WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Форма 11 СПИСОК наукових та навчально-методичних праць Єгорової Олени Володимирівни Харак- Обсяг № Назва тер Вихідні дані (в сто- Співавтори п/п роботи рінках) 1. Наукові та ...»

Форма 11

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Єгорової Олени Володимирівни

Харак- Обсяг

Назва тер Вихідні дані (в сто- Співавтори

п/п

роботи рінках)

1. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

Формування ринку Стаття Вісник Полтавського

1. 2 молока в Полтавській державного області сільськогосподарського інституту. – 1999. - № 2. - С.

51-52. Фахове видання Удосконалення Стаття Економіка АПК.– 2000. - № 2. 2 організації реалізації 3. – С.83-84. Фахове молока видання Вплив рівня Стаття Вісник Полтавського 3.

концентрації державного виробництва сільськогосподарського продукції скотарства інституту. – 2000. - № 4 на його ефективність (11). - С. 90-92. Фахове видання Спеціалізація, Тези Матеріали Всеукраїнської 4. 1 як чинник наукової конференції формування молодих учених-аграрників.

економічної – Харків: ДАУ, 2000. - С.

ефективності 43.

виробництва Державна підтримка Стаття Економіка: проблеми теорії 5. 5 виробників молока в та практики. Збірник сучасних умовах наукових праць. Випуск 61.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. - С. 25-29. Фахове видання Інтенсифікація Стаття Економіка АПК.– 2001. - № 6. 4 виробництва 3. - С. 74-77. Фахове продукції скотарства видання Формування та Тези Організаційно-економічні 7. 5 використання пр

–  –  –

рекомендації з виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання за спеціальностями „Облік і аудит”, „Фінанси”, „Менеджмент організацій”, „Економіка підприємства” слухачами інституту післядипломної освіти.

–  –  –

контрольної роботи для студентів очної та екстернатної форм навчання за напрямками підготовки “Економіка підприємства”, “Менеджмент організацій”.

–  –  –

аналізу». Методичний посібник для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів за кредитномодульною системою для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання ОКР «Бакалавр» напрям підготовки „Облік і аудит” (інтегрований набір).

–  –  –

аналіз». Методичний посібник для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів за кредитномодульною системою (2-ге видання) для студентів денної та екстернатної форм навчання ОКР «Бакалавр»

напрям підготовки „Фінанси і кредит”.

–  –  –

посібник для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів за кредитномодульною системою (3-ге видання, доповнене та перероблене) для студентів денної та екстернатної форм навчання ОКР «Бакалавр»

напрям підготовки „Фінанси і кредит”.

–  –  –Похожие работы:

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДБН Б.2.4-3-95 Видання офіційне Державний комітет у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1995 РОЗРОБЛЕНІ: Об'єднанням УкрНДІагропроект (ведуча): канд. екон. наук О.Ф.Омельченко керівник; С.І.Телюк відповідальний виконавець; канд.техн.наук Ю.І.Кошиць; Ю.А.Куров, М.С.Шкурка; канд.арх.В.І.Райко; Ю.Л.Замський, Є.О.Ляшук, О.М.Марченко, В.С.Шеремет. Інститутом...»

«КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (двадцять восьма сесія шостого скликання) РІШЕННЯ від 21 лютого 2013 року м. Карлівка Про виконання комплексної Програми соціального розвитку сільських населених пунктів Карлівського району за 2013 рік та затвердження відповідної Програми на 2014 рік Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Костенка С.Б., про...»

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«М.М. Турченко Стратегічна ринково-підприємницька трансформація внутрішнього середовища сільських агломерацій Харківщини Харків Вид-во МІСЬКДРУК УДК [338.43.02:330.111.66] (477.5) ББК 65.050.24(4 укр)2 Т.89 Рецензенти: Бесєдін М.О., доктор економічних наук, професор завідувач кафедри менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Олійник О.В., доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного аграрного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»