WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів Київ «Педагогічна думка» УДК [373.5: 371.381+371.381] (075.3) ББК 74.202.5я721 Т 7 Видано за рахунок державних коштів ...»

-- [ Страница 1 ] --

ТРУДОВЕ

НАВЧАННЯ

Обслуговуючі види праці

Підручник для 9-го класу

загальноосвітніх навчальних закладів

Київ

«Педагогічна думка»

УДК [373.5: 371.381+371.381] (075.3)

ББК 74.202.5я721

Т 7

Видано за рахунок державних коштів

Продаж заборонено

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

(наказ від 02.02.2009 р. № 56)

Відповідальні за підготовку до видання:

С. М. Дятленко, МОН України, головний спеціаліст;

Н. Б. Лосина, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, методист вищої категорії.

Експерти, які здійснили експертизу та рекомендували підручник до видання:

Г. М. Навроцька, Боголюбівська ЗОШ І-ІІІ ст. Волинської обл., учитель;

О. А. Трибухіна, ЗОШ І-ІІІ ст. № 53 м. Миколаєва, учитель-методист;

Л. Б. Голишкіна, метод. кабінет управління освіти Кременчуцької міськради Полтавської обл., методист;

Г.М.Мамус, Тернопільський національний університет ім. В. Гнатюка, кафедра трудового навчання, канд. пед. наук, доцент;

Л. А. Гуцан, Інститут проблем виховання АПН України, ст. наук. спів роб, канд. пед. наук Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: підручник для 9-го

Т 78 класу загальноосвітніх закладів /авт. кол.: О. П. Гнеденко, Т. С. Мачача, Н. Г. Левченко, Л. І. Денисенко, А. І. Романчук, О. М. Романчук, Г. Є. Левченко, Т. Б. Гуменюк, П. Н. Дусь, М. П. Туров. – К.:

Педагогічна думка, 2009. – 256 с, іл.

ISBN 978-966-644-142УДК [373.5: 371.381+371.381] (075.3) ББК 74.202.5я721 © Інститут педагогіки АПН України, 2008 ISBN 978-966-644-142-6 © Педагогічна думка, 2008 Юний друже!

На уроках трудового навчання у 9 класі ти отримаєш багато нової і цікавої інформації про різноманітні технологічні процеси у виробництві, сільському господарстві, побуті. Дізнаєшся про нову техніку, матеріали, сучасні тенденції в оформленні одягу, предметів інтер’єру. Цікаво буде спроектувати і власноруч виготовити плечовий виріб із коміром та рукавами. Вивчаючи секрети ведення домашнього господарства, ти навчишся складати меню, готувати страви з борошна.

Запропонуєш власні варіанти оформлення інтер’єру житла.

Мета цього підручника – допомогти тобі засвоїти нові знання, навчити планувати роботу, правильно її виконувати, користуючись різними знаряддями праці, а також творчо підходити до виконання завдань.

Надзвичайно важливим для тебе є уміння раціонально використовувати відведений для роботи час, аналізувати й оцінювати процес і результати своєї праці.

Практичні роботи виконуй послідовно, дотримуючись правил безпечної праці і санітарно-гігієнічних вимог. Будь уважним, працюючи з ручними знаряддями, машинами і механізмами. Користуйся інструкційними картами, розміщеними у підручнику.

Бажаємо тобі успіхів у цікавій і творчій праці!

Вступ

На основі наукових знань у сучасне виробництво постійно впроваджуються нові технології: хімічні, біологічні, інформаційні, плазмові, радіаційні, імпульсні тощо. Вони дають змогу значно підвищити продуктивність праці, знизити витрати матеріалів та енергомісткість процесів виробництва, а також полегшують працю людини.

Розвиток сучасних виробничих технологій відбувається за багатьма напрямами, найголовнішими серед яких є: перехід до безперервних технологічних процесів; використання безвідходних технологій; застосування нових методів дії на матеріали; заміна багатостадійних технологічних процесів одностадійними; автоматизація і комп’ютеризація технологічних процесів, застосування промислових рботів.

У будь-якому технологічному процесі можна виокремити певну його частину, що періодично повторюється. Її називають циклом виробничого процесу. Виробничий цикл може здійснюватися протягом певного часу або безперервно. У безперервному технологічному процесі цикл не переривається. і лише тоді, коли припиняється подача матеріалу чи сировини, цикл зупиняється. Прикладами безперервних технологій є виплавка сталі в доменній печі, перегонка нафти, виробництво кислот тощо.

