WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |

«ДОПОВІДЬ про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2007 рік) м. Вінниця, 2008 р. Шановний читачу! В твоїх руках черговий щорічний довідник ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство охорони

навколишнього природного середовища України

Державне управління охорони навколишнього природного

середовища у Вінницькій області

ДОПОВІДЬ

про стан

навколишнього природного середовища

у Вінницькій області

(2007 рік)

м. Вінниця, 2008 р.

Шановний читачу!

В твоїх руках черговий щорічний довідник методично-статистичних

матеріалів про стан довкілля, підготовлений працівниками Державного

управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

Виданням цього довідника маємо завдячувати багатьом територіальним органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадським екологічним організаціям та науковим закладам, серед яких Вінницький Національний технічний університет;

Головне управління статистики у Вінницькій області; Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Головне управління агропромислового розвитку; Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку; Обласне управління статистики; Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області;

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області; обласна СЕС; Головне управління земельних ресурсів та ряд інших… Основними факторами, що обумовлюють екологічний стан на території Вінницької області, є діяльність підприємств теплоенергетики, переробної промисловості, об’єктів машинобудування, транспорту, поводження з джерелами радіоактивного випромінювання, проблеми складування та утилізації відходів, дія природних стихійних сил.

Завдяки послідовному виконанню першочергових заходів, передбачених Регіональною програмою охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2003-2011 роки, стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області в 1998 році залишався відносно стабільним. Проте суттєва амортизація обладнання, економія коштів на впровадження нових технологій, ускладнена процедура фінансування природоохоронних заходів в ряді випадків зумовлюють локальне погіршення екологічного стану, підвищують вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій. Не у всіх районних центрах вирішено питання будівництва полігонів твердих побутових відходів, а в більшості сільських населених пунктів не організовано роботу зі збору і вивезення сміття на спеціально відведені під його складування майданчики. Все це спричиняє появу численних стихійних сміттєзвалищ. До головних проблем, пов’язаних з охороною повітряного басейну, належать незадовільний стан котлоагрегатів та низька якість палива, фактичне погіршення рівня екологічної безпеки автотранспорту, фінансова неспроможність підприємств в повному обсязі виконати атмосфероохоронні заходи. Як наслідок — у 2007 році продовжувала спостерігатись тенденція до збільшення валового об’єму викидів - до 236,737 тис. т., в основному за рахунок збільшення виробітку електроенергії та погіршення якості використовуваного палива Ладижинською ТЕС. Є й інші проблеми, вирішення яких потребує не лише чималих коштів та зусиль, але й втручання на загальнодержавному рівні… Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області є не першою спробою узагальнити і систематизувати ці проблеми, а також окреслити позитивні тенденції стану довкілля нашого краю. Довідник містить перелік та докладний опис заходів з охорони та збереження природних ресурсів Вінницької області, які були здійснені державними органами та громадськими організаціями у 2007 році, а також демонструє шляхи реалізації державної екологічної політики, напрямки розробки місцевих екологічних планів дій, приклади ефективної імплементації закордонного досвіду з охорони довкілля та інші позитивні риси екологічної співпраці. Частина використаної інформації регулярно розміщувалася на Інтернет-ресурсах, зокрема, на веб-сторінці Держуправління www.vineco.gov.ua Звичайно, не усі екологічні проблеми нашого регіону вирішені, далеко не кожну з них вдається вирішити раз і назавжди. Втім, темпи розвитку вітчизняної економіки та її орієнтація на європейські стандарти якості дозволяють впевнено констатувати, що часи фінансування природоохоронних заходів за залишковим принципом стрімко минають.

Сподіваємось, що наведені дані спонукатимуть не лише до глибоких роздумів про долю нашого довкілля, але й до активної практичної участі кожного Подолянина в комплексі заходів екологічної реформи на шляху України до європейського співтовариства.

