WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Сільське господарство Львівщини СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ЛЬВІВ – 20 Головне управління статистики у Львівській області Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Сільське господарство Львівщини

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК

ЛЬВІВ – 20

Головне управління статистики у Львівській області

Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища

У збірнику вміщено дані про стан сільського господарства

Львівської області у 2010 році порівняно з попередніми роками.

Розрахований на широке коло читачів.

Вих. № 01-08/159 від 25.07.2011р.

Відповідальна за випуск Л.Р.Шалай Головне управління статистики у Львівській області

- адреса: пр. В.Чорновола, 4, м. Львів, 79058, Україна

- телефон: 258-59-18

- факс: 258-59-17

- електронна пошта: ve@stat.lviv.ua

- адреса в Інтернеті: www.stat.lviv.ua Розповсюдження статистичних видань Головного управління статистики у Львівській області

- адреса: пр. В.Чорновола, 4, м. Львів, 79058, Україна

- тел.: 258-59Головне управління статистики у Львівській області, 20 Некомерційне тиражування і поширення дозволяється із посиланням на джерело.

Передмова Статистичний збірник «Сільське господарство Львівщини» вміщує дані про основні результати соціально-економічного стану сільського господарства в цілому по області та районах за 2000, 2004-2010 роки. Інформація надається в усіх категоріях господарств, сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення.

У ньому наведено дані про частку сільського господарства в структурі видів економічної діяльності, чисельності працюючих, вартості основних засобів, інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності, соціальної сфери сільської місцевості. У збірнику відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва продукції рослинництва і тваринництва, реалізації сільськогосподарської продукції, урожайність сільськогосподарських культур, продуктивність худоби та птиці.

Видання ілюстроване діаграмами і графіками.

Збірник, підготовлений працівниками відділу статистики сільського господарства та навколишнього середовища за участю спеціалістів відділів статистики промисловості, будівництва та інвестицій, праці, торгівлі, соціальних послуг, статистики населення, зведених робіт і показників національних рахунків.

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ:

тис. – тисяча млн. – мільйон га – гектар кг – кілограм ц – центнер грн. – гривня

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

крапки (…) – відомості відсутні тире (–) - не було явища нуль (0; 0,0) - явище існує, але у менших величинах, за ті, що відображені у таблицях Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації.

У 2009р. частка сільського господарства (включаючи мисливство та лісове господарство) у загальному обсязі валової доданої вартості усіх галузей економіки області склала – 9,2% (у 2008р. – 10,1%).

У 2010р. порівняно з 2009р. загальний обсяг виробництва валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах 2005р.) зменшився на 4,3% і становив 4181,4 млн.грн.

У сільськогосподарських підприємствах відбулося зростання виробництва валової продукції на 4,7%, у господарствах населення – скорочення на 7,2%.

Частка господарств населення у виробництві валової продукції є вагомою і склала 73,7% (у 2009р. – 76,0%). Господарствами населення вироблено 77,9% продукції рослинництва і 69,6% – тваринництва.

У 2010р. частка продукції рослинництва у загальному обсязі сільськогосподарського виробництва склала 50,3%. Порівняно з 2009р. у галузі рослинництва спостерігалося скорочення обсягів виробництва на 8,7%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 2,4%, господарствах населення

– на 10,3%. У структурі виробництва продукції рослинництва частка зернових культур у 2010р. склала 12,3%, картоплі, овочів та баштанних культур – 63,0%, технічних культур – 9,8%, плодів та ягід – 7,7%.

Частка Львівської області у виробництві основних сільськогосподарських культур в Україні у 2010р. становила: зернових культур – 1,6% (у 2009р. – 1,8%), цукрових буряків – 3,9% (3,1%), картоплі – 6,7% (7,6%), овочів – 5,1% (4,9%), фруктів – 5,2% (5,6%).