Безперервні технологічні процеси мають чимало переваг порівняно з періодичними: відсутність простоїв у роботі обладнання і постійна зайнятість людей; можливість механізації та автоматизації процесів;

забезпечення вищої якості продукції завдяки стабільності роботи обладнання; можливість широкого застосування комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення; економія сировини і матеріалів тощо.

Безвідходні технології дають змогу використовувати сировину, матеріали (і навіть енергію) повторно. Наприклад, відходи швейного виробництва з виготовлення верхнього одягу можуть бути технологічною сировиною для виготовлення м’якої іграшки, а відходи деревообробної промисловості використовують для виготовлення тканин.

Серед нових методів дії на речовини і матеріали можна назвати лазерне і нейтронне опромінювання, дію плазми, надвисоких температур тощо. Так, у розкрійних цехах сучасних швейних підприємств застосовують лазерний метод розкроювання тканини. Він дає змогу автоматизувати складний процес розкроювання, отримати деталі надзвичайно високої якості за короткий час.

Заміна багатостадійний технологічних процесів одностадійними дає змогу значно скоротити виробничий цикл, заощадити ресурси виробництва. Прикладом такої заміни у швейному виробництві є виготовлення кишені на спеціальному автоматі замість виконання цього процесу на універсальній швейній машині. На автоматі обробка вузла здійснюється самостійно – від початку і до кінця. А на швейній машині робітниця виконує послідовно низку складних технологічних операцій: зшивання, розрізання, розмічання тощо.

Важливим напрямом удосконалення технологічних процесів на виробництві є автоматизація і комп’ютеризація цих процесів, застосування промислових рботів.

Машини-автомати виконують технологічні процеси самостійно за певною програмою – без участі людини. Так, у цехах швейного виробництва застосовується багато машин-автоматів: для виготовлення петель, пришивання ґудзиків, виготовлення окремих вузлів (кишень, комірів, манжет) тощо. Комп’ютерна техніка впроваджена на багатьох етапах виробництва. Сучасні побутові швейні машини також забезпечені автоматичними системами регулювання параметрів строчки, заправлення і обрізання ниток. Деякі моделі машин можна підключати до комп’ютера. За допомогою такої машини можна виконати вишивку багатьма техніками за схемами, розміщеними в Інтернеті.

На підприємствах широко впроваджуються промислові рботи.

Характерною ознакою рбота є його здатність виконувати рухи, подібні до тих, які виконує людина під час роботи за верстатом чи на іншому обладнанні. Використання рботів особливо доцільне на тих ділянках, де праця людини є шкідливою або взагалі неможливою для виконання (на значній висоті чи глибині, в загазованому приміщенні, під впливом радіації тощо).

Існуючі технологічні процеси постійно змінюються, удосконалюються. У виробництво впроваджуються найновітніші досягнення науки.

–  –  –

Мал. 2. Варіант сукні з короткими рукавами, але без коміра На першому етапі створення чи синтезу системи технічний засіб тільки зароджуться. Він з’являється або у вигляді первісної комбінації елементів, що дозволяють, наМал. 5. Варіант приклад, здійснювати сукні з кокеткою, Мал. 4. Варіанти суконь механізацію тієї робо- але без рукавів без комірів і без рукавів ти, що людина раніше робила вручну, або є результатом втілення нового явища, яке раніше не застосовувалося для забезпечення технологічної дії (функції). В технічній системі мають бути джерело енергії, інструмент і виріб.

Подібні етапи в своєму розвитку проходить і одяг. На першому етапі роботу захисту тіла людини виконував шматок шкіри, а тримався він навколо тіла шпилькою, виготовленою з кістки або каміння.

Як тільки починається застосування новоствореної технічної системи, відразу виявляються недоліки, про які винахідник не відав чи не надав значення. Передусім вони стосуються відсутності засобів безпеки. Їх треба створювати, досліджуючи взаємодію між новою технічною системою і її оточенням, і в першу чергу – з людиною. Отже, на другому етапі відбувається усунення шкідливих дій і властивостей новоствореної технічної системи.

У розвитку одягу на другому етапі виявляються незручні властивості шпильки – вона негнучка, нею можна подряпатись. і тут з’являється винахід, який одночасно можна віднести до другого і сьомого етапів – шпилька поступається місцем нитці – жилі тварини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На третьому етапі народжується вторинний винахід – голка (шпилька з вушком). Вона полегшує і прискорює шиття, надає можливості приєднувати до шкіри і комір, і рукава, і кишені, і багато іншого. Інструмент і виріб з часом взаємовдосконалюються. Третій етап є розвитком системи через прибудову підсистем.