Начальник Держуправління О. Яворська

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості Вінницької області Вінницька область розміщена в лісостеповій зоні центральної частини Правобережної частини України. Річкою Південний Буг територія області ділиться на дві частини: лівобережну, яка відноситься до Придніпровської височини і правобережну – Подільського плато. Поверхня її являє собою підвищене плато, що знижується в напрямі з північного заходу на південний схід. За характером рельєфу – це слабохвиляста денудаційно-акумулятивна рівнина, розгалужена багаточисельними долинами річок, ярами та балками, особливо в районі Придністров’я.

У центральній частині області з північно-західного на південносхідний напрямок протікає р.Південний Буг (з правими притоками Згар, Рів, Сільниця, Дохна; лівими - Снівода, Десна, Соб, Удич), по південно-західній межі області тече р. Дністер (з лівими притоками: Лядова, Немія, Мурафа та ін.). Річки використовуються для малого судноплавства і як джерела гідроенергії. Така особливість ландшафту та наявність зазначених річок, 69 водосховищ і 2332 ставків з площею водного дзеркала відповідно 12,3 та 17,9 тис. га являється потенційною загрозою підтоплення населених пунктів та ланів у паводковий період, а також може з’явитися причиною катастрофічних затоплень у випадку зруйнування гребель та дамб, особливо від Ладижинської ДРЕС та Дністровського гідрокаскаду.

Клімат області помірно-континентальний. Для нього характерне тривале, нежарке літо і порівняно недовга, м’яка зима. Середня температура січня – 5,70С, липня – 18,80С. Річна кількість опадів 500-550 мм. Тривалість вегетаційного періоду біля 200 днів.

На Вінниччині поширені лісостепові ландшафти. В лісах переважають широколистяні породи дерев: граб, клен, липа, дуб, ясен. Трав’яниста рослинність характеризується великою різноманітністю. Лише диких рослин нараховується біля тисячі видів.

Територія суші становить 2606,4 тис. га, або 98,4% від загальної площі області, решта (1,6%) зайнята внутрішніми водами. Земельний фонд області складає 2649,2 тис. га. Третя частина (2068,9 тис. га) території зайнята сільськогосподарськими землями, під лісами та іншими лісовкритими площами – 14,2%, забудовані землі займають 4,0%, болота – 1,1%, інші землі (господарські двори, дороги, піски, яри, кам’янисті місця тощо) – 4,5%.

1.2. Соціальний та економічний розвиток Вінницької області В області функціонує понад 360 великих, середніх і малих підприємств різних форм власності. Структура промислового виробництва (у % до загального обсягу області): харчова промисловість – 53;

електроенергетика – 23; машинобудування і металообробка - 12; легка промисловість – 3; хімічна і нафтохімічна промисловість – 3; промисловість будівельних матеріалів – 2,5; деревообробна і целюлозно-паперова – 1; інші галузі – 2,5%.

Відбувається щорічне зростання обсягів промислового виробництва.

Так, у 2001 році вони зросли на 9 відсотків, у 2002 році — на 4,0, 2003 році — 11,6, у 2004 році - 11,7, у 2005 році - 13,1 відсотків, у 2006 році — на 6,0 на відсотків, а у 2007 році — на 8,7 відсотків.

Флагманами промисловості області є: Українська національна компанія "Nemiroff", ТОВ "Аграна Фрут Україна", ВАТ "Вінницький олійножировий комбінат", ВАТ "Вінницька кондитерська фабрика", ВАТ "Вінницький завод тракторних агрегатів", Жмеринське підприємство з обмеженою відповідальністю "Експрес", ВАТ "Барський машинобудівний завод", ВАТ "Калинівський машинобудівний завод" та інші.

Площа сільськогосподарських угідь складає понад 2 млн. га.

Родючість ґрунтів по області сягає 60-65 одиниць (за 100-бальною шкалою).

За розмірами сільськогосподарських угідь область займає серед України 9 місце.

У Вінницькій області виробляється 5,7% обсягу валової продукції сільського господарства України, в тому числі 6,1% рослинництва та 5,0% тваринництва. Вінниччина має найбільший бурякоцукровий комплекс, займає провідні позиції по валових зборах зернових культур, в картоплярстві, садівництві та тваринництві. В області сконцентровано 13-14% наявних в Україні площ цукрових буряків, і 5% зернових культур. Сільське господарство області має зерно-буряковий напрям з розвинутим м'ясомолочним тваринництвом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В області нараховується 1199 сільськогосподарських підприємств, 1374 селянських фермерських господарств та 531 тис. особистих селянських господарств.

