WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Шановний Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика», яка відбудеться 14-15 жовтня 2014 року у ...»

-- [ Страница 1 ] --

Шановний ________________________________________

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції

«Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика», яка відбудеться

14-15 жовтня 2014 року

у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна (зала засідань, ауд. 314)

Метою конференції є обговорення проблем теорії і практики будівництва та

експлуатації мостів, тунелів і конструкцій фундаментів. Конференція

направлена на укріплення та поглиблення науково-виробничих зв’язків, розробку плану сумісних робіт в сфері нових конструкцій мостів і тунелів, залучення інвестицій в підприємства галузі країн – учасників конференції

Тематика конференції:

1. Проблеми теорії, проектування і будівництва мостових переходів.

2. Проблеми утримання і експлуатації штучних споруд.

3. Основи і фундаменти для будівництва інженерних споруд на транспорті.

4. Будівництво транспортних тунелів і підземних споруд.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Презентація доповідей.

Доповіді-статті учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Мости та тунелі:

теорія, дослідження, практика».

Презентація доповідей та виступи учасників відбуватимуться під час пленарного та чергових засідань згідно з програмою конференції.

Регламент часу для виступів та дискусій:

пленарне засідання – до 15 хвилин;

чергові засідання – до 15 хвилин;

дискусія після виступів – до 5 хвилин.

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Пшінько О. М., д.т.н., проф., ректор, ДНУЗТ Распопов О. С., д.т.н., проф., проректор, зав. каф. «Мости», ДНУЗТ Банников Д. О., д.т.н., проф., зав. каф. «Будівельні конструкції», ДНУЗТ Борщевський С. В., д.т.н., проф. каф. «Будівництво шахт і підземних споруд», Донецький національний технічний університет Гейзен Р. О., д.т.н., проф., науковий керівник НДЛ «Трансміст» (Росія) Казакевич М. І., д.т.н., проф., каф. «Мости» ДНУЗТ Коваль П. М., к.т.н., доц., зав. каф. «Архітектурні конструкції», Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури Кулябко В. В., д.т.н., проф., Придніпровська державна академія будівництва і архітектури (Дніпропетровськ) Лантух-Лященко А. І., д.т.н., проф., Національний транспортний університет (Київ) Линник Г. О., заступник начальника Головного управління колійного господарства

– начальник управління інженерних споруд, «Укрзалізниця» (Київ) Лучко Й. Й., д.т.н., проф., Львівська філія ДНУЗТ Мямлін С. В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи, ДНУЗТ Петренко В. Д., д.т.н., проф., зав. каф. «Тунелі, основи і фундаменти», ДНУЗТ Петренко В. І., к.т.н., президент державної корпорації «Укрметротунельбуд» (Київ) Пірадов К. О., д.т.н., проф., Московський державний відкритий університет (Росія) Попович М. М., к.т.н., доц., декан факультету «Мости і тунелі», ДНУЗТ Радкевич А. В., д.т.н., проф., начальник кафедри військової підготовки Держспецтрансслужби, ДНУЗТ Тимофієва Л. М., д.т.н., проф., Пермський державний технічний університет (Росія) Kazimierz J. FLAGA, Prof., Polytechnika Krakowska (Poland) УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ Для участі у конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 450 грн. – для учасників з України, або в еквіваленті російськими рублями чи євро – для учасників з інших країн. У вартість організаційного внеску входить: участь у роботі конференції, отримання повного комплекту матеріалів учасника конференції, організаційні витрати та витрати на публікацію однієї статті у збірнику наукових праць ДНУЗТ «Мости та тунелі:

теорія, дослідження, практика».

Оплата за готель та проїзд в суму організаційного внеску не входить і оплачується учасниками самостійно.

За інформацією щодо оплати участі у конференції звертатися до організаційного комітету за телефонами:

–  –  –

Статті до друку у збірнику наукових праць ДНУЗТ «Мости та тунелі:

теорія, дослідження, практика», необхідно подавати оформленими згідно вимог, вказаних нижче, та за наявності рецензії-рекомендації фахівця зі ступенем бажано не нижче професора, доктора наук відповідної галузі.

Стаття і рецензія надсилаються на компакт-диску та у роздрукованому вигляді (1 примірник поштою), електронна версія статті надсилається на адресу: kafmost@mt.diit.edu.ua.

Текст статті повинен бути вичитаний та перевірений авторами.

Відповідальність за помилки несе авторський колектив.

Ви також маєте можливість бути учасником конференції без друку статті.

Для цього необхідно надіслати реєстраційну форму поштою, чи на електронну адресу та перерахувати оргвнесок.