У 2010р. частка продукції тваринництва у загальному обсязі сільськогосподарського виробництва склала 49,7%. Порівняно з 2009р. у галузі тваринництва спостерігалося зростання обсягів виробництва на 0,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 10,6%, у господарствах населення – зменшення на 3,3%. У структурі загального виробництва продукції тваринництва частка вирощування худоби та птиці у 2010р. склала 56,5%, молока – 33,1%, яєць

– 8,5%.

У 2010р. частка області у виробництві основних продуктів тваринництва в Україні становила: м’яса – 5,6% (у 2009р. – 5,7% ), молока – 5,8% (5,9%), яєць – 3,4% (3,6%).

Загальний обсяг реалізації власно вирощеної продукції сільськогосподарськими підприємствами області (крім малих) у вартісній оцінці за 2010р. порівняно з 2009р. збільшився на 16,6%, у тому числі продукції рослинництва – на 12,8%, продукції тваринництва – на 22,7%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції становила 59,4%, тваринництва – 40,6% (у 2009р. – відповідно 61,4% та 38,6%).

Із обстежених у 2010р. сільськогосподарських підприємств (великих та середніх), які здійснювали реалізацію власно виробленої продукції і надавали послуги у сільському господарстві, 48,2% одержали прибуток і 47,7% – збиток.

В загальному від реалізації продукції рослинництва аграрні підприємства отримали 331,1 млн.грн. прибутку, продукції тваринництва – 2,6 млн.грн.

прибутку.

–  –  –

підприємств та громадян……………………………………….

1.2. Площа ріллі сільськогосподарських підприємств і громадян……………………………………………………........

1.3. Валова продукція сільського господарства за регіонами......... 14

1.4. Питома вага та місце регіонів у загальному обсязі виробництва валової продукції сільського господарства у 2010 році………………………………

1.5. Питома вага продукції рослинництва і тваринництва у загальному обсязі валової продукції сільського господарства за регіонами у 2010 році………………………..

1.6. Посівні площі сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств у 2010 році ……………………..........

1.7. Виробництво зернових та зернобобових культур в усіх категоріях господарств…………………………………………

1.8. Виробництво цукрових буряків (фабричних) в усіх категоріях господарств…………………………………………

1.9. Виробництво картоплі в усіх категоріях господарств……….

1.10. Виробництво овочів в усіх категоріях господарств………….

1.11. Виробництво м’яса (реалізація на забій) худоби та птиці всіх видів в усіх категоріях господарств……………………..

1.12. Виробництво молока в усіх категоріях господарств…………

1.13. Виробництво яєць всіх видів в усіх категоріях господарств………………………………………………..........

1.14. Виробництво вовни в усіх категоріях господарств………….

ІІ. Зведені дані по області

2.1. Населення області

2.2. Валова додана вартість за видами економічної діяльності..... 28

2.3. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників за видами економічної діяльності

2.4. Чисельність зайнятого населення за видами економічної діяльності

2.5. Середньооблікова чисельність найманих працівників за видами економічної діяльності

2.6. Питома вага Львівської області в загальних показниках сільського господарства України (усі категорії господарств)

2.7. Площа і розподіл сільськогосподарських угідь області за землевласниками і землекористувачами

2.8. Структура сільськогосподарських угідь……………………….

2.9. Cтруктура сільськогосподарських угідь у 2010 році (графік)… 34

–  –  –

групами виробників у 2010 році

2.22. Структура валової продукції за категоріями господарств (графік)

2.23. Посівні площі основних сільськогосподарських культур........

2.24. Структура посівних площ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2.25. Структура посівних площ в усіх категоріях господарств (графік)…………………………………………………………..

2.26. Виробництво основних видів продукції рослинництва........... 46

2.27. Структура виробництва продукції рослинництва за категоріями господарств

2.28. Cтруктура виробництва зернових культур та цукрових буряків за категоріями господарств у 2010 році (графік)…………

2.29. Урожайність основних сільськогосподарських культур..........

