WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 12 |

«ГРОМАДСЬКІ РАДИ В ЦИФРАХ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ із моніторингу формування громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади Київ-2011 ББК 66.3(4УКР)12 Г87 ...»

-- [ Страница 2 ] --

• перенесення ініціативними групами часу проведення установчих зборів без повідомлення про це всіх учасників зборів (наприклад, Хмельницька ОДА);

• маніпуляція результатами волевиявлення представників ІГС під час установчих зборів (наприклад, Дніпропетровська ОДА);

• відмова керівництва органів виконавчої влади затверджувати склад належним чином сформованих громадських рад (наприклад, Черкаська ОДА).

Мала місце низка невдалих практик імплементації ініціативними групами норм Постанови № 996:

– встановлення ініціативними групами додаткових, прямо не передбачених Постановою № 996, критеріїв для участі делегатів інститутів громадянського суспільства в установчих зборах: невідповідність територіального статусу ІГС рівню органу виконавчої влади, строк діяльності ІГС менший ніж два роки (наприклад, Міністерство юстиції України, Міністерстві екології та природних ресурсів, Дніпропетровська ОДА тощо) тощо;

– встановлення ініціативними групами вимог щодо подання додаткових документів ІГС (копії статутів ІГС, довідки про державну реєстрацію юридичних осіб тощо) (наприклад, Державний комітет регулювання ринку фінансових послуг, Державна митна служба);

– спроби представників органів виконавчої влади забезпечити перевагу лояльних до себе організацій у складі громадських рад або силами таких організацій обмежити доступ інших ІГС до установчих зборів (наприклад, Хмельницька ОДА, Сумська ОДА);

– захоплення лідерства у громадських радах представниками політичних партій та діючими депутатами від більшості у відповідних місцевих радах (наприклад, Сумська ОДА);

– участь одних і тих самих представників деяких організацій у п’яти або навіть семи громадських радах при різних (переважно центральних) органах виконавчої влади, що викликає сумніви у їх орієнтації на системну та професійну роботу в цих радах.

Проте громадські ради, сформовані відповідно до вимог Постанови №996 та при конструктивній співпраці органу влади й інститутів громадянського суспільства, доводять свою ефективність.

Наприклад, громадська рада при Вінницькій ОДА вже провела обласний форум соціальних проектів і залучила додаткові ресурси для вирішення соціальних проблем області.

Резюме дослідження

За результатами моніторингу варто виділити такі основні рекомендації:

1. У напрямку вдосконалення практики реалізації Постанови № 996 щодо формування громадських рад:

• активізувати роботу центральних органів виконавчої влади по створенню громадських рад відповідно до вимог Постанови № 996;

• посилити загальну відкритість роботи ініціативних груп за рахунок постійного оприлюднення їх складу, поточних документів та прийнятих рішень на офіційному сайті ОВВ, при якому утворюється громадська рада;

• запровадити у громадських радах чіткі способи ознайомлення з інформацією про кандидатів до складу громадських рад (через офіційні веб-сайти ОВВ, через забезпечення фізичного доступу до каталогів даних тощо);

• передбачити обов’язкове завчасне повідомлення ініціативною групою делегатів ІГС про недопуск їх до участі в установчих зборах із зазначенням підстав такого недопуску;

• запровадити чітку процедуру оскарження неправомірних дій / бездіяльності ініціативних груп щодо учасників установчих зборів;

• широко інформувати громадськість про випадки недоброчесних дій окремих ініціативних груп та інститутів громадянського суспільства.

2. Щодо загальних тенденцій у процесі формування громадських рад різного рівня:

• ІГС різного спрямування зосередитися на формуванні спільного порядку денного для роботи громадських рад (наприклад, формування позитивних практик імплементації Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади запобігання та протидії корупції) ;

• не допускати використання громадських рад у якості лобістського інструменту для просування вузькогрупових інтересів та широко інформувати громадськість про такі випадки у разі їх появи;

• мобілізовувати до участі у формуванні громадських рад галузеві ІГС та організації аналітичного спрямування (особливо на рівні ЦОВВ);

• підвищувати обізнаність широкого кола ІГС та представників ОВВ щодо функцій громадських рад.

