WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Ситуація в агропромисловому комплексі України Пугачов М.І. (ред.), Дем‘янчук В.В., Жигадло В.С., Кобець М.І., Кобута І.В., Протченко О.О., Сеперович Н.В., Сікачіна О.В., Чапко І.П., ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

IV поверх, 1/14 вул. Садова., Київ 01021, Україна

Тел: +380 44 253-5866, 253-5869, 253-5482; Факс: +380 44 253-5611; E-mail: secretary@agpol.kiev.ua

Ситуація в агропромисловому комплексі України

Пугачов М.І. (ред.), Дем‘янчук В.В., Жигадло В.С., Кобець М.І., Кобута І.В., Протченко О.О.,

Сеперович Н.В., Сікачіна О.В., Чапко І.П., Шевцов О.Л., Ярославський О.М.

У роботі підведено підсумок основних тенденцій розвитку агропромислового комплексу у 2004 році. Висвітлені поточні проблеми аграрної реформи та зроблено рекомендації щодо варіантів збереження позитивних тенденцій та поглиблення ринкових перетворень у сільській місцевості.

Цитування, відтворення та розповсюдження цієї публікації можливо лише в неприбуткових цілях і за умов повного посилання на джерело. Не допускається відтворення публікації або будь-якої її частини для перепродажу або інших комерційних цілей без письмової згоди Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Аналіз та рекомендації щодо політики, представлені у публікації, є поглядами авторів і можуть не збігатися з точкою зору Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй не несе офіційної відповідальності за точку зору авторів публікації, а також за будь-яку помилку або неналежно подані дані у цій публікації.

© 2005 АПЛР ЗМІСТ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ІНВЕСТИЦІЇ

СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

ЗЕРНО

ЦУКРОВА ГАЛУЗЬ

СОНЯШНИК ТА ОЛІЯ

МОЛОКО

М’ЯСО

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ (СТАН ТА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ)

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ

ЩОДО АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

ПРИСКОРЕННЯ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Агропромисловий комплекс України є важливою складовою економіки нашої держави та головним чинником подальшого розвитку трансформаційних та інтеграційних процесів, що відбуваються на етапі входження у світовий економічний простір.

В аграрному секторі економіки зайнято 5,7 млн. громадян України (19,8% працездатного населення), формується 12-14% валового внутрішнього продукту.

За останні 5 років (2000–2004 рр.) відбувався поступовий ріст виробництва продукції сільського господарства (у порівнянних цінах). Найбільш результативнішим був 2004 рік, коли порівняно з минулим роком загальний рівень росту виробництва продукції сільського господарства становив 19,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності — на 39,2%, у господарствах населення — на 8,7%.

У загальному обсязі валової продукції сільського господарства 60% створюють господарства населення, а решту — 40% — сільськогосподарські підприємства. Таке співвідношення утримується вже протягом останніх 5 років (рис. 1).

80,0

–  –  –

39,9 37, 40,0 36,0 36,5 34,5 26,3 25,4 24,9 21,2 18,8 20,0 0,0

–  –  –

Рис. 1. Валова продукція сільського господарства України у 2000–2004 роках (у порівнянних цінах 2000 року) Водночас, за рахунок господарств населення валова продукція рослинництва створюється на 55%, а валова продукція тваринництва — на 70%. Цей факт слід обов’язково враховувати при підготовці та запровадженні держаних програм підтримки сільського господарства, але з розумінням перспективи для кожної окремої категорії господарств в розрізі продукції.

Низький рівень доходів сільського населення призводить до того, що більшість господарств населення у сільській місцевості продовжує займатися виробництвом сільськогосподарської продукції і ще довгий час вироблятиме значну частку валової продукції сільського господарства. Проте, в перспективі, з огляду на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та інноваційний рівень виробництва, перевага буде надаватися сучасним технологічно оснащеним підприємствам різних форм господарювання.

Виробництво валової продукції тваринництва протягом останні 5 років залишалося практично без змін. Певне зростання було у 2002 році, потім знову відбулося зменшення, а в 2004 році залишилося практично на рівні попереднього року (рис. 2).

–  –  –

42, 37,8 40 37,2 33,6 31,9 24,9 23,6 23,6 22,1 23,4

–  –  –

Рис. 2. Валова продукція сільського господарства України у 2000—2004 роках (в порівнянних цінах 2000 року) Разом з тим слід зазначити, що в останній рік в сільськогосподарських підприємствах обсяги виробництва зросли на 5,3%, а в господарствах населення — скоротилися на 2,2%. Це, в цілому свідчить про початок певної стабілізації тваринництва в суспільному секторі, переважно за рахунок виробництва продукції птахівництва та молока.

Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва в 2004 році в цілому становив плюс 12,6% проти мінус 0,03% у 2003 році. В усіх регіонах країни отриманий позитивний загальний результат фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств (рис. 3).

12,60 9,00 % 5,00

-0,03

-2

-1,90

-4 Рис. 3. Рентабельність сільськогосподарських підприємств по Україні у 2000— 2004 роках Поряд з поліпшенням загальних результатів фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств за підсумками 2004 року в галузі рослинництва знизився рівень рентабельності виробництва таких видів продукції, як зерно, який склав 20,1% (45,8% — у 2003 році), насіння соняшнику — 45,2% (64,3%). Вирощування картоплі, овочів і цукрових буряків з прибуткового в 2003 році стало збитковим у 2004 році. У цілому рентабельність виробництва овочів знизилася з 30,9% у 2003 році до -5,0% у 2004 році, цукрових буряків — з 6,2% у 2003 р. до -0,8%, картоплі з 33,5% до -0,7% у 2004 році.

Як і в попередні роки, в 2004 р. виробництво більшості основних видів продукції тваринництва було збитковим. Водночас, зменшилась збитковість виробництва м’яса великої рогатої худоби з -44,3% у 2003 році до -33,8% у 2004 році, свиней — з -33,0% до а також вовни — з -75,4% до -74,7%. Збитковим стало виробництво молока (тоді як у 2003 році воно було рентабельним (9,9%). Рентабельним, хоча з дещо меншим рівнем, ніж у 2003 році, залишається виробництво м’яса птиці (3,8% проти 11,0%). Рентабельність виробництва яєць також зменшилась і становила 15,2% проти 18,5% у 2003 році.

Слід зазначити, що виробництво сільськогосподарської продукції крім природно — кліматичних умов, а також зростання заробітної плати суттєво залежить від коливання цін на матеріально-технічні ресурси, які споживаються сільським господарством.

Так, у 2004 році індекс цін реалізації сільськогосподарської продукції (після різкого підвищення у 2003 році) зменшився порівняно з попереднім роком і складав 7,2%, що на 12,7 пунктів менше, ніж сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції. Таким чином, ціни на матеріально-технічні ресурси, що споживаються сільським господарством, перевищували темпи росту на сільськогосподарську продукції в межах 2,7 разів (рис. 4).

155,8 125,8 120,6 119,9 % 112,3 108,9 115,6 106,1 99,4 108,2 107,2 105,0 97,6 87,4 Індекс цін реалізації сільськогосподарської продукції Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції Індекс споживчих цін Рис. 4. Динаміка індексів цін у 2000—2004 роках У 2005 році за рахунок зростання цін на пальне, енергоносії та сільськогосподарську техніку, високої вартості кредитних ресурсів, а також збереження відповідного темпу підвищення рівня заробітної плати, собівартість основних видів сільськогосподарської продукції може зрости в середньому на 10-15%, що може спонукати до підвищення цін на сільськогосподарську продукцію (при цьому варто враховувати можливості покупців цієї продукції адекватно відреагувати на таке підвищення).

Однак, для того, щоб ситуація на основних продовольчих ринках була прогнозованою, необхідно здійснювати оперативне відстеження поточної ситуації на основних ринках сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Також необхідно окреслити стратегічні пріоритети розвитку окремих секторів сільськогосподарського виробництва та розробити відповідні продуктові програми на макро- та регіональному рівнях.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Протягом останніх п’яти років (2000-2004 рр.) спостерігається стійкий ріст у харчовій промисловості України. Обсяги виробництва продукції харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції в 2004 році збільшилися на 12,4% у порівнянні з 2003 роком (44,2 млрд. грн. у відпускних цінах підприємств, що становить близько 15% всієї реалізованої продукції промисловості країни). Суттєвий приріст отримано (в натуральному виразі) у виробництві ковбасних виробів (22,2%), соків фруктових та овочевих (20,2%), овочів консервованих (19,4%), молока обробленого (23,9%), сирів жирних (29,4 %), олії (7,0%) (рис. 5).

