WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«Аграрна політика України у 2002 році: огляд та перспективи У цій роботі підведено підсумок політичних, економічних та соціальних подій, які вплинули на розвиток сільського господарства ...»

-- [ Страница 1 ] --

AGRICULTURAL POLICY ПРОЕКТ

FOR HUMAN DEVELOPMENT “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО

PROJECT РОЗВИТКУ”

IV floor, 1/14 Sadova str., Kiev 01021, Ukraine 01021, м. Київ, вул. Садова, 1/14, IV поверх Tel.: +380 44 253-5866, 253-5869, Fax: +380 44 253-5611 E-mail: secretary@agpol.kiev.ua 253-5482

Аграрна політика України у 2002 році:

огляд та перспективи У цій роботі підведено підсумок політичних, економічних та соціальних подій, які вплинули на розвиток сільського господарства України у 2002 році. Також описано поточні проблеми аграрної реформи та зроблено рекомендації щодо варіантів збереження позитивних тенденцій та поглиблення ринкових перетворень у сільській місцевості.

В.Дем’янчук, В.Артюшин, А.Воробйов, І.Кобута, М.Кобець, О.Протченко, М.Пугачов, Н.Сеперович, Н.Степанець, М.Терещенко, І.Чапко, О.Шевцов, О.Ярославський Ця публікація стала можливою завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) згідно Кооперативної угоди № 121-G-00-01-00004-00 та у рамках проекту ПРООН UKR/00/005 “Аграрна політика для людського розвитку”.

© 2003 APHD При використанні матеріалів публікації посилання на Проект "Аграрна політика для людського розвитку" обов’язкове Передрук публікації можливий лише за згодою Агентства США з міжнародного розвитку та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Погляди автора, що представлені у цій публікації можуть не збігатися з офіційною точкою зору Агентства США з міжнародного розвитку та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Київ, Україна – Лютий 2003 (№1) АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У 2002 РОЦІ: ОГЛЯД ТА

ПЕРСПЕКТИВИ

1. Політика щодо виробництва сільськогосподарської продукції та товарів переробки у 2002 році

1.1. Виробництво сільськогосподарської продукції

1.2. Розвиток переробної галузі

2. Земельна реформа і реформування господарств

2.1. Земельна реформа

2.2. Реформування господарств

3. Розвиток приватного сектора і приватизація

3.1. Розвиток приватного сектора

3.2. Приватизація державного майна

3.3. Щодо стану справ навколо ДАК "Хліб України"

4. Державна політика у 2002 році стосовно ринків сільськогосподарської продукції.........30

4.1 Виконання продуктових програм та регулювання окремих ринків сільськогосподарської продукції

4.2 Цінова політика щодо сільськогосподарської продукції та продовольства................35

4.3 Розвиток фізичної інфраструктури аграрного ринку

5. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства

5.1. Загальна ситуація на ринку

5.2. Насіння

5.3. Нафтопродукти

5.4. Мінеральні добрива

5.5. Засоби захисту рослин

5.6. Засоби захисту тварин

5.7. Генетика тварин

5.8. Сільськогосподарська техніка

6. Фінансово — кредитна політика

7. Податкова політика

8. Експортно-імпортна політика та інвестиційний клімат

8.1. Експортна політика

8.2. Імпортна політика

8.3. Процес вступу України до СОТ

8.4. Інвестиційний клімат

9. Адміністративна реформа

10. Пріоритети державної аграрної політики щодо подальшого розвитку аграрного сектору економіки України

10.1. Розвиток аграрного ринку

10.2. Технічне забезпечення

10.3. Фінансово-кредитна політика та страхування у сільській місцевості

10.4. Податкова політика

10.5. Подальший розвиток земельних відносин

10.6. Вирішення соціальних проблем та розвиток дорадництва

10.7. Покращання інвестиційного клімату та експорту сільськогосподарської продукції

1. Політика щодо виробництва сільськогосподарської продукції та товарів переробки у 2002 році Основні пріоритети політики українського Уряду протягом 2002 року були спрямовані на створення умов для прибуткового ведення господарства сільськогосподарськими підприємствами і підвищення рівня доходів населення у сільській місцевості через розробку і впровадження низки законодавчих та нормативних актів щодо формування реального господаря-власника землі і майна, розвиток підприємництва в ринковому середовищі та стимулювання просування сільськогосподарської продукції та продовольства на світові ринки.