2.30. Виробництво зернових і зернобобових культур

2.31. Виробництво технічних культур

2.32. Виробництво овочів та баштанних культур

2.33. Виробництво кормових культур

2.34. Виробництво плодоягідних культур та винограду

2.35. Виробництво основних видів продукції рослинництва на одну особу ……………………………………………………..

2.36. Внесення в грунт мінеральних та органічних добрив у сільськогосподарських підприємствах……………………….. 58

2.37. Питома вага удобрених площ під урожай сільськогосподарських культур (графік)………………………………………….

2.38. Виробництво основних видів продукції тваринництва.......... 59

2.39. Структура виробництва м’яса в усіх категоріях господарств (графік)…………………………………………………………..

2.40. Структура виробництва продукції тваринництва за категоріями господарств

2.41. Виробництво основних видів продукції тваринництва на одну особу……………………………………………………….

2.42. Продуктивність худоби та птиці

2.43. Виробництво продуктів тваринництва у розрахунку на 100 гектарів сільськогосподарських угідь

2.44. Поголів’я худоби і птиці

2.45. Темпи зміни поголів’я худоби в усіх категоріях господарств на кінець року (графік)…………………

2.46. Питома вага поголів’я худоби та птиці за категоріями господарств………………………………………………............

2.47. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за видами діяльності

2.48. Економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств……………………

2.49. Рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах………. 67

2.50. Прибутки та збитки сільгосппідприємств за організаційноправовими формами господарювання………………………….

2.51. Економічні показники діяльності сільгосппідприємств за організаційно-правовими формами господарювання у 2010 році……………………………………………………….

2.52. Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах……........... 70

2.53. Реалізація продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами

2.54. Динаміка обсягів реалізації продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами (графік)......……….

2.55. Структура реалізації продукції рослинництва………………...

2.56. Реалізація продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами

2.57. Динаміка обсягів реалізації продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами (графік)………….. 77

2.58. Структура реалізації продукції тваринництва…………………

2.59. Надходження продукції рослинництва на переробні підприємства…………………………………………………….

2.60. Індекси обсягу виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів……

2.61. Індекси обсягу виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (графік)……………………………………

2.62. Виробництво окремих видів харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2.63. Виробництво сільськогосподарської техніки ………….......... 83

2.64. Виробництво кормів для сільськогосподарських тварин та свійської птиці………………………………………………….

2.65. Структура виробництва кормів для окремих видів тварин і птиці у 2010 році (графік)…

2.66. Основні засоби за видами економічної діяльності

2.67. Основні засоби сільськогосподарських підприємств за видами економічної діяльності…………………………...........

2.68. Наявність, рух та знос основних засобів сільськогосподарських підприємств

2.69. Склад основних засобів сільськогосподарських підприємств у 2010 році………………………………………………………

2.70. Наявність сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських підприємствах………………………………………..

2.71. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

2.72. Інвестиції в основний капітал у сільському господарстві…… 88

2.73. Кількість населених пунктів, які мають водопровід і

–  –  –

господарства (графік)

ІІІ. Статистичні дані в розрізі районів

3.1. Сільськогосподарські угіддя у користуванні сільськогосподарських підприємств (включаючи фермерські господарства) та господарств населення……………………………………….

3.2. Сільськогосподарські угіддя сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерські…………………………

3.3. Сільськогосподарські угіддя у володінні та користуванні громадян…………………………………………………………

3.4. Питома вага сільськогосподарських угідь сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерські, і господарств населення до господарств усіх категорій………………………

3.5. Рілля у користуванні сільськогосподарських підприємств і господарств, включаючи фермерські, та володіння і користування населення………………………………………..

–  –  –

господарств у 2010 році………………………………………...

3.11. Питома вага районів у загальному обсязі виробництва сільськогосподарської продукції……………………………….

3.12. Продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу……………………………………………………………..

3.13. Розподіл сільськогосподарських підприємств (крім малих) за формами господарювання та наявність у них сільськогосподарських угідь ……………………………………

3.14. Середньорічна чисельність працівників, які зайняті у виробництві продукції рослинництва і тваринництва сільськогосподарських підприємств…………………………..

