WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Вчені нашого вузу Професор ІВАН ФЕДОРОВИЧ ПІДПАЛИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ ЗА 1967 - 2003 РР. Вінниця - 2003 Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет

Бібліотека

Вчені нашого вузу

Професор

ІВАН ФЕДОРОВИЧ

ПІДПАЛИЙ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

ПРАЦЬ ЗА 1967 - 2003 РР.

Вінниця - 2003

Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет

Бібліотека

Професор

ІВАН ФЕДОРОВИЧ

ПІДПАЛИЙ

Бібліографічний покажчик праць

за 1967-2003 рр.

Вінниця - 2003 УДК 633: 631.6: 016 ББК 42.2 + 40.6я1 У виданні висвітлено основні дати життя і діяльності завідувача кафедри кормовиробництва, луківництва і сільськогосподарської меліорації Вінницького державного аграрного університету, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Інженерної академії України І.Ф. Підпалого, наводиться перелік його публікацій за 1967-2003 рр., в яких розглядаються питання інтенсифікації кормовиробництва на зрошених і осушених землях.

Видання розраховане на науковців та спеціалістів АПК, аспірантів, викладачів та студентів аграрних вузів.

Упорядники: Л.Б. Борисенко, Н.Г. Дудкевич Відповідальна за випуск Н.С. Головко Професор Іван Федорович Підпалий: Бібліограф. покажчик праць за 1967-2003 рр. /ВДАУ; Упорядн.: Л.Б. Борисенко, Н.Г. Дудкевич; Відп. за вип. Н.С. Головко; Авт. вступ. ст. В.К. Шелест; Фото В.Л. Клепко. – Вінниця, 2003. – 30 с. – ( Серія “Вчені нашого вузу”)

ІВАН ФЕДОРОВИЧ ПІДПАЛИЙ

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

ІВАНА ФЕДОРОВИЧА ПІДПАЛОГО

29 вересня 1938 р. Народився в с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області Закінчив школу-семирічку в с.Чулаківці Навчання в гідромеліоративному технікумі, с.Бехтери 1952 – 1956 Голопристанського району Херсонської області Робітник Мелітопольської бурової дільниці, 1956 – 1957 м. Мелітополь Бригадир, дільничий майстер, старший інженер обласного управління водного господарства, м. ІваноФранківськ Закінчив Український інститут інженерів водного господарства, м. Рівне Старший науковий співробітник відділу меліорації і 1965 – освоєння осушених земель, а з 19 квітня 1973 р. старший науковий співробітник лабораторії лукопасовищного і польового кормовиробництва науководослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР с. Оброшино, Пустомитівського району, Львівської області Присуджено науковий ступінь кандидата сільськогос

–  –  –

Завідуючий лабораторії зрошення Українського науково-дослідного інституту кормів, м. Вінниця Завідуючий лабораторії інтенсифікації кормовиробництва на зрошуваних і осушених землях Українського науково-дослідного інституту кормів, м. Вінниця

–  –  –

Завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та 2001 сільськогосподарської меліорації Вінницького державного аграрного університету, м. Вінниця ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ І.Ф. ПІДПАЛОГО Іван Федорович Підпалий народився 29 вересня 1938 року в селі Чулаківці Голопристанського району Херсонської області у родині селянина. Закінчивши у 1952 році семирічну школу, вступив до Бехтерського гідромеліоративного технікуму, що на Херсонщині. Батьки з дитинства прищепили Івану Федоровичу любов до землі, на все життя у нього залишилась повага до невтомної праці селян. Трудову діяльність він розпочав у 1956 році після закінчення технікуму.

Працював робітником Мелітопольської бурової дільниці на будівництві артезіанських свердловин для забезпечення водою населених пунктів Запорізької області.

З 1957 по 1965 рік Іван Федорович працював у водогосподарських організаціях Івано-Франківської області, спочатку бригадиром, потім дільничним майстром і старшим інженером, одночасно навчаючись на заочному відділенні в Українському інституті інженерів водного господарства у м. Рівне.

Потяг до експериментальної роботи привів його в науку, якій він віддає свої сили і знання вже майже 40 років. Науково-дослідну роботу Іван Федорович розпочав у 1965 році – старшим науковим співробітником відділу меліорації і освоєння осушуваних земель, а з квітня 1973 року – лабораторії лукопасовищного і польового кормовиробництва науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР, який розташований в с. Оброшино Пустомитівського району Львівської області.

За час роботи в інституті були проведені широкі дослідження по вивченню впливу гончарного дренажу та агромеліоративних прийомів обробітку на фізичні властивості, водно-повітряний режим осушуваних грунтів та врожай сільськогосподарських культур.

За результатами цих досліджень в 1971 році І.Ф. Підпалий захистив кандидатську дисертацію “Агромеліоративні прийоми підвищення ефективної дії гончарного дренажу в умовах Львівської області”.