Замість функцій безпосереднього адміністративного управління сільськогосподарськими підприємствами та їх матеріально технічним забезпеченням (розпочатого у 2000 році), держава продовжувала регулювання процесів виробництва та системи збуту сільськогосподарської продукції та продовольства економічними важелями, створюючи для цього необхідне правове і нормативне поле.

Зусилля Уряду були спрямовані на підготовку законодавчого поля щодо формування дієвої інфраструктури у сільській місцевості, збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, невтручання всіх органів виконавчої влади в господарську діяльність сільськогосподарських товаровиробників. Водночас політика Уряду була спрямована на підвищення прибутковості підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, зокрема підприємств харчової промисловості. Було прийнято ряд законодавчих рішень стосовно стимулювання якості продукції, розвитку конкуренції та прозорих правил поведінки на основних ринках продовольчих товарів.

З цією метою Кабінетом Міністрів України видано розпорядження від 17 серпня 2002 року №447-р. „Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)”, згідно з яким всі пріоритети Уряду спрямовані на підтримку зусиль підприємств та організацій у задоволенні потреб споживачів шляхом поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках і забезпечення на цій основі сталого розвитку української економіки та її інтеграції у світову економіку; задоволення попиту населення на якісну і безпечну продукцію, сприяння збільшенню зайнятості населення, зростанню платоспроможного попиту, а отже

– підвищенню рівня життя народу.

Наступним кроком з боку держави було прийняття Закону України від 24 жовтня 2002 року №191-IV „Про внесення змін до Закону України ”Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”, яким передбачено запровадження нормування показників якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів; порядок їх державної реєстрації та ввезення в Україну.

На державному рівні у 2002 році було вперше визнано, що одним із важливих напрямків державного регулювання виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства є захист внутрішнього ринку та протидія контрабанді (постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2002 року №1240 „Про затвердження Програми протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку на 2002-2005 роки”).

У 2002 році за умов збільшення пропозиції продукції сільського господарства та продуктів його переробки перед Урядом постали завдання щодо збереження достатнього рівня прибутковості їх виробництва, пошуку економічно найвигідніших каналів збуту.

Такі завдання змушували приймати неадекватні рішення та оперативно реагувати на поточну ситуацію з урахуванням кон’юнктури внутрішнього та світового ринків. Зокрема, були прийняті: постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року №590 „Про визначення заставних цін та фінансове забезпечення заставних закупівель зерна”, від 13 червня № 803 „Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку” та від 16 листопада №1760 „Про заходи щодо розвитку та державної підтримки вівчарства на 2023-2010 роки”, Закони України від 4 липня 2002 року №37 „Про зерно та ринок зерна в Україні” та від 26 грудня №411 "Про насіння і посадковий матеріал", Указ Президента України від 8 серпня 2002 року №694 „Про заходи щодо розвитку іпотечного ринку в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 серпня №494 „Про заходи щодо забезпечення внутрішнього ринку цукром та захисту його від несанкціонованого імпорту, постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня №1589 “Про схвалення базисних норм масової частки жиру і білка у молоці коров'ячому незбираному”, наказ Міністерства аграрної політики та УААН від 10 вересня №260/75 „Про проведення державної атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, що претендують на присвоєння статусів селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції” та інші.

Проте, вжиті Урядом заходи ринкового спрямування по виведенню аграрного сектора з економічної кризи на фоні глобальних макроекономічних проблем, не дали очікуваних наслідків і, як результат, розвиток реформ і збільшення виробництва в аграрному секторі ще не супроводжуються адекватним формуванням внутрішнього аграрного ринку, створенням сприятливого економічного середовища для сільськогосподарських товаровиробників та отриманням ними оптимального рівня доходів.

1.1. Виробництво сільськогосподарської продукції

У 2002 році продовжувалася позитивна тенденція нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва (за рахунок зростання у господарствах населення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції), хоча темпи його зростання дещо знизилися. За попередніми даними Держкомстату України виробництво сільськогосподарської продукції у 2002 році проти 2001 року зросло на 1,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності скоротилося на 1,1%, а в господарствах населення зросло на 3,9%. Загальний обсяг валової продукції рослинництва порівняно з 2001 роком скоротився на 1,5%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 5,5%, а в господарствах населення досягнуто приросту на 2,5%. Обсяги виробництва валової продукції тваринництва проти 2001 року зросли на 7,2%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 11,8%, а в господарствах населення - на 5,4%.