3.15. Рентабельність від реалізації продукції……………………… Рослинництво

3.16. Уся посівна площа

3.17. Посівна площа зернових і зернобобових культур

3.18. Посівна площа технічних культур

3.19. Площа посадки картоплі

3.20. Посівна площа овочівPages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«БІЛА КНИГА Реформування законодавчого середовища для розвитку громадянського суспільства в Україні Документ для обговорення ????????????????????? Цей документ розроблений групою експертів Українського незалежного центру політичних досліджень (М. Лациба, А. Красносільська), Мережі розвитку європейського права (О. Вінніков) та Центру громадської адвокатури (Т. Яцків) в рамках проекту Українського незалежного центру політичних досліджень «Реформування законодавчого середовища для розвитку...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 24 жовтня 2005 р. № 327 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2005 р. № 1350/11630 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства 1. Загальні положення 1.1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України Про державну статистику з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики торгівлі з метою визначення загальних підходів статистичного...»

«Тимчасові методичні рекомендації по підготовці пропозицій впровадження заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області.1. Загальні положення.1.1. Тимчасові методичні рекомендації розроблені для використання посадовими особами районних державних адміністрацій, міських, сільських і селищних рад і призначені для оцінки стану енергоспоживання бюджетними об’єктами, попереднього вивчення питань щодо визначення доцільності впровадження енергозберігаючих заходів та підготовки...»

«ІНІЦІАТИВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ПРОЕКТ “ДІАЛОГ” №1, (серпень – вересень) 2010 року НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОМІСЯЧНЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ ПРОЕКТУ “ДІАЛОГ” Закон України вiд 30.08.2010 № 491-VI «Про внесення змін до Закону ВЕРХОВНА України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки РАДА Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» УКРАЇНИ Закон знімає обмеження щодо можливості участі у місцевих виборах місцевих...»

«Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей За фінансової підтримки Виконавець проекту Європейського Cоюзу Інститут сільського розвитку ПОСІБНИК ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАВА ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ КИЇВ—200 Бібліотечка прав сільських жителів Упорядник: Хватинець О.О Посібник для сільських жінок: можливості та права Відповідальний за випуск: Прокопенко С.С. Верстка: Прівен О.Я. Наклад: 3000 примірників Підписано до друку 20.02.2008 Для безкоштовного...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАКАРЕНКО Петро Миколайович УДК 338. 431. 433 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО РИНКОВО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 08.06.02 підприємництво, менеджмент та маркетинг АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Харків 1999 Дисертацією є монографія. Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства АПК України. Науковий консультант доктор...»

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо взаємодії соціальних та медичних служб у контексті впровадження протитуберкульозних заходів у громаді для клієнтів центрів соціальних служб, які належать до груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз: за результатами проекту «Покращання діагностики та лікування туберкульозу серед груп високого ризику в малих містах та сільській місцевості України» Київ– Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я (Labor and Health Social Initiatives — LHSI)...»

«Енергетика Ми не можемо жити без енергії Автори: Клімент Мінджов, Андраш Кері, Андрій Щербаков, Сергій Степаненко Основна концепція Без енергії сучасне життя немислиме, однак її виробництво негативно впливає на довкілля. Тому енергетичні ресурси слід використовувати розумно й ощадливо. Тривалість 3 заняття, кожне тривалістю 1-2 години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Школа (навчальний кабінет) Обладнання Дошка, відеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Фізика, географія,...»

«Випуск 13, травень 2011 Шановні колеги! Вресурсі рамк ах проекту Всесвітнього фонду природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися у квітні (частково) та травні у цих...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Сільське господарство Львівщини СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ЛЬВІВ – 20 Головне управління статистики у Львівській області Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища У збірнику вміщено дані про стан сільського господарства Львівської області у 2009 році порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів. Вих. № 01-08/171 від 22.07.2010р. Відповідальна за випуск Л.Р.Шалай...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»