Після досягнення надійності в роботі засобу забезпечується зручність користування ним. До технічної системи з пошиття одягу на цьому етапі додаються засоби вимірювання, розкрою, різання, натягування і прасування тканини.

Один зі шляхів розвитку – передача частини функцій людини машині. Винайдено швейну машину з ножним і ручним приводом.

Механізуються, електрифікуються і автоматизуються основні і допоміжні технологічні процеси, які повинні мати своє джерело енергії, а інструмент і виріб – виконувати своє призначення.

Четвертий етап характеризується підвищенням керованості системи. Розширення можливостей використання технічної системи (ТС) передусім досягається за рахунок регулювання режимів її роботи, напрямків руху системи в цілому або її частин.

На четвертому етапі підвищення керованості вдівання нитки в вушко голки також досягається за допомогою спеціального дротяного пристрою або наскрізним вирізом вгорі голки – вушком. Одяг утримують ґудзики, тасьми-блискавки та ін., що дають змогу швидко одягатись і роздягатись, або відокремлювати частини одягу.

П’ятий етап – це застосування перетворень у часі. Важливим ресурсом удосконалення ТС є раціональне використання часу роботи її інструменту. Зокрема можливі перерви в одній корисній дії ТС для здійснення іншої або паралельність двох корисних дій для запобігання зупинкам устаткування на допоміжні операції тощо.

Насамперед слід врахувати, що за необхідності застосування в ТС протилежних властивостей та дій (або таких, що взаємно виключають одна одну), треба забезпечити їх функціонування (паралельне чи послідовне) або застосовувати одну з дій у перервах між іншими.

А застосування перетворень у часі для одягу означає пристосування його для різних сезонів року – літа, осені, зими, весни. В одязі також з’являються зйомні частини – коміри тощо, які можуть бути приєднані або за потреби відокремлені.

Підвищення ефективності роботи ТС досягається через зміну положення або ж руху інструменту чи виробу. Ці зміни належать як до рухомих, так і нерухомих об’єктів. і певні властивості можуть виникнути 8 в ТС тільки при відповідному русі. Розвиток руху – від точки до лінії, а далі – по площі і по об’єму.

Просторові перетворення шостого етапу в одязі досягаються за допомогою корсетів тощо.

На сьомому етапі розвитку ТС відбувається удосконалення процесів і конструкцій без зміни їх принципу дії завдяки зміні речовини або форми робочого органу і характеру його дії.

На цьому етапі змінюється матеріал, з якого виготовлено виріб, його колір, прозорість, або інструмент тощо.

До цього етапу також віднесено і деякі перетворення, що забезпечують надання кількох нових властивостей. Нарпиклад, голка отримала напівкруглу форму для зменшення тертя при шитті. Змінює вона і речовину – для міцності стає металевою. В одязі міняють форму коміри, краватки тощо.

На восьмому етапі відбувається зміна фізичного або іншого принципу дії технічної системи на більш ефективні.

На цьому етапі необхідно подолати технологічний розрив, зумовлений старою технічною системою. Тому повинна відбутися повна зміна принципу дії основної деталі чи важливого вузла технічної системи.

Заміна фізичного або іншого принципу дії технічної системи на більш ефективний може відбуватись як в основному технологічному процесі, так і в допоміжних. Наприклад, у швейної машини з’являється індивідуальний електричний двигун.

Проте електромеханічна машина не відповідає головному закону розвитку технічних систем, спрямованих до ідеальності. У машини складна система передачі енергії від електричного двигуна до голки.

Ідеально, коли б голка рухалася сама по собі.

Відповідно до перетворень першого етапу розвитку технічних систем її має рухати енергія. В технічній системі вже є енергія – електромагнітне поле.

На дев’ятому етапі слід застосувати фазові переходи для отримання великих сил, досягнення точності регулювання, переміщення предметів тощо.

Своєрідним фазовим переходом є заміна твердого тіла на рідке, а рідкого – на газоподібне.

Використання фазових переходів теоретично дає можливість перейти до рідкого або газоподібного одягу. Можливо, в майбутньому з’явиться одяг, який буде виділяти захисний газ або рідину, – для пожежників, бджолярів тощо.

На десятому етапі змінюються розміри і кількість робочих органів і співвідношення між ними.

За допомогою цих змін отримують нові якості в ТС, що сприяють підвищенню її ефективності, які можна втілити відразу після створення технічного засобу. Можливим є також і одночасне використання як зміни розмірів, так і кількості робочих органів. Залежно від товщини і цупкості матеріалу, який треба з’єднувати, добирають голки відповідних розмірів.

