WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«ДОПОВІДЬ про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2006 рік) м. Вінниця, 2007 р. ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ! В твоїх руках чергова щорічна доповідь про стан навколишнього ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство охорони

навколишнього природного середовища України

Державне управління охорони навколишнього природного

середовища у Вінницькій області

ДОПОВІДЬ

про стан

навколишнього природного середовища

у Вінницькій області

(2006 рік)

м. Вінниця, 2007 р.

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!

В твоїх руках чергова щорічна доповідь про стан навколишнього природного середовища у

Вінницькій області, матеріали до якої готувались працівниками понад десяти ресурсорегулюючих управлінь та, з метою здійснення моніторингу стану довкілля нашої області, були узагальнені співробітниками Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

Це ще одна спроба систематизувати науково-обгрунтовану інформацію про стан довкілля нашого краю та заходи по його збереженню і охороні, які були здійснені обласними організаціями і установами в 2006 р.

Як засвідчили результати узагальнення, протягом 2006 року екологічна ситуація в області продовжувала залишатися відносно стабільною. Цьому сприяла відсутність значних за обсягами чи площею аварійних забруднень, інших надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, які могли б істотно вплинути на екологічну рівновагу в регіоні. На користь цієї рівноваги було й технічне переоснащення окремих промислових підприємств-забруднювачів, яке дозволило нарощувати обсяги виробництва без суттєвого погіршення стану довкілля. Таким чином обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на території області у 2006 році залишалися приблизно в 5 разів меншими ніж 20 років тому, кількість утворених промислових токсичних відходів - приблизно у 10 разів. Значно зменшилися обсяги забору води.

Однак, що стосується викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, поступове нарощування обсягів виробництва та перехід на дешеві «неекологічні» види палива усе ж не могли не позначитись на обсягах викидів, і по окремих підприємствах вони дещо зросли. Ця ж динаміка характерна і для скидів забруднюючих компонентів. Значно збільшився об’єм побутових відходів, в змінився їх склад та структура… Втім, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживаються заходи з метою послаблення негативного впливу на довкілля. Під егідою облдержадміністрації, обласної ради та за безпосереднього сприяння постійно діючої депутатської комісії з питань охорони довкілля та раціонального використання надр на протязі 2006 р. проведено понад два десятки заходів, серед яких і тематичні науково-практичні конференції для громадськості, і форуми для представників зеленого бізнесу, і виїзні семінари для сільських та селищних голів, і громадські обговорення, і засідання прес-клубів, круглих столів, численні прес-конференції, селекторні та тематичні наради.

У 2006 році Вінниччина уже пройшла етап формування основнихелементів економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності. Впровадження екологоекономічних заходів продовжувало стимулювати користувачів до раціонального використання природних ресурсів, а також до пошуку додаткових джерел фінансування природоохоронної діяльності. Для фінансування природоохоронних витрат, пов’язаних із відтворенням та підтриманням природних ресурсів у належному стані, окрім Регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2003 – 2011 роки, затвердженої рішенням 6 сесії 4 скликання Вінницької обласної ради від 18 квітня 2003 року №245, розроблено екологічний розділ Програми регіонального розвитку Вінниччини на 2007-2012 роки, що була прийнята та затверджена наприкінці 2006 року.

Програмами передбачено видатки на охорону і раціональне використання водних, земельних ресурсів, створення захисних лісонасаджень, збереження природо-заповідного фонду, екологічну освіту та інформування населення. З урахуванням щорічного збільшення надходжень до природоохоронного фонду області на 30-35 % — це чималі кошти, які, разом із залученими в результаті дольової участі інвестиціями, уже зараз дають відчутний природоохоронний ефект.

Авторський колектив та усі причетні до підготовки доповіді сподіваються, що змальований стан справ в екологічній галузі на теренах Вінниччини спонукатиме кожного до активної участі у природоохоронній діяльності, сприятиме її розвитку та подальшому вдосконаленню, усвідомленню необхідності реалізації екологічних пріоритетів у всіх сферах нашого життя.

Начальник управління О. Яворська

1. ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА

1.1. Підсумки екологічної політики області зі створення екологічних передумов для сталого розвитку У 2006 році діяльність Держуправління була спрямована на виконання Законів України, Постанов КМУ та інших нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері охорони довкілля, раціональне використання природних ресурсів, екологічну безпеку та реалізацію основних засад регіональної екологічної політики, визначених у Регіональній програмі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2003-2011 роки. Загалом в області збереглась позитивна тенденція ефективної в цілому роботи господарського комплексу. За січень – жовтень 2006 р. року сальдовий фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (без сільського господарства та малих підприємств) по області становив 544,9 млн. грн.

прибутку, що сприяло зростанню податку на прибуток підприємств майже на 31,4 млн. грн. або 33,7% (надходження податку на прибуток за 10 місяців 2006 року склали 124,4 млн. грн.).

