WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 34 |

«Серія “Проблеми регіонального розвитку” Головний редактор д.е.н., проф. В. С. Кравців ISBN 978-966-02-4252Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України ...»

-- [ Страница 2 ] --

Second Pillar of the Cap: Rural Development Policy : [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://www.europarl.europa.eu/ftu/.../FTU_4.2.5.

крупних фермерських господарств, загострення відносин із конкурентами на світових ринках7.

У 1988 році Європейської комісією було опубліковано документ “Майбутнє сільського світу”, в якому вперше акцентувалася увага на необхідності формування окремої Європейської політики сільського розвитку. В цьому документі наголошувалося на важливості пошуку нових підходів до розвитку, зокрема, через залучення сільських громад у процес вирішення нагальних проблем території. Майбутній прогноз розвитку сільських територій базувався на врахуванні двох основних тенденцій їх розвитку: перспективи розвитку традиційного сільського господарства є обмеженими; зовнішні ж інвестиції в сільські райони, особливо, що стосується створення нових виробничих потужностей, продовжуватимуть зменшуватися та будуть точковими. Диверсифікація сільської економіки, таким чином, відтепер повинна базуватися більше на використанні внутрішнього потенціалу розвитку, на розвитку дрібних і середніх підприємств.

У цьому документі прописана вимога диференційованого підходу в залежності від типології сільських територій, яка виділяє три типи територій8:

- сільські території з сильним антропогенним і економічним тиском (знаходяться поруч з великими містами), в яких модернізація сільського господарства відбувалась на шкоду навколишньому середовищу (забруднення, погіршення стану ландшафтів, знищення природних територій);

- регіони, в яких відбувається деградація сільських районів, що спричиняє постійний відтік населення, а також старіння населення (це призводить до погіршення якості послуг), в яких сільське господарство залишається важливим, незважаючи на природні та структурні недоліки (невеликі за розмірами, збитковість, низький рівень правонаступництва фермерів, що вийшли на пенсію);

- особливо маргінальні території (у випадку великої кількості гірських масивів чи островів), де занепад сільських територій та депопуляція є більш помітними, де можливості диверсифікації є обмеженими і базова інфраструктура, необхідна для такої диверсифікації, є відсутньою.

З 1988 року Європейською комісією була запроваджена економічна та соціальна політика зближення, яка супроводжувалась реформою структурних фондів.

Здійснення реформи базувалось на принципі “концентрації”, який передбачав, що структурні фонди повинні зосередитись на обмеженій кількості вибраних пріоритетів. Такими на період 1994-1999 років стало 7 пріоритетних напрямів (табл. 1.1).

Залучення громадських ініціатив під час другого програмного етапу реформування структурних фондів в умовах здійснення “інтегрованої” європейської економічної та соціальної політики зближення (1991-1994 рр.) вилилось у запуск першої програми ЛІДЕР (табл. 1.2).

Еволюція Спільної Аграрної Політики ЄС: Наслідки для України : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/.../U2_ukr.pdf.

Birth of European rural development policy : [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://www.ec.europa.eu.

–  –  –

допомоги розвитку і структурній Guidance Section перебудові сільських територій Ціль 6. Сприяння розвитку та структурній перебудові ERDF, ESF, EAGGF регіонів, в яких густина населення є надзвичайно низькою Guidance Section, FIFG

Складено за даними: Bollen, Frank. (1999). The Reform of the EU Structural Funds:

Questions on the Magnitude and Direction of Reforms : [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://aei.pitt.edu/841.

–  –  –

European Regional Development Fund (Європейський фонд регіонального розвитку).

European Social Fund (Європейський соціальний фонд).

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - Guidance Section (Європейський аграрний фонд орієнтації та надання гарантій, відділ орієнтації).

Financial Instrument for Fisheries Guidance (Європейський фонд підтримки рибальства).