3. Щодо основних характеристик новосформованих громадських рад та особливостей організації їхньої роботи:

• громадським радам доцільно обирати заступників голови громадської ради за тематичним спрямуванням, які одночасно можуть бути головами постійних комісій громадської ради;

• громадським радам доцільно доручати виконання функції секретаря-діловода працівникам структурних підрозділів ОВВ, що відповідають за взаємодію з громадськістю;

• визначати кількість комісій/комітетів громадських рад за пропорцією 1 комісія на 10 членів громадської ради;

• забезпечити виконання вимог Постанови КМУ №996 щодо створення та постійного ведення тематичних рубрик «Громадська рада» на офіційних веб-сайтах органів влади;

• внести зміни до Постанови КМУ №996 в частині запровадження чітких термінів погодження органом виконавчої влади положень про громадські ради;

• громадським радам ухвалити власні регламенти роботи громадських рад;

• громадським радам ухвалити власні плани роботи, у яких варто передбачити заходи щодо імплементації суспільно-важливих законів (ЗУ «Про доступ до публічної інформації», ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції»);

Громадські ради в цифрах

• передбачити у положеннях про громадської ради чітку норму про заборону делегування права голосу членами громадської ради;

• внести зміни до Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого Постановою КМУ від 11 грудня 1999 р. № 2263, якими передбачити процедури залучення громадських рад при місцевих державних адміністраціях до підготовки актів місцевих державних адміністрацій та контролю за виконанням таких актів.

4. Щодо можливих змін до Постанови КМУ №996:

• конкретизувати строки та способи оприлюднення інформації, що готується ініціативними групами, включно з рішеннями ініціативних груп (зокрема, щодо причин відмови від участі в установчих зборах);

• конкретизація строків оприлюднення протоколу установчих зборів;

• конкретизація строків затвердження керівником ОВВ складу громадської ради із зазначенням вичерпного переліку випадків, через які він може не затвердити склад ради;

• конкретизація строків погодження керівником ОВВ Положення про громадську раду та передбачення вичерпного переліку підстав, через які він може його не погодити;

• заборона участі в установчих зборах із формування громадської ради кількох ІГС, що відносяться до однієї організації (осередків одного ІГС);

• передбачити процедуру оскарження неправомірних дій ініціативної групи по підготовці установчих зборів, включно із переліком підстав для скасування рішення установчих зборів;

• надати керівнику ОВВ право скасовувати рішення ініціативної групи, якщо таке рішення грубо порушує вимоги Постанови;

• затвердити Постановою форми біографічної довідки, заяви та інформації про діяльність протягом 2 років;

• чітко зазначити, що відсутність 2-х річного досвіду та/або всеукраїнського статусу, не є підставою для виключення або недопущення ІГС до участі в установчих зборах;

• чітко прописати процедуру проведення установчих зборів із питань формування громадської ради.

<

Методологія дослідження

Методологія дослідження Мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження Моніторинг проводився за авторською методологією, розробленою Українським незалежним центром політичних досліджень та Творчим об’єднанням «ТОРО». В основу методики покладено аналіз-спостереження за процесом підготовки до формування громадських рад, проведення установчих зборів та налагодження роботи громадських рад, утворених при органах виконавчої влади різного рівня, починаючи із грудня 2010 року.

Мета моніторингу – охарактеризувати практику імплементації ІГС та ОВВ Постанови КМУ № 996 щодо формування та налагодження роботи громадських рад при органах виконавчої влади різного рівня та на підставі цього сформувати рекомендації із розвитку громадських рад як інституту комунікації ІГС та ОВВ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Завдання моніторингу:

• оцінити дотримання вимог Постанови КМУ № 996 щодо формування громадських рад при органах виконавчої влади та на підставі аналізу практики сформувати рекомендації із вдосконалення процедур формування громадських рад;

• проаналізувати загальні тенденції у процесі формування громадських рад за Постановою КМУ № 996 та виявити підходи ІГС та ОВВ різного рівня щодо формування та налагодження роботи громадських рад;

• визначити основні характеристики новосформованих рад, дослідити організацію роботи новостворених громадських рад та на підставі цього оцінити загальний рівень спроможності громадських рад;

• визначити можливі напрямки та засоби підвищення спроможності громадських рад як інституту комунікації між ІГС та ОВВ.

