКР)12 Г87 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Партнерство інститутів громадянського суспільства на підтримку громадських рад

Український незалежний центр політичних досліджень

Творче об’єднання «ТОРО»

ГРОМАДСЬКІ РАДИ

В ЦИФРАХ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ

із моніторингу формування громадських рад

при центральних та місцевих органах виконавчої влади

Київ-2011

ББК 66.3(4УКР)12

Г87 Громадські ради в цифрах: загальнонац. звіт із моніторингу формув.

громад. рад при центр. та місц. органах виконав. влади / М. В. Лациба, Г87

О. С. Хмара, А. О. Красносільська [та ін.]; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. :

Агентство «Україна», 2011. – 124 с.

ISBN 978–966–2157–58–1 У книзі наведено результати загальнонаціонального моніторингу щодо формування громадських рад при органах виконавчої влади відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №996 від 03.11.2010 року. Проаналізовано процеси підготовки та проведення установчих зборів по формуванню громадських рад та подано оцінку ефективності організації роботи створених громадських рад. Поданий матеріал містить рекомендації щодо покращення правових процедур формування громадських рад і практики їх застосування. Книга буде корисною для інститутів громадянського суспільства, які стали членами громадських рад та структурним підрозділом органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, відповідальних за взаємодію з громадськістю.

ББК 66.3(4УКР)12 Цю публікацію підготовлено в рамках проекту «Об’єднуємося заради реформ (UNITER)», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується Pact, Inc. Проведення цього дослідження стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалів є винятковою відповідальністю УНЦПД та не обов’язково відображає точку зору USAID, Pact, Inc. або уряду США. Будь-яку частину цих матеріалів не можна відтворювати, використовувати у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, ксерокопіювальний чи будь-який інший спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.

Книга випускається українською мовою в друкованому й електронному варіантах.

Електронну версію видання представлено на сайті УНЦПД за адресою:

http://www.ucipr.kiev.ua. У друкованому вигляді книга розповсюджується безкоштовно.

УНЦПД дозволяє поширювати тексти з посиланням на джерело.

ISBN 978–966–2157–58–1 © Дегтяр В. С., Згр

–  –  –

Зміст Резюме дослідження

Методологія дослідження

Розділ 1. Загальний досвід України щодо формування громадських рад при органах виконавчої влади різного рівня (за Постановою КМУ № 996)

1.1. Підготовка до проведення установчих зборів по формуванню громадських рад при органах виконавчої влади

1.1.1. Утворення ініціативних груп

1.1.2. Інформування ІГС про проведення установчих зборів

1.1.3. Збір документів від ІГС на участь в установчих зборах

1.2. Безпосереднє проведення установчих зборів із формування громадських рад при органах виконавчої влади

1.2.1. Кількісний склад учасників установчих зборів

1.2.2. Склад учасників установчих зборів за організаційно-правовою формою ІГС............. 29 1.2.3. Відкритість та прозорість процесу проведення установчих зборів

1.2.4. Приклади недоброчесної поведінки ІГС під час підготовки та проведення установчих зборів

1.2.5. Відмови в участі ІГС в установчих зборах

1.2.6. Інші приклади порушень під час проведення установчих зборів

1.2.7. Затвердження складу громадських рад керівництвом органів виконавчої влади.......... 35 Розділ 2. Оцінювання потенціалу громадських рад України

2.1. Організаційна структура громадських рад України різного рівня

2.2. Кадровий та галузевий склад ІГС – членів громадських рад

2.3. Огляд змісту положень про громадські ради різного рівня

2.4. Забезпечення діяльності громадських рад різного рівня з боку органів виконавчої влади

2.5. Огляд змісту планів роботи громадських рад різного рівня

2.6. Оприлюднення інформації про діяльність громадських рад на сайтах ОВВ

Розділ 3. Загальні висновки та рекомендації

Додатки

Додаток 1. Постанова КМУ «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» №996 від 3 листопада 2010 року

Додаток 2. Анкета моніторингу створення громадської ради при органі виконавчої влади

Додаток 3. Відомості про стан формування громадських рад при органах виконавчої влади різного рівня відповідно до вимог Постанови КМУ № 996 (станом на 31.

07.2011 року)...... 93 Додаток 4. Відомості про робочі органи громадських рад при РДА Києва та Севастополя. 101 Додаток 5. Відомості про робочі органи громадських рад при РМ АРК, ОДА та МДА.......... 105 Додаток 6. Пропозиції до Типового Положення про громадську раду, затвердженого Постановою КМУ від 3 листопада 2010 р. № 996

Список використаних скорочень

Авторський колектив

Консультанти по збору інформації щодо створення громадських рад при органах виконавчої влади

Громадські ради в цифрах

Резюме дослідження Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Постанова № 996) надала реальну можливість усім зацікавленим інститутам громадянського суспільства (далі – ІГС) брати участь у виробленні та реалізації державної політики.