Для організацій, що бажають виступити спонсорами конференції чи розмістити рекламну інформацію у збірнику наукових праць «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика» за довідками звертатися до організаційного комітету.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

–  –  –

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу трамваєм №1 до кінцевої зупинки або маршрутними таксі № 123, № 101 – до зупинки «ДІІТ»; від аеропорту маршрутним таксі № 109 – до зупинки «ДІІТ».

–  –  –

1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) ____________________________

________________________________________________________________

2. Посада, вчений ступінь, звання ___________________________________

________________________________________________________________

3. Організація (повністю і абревіатура) ______________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Поштова адреса ________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Телефон, факс (з кодом міста), e-mail ______________________________

________________________________________________________________

6. Назва доповіді (якщо планується) _________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Необхідність бронювання готелю та строк перебування ____________________________________________________________

–  –  –

До публікації в журналі приймаються статті українською, російською або англійською мовами проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, оригінальні наукові, практичні дослідження, які раніше ніде не друкувались.

Матеріали потрібно надавати в друкованому та в електронному виглядах у програмі Місrosoft Word 2003 або більш ранній – файли *.doc (версії MS Office 2007, 2010 – файли *.docx, *.docm – не приймаються).

Наукова публікація у збірнику наукових праць «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика» повинна відповідати вимогам п. 3 Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 року та враховувати вимоги міжнародних наукометричних баз даних (SciVerse Scopus, Web of Science та ін.) до наукових статей.

Виклад основного матеріалу статті повинен мати такі елементи:

- вступ (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень);

- мету;

- методику;

- результати;

- наукову новизну та практичну значимість;

- висновки.

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії збірника та сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об’єктивності й з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису.

1. Вимоги щодо об’єму наукових статей, повідомлень, відгуків та рецензій:

оглядові та проблемні статті – до 45 000 знаків із пробілами (7-10 стор.);

загальні статті – до 30 000 знаків із пробілами (5-7 стор.);


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


наукове повідомлення – до 8 000 знаків із пробілами (до 2,5 стор.);

відгук або рецензія – до 6 000 знаків із пробілами (до 2 стор.).

Матеріал надається у форматі А4, ураховуючи таблиці, ілюстрації, список використаних джерел. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

2. Правила оформлення статей

МАКЕТ СТОРІНКИ

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє – 1,8 см, нижнє – 3 см, ліве та праве – 2,25 см.

ВИДАВНИЧІ ПОГОДЖЕННЯ ТА СТИЛІ

Структура статті (сторінки – не нумерувати!):

Мовою оригіналу статті:

Шапка статті набирається шрифтом TNR на всю ширину аркуша (в одну колонку) в наступному порядку:

– індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки) – в першому рядку з вирівнюванням по лівому краю (TNR 12, начертання напівжирне), інтервал перед – 0 пт., після – 12 пт.

Приклад: УДК 504.06

– повний список (спів)авторів (ініціали та прізвища, порядковий номер у списку та додатково для співавтора для листування – зірочка (верхнім індексом)) – у другому і т.д.

рядках з вирівнюванням по лівому краю. Інтервал перед – 0 пт., після – 6 пт.

Приклад (стаття російською мовою):

И. И. ИВАНОВ*

– відомості про (спів)авторів: зноска (верхній індекс – арабська цифра та додатково зірочка для автора-кореспондента) [якщо авторів два або більше], організація місця роботи та/або відомство, повна поштова адреса (корпус, будинок. вулиця, назва населеного пункту, країна), для (спів)автора для листування – додатково номери телефонів, факсу, електронна пошта (обов’язково!), сайт (якщо є). Кожна наступна адреса та дані для листування починаються з нового рядка. Шрифт TNR 9 пт. Інтервал перед блоком – 0 пт., після – 12 пт.

Приклад: Каф. «Химия и инженерная экология, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, 49010 Днепропетровск, Украина, тел./факс. +***, эл. почта ***

– назва статті – з вирівнюванням по лівому краю; для авторів – не громадян України переклад назви статті, відомостей про автора, анотації та ключових слів на українську мову не є обов’язковим. Шрифт – TNR 14, напівжирний. Інтервал після –12 пт.

Приклад:

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

– анотація (одним абзацом, обсягом від 150 до 300 слів, не менш як 16 рядків) – з вирівнюванням по ширині, має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити наступні елементи з їх явним виділенням: мета, методика, результати, наукова новизна, практична значимість. Шрифт TNR 10 пт. Реферат не має повторювати назву статті. Інтервал після – 0 пт.