Рис.1. Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва в різних категоріях господарств України (наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року) Джерело: Державний комітет статистики України У 2002 році одержано 38,8 млн. т зернових культур (у вазі після доробки), з них продовольчого зерна - 22,5 млн. т (58%) і фуражного - 16,3 млн. т (42%). Порівняно з 2001 роком рівень виробництва всіх зернових культур скоротився в цілому на 2,3%, що зумовлено скороченням площ збирання зернових на 0,4 млн. га (на 2,8%). Досягнутий рівень урожайності зернових культур (27,2 ц з гектара зібраної площі) є найвищим за останні 8 років і на 0,1 центнера більший порівняно з 2001 роком.

Сільськогосподарськими підприємствами вирощено 29,5 млн. т зернових (93,1% проти обсягів зібраного урожаю у 2001р.), у господарствах населення - 9,3 млн. т (115,7%).

Виробництво насіння соняшнику в усіх категоріях господарств збільшилося на 1 млн. т (на 45,3%) і склало 3,3 млн. т, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах

- 2,7 млн. т (на 47,9%). Збільшення виробництва досягнуто за рахунок розширення зібраної площі на 0,3 млн. га (на 13,5%) та зростання урожайності на 2,6 ц (на 27,7%), і у 2002 році вона становила 12 ц з гектара.

Валовий збір цукрових буряків (фабричних) зменшився порівняно з 2001 роком на 1,2 млн. т (на 7,7%) і склав 14,4 млн. т, що зумовлено скороченням зібраної площі на 89 тис. га (на 10,4%). При цьому урожайність солодких коренів зросла на 5,4 ц і становила 188 ц з гектара.

В усіх категоріях господарств картоплі накопано 16,6 млн. т (на 4,2% менше, ніж у 2001 році). Зменшення виробництва картоплі зумовлено зниженням (на 3,7 ц, або на 3,4%) урожайності та скороченням (на 12,4 тис. га, або на 0,8%) зібраної площі.

За рахунок скорочення зібраної площі овочів (на 8,6 тис. га, або на 1,8%) навіть при зростанні урожайності (на 0,5 ц), виробництво овочевої продукції зменшилося проти 2001 році на 1,4% і склало 5,8 млн. т. Обсяг виробництва плодоягідної продукції (1,2 млн. т) на 9,4% перевищив рівень 2001р., винограду (358 тис. т) - на 6,6%.

Господарствами населення у 2002 році вирощено 99% загального урожаю картоплі (у 2001 році було 98,4 %), 88% - овочів (86,9 %), 26% - цукрових буряків (18,3 %), 24% зерна (20,3 %) та 17% - соняшнику (18,1 %).

У господарствах всіх категорій за 2002 році виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 2,5 млн. т, що на 8% більше порівняно з 2001 роком (за рахунок збільшення виробництва м’яса свиней та птиці), молока - 14,1 млн. т (на 5% більше), яєць - 11,3 млрд. шт. (на 17% більше). В сільськогосподарських підприємствах зросла реалізація на забій худоби та птиці (на 22%), яєць (на 35%), але дещо скоротилося виробництво молока (на 5%). У господарствах населення обсяги виробництва молока зросли на 9%, яєць - на 6%, реалізація худоби та птиці на забій - на 3%.

Станом на 1 січня 2003 року поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств налічувало 9,2 млн. голів, що на 2,5% менше проти 1 січня 2002 року, у тому числі корів - 4,7 млн. голів (на 3,8% менше). Це відбувалося переважно за рахунок вирізання худоби. В сільськогосподарських підприємствах загальна чисельність великої рогатої худоби зменшилася на 9,8%, у тому числі корів - на 16,2%. У господарствах населення чисельність поголів’я великої рогатої худоби зросла на 4,6%, корів - на 2,6%.