Мінімум 7% від загального обсягу фінансування політики сільського розвитку Європейським аграрним фондом сільського розвитку (ЄАФСР) згідно Регламенту Ради (EC) № 1698/2005.

Другим вагомим елементом нової стратегії Співтовариства стало входження структурної політики сільськогосподарського розвитку в політику регіонального розвитку.

Нова політика інтегрованого розвитку не лише поєднувала комбінацію структурної адаптації і диверсифікацію економіки сільських районів, але й фінансувалась із засобів кількох фондів. До цього часу заходи в рамках реалізації САП фінансувались з єдиного фонду – Європейського аграрного фонду орієнтації та надання гарантій. Нова політика передбачала прийняття багаторічних програм, які фінансуватимуться з європейського бюджету та бюджетів країн-членів, і визначення пріоритетних цілей. На територіальному рівні підтримка здійснювалась переважно в регіонах з відставанням у розвитку (Ціль 1) і в депресивних сільських районах 14, які не потрапили до групи районів Цілі 1 (Ціль 5б) (табл. 1.3).

–  –  –

Пріоритетні напрями підтримки структурної політики в рамках Цілі 1 та Цілі 5б представлені у таблицях 1.4-1.5.

Тобто райони з низьким рівнем ВВП на душу населення, які відповідали б принаймні двом з нижчевикладених критеріїв: висока частка сільськогосподарського населення, низький рівень доходів у сільському господарстві, низька густина населення і вираженість тенденції до обезлюднення сільських поселень.

Financial Instrument for Fisheries Guidance (Європейський фонд підтримки рибальства).

–  –  –

У 1992 році Комісар із сільського господарства ЄС Рей Мак-Шеррі започаткував першу серйозну реформу САП. Протягом 1993-1996 років ціни на зернові культури були зменшені на 30%, що дозволило значно знизити витрати на корми та споживчі ціни на продовольчі товари. З метою зменшення обсягів сільськогосподарського виробництва фермерів зобов’язали недообробляти 15% всієї площі сільськогосподарських земель (за винятком малих сільськогосподарських підприємств, які виробляли менше 92 т зернових культур). Реформа також підвищила увагу до розвитку сільських територій та екологічних стандартів.

Реформа була покликана обмежити виробництво сільськогосподарської продукції та закріпити за фермерами статус охоронців природних ресурсів. Фермери мали право на фінансову підтримку, якщо вони суттєво зменшували використання мінеральних добрив та хімікатів або запроваджували чи продовжували органічне виробництво; переходили на більш екстенсивні методи виробництва в рослинництві та тваринництві; підтримували розвиток сільських територій; тривалий час не обробляли землю через екологічні причини; або надавали землю для суспільного доступу та відпочинку16.

Повноцінне введення реформи Мак-Шеррі в дію відбулося в 1996 році після трьох років перехідного періоду. Позитивні результати реформи Мак-Шеррі в основному зводяться до того, що вона дозволила ЄС виконати зобов’язання по Уругвайському раунду переговорів в рамках СОТ (Світова організація торгівлі), оскільки механізм підтримки виробників продукції сільського господарства тепер менше залежав від об’ємів продукції сільського господарства і став більш прозорим. Проте зростання витрат на САП (щорічно на фінансування витрачалось близько половини бюджету ЄС), перспектива розширення ЄС (в основному за рахунок країн, в яких низькоефективне сільське господарство відігравало вагому роль в їх економіці і частка сільського населення була високою), вимоги СОТ щодо забезпечення рівноправної та ринково орієнтованої торгівлі сільськогосподарською продукцією спонукали країни ЄС до проведення чергової реформи САП.