Розроблені ним агромеліоративні прийоми широко впроваджувались у виробництво. Лише глибоке щілинне розпушування щорічно проводилось на площах осушених гончарним дренажем в обсязі 15-20 тис. га.

З вересня 1973 року І.Ф. Підпалий працює в Українському науководослідному інституті кормів, спочатку на посаді старшого наукового співробітника відділу лукопасовищного господарства, а з 1978 – завідуючого лабораторією інтенсифікації кормовиробництва на зрошуваних і осушуваних землях.

За період роботи в Інституті кормів разом з співробітниками очолюваної ним лабораторії, провів широкі наукові дослідження по розробці прийомів та комплексних технологій інтенсифікації кормовиробництва на меліорованих землях. Безпосередньо під керівництвом і за участю І. Ф. Підпалого розроблені прийоми вирощування багаторічних трав в одновидових і складних агрофітоценозах з інтенсивним використанням травостоїв в умовах зрошення, підвищення продуктивності кукурудзи і сої шляхом оптимізації густоти посівів, просторового розміщення рослин та рівня мінерального живлення.

Виявлені найбільш придатні для умов зрошення сорти багатонасінних та однонасінних кормових буряків, розроблені технології їх вирощування за умови механізованого збирання та ресурсного програмування врожаїв. Теоретично обгрунтована і практично доведена можливість одержання в зоні Лісостепу двох–трьох врожаїв на рік з однієї і тієї ж площі за різного насичення ланок кормової сівозміни проміжними посівами, високої утилізації сонячної енергії і максимального використання поливної води та опадів.

Проведений біоенергетичний аналіз розроблених технологій, оцінена їх ефективність та обгрунтовані напрямки подальших досліджень прийомів економії антропогенної енергії при вирощуванні кормових культур при зрошенні.

За результатами досліджень І.Ф. Підпалий підготував та в 1995 році захистив в Інституті кормів УААН докторську дисертацію "Наукове обгрунтування і розробка прийомів інтенсифікації кормовиробництва на зрошуваних землях Лісостепу України".

Результати досліджень увійшли в обласні, республіканські і союзні видання по інтенсифікації кормовиробництва, використані при розробці Республіканської цільової науково-технічної програми "Агрокомплекс", "Комплексного плану розвитку науки і прискорення НТП в регіоні на 1986 – 1990 рр.", "Концепції розвитку кормовиробництва в Україні на 1990 – 1995 та 1996 – 2005 рр.", демонструвались на ВДНГ СРСР і УРСР. Головний комітет ВДНГ УРСР нагородив автора Дипломом І ступеня. Результати досліджень знайшли широке застосування в господарствах Лісостепової зони, а окремі з них впроваджуються у виробництво в інших регіонах зрошуваної зони України.

Наукові розробки доповідались на Всесоюзних, республіканських, обласних, Міжнародних семінарах та конференціях, обговорювались на засіданнях Вченої ради Інституту кормів УААН, Республіканської координаційно– методичної ради по кормовиробництву, республіканських координаційно– методичних нарадах у Вінниці, Львові, Херсоні, Алма-Аті, Москві, Новосибірську, інших містах.

За результатами наукових досліджень працівники лабораторії, очолюваної І.Ф.Підпалим, захистили 5 кандидатських та одну докторську дисертацію.

У 1999 році Івана Федоровича було обрано дійсним членом (академіком) Інженерної академії України.

Досягнення вченого відмічено державною нагородою – медаллю "За трудову відзнаку", Почесними грамотами Південного відділення ВАСГНІЛ, Української академії аграрних наук, дипломом Президії інженерної академії України.

У 2001 році Іван Федорович очолив кафедру кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького державного аграрного університету. Вчений спрямовує свою енергію на підготовку висококваліфікованих спеціалістів-аграріїв.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Матеріали розміщено за роками видань, а у межах року – в алфавітному порядку.

1. Осушення і використання перезволожених грунтів Передкарпаття /Співавт.

В.О. Кузьмінський // Меліорація – могутній резерв урожаю. – Л., 1967. – С.42-52.

2. Рекомендації по сільськогосподарському використанню осушених земель у Львівській області /Співавт. І.П. Проскура, В.С. Добрянський. – Л.: Львів.

обл. упр. друку, 1967. – 8 с.

3. Агромеліоративні прийоми на осушених гончарним дренажем мінеральних грунтах Передкарпаття // Підвищення культури землеробства в передгірних та гірcьких зонах Карпат. – Л., 1968. – С.41-48.

4. Вплив відстаней між гончарними дренами на водний режим грунту і врожай сільськогосподарських культур /Співавт. І.П. Проскура // Передгірське і гірське землеробство і тваринництво. – К., 1969. – Вип.5. – С.28-35.