%

–  –  –

Рис. 5. Темпи виробництва харчової промисловості у 2002—2004 роках ІНВЕСТИЦІЇ Досить привабливою, особливо для іноземних інвесторів, залишається харчова промисловість, прямі іноземні інвестиції в яку на початок 2005 року становили 1123,7 млн. доларів США (або 13,5% від усіх інвестицій в економіку України).

Набагато менш привабливим щодо здійснення інвестицій є сільське господарство — сума прямих іноземних інвестицій в яке складає 219,9 млн. грн. (2,6% загального обсягу іноземних інвестицій). Найбільшими інвесторами української економіки залишаються США (13,8% загального обсягу), Кіпр (12,4%), Сполучене Королівство (10,7%), Німеччина (7,6%), Нідерланди (6,6%), Російська Федерація (5,5%).

100% 3,0 4,5 90% 21,4 80% 37,2 41,4 70% 34,5 60% 6,2 4,0 50% 3,5 19,8 21,6 40% 9,6 30% 20% 32,3 31,0 30,0 10%

–  –  –

У структурі інвестицій в основний капітал по галузях економіки частка сільського господарства займає 4,5% (у 1 кварталі 2005 року ще менше — 3%), що у 4,7 разів менше рівня 1990 року (рис. 6). Водночас за цей період частка інвестицій у будівництво, транспорт та зв’язок зросла вдвічі.

Рис. 6. Структура інвестицій в основний капітал по галузях економіки України

СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

В останні роки рівень споживання українським населення основних продуктів харчування має тенденцію до зростання (табл. 1). Проте, низьким залишається рівень споживання м’яса та м’ясопродуктів, молока та молокопродуктів, що свідчить про низькі рівні доходів населення.

–  –  –

ЗЕРНО В останні роки виробництво зерна мало різке коливання по роках: у 2002 році — 38,8 млн. т зерна, у 2003 році — 20,2 млн. т, у 2004 році — 41,7 млн. т (рис. 7). За прогнозом, у 2005 році виробництво зерна складе 37-38 млн. т, у тому числі пшениці — 17-18 млн. т.

–  –  –

-3 793

-2 751

–  –  –

Рис. 7. Основні характеристики ринку зернових та зернобобових У 2004 році рівень рентабельності виробництва зерна дорівнював 20,1%, у тому числі пшениці — 30,4% (табл. 3). За прогнозом, у 2005 році рівень рентабельності залишатиметься на рівні попереднього року.

У зв’язку із подорожчанням матеріально-технічних ресурсів виробнича собівартість 1 тонни пшениці у 2005 році (з урахуванням витрат на збут) прогнозується на рівні 400 грн/т.

На ринку зерна чітко простежуються сезоні коливання у реалізації зерна по місяцях року. Пік реалізації зерна припадає на липень-вересень, коли сільськогосподарські підприємства продають близько 50% урожаю поточного року, а на період липень-грудень — в середньому 90% урожаю.

–  –  –

Сезонні зменшення цін протягом року спричинені збільшенням пропозиції зерна та, відповідно, обсягів продажу зерна в період його масової реалізації (липень-грудень). В цей же період середня реалізаційна ціна зерна знижується на 20-30%. Посилення тенденції до зменшення внутрішніх цін зумовлене збільшенням валового збору зерна протягом останніх років (за винятком неврожайного 2003 року).

Важливою причиною низьких доходів від реалізації зерна є високі маркетингові затрати. Повільно вирішується питання оптимізації тарифів та сум обов’язкових платежів при організації перевезень зернових. У середньому рівень маркетингових витрат, необхідних для організації поставки на умовах FOB, для пшениці дорівнює 30 дол. США.

Саме ця сума, як правило, становить різницю між цінами на світових ринках та внутрішньою ціною, яку недоотримає вітчизняний товаровиробник.