Об’єкт моніторингу – процес формування та організації роботи громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади.

Предмет моніторингу – імплементація Постанови КМУ № 996 щодо формування та організації роботи громадських рад у діяльності досліджуваних органів виконавчої влади та ІГС.

Моніторинг охоплює формування громадських рад при всіх 608 органах виконавчої влади.

Оскільки станом на 1 жовтня 2011 року фактично сформовано 566 громадські ради, дані моніторингу охоплюють:

1) 9 міністерств;

2) 28 ЦОВВ;

3) 24 обласні державні адміністрації, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації;

4) 487 районних державних адміністрацій.

Методи дослідження:

– аналіз документації, що регламентує процес утворення громадських рад при органах виконавчої влади різного рівня, зокрема повідомлень ініціативних груп при органах виконавчої влади про проведення установчих зборів із формування громадських рад; протоколів установчих зборів; списків членів сформованих рад (досліджено документацію 535 органів виконавчої влади різного рівня);

– аналіз документації, що регламентує діяльність громадських рад при органах виконавчої влади різного рівня, зокрема положень про громадські ради різного рівня; відомостей

Громадські ради в цифрах

про керівні та робочі органи громадських рад; планів роботи громадських рад тощо (досліджено документацію 566 громадських рад різного рівня);

– експертне опитування щодо формування та налагодження роботи громадських рад різного рівня (зібрано та проаналізовано 566 анкет експертів, які безпосередньо спостерігали за формуванням громадських ради при відповідних ОВВ).

Організація дослідження

Головним джерелом інформації про процес формування громадських рад різного рівня стали дані експертних анкет, зібрані членами Партнерства (зразки анкет наведено у додатку 1 до звіту). Інформація від експертів узагальнювалася за трьома тематичними блоками:

– підготовка до проведення установчих зборів по формуванню громадських рад;

– безпосереднє проведення установчих зборів по формуванню громадських рад;

– організація роботи новообраних громадських рад.

Інформація, зібрана на рівні облдержадміністрацій, виявилася повнішою порівняно із даними від райдержадміністрацій та центральних органів виконавчої влади. Це пояснюється передусім тим, що переважна більшість членів Партнерства представляли неурядові організації обласного рівня та перебували у тісній взаємодії з ОДА та громадськими радами при них.

Окремий блок дослідження було присвячено вивченню експертних оцінок щодо загального перебігу формування громадських рад.

Період та територія здійснення моніторингу: лютий-вересень 2011 року по всій території України.

Обмеження моніторингу У цілому моніторинг було проведено із додержанням усіх соціологічних стандартів та технік. Разом із тим, ряд обмежень моніторингу незначною мірою вплинули на перебіг дослідження та його результати.

Серед обмежень варто виділити наступні:

• співпадіння активної фази формування громадських рад на рівні ЦОВВ із виходом Указу Президента України № 370 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. – як результат формування громадських рад призупинене до моменту оновлення структури ЦОВВ та затвердження положень про ці органи;

• неможливість фізичного контакту з усіма громадськими радами, утвореними на рівні РДА,

– як результат інформація про процес формування та налагодження роботи громадських рад частково готувалася самими райдержадміністраціями та іноді не відповідала дійсності;

• фізична неможливість забезпечити присутність представника Партнерства у кожному регіоні, охопленому дослідженням, – як результат дані по окремих областях є менш повними, порівняно з тими, де члени Партнерства мали фізичну присутність;

• відсутність даних по всіх ОВВ – виконавцях вимог Постанови КМУ №996 – як результат дані наявні по всіх ОДА та МДА, по 8 міністерствах та 17 інших ЦОВВ, по 486 з 489 РДА, що загалом не впливає суттєво на точність результатів дослідження.

.

–  –  –

Обов’язковість утворення громадських рад при органах виконавчої влади вперше було передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 року №13781. Відповідно до цього акту громадські ради утворювалися як комунікаційно-експертні майданчики для ведення діалогу між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства. Проте практика показала, що у переважній більшості громадські ради, утворені за Постановою КМУ № 1378, виявилися малоефективними. Головною причиною цього стала сама процедура формування громадських рад: їх члени фактично призначалися за рішенням керівника органів влади, при яких такі ради утворювалися.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 12 |
 
Похожие работы:

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 24 жовтня 2005 р. № 327 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2005 р. № 1350/11630 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства 1. Загальні положення 1.1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України Про державну статистику з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики торгівлі з метою визначення загальних підходів статистичного...»