У 1996 році відбулася організована Європейською комісією Європейська конференція з проблем сільського розвитку в Корку (Ірландія). Конференція закінчилась прийняттям декларації, яка підкреслювала необхідність інтегрованого підходу до політики сільського розвитку, орієнтованого на підвищення рівня конкурентоспроможності сільських територій (додаток Б). Новий підхід декларував, що політика сільського розвитку повинна стати міждисциплінарною в теорії та на практиці і повинна набрати чітких територіальних обрисів. Вона повинна проводитись на всіх сільських територіях Європейського Союзу через орієнтацію співфінансування на найбільш потребуючих районах.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інтегральний підхід повинен передбачати адаптацію і розвиток сільських територій, диверсифікацію економіки (дрібний і середній бізнес, сфера послуг), управління природними ресурсами, використання функцій навколишнього середовища, просування культури, туризму і організацію дозвілля. Особливий акцент був зроблений на ідеї співсубсидування, ролі місцевого самоуправління і на алгоритмі участі “знизу вверх”, що поєднувало ідею Коркської декларації і досвід програми ЛІДЕР17.

У липні 1997 року Європейська комісія опублікувала “План дій 2000” (“Agenda 2000”), яка вміщувала пропозиції щодо реформи САП і структурних фондів. Основні цілі та складові цієї реформи були визначені Європейською Радою в грудні 1999 року в Берліні. Ними стали подальше зменшення цінової підтримки зернових культур, яловичини та молочних продуктів; стабілізація Еволюція Спільної Аграрної Політики ЄС: Наслідки для України : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/.../U2_ukr.pdf.

The Cork Declaration - A living countryside : [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/cork_en.htm.

сільськогосподарського бюджету на 2000-2006 рр., збереження квоти на молоко до 2008-го року, збільшення фінансування заходів з розвитку сільських територій та несільськогосподарської діяльності. Бюджет САП був встановлений приблизно на рівні 42,3 млрд. євро на рік, враховуючи 4,3 млрд. на розвиток сільських територій. Ще одним нововведенням “Плану дій 2000” став принцип модуляції.

Заощадження, отримані від модуляції могли витрачатись не лише на проведення екологічних заходів, але й на розвиток сільських територій18.

З метою вирішення проблем реструктуризації сільського господарства, територіального / місцевого розвитку та охорони навколишнього середовища угодою було визначено перелік з 22 заходів. Країни-члени ЄС могли вибирати з цього переліку ті заходи, які найкраще задовольняли потреби розвитку їх сільських територій. Потім вони включались до їх національних чи регіональних програм.

Вклад ЄС у фінансування заходів залежав від конкретного заходу та території, якої це стосувалося.

Перелік заходів підтримки сталого розвитку сільських територій визначався Регламентом 1257/199919. Зазначені заходи повинні супроводжувати і доповнювати інші інструменти САП і тим самим сприяти досягненню цілей, викладених у статті 33 договору. Також ці заходи зобов’язані бути інтегрованими у заходи, які сприятимуть розвитку і структурній перебудові регіонів, розвиток яких відстає (Ціль 1), і супроводжувати заходи підтримки економічних і соціальних перетворень областей, що стоять перед структурними труднощами (Ціль 2).

Вперше в історії формування європейської сільської політики угодою “План дій 2000” було передбачено, що всі заходи, які стосувались сільського розвитку, об’єднувались і були представлені окремим блоком у структурі заходів САП (додаток В). Він визначений як 2-ий блок САП, який супроводжує подальші реформи у ринковій політиці (1-ий блок САП) (рис. 1.1). Реалізація САП все більше зорієнтовувалась на досягнення балансу між двома її основними блоками заходів.

Після опублікування “Плану дій 2000” і у зв’язку з активізацією процесу розширення ЄС, Phare20 був зорієнтований на підготовку країн-кандидатів до вступу та доповнений двома іншими інструментами: інструментом структурної політики для підготовки до вступу (ISPA) і спеціальною програмою для сільського господарства та сільського розвитку (SAPARD). Ці інструменти, які були створені на період 2000-2006 років, будуть замінені програмою IPA (інструментом підготовки до вступу в ЄС) на період 2007-2013 рр.21.