Протягом 2005 року Урядом прийнято ряд рішень в частині регулювання зернового ринку:

1) затверджено Методику встановлення мінімальної закупівельної ціни на окремі об'єкти державного цінового регулювання1;

2) затверджено перелік об'єктів державного цінового регулювання на 2005/06 маркетинговий рік;

3) затверджено мінімальні ціни на ряд зернових та олійних культур врожаю 2005 року2;

4) визначено обсяги державних закупівель зерна врожаю 2005 року в кількості 5,5 млн. т, у тому числі Держкомрезервом — 1 млн. т, ДАК "Хліб України" — 2 млн. т, а також 1 млн. т — Аграрним фондом шляхом здійснення заставних операцій3,

5) рекомендовано Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити організацію закупівлі до 1 жовтня 2005 року 1,5 млн. т продовольчого зерна врожаю 2005 року виключно через акредитовані товарні біржі в обсязі тримісячної регіональної потреби4;

6) створено Аграрний фонд5 для виконання від імені держави функції кредитора на період дії режиму заставних закупівель окремих об’єктів державного цінового регулювання в 2005/06 маркетинговому році;

7) вирішено питання використання невитребуваного зерна загальним обсягом 183 тис. т на суму 76,6 млн. грн., яке відповідно до Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” перейшло у власність держави і находиться на зберіганні ДАК “Хліб України”, шляхом його продажу до 1 серпня 2005 року на внутрішньому та зовнішньому ринку через укладення договорів купівлі-продажу на акредитованих товарних біржах6.

8) вжито заходів по скороченню маркетингових витрат для експортерів зерна.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (двадцять восьма сесія шостого скликання) РІШЕННЯ від 21 лютого 2013 року м. Карлівка Про виконання комплексної Програми соціального розвитку сільських населених пунктів Карлівського району за 2013 рік та затвердження відповідної Програми на 2014 рік Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Костенка С.Б., про...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 „Агрономія” Форма навчання денна-заочна Вінниця 2009 УДК 338 Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 7.090101 „Агрономія” денної і заочної форм навчання. Амонс С.Е.,...»

«Спорудження сонячних колекторів для гарячої води Практичний посібник www.wecf.eu Безпечна енергія для всіх Даний проект здійснюється при фінансовій підтримці Євросоюзу Дата публікації © 2012 WECF За фінансової підтримки: Дана публікація підготовлена в рамках проекту «Підсилення місцевого потенціалу для побутового підігріву води, сонячного опалення і термоізоляції будинків в сільських та важкодоступних регіонах в країнах Східної Європи і Кавказу“ („Building local capacity for domestic solar...»

«Переяславський О.М., Козак Ю.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування (частина 1) для студентів спеціальності 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва та 7.05050313 – Обладнання переробних та харчових виробництв Вінниця, 2012 УДК Методичні вказівки підготував: доц., к.т.н., Переяславський О.М., ас. Козак Ю.М. (Вінницький національний аграрний університет) Рецензенти: доктор технічних наук, професор...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Волинський національний університет ім. Лесі Українки Біологічний факультет Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ТА ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ Методичні рекомендації до лабораторних та розрахункової робіт для студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки: 6.090103 – „Лісове та садово-паркове господарство” Луцьк – УДК 630.23.(072) ББК 43.427Я73Л У методичних рекомендаціях приведено основні інформаційнодовідкові та нормативні...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК 338.43.01/.02 Р 43 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: О. В. Собкевич, к. е. н., с. н. с. (керівник авторського колективу); В. М. Русан, к. е. н., с. н. с.; А. Д. Юрченко, к. е. н., заслужений працівник сільського господарства України; О. В. Ковальова, к. е. н., с....»

«Благодійна організація ІнтерЕкоЦентр О.В.Кохан, Я.І.Мовчан, Л.Д.Проценко, В.А.Костюшин, В.Д.Сіохін Екомережа Азово-Чорноморського природного коридору Під редакцією Л.Д.Проценка Київ Хімджест ББК 28.088 л6я2 П78 Автори О.В.Кохан заступник директора Благодійної організації Інтерекоцентр Я.І. Мовчан д.б.н., професор, завідувач Лабораторії екобезпеки ІнЕБ/НДЧ НАУ Л.Д.Проценко к.т.н., директор Благодійної організації Інтерекоцентр В.А.Костюшин к.б.н., завідувач відділу Інституту зоології...»

«“ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 “ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 Всі бізнесові операції зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. На першому місці стоять люди / ІКЖЦ – К.: ФОП Москаленко...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА Кафедра «Організація виробництва, бізнесу та менеджменту» Артеменко О.О., Бакум М.М. Нормування праці та визначення норми виробітку в рослинництві Методичні вказівки до виконання практичної роботи Харків 2012 р. Рецензенти: Онегіна В.М. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та маркетингу Харківського національного...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 24 жовтня 2005 р. № 327 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2005 р. № 1350/11630 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства 1. Загальні положення 1.1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України Про державну статистику з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики торгівлі з метою визначення загальних підходів статистичного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»