«ІНСТИТУЦІЙНА РОЗБУДОВА ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ За редакцією кандидата сільськогосподарських наук П.В. Кравця Київ ННЦ “Інститут агарарної економіки” УДК 630*6 (02) ББК 43 І Запропоноване видання – перша спроба комплексно і всебічно розглянути інституційні засади та практичні аспекти розвитку лісової сертифікації в Україні. Публікація містить цілісний і систематизований виклад процесу формування і становлення робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації від появи ініціативи до...»

«Міністерство аграрної політики України Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту Фінансова діагностика Харків 200 Фінансова діагностика. Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2006 р. Укладач: Заїка С.О. – ст. викладач (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка) Рецензенти: Турченко М.М. – кандидат економічних наук, професор (Харківський...»

«Харківський національний університет радіоелектроніки Ляшенко Олексій Сергійович УДК 681.513.1 СИНТЕЗ СИСТЕМ НЕЙРОКЕРУВАННЯ ДИФУЗІЙНОЮ УСТАНОВКОЮ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ РАДІАЛЬНО-БАЗИСНИХ МЕРЕЖ 05.13.07 – автоматизація процесів керування АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2010 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор...»

«| Проект АгроІнвест ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ СЕРПЕНЬ 2012 Р. Ця публікація підготовлена Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «АгроІнвест».ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ...»

«Благодійна організація ІнтерЕкоЦентр О.В.Кохан, Я.І.Мовчан, Л.Д.Проценко, В.А.Костюшин, В.Д.Сіохін Екомережа Азово-Чорноморського природного коридору Під редакцією Л.Д.Проценка Київ Хімджест ББК 28.088 л6я2 П78 Автори О.В.Кохан заступник директора Благодійної організації Інтерекоцентр Я.І. Мовчан д.б.н., професор, завідувач Лабораторії екобезпеки ІнЕБ/НДЧ НАУ Л.Д.Проценко к.т.н., директор Благодійної організації Інтерекоцентр В.А.Костюшин к.б.н., завідувач відділу Інституту зоології...»

«Тимчасові методичні рекомендації по підготовці пропозицій впровадження заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області.1. Загальні положення.1.1. Тимчасові методичні рекомендації розроблені для використання посадовими особами районних державних адміністрацій, міських, сільських і селищних рад і призначені для оцінки стану енергоспоживання бюджетними об’єктами, попереднього вивчення питань щодо визначення доцільності впровадження енергозберігаючих заходів та підготовки...»

«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ЯК СТВОРИТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ДОРАДЧУ СЛУЖБУ ТА ПІДТРИМАТИ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ Посібник для органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади Київ-Львів   УДК 342.25 ББК 67.304 Я-44 Цей посібник був створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест. Здійснення зазначеного проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID. Зміст матеріалів посібника...»

«УДК 578.01+681.7.08+535.3+681.335.2 О.В. КОВИРЬОВА МОДЕЛІ ФОТОСИНТЕЗУ ТА КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА СТАНУ РОСЛИН У сільському господарстві, зокрема, в аграрному секторі, кліматичні фактори суттєво впливають на майбутній врожай. Внаслідок швидких змін клімату статистичні методи не завжди дозволяють оптимізувати внесення добрив, пестицидів, керувати штучним поливом, прогнозувати врожаї. O. Kovyriova Статистичні методи необхідно уточнювати моделюванням процесів, які відбуваються в MODELS OF рослинах...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДБН Б.2.4-3-95 Видання офіційне Державний комітет у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1995 РОЗРОБЛЕНІ: Об'єднанням УкрНДІагропроект (ведуча): канд. екон. наук О.Ф.Омельченко керівник; С.І.Телюк відповідальний виконавець; канд.техн.наук Ю.І.Кошиць; Ю.А.Куров, М.С.Шкурка; канд.арх.В.І.Райко; Ю.Л.Замський, Є.О.Ляшук, О.М.Марченко, В.С.Шеремет. Інститутом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»