5. Рекомендації по сільськогосподарському освоєнню та використанню осушених мінеральних земель західних районів УРСР / Співавт. І.П. Проскура, В.Д. Горб та ін. – Л.: Львів. обл. упр. друку, 1969. – 19 с.

6. Агромеліоративні заходи підвищення ефективності гончарного дренажу /Співавт. І.П. Проскура // Меліорація і раціональне використання меліорованих земель: Наук. пр. Львів. с.-г. ін-ту. – Дубляни, 1970. – Т. 25. – С. 41-48.

7. Затрати малі, ефективність велика /Співавт. І.П. Проскура // Вільна Україна.

– 1970. – 16 берез.

8. Рекомендації по експлуатації осушуваних систем у західних районах України /Співавт. В.О. Поздін. – Л.: Каменяр, 1970. – 18 с.

9. Агромелиоративные приемы повышения эффективного действия гончарного дренажа в условиях Львовской области: Автореф. дис. … канд. с.-х. наук /Укр. ин-т инж. вод. хоз-ва. – Л., 1971. – 20 с.

10. Багатства комори землі /Співавт. М.Андрушків, В.Дука, М.Співак // Вільна Україна. – 1971. – 10 серп.

11. Вплив агромеліоративних прийомів на підвищення ефективності дії гончарного дренажу /Співавт. І.П. Проскура // Інтенсифікація землеробства і тваринництва. – К., 1971. – Т.17. – С.46-51.

12. Осушительное действие пластмассового дренажа на избыточно увлажненных землях западных областей Украинской ССР /Соавт. А.И. Тышенко // Осушение и осушительные системы: Экспресс-информация, сер. 2 /ЦБНТИ.

– М., 1971. – Вып. 7. – С.15-17.

13. Способи підвищення ефективності дії гончарного дренажу // Сільськогосподарська інформація. – К., 1971. – № 7. – С.13-14.

14. Агромеліоративні прийоми на перезволожених мінеральних грунтах // Меліорація – могутній резерв урожаю. – Л., 1972. – С.30-37.

15. Агромеліоративні прийоми підвищення ефективності гончарного дренажу // Організація і проведення масових виробничих дослідів в умовах західних областей України: Метод. рек. спеціалістам колгоспів і радгоспів. – К., 1972.

– С. 36-37.

16. Вивчення агромеліоративних прийомів на осушених землях /Співавт.

І.П.Проскура, Х.М.Старіков // Польові стаціонарні досліди по землеробству, багаторічних культурних пасовищах і сінокосах для умов західних районів УРСР: Метод. рек. – Л.: 1972. – С.8-14.

17. Вплив агромеліоративних прийомів на посилення дії гончарного дренажу // Вісн. с.-г. науки. – 1972. – № 3. – С.25-31.

18. Гідрологічна дія дренажу, водний режим грунту і врожай сільськогосподарських культур залежно від відстані між гончарними дренами /Співавт.

В.Г.Грущенко // Меліорація та ерозія грунтів у західних областях УРСР. – Л., 1972. – С.57-61.

19. Залог устойчивых урожаев /Соавт. В.Данюк // Львов. правда. – 1972. – 19 авг.

20. Про осушення надмірно-зволожених мінеральних грунтів пластмасовим дренажем /Співавт. О.І.Тишенко // Наук. пр. Львів. с.-г. ін-ту. – Дубляни, 1972. – Т.44. – С.18-27.

21. Регулирование водно-воздушного режима почв закрытым дренажем в сочетании с агромелиоративными приемами /Соавт. А.И.Тышенко // Осушение и осушительные системы: Экспресс-информация, сер. 2 / ЦБНТИ. – М., 1972. – Вып. 4. – С.19-23.

22. Регулювання водно-повітряного режиму осушених торфових грунтів // Організація і проведення масових виробничих дослідів в умовах західних областей України: Метод. рек. спеціалістам колгоспів і радгоспів. – К., 1972. – С.37-38.

23. Улучшение водно-физических свойств почвы и повышение урожайности сельськохозяйственных культур при помощи агромелиоративных приемов // Мелиорация и вод. хоз-во. – К., 1972. – Вып. 22. – С.37- 42.

24. Поживний режим грунту, врожай і якість зерна ярого ячменю в залежності від агромеліоративних прийомів /Співавт. С.Т.Гутиря, О.І.Тишенко // Передгірське і гірське землеробство і тваринництво.– К., 1973.– Вип. 15.– С. 12-17.

25. Рекомендації колгоспам і радгоспам Вінницької області з питань виробництва та використання кормів /Співавт. М.В.Бабійчук, Г.П.Квітко та ін. – Вінниця, 1974. – 52 с.

26. Эффективность удобрений на минеральных переувлажненных землях /Соавт. В.И.Дука // Земледелие на осушаемых землях. – К.: Урожай, 1974. – С.163-165.