За новим мандатом громадські ради при органах виконавчої влади (далі – громадські ради) мають право:

• надавати обов’язкові для розгляду пропозиції щодо нормативно-правових актів та змісту роботи посадовців;

• проводити громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та вимагати виконання посадовцями антикорупційного законодавства;

• проводити громадську експертизу діяльності органу влади;

• здійснювати громадський контроль за врахуванням владою пропозицій і зауважень громадськості;

• готувати орієнтовний план та проводити публічні громадські слухання з питань, віднесених до компетенції ОВВ;

• допомагати органу влади працювати більш ефективно в інтересах громадян.

Постанова № 996 запровадила низку новацій як у процесі формування громадських рад, так і в організації їхньої повсякденної роботи. Відповідно до Постанови громадські ради при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях стають постійно діючими колегіальними виборними органами.

Відтепер інститути громадянського суспільства самостійно визначають бажану кількість майбутніх членів громадської ради та самостійно обирають поміж себе найбільш достойних представників для членства у ній. Право брати участь в установчих зборах та висувати кандидатури членів громадських рад отримали громадські та благодійні організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, релігійні організації, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства й установи. Органи влади зобов’язані надавати необхідну інформацію та проекти нормативно-правових актів на розгляд громадських рад. Рішення громадських рад відтепер є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади, при яких такі ради утворені, а інформування громадських рад про врахування чи неврахування пропозицій громадськості є обов’язковим для ОВВ. Про діяльність громадських рад органи виконавчої влади зобов’язані регулярно інформувати на своїх офіційних сайтах у спеціально створених рубриках «Громадська рада».

Із імплементацією Постанови КМУ № 996 громадянське суспільство та органи виконавчої влади України увійшли у найбільш інтенсивний та масовий період своєї співпраці. Всі 608 органів виконавчої влади усіх рівнів залучені до формування громадських рад.

Переважна більшість органів виконавчої влади виконали вимогу Постанови № 996 щодо формування (оновлення) громадських рад. Станом на 1 жовтня 2011р. сформовано 566 громадських рад із 608 необхідних, тобто 93%.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


А саме сформовано:

• 9, тобто 56%, громадських рад на рівні міністерств;

• 28, тобто 45%, громадських рад на рівні центральних органів виконавчої влади;

• 27, тобто 100%, громадських рад на рівні ОДА, Раді Міністрів АРК, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях;

• 487, тобто 99,6%, громадських рад на рівні районних державних адміністрацій.

• 14, тобто 100%, громадських рад на рівні районних державних адміністрацій у містах Киві та Севастополі.

Резюме дослідження

Формування громадських рад при центральних органах виконавчої влади було призупинено із виходом Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. № 370. Проте, наразі положення та структури оновлених центральних органів виконавчої влади вже затверджені і процес формування громадських рад продовжується.

Моніторинг формування громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади проводився з метою охарактеризувати практику імплементації інститутами громадянського суспільства та органами виконавчої влади Постанови КМУ N 996 щодо формування та налагодження роботи громадських рад при органах виконавчої влади різного рівня.

Загалом, моніторинг засвідчив, що Постанова № 996 працює і дає можливість добросовісним і зацікавленим інститутам громадянського суспільства та органам виконавчої влади конструктивно співпрацювати. Практика формування громадських рад доводить, що дотримання процедурних вимог Постанови № 996 та доброчесна діяльність як ІГС, так і ОВВ забезпечують створення дієвих громадських рад. Натомість громадські ради, сформовані в умовах недоброчесних практик та із порушеннями демократичних процедур, не можуть організувати відкритого та конструктивного діалогу влади і громадськості, тому зменшують ступінь довіри громадськості до органів влади.

Представниками Партнерства інститутів громадянського суспільства на підтримку громадських рад не зафіксовано грубих порушень вимог постанови № 996 у 5 із 8 громадських рад при міністерствах, 19 громадських рад при ЦОВВ та 25 із 27 громадських рад при ОДА, Раді Міністрів АРК, Київській та Севастопольській МДА. Натомість при 3-х міністерствах – Міністерстві внутрішніх справ України та Міністерстві фінансів України, Міністерстві екології та природних ресурсів, та 2-х ОДА – Дніпропетровській та Хмельницькій – зафіксовано грубі порушення вимог постанови № 996 членами ініціативних груп. Окрім цього, Голова Державного агентства земельних ресурсів України, грубо порушуючи Постанову №996, відмовляється затверджувати склад громадської ради, обраної на установчих зборах 16 червня 2011року, та формує нову ініціативну групу для підготовки проведення повторних установчих зборів. Голова Черкаської ОДА протягом трьох місяців порушував Постанову №996, безпідставно не затверджуючи склад громадської ради.

Під грубими порушеннями розуміються будь-які дії зі сторони ініціативних груп по підготовці установчих зборів громадських рад чи самих органів виконавчої влади, що призвели до фактичної неможливості значної частини зацікавлених інститутів громадянського суспільства реалізувати власне право на участь у формуванні громадських рад (передусім, через приховування інформації, встановлення штучних обмежень щодо участі в установчих зборах, маніпулювання громадською думкою, неправомірні відмови від вчинення дій, передбачених Постановою № 996, тощо).