–  –  –

65 61,06 60,8 57,8 58,1 58, 54,4 53,3 48,4 47,7 50 45,6 43,4 43,1 41,9 41,9 39,5 37,8 36,9 40 34,8 33,7 31,8 33,8

–  –  –

Питома вага прибуткових підприємств в загальній кількості основного кола суб’єктів господарювання (без сільського господарства) становила по області 66,1%, що на 2 відсоткових пункти більше досягнутого рівня у відповідному періоді 2005 року. Прибуткова робота господарського комплексу області позитивно вплинула на виконання показників наповнення Державного та місцевого бюджетів. В січнілистопаді 2006 року до Зведеного бюджету надійшло 1354,8 млн. грн. податків і зборів. В порівнянні з 2005 роком, надходження збільшились на 219,3 млн. грн. або на 22,5%. До Державного бюджету перераховано 736,2 млн. грн., що на 108 млн.

грн. або на 17,2% більше, ніж за відповідний період 2005 року.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились надходження до Зведеного бюджету по збору за забруднення навколишнього природного середовища - в 2,7 р., по збору за геологорозвідувальні роботи – 1,8 р., по частині прибутку (доходу) державних підприємств – в 1,3 р., по платі за ліцензії на виробництво, право експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольними напоями та тютюновими виробами, платі за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – в 1,4 р., по податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток, податку на додану вартість, збору за спеціальне використання лісових ресурсів, платежів за користування надрами, податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів – в 1,3 р., по надходженню коштів від реалізації безхазяйного майна, збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, платі за землю - в 1,2 р.

Зростають інвестиції в основний капітал. Це дуже важливий показник, адже по ньому судять наскільки збільшуються основні фонди підприємств, наскільки оновлюється обладнання. У січні-вересні 2006 року підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1361,3 млн.

грн. інвестицій в основний капітал, що на 550,8 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2005 року. Зберігається позитивна тенденція нарощування обсягів іноземних інвестицій в економіку області. За 9 місяців 2006 року забезпечили надходження 9,8 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить майже 11,3% обсягу залучених іноземних інвестицій в область з початку інвестування (1991р.).

Регіональна промислова політика була спрямована на створення сприятливих умов її розвитку та переорієнтації галузей промисловості від стратегії “виживання” до стратегії сталого розвитку територій. Завдяки цілеспрямованій політиці забезпечено зростання обсягів промислового виробництва протягом п’яти останніх років. За січень–листопад 2006 року промисловими підприємствами області досягнуто приросту обсягів промислового виробництва на рівні 5,2% порівняно з відповідним періодом 2005 року.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Але, не зважаючи на позитивні результати в цілому, в області залишилась ще значна кількість проблем, які впливають на темпи економічного зростання. Серед них:

- недостатнє фінансування цільових галузевих (в т.ч. і природоохоронних) програм;

- недостатньо ефективно працюють програми із енергозбереження;

- слабке стимулювання розвитку виробництва та споживання біологічних видів палива

1.2. Стан розв’язання проблем структурного реформування економіки

Залежить від вирішення наступних екологічних проблем:

а). Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах спільної комунальної власності області, проведення постійного моніторингу енерго- та екологічної ефективності комунальних об’єктів, зокрема, модернізація 60 котелень, підвищення сукупного коефіцієнту корисної дії малих комунальних котелень області до 78%;

використання екологічно чистих альтернативних джерел енергозбезпечення, зміцнення платіжної дисципліни, виконання у запланованих обсягах інвестиційної програми ВАТ “АК Вінницяобленерго” на загальний обсяг вкладених коштів 12 млн. грн.;

б). Перехід до технології сталого землеробства в тому числі заходи з консервації малопродуктивних і деградованих земель зі зменшенням розораності області до показника 70 % від загальної площі сільськогосподарських угідь;

в). Розвиток енергетики за рахунок відновлювальних джерел: повітря акумулюючі електростанції, виробництво органічного палива (біогаз, біодизель, біоетанол, та інше);

г). Зменшення забруднення поверхневих вод, в т.ч. від комунального господарства (будівництво і реконструкція очисних споруд каналізації в усіх містах і селищах міського типу, без врахування вартості каналізаційних мереж. Запровадження водозберігаючих форм розвитку економіки області. Забезпечення системами очисних стічних вод харчової промисловості;

д). Зменшення забруднення атмосферного повітря від стаціонарних джерел забруднення, в т.ч. технічне переоснащення Ладижинської ТЕС;

е). Створення умов для розвитку ринку екологічних послуг та зеленого бізнесу через створення відповідних комунальних підприємств і підтримку підприємств іншої форми власності;

є). Збільшення частки природно-заповідного фонду області від 0,7% до 2% від загальної площі області, створення передумов для відновлення природних екосистем території, досягнення оптимальної для регіону лісистості не менше 20%;