Вінницька область має розгалужену мережу залізничних (1124 км) та автомобільних шляхів загальнодержавного і місцевого значення 9524 км.

Мережа автомобільних доріг у Вінницькій області загального користування становить 9519,2 км в тому числі.

2. Забруднення атмосферного повітря та руйнування озонового шару Протягом 2007 року в довкілля області від стаціонарних джерел забруднення потрапило 152 тис. т шкідливих речовин, що на 17 тис. т або майже на 13% більше порівняно з 2006 роком. Зростання викидів в атмосферне повітря зумовлені збільшенням викидів від Ладижинської ТЕС ВАТ "Західенерго" (Тростянецький район). У зв’язку зі зменшенням лімітів споживання природного газу Ладижинську ТЕС фактично переведено на спалювання тільки кам’яного вугілля, якість якого постійно знижується.

Потужним забруднювачем довкілля в області є транспорт. Протягом 2007 року викиди шкідливих речовин від транспорту склали 84 тис. т, що на 9% більше, ніж за 2006 рік. Значна питома вага 89% (75 тис. т) викидів шкідливих речовин припадає на автотранспорт. Найбільша частка 77% (5 тис. т) викидів забруднюючих речовин припадає на автотранспорт, який працює на бензині. Від автомобілів, що використовують дизельне паливо, потрапило в атмосферу 11 тис. т, стиснений та зріджений газ – 6 тис. т.

Обсяг викидів забруднюючих речовин від автотранспорту загалом по області у розрахунку на душу населення становить 44,7 кг та щільність викидів у розрахунку на квадратний кілометр території – 2,8 т.

Залишається високим 68% (51 тис. т) обсяг викидів шкідливих речовин від автомобілів, що перебувають у приватній власності.

–  –  –

У 2007 загальна кількість викидів становила 236,737 тис. т, у порівнянні з 2006 роком викиди від усіх джерел зросли на 24,976 тис. т або на 11,8%, викиди оксидів азоту зросли на 3,7 тис. т або на 24,6%, діоксиду сірки – на 17,7 тис. т або на 17,2%, оксиду вуглецю – на 1,9 тис. т або на 2,9%.

Основними токсичними компонентами, якими забруднюється повітря області від автотранспорту, є оксид вуглецю – 58 тис. т (77%), неметанові леткі органічні сполуки – 9 тис. т (11%), діоксид азоту – 7 тис. т (9%), крім того діоксид вуглецю – 833 тис. т.

Значна питома вага (87% або 132 тис. т) викидів шкідливих речовин припадає на м.Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на м.Вінницю (3,1%), Барський (1,7%), Гайсинський (1,2%) та Іллінецький (1,1%) райони. Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом 2007 року склала 5,8 т. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин в розрахунку на квадратний кілометр припадає на м.Ладижин – 1,5 тис. т, а також на міста Вінницю – 69 т, Жмеринку – 64 т, Козятин – 39 т, Могилів-Подільський – 16 т та ХмільникPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |
Похожие работы:

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ Науково-технічна бібліотека Серія « Незаслужено забуті книги » Є книги, незаслужено забуті; нема жодної, яку б незаслужено пам'ятали. (Вістей Х’ю Оден) Геофізичні методи дослідження свердловин. Каротаж Випуск 2 Каталог книжково-інформаційної виставки Івано-Франківськ ББК 91.9 : 550.832 Г 36 У к л а д а ч: Степашкіна Т. В. Відповідальна за випуск: Пилип Я. А. Комп’ютерна верстка: Кобітович Ю. В. Геофізичні методи дослідження...»

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 6’2013[44] Всеукраїнський науково-виробничий журнал УДК 35.071.5:322.2 Бавровська Н.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри Будьонна Г.Ю., кафедра земельного кадастру НУБіП України ДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНИ МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ Постановка проблеми. Наявність вчасно розробленої та якісної містобудівної документації з планування територій забезпечує надійну основу у системі управління розвитком територій та прийнятті рішень з нагальних...»