У цих випадках процедурні порушення поставили під сумнів легітимність сформованих рад. Натомість переважна більшість органів виконавчої влади отримала у громадських радах конструктивні колективи ІГС для проведення консультацій та підвищення ефективності публічних рішень.

Загалом більше 9 тис. представників ІГС взяли участь в установчих зборах із формування громадських рад при ОВВ різного рівня. До складу громадських рад різного рівня обрано більше ніж 8 тис.

200 представників ІГС. Середня кількість членів громадських рад при ЦОВВ складає 40 осіб. Рекордсменом за кількістю членів ГР є Міністерство закордонних справ України – 166 членів, найменша за кількістю громадська рада при Державній службі автомобільних доріг – 9 осіб. Середня кількість членів громадських рад при ОДА, РМ АРК, КМДА та СМДА – 79 осіб. Лідерами за кількістю членів є КМДА – 222 особи, та Сумська ОДА – 217 осіб, найменша кількість членів – 25 осіб при Чернівецькій ОДА.

Громадські ради викликали інтерес абсолютно різних ІГС: від «традиційних» громадських організацій (зокрема правозахисних, екологічних, молодіжних, сервісних, аналітичних центрів) до бізнесових асоціацій, релігійних організацій, профспілок та навіть недержавних пенсійних фондів. Ці

<

Громадські ради в цифрах

каво, що до складу громадських рад увійшли не тільки організації, які опікуються суспільно значущими питаннями, але й організації вузькогрупових інтересів. Завдяки процесам формування громадських рад різні сектори громадянського суспільства вперше зійшлися на єдиному діалоговому майданчику і почали процес вироблення спільних позицій.

Водночас громадським радам ще належить стати дієвим інструментом комунікації між інститутами громадянського суспільства та органами виконавчої влади. Перший досвід формування громадських рад за демократичними процедурами показав, що самі інститути громадянського суспільства виявилися неготовими до належної самоорганізації та кооперації.

Моніторинг виявив, що переважна більшість порушень вимог Постанови № 996 була здійснена саме недоброчесними громадськими активістами у складі ініціативних груп із підготовки установчих зборів. Однією з причин цих порушень є нерозуміння представниками ІГС основного призначення громадських рад та їх функцій і як наслідок – міфологізація можливостей громадських рад. Проте низку випадків порушення процедур формування громадських рад було допущено з боку представників органів виконавчої влади.

Відстежено найбільш поширені порушення процедур формування громадських рад, зокрема:

• необґрунтоване недопущення ініціативними групами делегатів ІГС до участі в установчих зборах (наприклад, Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство фінансів України);Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
 
Похожие работы:

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 24 жовтня 2005 р. № 327 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2005 р. № 1350/11630 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства 1. Загальні положення 1.1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України Про державну статистику з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики торгівлі з метою визначення загальних підходів статистичного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ГАРКУША ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 681.518.5 МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті...»

«ХОЧЕШ СТАТИ ЛІДЕРОМ – ОБГАНЯЙ АБО ЙДИ СВОЇМ ШЛЯХОМ (думки, поради, власний досвід, ідеї про лідерство, планування, відстоювання інтересів громади) Київ – 2013 ХОЧЕШ СТАТИ ЛІДЕРОМ – ОБГАНЯЙ АБО ЙДИ СВОЇМ ШЛЯХОМ (думки, поради, власний досвід, ідеї про лідерство, планування, відстоювання інтересів громади) Київ – 2013 Хочеш стати лідером – обганяй або йди своїм шляхом / ІКЖЦ – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 36 с. Публікація здійснена за підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ Актуальні питання земельного законодавства України НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Чернігів Посібник «Актуальні питання земельного законодавства України» розроблено та видано Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини в рамках реалізації проекту «Дотримання прав людини селянвласників землі та покращення їх доступу до правосуддя в Чернігівській області». Це видання стало можливим завдяки проекту «Розвиток громадянського...»

«Міністерство аграрної політики України Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту Фінансова діагностика Харків 200 Фінансова діагностика. Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2006 р. Укладач: Заїка С.О. – ст. викладач (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка) Рецензенти: Турченко М.М. – кандидат економічних наук, професор (Харківський...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«Харківський національний університет радіоелектроніки Ляшенко Олексій Сергійович УДК 681.513.1 СИНТЕЗ СИСТЕМ НЕЙРОКЕРУВАННЯ ДИФУЗІЙНОЮ УСТАНОВКОЮ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ РАДІАЛЬНО-БАЗИСНИХ МЕРЕЖ 05.13.07 – автоматизація процесів керування АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2010 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 „Агрономія” Форма навчання денна-заочна Вінниця 2009 УДК 338 Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 7.090101 „Агрономія” денної і заочної форм навчання. Амонс С.Е.,...»

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«Тимчасові методичні рекомендації по підготовці пропозицій впровадження заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області.1. Загальні положення.1.1. Тимчасові методичні рекомендації розроблені для використання посадовими особами районних державних адміністрацій, міських, сільських і селищних рад і призначені для оцінки стану енергоспоживання бюджетними об’єктами, попереднього вивчення питань щодо визначення доцільності впровадження енергозберігаючих заходів та підготовки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»