WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||

«Аграрна політика України у 2002 році: огляд та перспективи У цій роботі підведено підсумок політичних, економічних та соціальних подій, які вплинули на розвиток сільського господарства ...»

-- [ Страница 12 ] --

Мінагрополітики, Мінпромполітики та органам державного управління на місцях забезпечувати здійснення моніторингу ринку сільськогосподарської техніки та публікацію його результатів та розсилку основним заводам виготовлювачам та дилерським структурам;

здійснювати стимулюючі заходи щодо організації безприбуткових формувань на базі техніки, що знаходиться у приватних господарів. Для цього слід врегулювати проблему державної реєстрації тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки, що знаходиться у приватних осіб і зібрана з комплектуючих, отриманих з різних каналів надходження;

розробити концепцію формування та функціонування дистриб’юторської та дилерської мережі, що забезпечуватиме ефективну роботу по реалізації та технічному обслуговуванню сільськогосподарської техніки. При цьому необхідно максимально використовувати існуючу матеріально-технічну базу системи “Украгротехсервіс”

10.3. Фінансово-кредитна політика та страхування у сільській місцевості Перспективними напрямками політиці щодо фінансово-кредитного забезпечення та страхування у сільському господарстві є:

удосконалення чинного законодавства щодо цього сегменту ринку, а також прийняття нормативних актів, що дозволять розширити потужність фінансового сектору за рахунок використання нових інструментів. До таких доцільно віднести проекти Законів України: „Про забезпечені угоди та реалізацію вимог кредиторів”, „Про прості та складські свідоцтва” та інших підзаконних актів для їх реалізації. Ці проекти спрямовані на удосконалення системи застави шляхом єдиної реєстрації усіх видів обтяжень, та введення системи складських свідоцтв (на заміну форми 13 ). Їх прийняття створить надійні умови для кредитного забезпечення та стягнення на об’єкти застави, розширить можливості виробників щодо залучення фінансових ресурсів у період після збору урожаю для проведення осінньо-польових заходів тощо.

розробити механізм використання та обігу складських свідоцтв, як фінансових інструментів.

розвиток мікрокредитування та створення альтернативних кредитних інституцій (кредитних спілок, кооперативних банків тощо) для тих позичальників, які не можуть обслуговувати кредити комерційних банків.

стимулювання розвитку довгострокового кредитування, удосконаленням лізингу сільськогосподарської техніки.

запровадження стимулюючих заходів щодо розвитку страхування ризиків у сільському господарстві.

підтримка доходів виробників шляхом заставного кредитування.

спрямування бюджетних коштів лише на ефективні та перспективні програми фінансового забезпечення (часткова компенсація вартості складаної техніки тощо).

10.4. Податкова політика Важливим чинником забезпечення сталих доходів сільськогосподарських підприємств має залишатися стабільне податкове законодавство. З метою унеможливити негативні наслідки для українського селянина, які можуть бути породжені закінченням у 2003 році дії підтримуючих сільське господарство законів, скасуванням фіксованого сільськогосподарського податку, відміною особливого пільгового режиму справляння

ПДВ, необхідно:

прийняти Податковий кодекс, який має сприяти подальшому зниженню податкового навантаження на сільськогосподарських товаровиробників, а також розвитку бізнесу у сільській місцевості;

у короткій перспективі зберегти існуючий режим оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та застосування мораторію на внесення до чинної системи оподаткування змін, спрямованих на збільшення податкового навантаження на сільськогосподарських виробників в сторону збільшення;

оптимізувати та підвищити прозорість процедури адміністрування податків, забезпечити безумовне дотримання захисту прав платників податків.

10.5. Подальший розвиток земельних відносин В процесі реформування земельних відносин необхідно здійснювати подальший їх розвиток на основі принципу верховенства права. Державна політика має передбачати невтручання органів державної влади в оперативно-господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, надання їм свободи у виборі форм і методів господарювання та забезпечення прав власності.

Політика щодо реформування земельних відносин повинна ґрунтуватися не тільки на зміні форм власності на землю, а й на створенні умов, які б забезпечили підвищення ефективності господарювання, бережливе використання і відтворення земельних ресурсів.

У цьому плані має здійснюватися державна акція щодо пропаганди ведення сільського господарства на засадах сталого розвитку, запровадження нових екологічних форм землеробства.

Ці положення мають бути відображені в законодавчих актах, які розробляються на виконання Земельного кодексу України. Пріоритетними напрямками подальших дій

Уряду на найближчий період є:

врегулювання відносин власності (включаючи гарантії власникам землі);

сприяння закінченню процесу видачі громадянам державних актів на право приватної власності на землю;

розробка правової, економічної та соціальної основи для організації охорони земель, моніторингу стану та використання земель;

вдосконалення механізмів реалізації орендних відносин між суб’єктами господарювання і власниками землі;

запровадження системи реєстрації прав на нерухоме майно;

створення нової інфраструктури ринкових відносин (розв’язання земельних спорів, виконання контрактів і справедливої конкуренції, захисту прав власника тощо);

формування інститутів ринку землі, в тому числі іпотеки, оцінки тощо.