На одинадцятому етапі перехід робочих органів ТС на мікрорівень можна здійснити, використовуючи відповідний закон розвитку технічної системи про її перехід на мікрорівень, а також засновані на ньому перетворення етапу. Цей закон твердить, що обов’язковою для інструментів є заміна речовини інструменту атомами, іонами, молекулами, електронами.

На останньому, дванадцятому етапі, відбувається об’єднання систем, перехід у надсистему.

На цьому етапі слід скористатися можливостями часткового або повного згортання системи через передачу її дій, властивостей тощо підсистемі, суміжним технічним системам – за класом техніки, технологічним процесом, або надсистемі – класу техніки.

Наприклад, одяг би не зшивали з частин тканини, а відливали, як пластикові речі.

При переході також слід побудувати спочатку модель явища, що уможливить здійснення потрібної дії без допомоги традиційних засобів, а потім відшукати фізичні, хімічні або біологічні явища, необхідні для реалізації такої моделі.

ПРАКТИЧНА РОБОТАPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Харківський регіональний інститут державного управління Кафедра державного управління та менеджменту МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПАСПОРТА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наукова розробка За загальною редакцією В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової Київ УДК 352.071 М54 Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол №...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з курсуАгрогеографія з основами агробізнесу Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка Рекомендовано до друку кафедрою економічної і соціальної географії Протокол № 5 від 10.12.2001 Уклала Мирослава Влах Відповідальний за випуск Олег Шаблій Редактор Мирослава Мартиняк Програма і методичні рекомендації з курсу Агрогеографія з основами агробізнесу Підп. до друку 02. Формат...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра екології ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для студентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Дніпропетровськ НГУ Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / А.І. Горова, Є.Б. Устименко, В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, С.М....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 22 січня 2014 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Хто підніс сірник Олександр Михайлюта, «Сільські Вісті» Парламентська більшість — фракції Партії регіонів та Компартії, грубо порушивши регламент, поспіхом ухвалили 16 січня 2014 року підготовлені депутатами від ПР В.Колесниченком та В.Олійником законопроекти, які передбачають внесення змін до...»

«МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УДК 612.9-621. © 2006 Андрієнко В.В., заступник голови Полтавської облдержадміністрації, Лапенко Г.О., кандидат технічних наук, Дудніков А.А., кандидат технічних наук, Полтавська державна аграрна академія, Чорненький С.І., заступник начальника управління аґропромислового виробництва та технічної політики ПРО РОЗВИТОК ЕНЕРҐОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА СУЧАСНОМУ...»

«Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень Серія “Проблеми регіонального розвитку” Головний редактор д.е.н., проф. В. С. Кравців ISBN 978-966-02-4252Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України Монографія Львів – УДК [332.122:338.43]:[339.924:(4-01)]:(477) ББК БРозвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2012....»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАКАРЕНКО Петро Миколайович УДК 338. 431. 433 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО РИНКОВО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 08.06.02 підприємництво, менеджмент та маркетинг АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Харків 1999 Дисертацією є монографія. Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства АПК України. Науковий консультант доктор...»

«М.М. Турченко Стратегічна ринково-підприємницька трансформація внутрішнього середовища сільських агломерацій Харківщини Харків Вид-во МІСЬКДРУК УДК [338.43.02:330.111.66] (477.5) ББК 65.050.24(4 укр)2 Т.89 Рецензенти: Бесєдін М.О., доктор економічних наук, професор завідувач кафедри менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Олійник О.В., доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного аграрного...»

«Телепередача «Надзвичайні новини Книжкового Королівства»познайомити учнів із кращими зразками української класики та Мета: творами сучасних авторів;розвивати читацькі смаки та інтереси, удосконалити навички виразного читання;виховати високі моральні цінності, вміння оцінки дійсності та самооцінки людських вчинків. (Звучить пісня на мелодію «Родина, родина») Ведуча В кожній хатині, у кожній родині Книгу шанують, її бережуть. Книга знання подарує людині, Вкаже єдину і правильну путь. Приспів:...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДБН Б.2.4-3-95 Видання офіційне Державний комітет у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1995 РОЗРОБЛЕНІ: Об'єднанням УкрНДІагропроект (ведуча): канд. екон. наук О.Ф.Омельченко керівник; С.І.Телюк відповідальний виконавець; канд.техн.наук Ю.І.Кошиць; Ю.А.Куров, М.С.Шкурка; канд.арх.В.І.Райко; Ю.Л.Замський, Є.О.Ляшук, О.М.Марченко, В.С.Шеремет. Інститутом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»