Приклад:

Цель. Повышение эффективности традиционных методов Методика. Для достижения поставленной цели Результаты. Анализ традиционных технологических схем Научная новизна. Предлагаются новые, высокоэффективные технологии борьбы с загрязнением окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, которые базируются на применении новейшей разработки Практическая значимость. Превентивное накопление сорбентов нефтепродуктов в зоне локализации разлива обеспечивает.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 372.874 В.П. Тименко, кандидат педагогічних наук, доцент (Інститут педагогіки АПН України) СТАНОВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДИЗАЙН ОСВІТИ У статті представлено аналіз та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду використання інтерактивних методів навчання в процесі становлення академічної дизайн-освіти; висвітлено проблему неперервної системи дизайн-освіта; визначено види дизайн-освіти, основні функції сучасного дизайну; запропоновано авторський проект мовної та математичної дизайн-освіти....»

«330. і Е 45 ••••••«є« Н.М. Салатюк О.М. Соломка ••••••••а* Т.В. Швед М.В. Шипов •••••••••• ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ * X • •ММ«««» X •«•••••••а* Ш ••••••••а*« О • ••»••••в» с «•••••••«є X т X ••••••••в** • •«•••••в» • •••••••«а* ш І А с; У ііііі• •• •• ш X •••••• Київ НУХТ 201 •••••• •••••• •••••• •••••• •••••в •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••••а* •••••• •••••• УДК 330.101(07) Рецензент: О.О. Шевченко, канд. екон. наук, доц. Києво-Могилянської академії Салатюк Н.М., Соломка О.М., Швед Т.В., Шипов...»

«Зміст Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних Петров В.В., Шанойло С.М., Антонов Є.Є., Гранат О.І., Зенін В.М., Кравець В.Г. Світлоповертання: проблеми та досягнення............................ Лапчук А.С., Крючин А.А. Числовое моделирование свойств ближнеполевого микрополоскового зонда пирамидальной формы.................... Математичні методи обробки даних Нестеренко Б.Б., Новотарський М.А. Програмний комплекс для моделювання...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №5/2010 р. УДК 631.6:57.069:633. Рудь А.В. Дуганець В.І. (Подільський державний аграрно-технічний університет) РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ МАШИН ДЛЯ ПОЛИВУ ТА ЗРОШУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В статье рассмотрен вопрос современного состояния существующих оросительных систем. Сделан анализ конструкций машин для полива и орошения, которые работают сегодня в хозяйствах Украины. The question of the modern state of the existent irrigatory systems is considered...»

«УДК 338 23379 Гараніна І.І., Діброва Т.Г. кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет Україні «КПІ» ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТІЗЕРУ В РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ THE FEATURES OF USING TEASER IN ADVERTISING В статті проаналізовано процес реалізації тізерних кампаній, визначені особливості його застосування. Зокрема, розглянуто основні помилки, яких припускаються маркетологи в процесі реалізації даної методики. Наведені приклади вдалих тізерних кампаній на вітчизняному ринку. The...»

«Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу УДК 622.691.4.004.67 ЯКИМІВ Микола Мирославович ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 05.15.13 – Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук м Івано-Франківськ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти...»

«УДК 338.314.017 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ҐРУНТІВ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Скрипник А.В., д.е.н., професор, Міхно І.С. Національний університет біоресурсів і природокористування України У статті розглянута методологія оцінки втрат від погіршення стану ґрунтів. Втрати розкладаються на цінові (за рахунок погіршення якості продукції), за рахунок зменшення площ посіву і погіршення урожайності. Показано зростання ризиків порушення ґрунтів внаслідок вирощування технічних...»

«УДК 339.982 Мунтіян В.І. докт. економ. наук, професор член-кореспондент НАН України Національний технічний університет України «КПІ» СТАН ТА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ПОДОЛАННЯ ПРОЯВУ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ STATE AND CONDITIONALITY ADDRESS MANIFESTATIONS OF CRISIS PROCESSES IN UKRAINE В умовах нестабільності глобальної економіки особливо актуальними стають питання стабільності національного розвитку. За 20 років незалежності держави невизначеність у стратегічному векторі її розвитку, яка спричинила...»

«ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ УДК 621.313:517.91 ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ В SIMPOWERSYSTEMS ІЗ КЛЮЧОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ О. П. Чорний Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: apch@kdu.edu.ua В. К. Титюк Криворізький національний технічний університет вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. Розглядається питання дослідження режимів...»

«Педагогіка УДК 378.147:358.4 ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ кандидат педагогічних наук, доцент, Марченко О. Г., Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна, Харків На основі аналізу наукової педагогічної літератури уточнено сутність освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю як інтегративного педагогічного феномену, що об’єднує умови наземної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»