10.6. Вирішення соціальних проблем та розвиток дорадництва На розв’язання соціальних проблем сільської місцевості спрямований Указ Президент України від 15 липня 2002 року №640 “Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”, якою затверджено Державну програму розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року. Її першочерговим завданням є активізація діяльності всіх державних інститутів, щоб не допустити подальшого звуження мережі сфери обслуговування в сільській місцевості. Забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою має бути серед ключових завдань усіх гілок влади.

На виконання вищезгаданого Указу Президента прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2002 року №1405 “Про орієнтовні обсяги введення в експлуатацію будівництва, реконструкції і відновлення об'єктів соціальної сфери села”.

Постановою затверджені орієнтовні обсяги введення в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструйованих і відновлених об’єктів соціальної сфери села та індивідуального житлового будівництва на період до 2005 року.

Для забезпечення передбачених Постановою обсягів введення в експлуатацію необхідно понад 6,8 млрд. грн. З них понад 0,9 млрд. грн. мають бути профінансовані за рахунок державного бюджету. Розподіл коштів державного бюджету по реґіонах на виконання Постанови здійснюється щороку відповідно до фактичних обсягів фінансування реґіональних програм за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел.

Проте у Державному бюджеті України на 2003 рік кошти на ці заходи не передбачені.

Основними напрямками підвищення рівня зайнятості і доходів сільських жителів мають бути:

формування законодавчої бази щодо збільшення рівня заробітної плати, запровадження погодинної системи оплати праці, поетапним наближенням її розміру до прожиткового мінімуму, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати;

підвищення рівня доходів сільськогосподарських товаровиробників;

стимулювання розвитку підприємництва в сільській місцевості;

створення умов щодо фінансування суб’єктів господарювання в сільській місцевості;

розвиток комунальних підприємств у сільській місцевості (передача об’єктів соціальної сфери, меліоративних систем, іншого нерозпайованого майна колишніх КСП до комунальної власності сільських громад без стягнення при цьому податку на додану вартість).

Погіршення економічного стану сільськогосподарських підприємств та зменшення обсягів бюджетного фінансування при спаді купівельної спроможності сільського населення призводять до занепаду соціальної інфраструктури села. Зменшилось загальне забезпечення сільських населених пунктів об’єктами соціально-культурної сфери та відбулися значні зміни в мережі цих об’єктів. Сільськогосподарські підприємства, на балансі яких перебували об’єкти інфраструктури, здійснюють їх передачу в комунальну власність територіальних громад, щоб звільнитися від обтяжливих турбот по утриманню об'єктів соціальної інфраструктури.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Передача об’єктів соціальної інфраструктури в комунальну власність — це лише перший крок в їх реформуванні. Наступним має бути пошук можливих джерел фінансування, організація управління цими об’єктами, створення умов для їх ефективної роботи у тому числі забезпечення доступу широких верств сільського населення для отримання всіх видів соціально-культурних та комунально-побутових послуг.

Особливо слід відзначити необхідність розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні. Створення національної мережі дорадництва в сільській місцевості є важливим перспективним напрямком вирішення соціальних проблем селян і післяреформеної підтримки аграрних формувань, над яким активно працює Міністерство аграрної політики України. Мережа сільськогосподарських дорадчих служб сприятиме розвитку ринкової економіки в сільській місцевості, зростанню прибутковості аграрних підприємств, підвищенню рівня доходів та покращання добробуту сільського населення.

Певні позитивні результати має діяльність вже існуючих в реґіонах дорадчих служб. Найбільш успішними з них є ті, фінансування яких здійснюється за рахунок донорських проектів. Проте не вирішеними залишаються питання законодавчого врегулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності. Саме розробці та прийняттю відповідного законопроекту має бути приділена увага органів влади.

10.7. Покращання інвестиційного клімату та експорту сільськогосподарської продукції На сьогодні можна вже констатувати, що в Україні відбулася суттєва лібералізація експортної політики стосовно сільськогосподарської продукції, але ще не запроваджена ефективна політика стимулювання експорту, в результаті чого український агропродовольчий сектор відносно слабо інтегрований у світову міжнародну торговельну систему. Це підтверджує низький показник відношення агропродовольчого експорту та імпорту до валової продукції. Частка експорту по відношенню до валової продукції сільського господарства складає 14% в Україні, тоді як в Польщі — 25%, а у Франції та Німеччині — 53% (за даними 2000 року). Суттєвою проблемою залишається несвоєчасне відшкодування ПДВ експортерам. В недостатній мірі приділяється увага створенню та функціонуванню інформаційних систем, які б забезпечували учасників зовнішньоекономічної діяльності доступною ринковою інформацією. Річковий транспорт використовується в Україні не в достатній мірі. Доставка вантажу річковим транспортом майже у два рази дешевше, ніж залізничним. Але тут існують певні проблемі, пов'язані з недостатньою глибиною річок та поганим станом шлюзів для проходження великовантажних суден. За відсутності достатнього бюджетного фінансування ускладнена робота по розробленню та впровадженню гармонізованих із міжнародними та європейськими стандартами на сільськогосподарську продукцію та продовольство.