A “second pillar” for the CAP? The European Rural Development Regulation and its Implications for the UK : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.ncl.ac.uk/cre/publish/pdfs/wp36.pdf.

Council Regulation (EC) No 1257/1999 : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu.

PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) програма започаткована у 1989 році і була одним з трьох перевступних інструментів, які фінансувалися ЄС, щоб допомогти країнам Центральної та Східної Європи у їх підготовці до вступу у ЄС.

–  –  –

Продовження реформи структурних фондів 1999 року базувалось на принципі концентрації, до якого додалися ще принципи спрощення та децентралізації.

Кількість основних напрямів фінансування було зменшено з 7 до 3 (табл. 1.6).

–  –  –

Крім того, нові правила передбачали скорочення числа ініціатив співтовариства з 13 до 4. Новими ініціативами стали:

- INTERREG III, який спрямований на стимулювання транскордонного, транснаціонального та міжрегіонального співробітництва;

- ЛІДЕР +, який сприяє розвитку сільських районів через ініціативи місцевих ініціативних груп;

- EQUAL, яка передбачає розробку нових способів боротьби з усіма формами дискримінації та нерівності щодо доступу до ринку праці;

- URBAN II, який заохочує економічне і соціальне відновлення міст і передмість в умовах кризи.

Питання подальшої еволюції політики сільського розвитку були на порядку денному засідання Ради Європи в Гетебурзі (5-6 червня 2001 року), де було задекларовано, що існуюче співвідношення між економічним зростанням, споживанням природних ресурсів і продукуванням відходів повинне змінитися.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 34 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАКАРЕНКО Петро Миколайович УДК 338. 431. 433 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО РИНКОВО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 08.06.02 підприємництво, менеджмент та маркетинг АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Харків 1999 Дисертацією є монографія. Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства АПК України. Науковий консультант доктор...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК 338.43.01/.02 Р 43 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: О. В. Собкевич, к. е. н., с. н. с. (керівник авторського колективу); В. М. Русан, к. е. н., с. н. с.; А. Д. Юрченко, к. е. н., заслужений працівник сільського господарства України; О. В. Ковальова, к. е. н., с....»

«Про орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2014 рік На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2013 року № 12771/0/2-13, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2013 року № 157/2013-р/к “Про відпустку голови обласної державної адміністрації В.Ядухи”, з метою налагодженої роботи щодо проведення консультацій з громадськістю та належного виконання орієнтовного...»

«Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Н А У К О В И Й ЦЕНТР ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК БУРКОВСЬКА Алла Валентинівна У Д К 338.432:339.13:631.15 СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 08.07.02 економіка сільського господарства і А П К АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2006 http://finance.mnau.edu.ua Дисертацією е рукопис. Робота виконана в Миколаївському державному пграрному університеті...»

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«Навчально-методична література кафедри технології у рослинництві Біологічна меліорація. Завдання та методичні вказівки для практичних 1. занять для студ. спец. “Агрономія” спец. “Меліоративне землеробство” / І. А. Шувар, З. М. Томашівський, Б. І. Бінерт, Г. Т. Періг, О. Є. Волинець. – Львів : ЛДАУ, 2001. – 27 с. Виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста : метод. 2. рекомендації для студ. спец. “Агрономія” / М. І. Бомба, П. Д. Завірюха, В. Г. Влох, М. Я. Бомба, В. В. Лихочвор, Д. М....»

«Національна академія медичних наук України ДУ „Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова” Лабораторія математичного моделювання процесів старіння Медико-демографічний атлас України Випуск 15 Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011 Київ – 2013 УДК 311.2 (477) ББК 65.9(4УКР) – 05я2 М42 Автори: В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова Науковий консультант – академік НАМН України, проф. В.В. Безруков Медико-демографічний атлас України....»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій С. Я. Бовчалюк Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами»Автор: старший викладач каф. АіКТ Бовчалюк Станіслав Ярославович Затверджено: на засіданні кафедри автоматизації та комп'ютерних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»