«УДК 37.091.64-028.27:37 Юлія Шлапак, провід. ред. відділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів НЮБ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ЕЛЕ К Т РОН НИЙ НАВЧА ЛЬ НИЙ ПОСІБ НИК ЯК ІННО ВА ЦІЙ НИЙ ВИД ПРО ГРАМ НОПЕ ДА ГО ГІЧ НИХ ЗАСО БІВ Стаття присвячена висвітленню проблеми вдосконалення форм і змісту підручників, іншої навчальної літератури, зокрема навчальних посібників, з метою забезпечення їх відповідності завданням інформаційної функції, ролі й призначення як...»

«Висновки. Викладені вище моменти переконливо свідчать про напрямки термінологічної нормативності: поняттєва, лінгвістична та визначення термінів. Особливості міжмовної інтерференції обов’язково повинна враховувати лінгвістична стандартизація. У подальшому лінгвістичному опрацюванні термінів досліджуваної галузі з метою видання нового термінологічного словника вбачаємо перспективу наших досліджень.1. Д’яков А. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. Д’яков, Т. Кияк,...»

«Воронеж, 1864. – Вып. 1; 8. Штейнталь, Лацарус 1864а: Штейнталь Г., Лацарус М. Мысли о народной психологии. – Филологические записки. – Воронеж, 1864. – Вып. 5. Телешун К.О., асист., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка АБреВіаЦія В СиСтеМі СУЧаСноЇ тУреЦькоЇ ФаХоВоЇ МоВи торгіВлі У статті досліджено актуальні питання фахової мови торгівлі турецької мови: термінотворення за допомогою абревіації, структурні типи абревіатур, ініціально-літерні скорочення, часткове скорочення в...»

«УДК 339.92 Тимошук Г.О., ст. гр. МЕ-5 Лютак О.М., к.е.н., доцент Луцький національний технічний університет РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО ТУРИЗМУ В РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНУ «БУГ» Розглядаються передумови розвитку туризму на українсько-польському прикордонні. Характеризуються головні види туризму, недоліки та проблеми туристичної діяльності для регіону. Визначено стратегічні напрями та перспективи розвитку туризму в області на найближчі роки. Ключові слова: туризм, прикордонне співробітництво,...»

«техніЧНi НАУКИ УДК: 629.3.014 О. Ю. ПОДОЛЯН, кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ГІБРИДНИМИ СИЛОВИМИ УСТАНОВКАМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНОСЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Стаття висвітлює виявлення резервів підвищення ефективності функціонування транспортних...»

«СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШВЕЦЬ УЛЯНА СТАНІСЛАВІВНА УДК 538.971 ВПЛИВ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ІОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА АМОРФІЗАЦІЮ І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ Fe І Ni 01.04.07 – фізика твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Суми – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Карпуша...»

«Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Тематична виставка Енергоефективне використання та альтернативна енергетика Альтернативна енергетика (надходження IV кв. 2014) Анализ мирового рынка комбинированных гелиотеплонасосных систем / Б. И. Басок, А. Н. Недбайло, Е. В. Ряснова, И. А. Божко // Промышленная теплотехника. – 2014. – Т. 36, № 1. – С. 32-40. Р/517 В статье представлен анализ мирового рынка солнечно-теплонасосных систем и рассмотрены технологические...»

«М.А. Моісєєва. Інтеграція музикознавчих і психолого-педагогічних знань як чинник творчої інтуїції музиканта УДК 378:78.09+159.956 М.А. Моісєєва, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет) ІНТЕГРАЦІЯ МУЗИКОЗНАВЧИХ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ ЯК ЧИННИК ТВОРЧОЇ ІНТУЇЦІЇ МУЗИКАНТА У статті викладено зміст та шляхи інтеграції музикознавчих і психолого-педагогічних знань, що складають наукову основу творчої інтуїції виконавців у процесі ансамблевого музикування....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»