Крім того, для сільського господарства України як експортнооріентованої галузі, яка знаходиться в значній залежності від швидкозмінних тенденцій світового ринку, потрібна відповідна державна програма по зменшення цінових, погодних та інших ризиків. Як один із можливих заходів може розглядатися розробка програми ефективного використання фуражного зерна для розвитку вітчизняної комбікормової промисловості і підвищення ефективності збиткового тваринництва.

Першочерговим завданням експортної політики Уряду стосовно агропродукції повинно стати вирішення питання підвищення її конкурентоспроможності, а не завдання “нарощування експортного потенціалу”, тобто збільшення фізичних обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

Стратегічними завданнями по сприянню експорту сільськогосподарської продукції повинні бути наступні: створення системи ринкової інформації та торгових новин;

розвиток консультаційних послуг для вітчизняних експортерів; активізація закордонної діяльності по підтримці експорту агропродукції; реалізація заходів внутрішньої діяльності Уряду по підтримці експорту, головним чином спрямовані на забезпечення якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів, а також вирішення проблеми відшкодування ПДВ експортерам; залучення коштів міжнародної технічної допомоги.

Серед першочергових завдань Уряду необхідна розробка заходів, які б сприяли поліпшенню інвестиційного клімату для подальшого розвитку економіки України.

Для покращання інвестиційного клімату як на національному рівні, так і на рівні окремих реґіонів, необхідно:

формування стабільної та передбачуваної нормативно-правової бази, яка б гарантувала рівні умови всім інвесторам;

реформування податкової системи;

зниження рівня тінізації доходів;

вдосконалення інформаційної складової та застосування маркетингових методів у просуванні інвестиційних можливостей територій;

розвиток інфраструктури сільської місцевості (транспорту, телекомунікацій);

запровадження та підвищення ефективності процедур банкрутства;

сприяння впровадженню судової реформи та забезпечення безумовного виконання судових рішень;

створення нормативно-правової бази щодо страхування ризиків сільськогосподарської діяльності;

стимулювання довготермінового банківського кредитування та розвитку фондового ринку;

розвиток корпоративного управління;

подальше здійснення адміністративної реформи.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||
 
Похожие работы:

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей За фінансової підтримки Виконавець проекту Європейського Cоюзу Інститут сільського розвитку ПОСІБНИК ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАВА ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ КИЇВ—200 Бібліотечка прав сільських жителів Упорядник: Хватинець О.О Посібник для сільських жінок: можливості та права Відповідальний за випуск: Прокопенко С.С. Верстка: Прівен О.Я. Наклад: 3000 примірників Підписано до друку 20.02.2008 Для безкоштовного...»

«“ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 “ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 Всі бізнесові операції зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. На першому місці стоять люди / ІКЖЦ – К.: ФОП Москаленко...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ГАРКУША ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 681.518.5 МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті...»

«Навчально-методична література кафедри технології у рослинництві Біологічна меліорація. Завдання та методичні вказівки для практичних 1. занять для студ. спец. “Агрономія” спец. “Меліоративне землеробство” / І. А. Шувар, З. М. Томашівський, Б. І. Бінерт, Г. Т. Періг, О. Є. Волинець. – Львів : ЛДАУ, 2001. – 27 с. Виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста : метод. 2. рекомендації для студ. спец. “Агрономія” / М. І. Бомба, П. Д. Завірюха, В. Г. Влох, М. Я. Бомба, В. В. Лихочвор, Д. М....»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 24 жовтня 2005 р. № 327 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2005 р. № 1350/11630 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства 1. Загальні положення 1.1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України Про державну статистику з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики торгівлі з метою визначення загальних підходів статистичного...»

«Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень Серія “Проблеми регіонального розвитку” Головний редактор д.е.н., проф. В. С. Кравців ISBN 978-966-02-4252Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України Монографія Львів – УДК [332.122:338.43]:[339.924:(4-01)]:(477) ББК БРозвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2012....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Харківський регіональний інститут державного управління Кафедра державного управління та менеджменту МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПАСПОРТА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наукова розробка За загальною редакцією В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової Київ УДК 352.071 М54 Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол №...»

«В умовах великого вибору на ринку товарів та послуг споживач не спроможний самостійно знайти детальну інформацію, яка б допомогла зробити оптимальний вибір на користь того чи іншого продукту, а у випадку необхідності добитися захисту своїх прав в судовому порядку.1. http://finance-dom.ru/marketing/76/340-vivchennya-spozhivachiv. 2. http://govuadocs.com.ua/docs/17/index-257434.html?page=2. 3. http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-896.html. 4. Методи визначення фальсифікації товарів:...»

«М.М. Турченко Стратегічна ринково-підприємницька трансформація внутрішнього середовища сільських агломерацій Харківщини Харків Вид-во МІСЬКДРУК УДК [338.43.02:330.111.66] (477.5) ББК 65.050.24(4 укр)2 Т.89 Рецензенти: Бесєдін М.О., доктор економічних наук, професор завідувач кафедри менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Олійник О.В., доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного аграрного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»