Загальна чисельність поголів’я свиней склала 9 млн. голів, що на 7,9% більше, ніж на початок 2002 року. Зростання їхньої чисельності простежується як в сільськогосподарських підприємствах (на 16,1%), так і в господарствах населення (на 3,6%). Чисельність поголів’я птиці всіх видів становила 147,7 млн. голів (на 8% більше, ніж на 1 січня 2002 року). У сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці зросло на 17,4%, а в господарствах населення - на 4,7%.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
 
Похожие работы:

«Благодійна організація ІнтерЕкоЦентр О.В.Кохан, Я.І.Мовчан, Л.Д.Проценко, В.А.Костюшин, В.Д.Сіохін Екомережа Азово-Чорноморського природного коридору Під редакцією Л.Д.Проценка Київ Хімджест ББК 28.088 л6я2 П78 Автори О.В.Кохан заступник директора Благодійної організації Інтерекоцентр Я.І. Мовчан д.б.н., професор, завідувач Лабораторії екобезпеки ІнЕБ/НДЧ НАУ Л.Д.Проценко к.т.н., директор Благодійної організації Інтерекоцентр В.А.Костюшин к.б.н., завідувач відділу Інституту зоології...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПШЕНИЦЯ Технічні умови ДСТУ-П-3768:200 (Проект, остаточна редакція) Видання офіційне НЕ є офіційним виданням Є остаточною версією проекту стандарту ДСТУ 3768:2009 «Пшениця. Технічні умови», яка була подана на затвердження щодо введення в дію Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ІІ ДСТУ-П ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 1 3 Терміни та визначення понять 5 4 Технічні вимоги 8 5 Вимоги безпеки і охорони довкілля 13 6 Правила приймання 13 7 Методи...»

«Редактори: О.Рубінчик, М.Рубінчик 19.12.2006 рік Аутсорсинг та переведення на тимчасову роботу в харчовій промисловості та промисловості з виробництва напоїв: Загроза Працівникам і Спілкам та Стратегія профспілок Організаційний посібник для членів профспілки Міжнародна спілка працівників харчової та тютюнової промисловості, сільського господарства, готельного та ресторанного обслуговування, громадського харчування та суміжних галузей (IUF) Профспілковий посібник з аутсорсингу та переведенню на...»

«Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей За фінансової підтримки Виконавець проекту Європейського Cоюзу Інститут сільського розвитку ПОСІБНИК ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАВА ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ КИЇВ—200 Бібліотечка прав сільських жителів Упорядник: Хватинець О.О Посібник для сільських жінок: можливості та права Відповідальний за випуск: Прокопенко С.С. Верстка: Прівен О.Я. Наклад: 3000 примірників Підписано до друку 20.02.2008 Для безкоштовного...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАКАРЕНКО Петро Миколайович УДК 338. 431. 433 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО РИНКОВО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 08.06.02 підприємництво, менеджмент та маркетинг АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Харків 1999 Дисертацією є монографія. Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства АПК України. Науковий консультант доктор...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДБН Б.2.4-3-95 Видання офіційне Державний комітет у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1995 РОЗРОБЛЕНІ: Об'єднанням УкрНДІагропроект (ведуча): канд. екон. наук О.Ф.Омельченко керівник; С.І.Телюк відповідальний виконавець; канд.техн.наук Ю.І.Кошиць; Ю.А.Куров, М.С.Шкурка; канд.арх.В.І.Райко; Ю.Л.Замський, Є.О.Ляшук, О.М.Марченко, В.С.Шеремет. Інститутом...»

«Навчально-методична література кафедри технології у рослинництві Біологічна меліорація. Завдання та методичні вказівки для практичних 1. занять для студ. спец. “Агрономія” спец. “Меліоративне землеробство” / І. А. Шувар, З. М. Томашівський, Б. І. Бінерт, Г. Т. Періг, О. Є. Волинець. – Львів : ЛДАУ, 2001. – 27 с. Виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста : метод. 2. рекомендації для студ. спец. “Агрономія” / М. І. Бомба, П. Д. Завірюха, В. Г. Влох, М. Я. Бомба, В. В. Лихочвор, Д. М....»

«Державний комітет лісового господарства України Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання Науково-інформаційний центр лісоуправління МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ РОБІТ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСІВ ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Ірпінь-200 Методичні вказівки до проведення польових робіт з інвентаризації лісів Поліського регіону України підготовлені в рамках роботи групи з лісової інвентаризації українськошведського проекту „Програма підтримки лісових реформ в Україні”....»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 24 жовтня 2005 р. № 327 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2005 р. № 1350/11630 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства 1. Загальні положення 1.1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України Про державну статистику з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики торгівлі з метою визначення загальних підходів статистичного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»