ж). Сприяння збереженню водноресурсних систем, максимально зменшити скиди забруднюючих речовин у відкриті водойми та підземні водні горизонти, в першу чергу через будівництво очисних споруд каналізації в усіх районних центрах області;

з). Зменшення розораності земель до показника 70% від загальної площі сільгоспугідь; виконання заходів, які спрямовані на боротьбу з ерозією ґрунтів, поліпшення малопродуктивних земель;

і). Створення в області промислову інфраструктуру для знищення заборонених і непридатних пестицидів, інших видів токсичних промислових відходів; впровадити в кожній територіальній громаді систему безпечного збирання, сортування, утилізації, захоронення твердих побутових відходів;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
Похожие работы:

«Ален ПАНОВ ДИПЛОМАТИЧНА І КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА Підручник Ужгород 2015 УДК 341.7 (477) (075.8) ББК 66.49(4 укр) я 73 П 16 Дипломатична і консульська служба – теоретикопрактична навчальна дисципліна, яка викладається для здобуття всіх спеціальностей міжнародного спрямування. Курс розглядає наступні блоки проблем: І. Дипломатичні зносини: поняття та технологія їх здійснення. ІІ. Консульство – спеціальний інститут дипломатичних зносин. ІІІ. Привілеї та імунітети – основа статусу дипломата та консула....»

«Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 8 (30). – Луцьк, 2011. УДК 330.322.2 Л.Г. Ліпич, д.е.н, професор, Т.В. Глубіцька, здобувач Волинський національний університет імені Лесі Українки СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА Розглянуто категорію еколого-економічної системи, проаналізовано її компоненти та першоелементи. Досліджено функціонування...»

«Список літератури 1. Блехман И.И. Иследования процесса вибросепарации вибротрнспортировки. / И.И. Блехман // Инжинерный сборник. – 1952. – Т. ХI. – С. 35–78.2. Блехман И.И. Вибрационное перемищение / И.И. Блехман, Г.Ю. Джанелидзе.– М.: Наука, 1964. – 410 с.3. Брусин В.А. К теории вибротранспортировки / В.А. Брусин // Изв. вузов. Радиофизика. – 1960. – Т. III. – Вни. 3. – С. 467–477.4. Василенко П.М. Теория движения частыц по шераховатым поверхностям сельскохозяйственних машин / П.М. Василенко....»

«Екологічна безпека та природокористування УДК: 628.16.065.2(045) © Т.І. Дмитруха, канд. техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ РТУТТЮ – НАЙГОСТРІША ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ Розглядаються техногенні джерела забруднення ртуттю навколишнього середовища, небезпека ртуті для людини, сучасний екологічний стан довкілля відносно забрудненості ртуттю та шляхи зменшення ртутних забруднень довкілля. Ключові слова: ртутні забруднення, токсичність, моніторинг,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УДК 663.81 ОСТАПЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БУТИЛЬОВАНИХ ПИТНИХ ВОД 05.18.05 – Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Прибильський Віталій Леонідович...»

«скорочення втрат зерна в усіх ланках технологічного процесу вирощування, транспортування і зберігання. Це в сукупності складає інноваційну основу зернової галузі. Особливо важливе значення для підвищення ефективності зернового виробництва мають інтенсивні технології, які концентрують найновіші досягнення науки і техніки та дають можливість найповніше реалізувати потенційну продуктивність сортів відповідно до особливостей грунтових і погодних умов та забезпечують одержання високих урожаїв. Але...»

«Економічні науки УДК 331.102.1:334.012.64 Н. О. МАЗУР Національний університет водного господарства та природокористування НАДОМНА ПРАЦЯ: ПЕРЕВАГИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ Запропоновано застосовування надомної (дистанційної) праці як одного із засобів успішного розвитку українського малого бізнесу. Проаналізовано спорідненість понять “надомна” та “дистанційна” праця. Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід застосування дистанційної праці. Визначено особливості укладання трудових договорів з...»

«УДК 641.539:664 № держреєстрації Інв. № Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 349-45-65; факс 336-94-88. ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ЗАТ «Богодухівський Ректор ХДУХТ м'ясокомбінат» М.М.Кириченко д.т.н., проф. О.І. Черевко “30” листопада 2011 р. “30” листопада 2011 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ № 14-11 Д «Удосконалення способу знезараження м’ясної сировини...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вершина Вікторія Анатоліївна УДК 13 (470) “1877/1950” АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ СИСТЕМИ С.Л.ФРАНКА Спеціальність 09.00.05 – історія філософії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Дніпропетровськ 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі філософії Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор...»

«Книжкове зібрання Романа Гостковського у фонді бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» ГРОМОВА О. І. Львів, Україна Анотація У доповіді проаналізовано тематику приватної книжкової колекції професора Львівської політехніки Романа Гостковського. Висвітлено роль особової колекції у формуванні фонду бібліотеки на початку ХХ ст. Ключові слова: Роман Гостковський, книжкова колекція, історія львівської політехніки. Abstract The report analyses subjects of the private collection...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»