27. Використання осушених земель для виробництва кормів /Співавт.

О.І.Тишенко // Шляхи збільшення виробництва кормів в Українській РСР. – К., 1975. – С.26-29.

28. Інтенсифікація кормовиробництва на Вінниччині: Метод. рек. /Співавт.

І.П.Проскура, М.В.Бабійчук та ін. – Вінниця, 1975. – 41 с.

29. Рекомендації по поліпшенню кормовиробництва в колгоспах і радгоспах Вінниччини /Співавт. І.П.Проскура, Г.П.Квітко та ін. – Вінниця, 1976. – 36 с.

30. Агротехніка сільськогосподарських культур /Співавт. З.М.Томашівський, Г.С.Кияк та ін. // Ефективне використання осушених земель західних областей України. – Л., 1977. – С.32-74.

31. Буду механізатором /Співавт. Г.Г.Бас, П.Я.Ковтун. – К.: Рад. шк., 1977. – 80 с.

32. Рекомендації по вирощуванню насіння люцерни у колгоспах і радгоспах Української РСР /Співавт. І.П.Проскура, В.П.Борона та ін. – К., 1979. – 56 с.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з курсуАгрогеографія з основами агробізнесу Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка Рекомендовано до друку кафедрою економічної і соціальної географії Протокол № 5 від 10.12.2001 Уклала Мирослава Влах Відповідальний за випуск Олег Шаблій Редактор Мирослава Мартиняк Програма і методичні рекомендації з курсу Агрогеографія з основами агробізнесу Підп. до друку 02. Формат...»

«УДК 578.01+681.7.08+535.3+681.335.2 О.В. КОВИРЬОВА МОДЕЛІ ФОТОСИНТЕЗУ ТА КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА СТАНУ РОСЛИН У сільському господарстві, зокрема, в аграрному секторі, кліматичні фактори суттєво впливають на майбутній врожай. Внаслідок швидких змін клімату статистичні методи не завжди дозволяють оптимізувати внесення добрив, пестицидів, керувати штучним поливом, прогнозувати врожаї. O. Kovyriova Статистичні методи необхідно уточнювати моделюванням процесів, які відбуваються в MODELS OF рослинах...»

«Редактори: О.Рубінчик, М.Рубінчик 19.12.2006 рік Аутсорсинг та переведення на тимчасову роботу в харчовій промисловості та промисловості з виробництва напоїв: Загроза Працівникам і Спілкам та Стратегія профспілок Організаційний посібник для членів профспілки Міжнародна спілка працівників харчової та тютюнової промисловості, сільського господарства, готельного та ресторанного обслуговування, громадського харчування та суміжних галузей (IUF) Профспілковий посібник з аутсорсингу та переведенню на...»

«Харківський національний університет радіоелектроніки Ляшенко Олексій Сергійович УДК 681.513.1 СИНТЕЗ СИСТЕМ НЕЙРОКЕРУВАННЯ ДИФУЗІЙНОЮ УСТАНОВКОЮ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ РАДІАЛЬНО-БАЗИСНИХ МЕРЕЖ 05.13.07 – автоматизація процесів керування АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2010 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор...»

«Про орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2014 рік На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2013 року № 12771/0/2-13, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2013 року № 157/2013-р/к “Про відпустку голови обласної державної адміністрації В.Ядухи”, з метою налагодженої роботи щодо проведення консультацій з громадськістю та належного виконання орієнтовного...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра розведення Факультет ТВ і ППТ сільськогосподарських тварин і зоогігієни ГІГІЄНА ТВАРИН Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ВІННИЦЯ 2009 УДК: 636.082:57.087.1 Укладачі: Яремчук О.С., Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Поліщук Т.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних...»

«ВИПУСК № 1 30 квітня 2013 р. Вісник Національної асоціації ПОРАДИ ВІД ДОРАДИ сільськогосподарських дорадчих служб України Шановні колеги-дорадники, партнери, друзі! Щиро вітаю Вас із найсвітлішим святом – Великоднем! Величність Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще раз замислитися над вічними цінностями, дає нам нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і...»

«Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень Серія “Проблеми регіонального розвитку” Головний редактор д.е.н., проф. В. С. Кравців ISBN 978-966-02-4252Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України Монографія Львів – УДК [332.122:338.43]:[339.924:(4-01)]:(477) ББК БРозвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2012....»

«Національна академія медичних наук України ДУ „Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова” Лабораторія математичного моделювання процесів старіння Медико-демографічний атлас України Випуск 15 Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011 Київ – 2013 УДК 311.2 (477) ББК 65.9(4УКР) – 05я2 М42 Автори: В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова Науковий консультант – академік НАМН України, проф. В.В. Безруков Медико-демографічний атлас України....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»