WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1. Висвітлено найскладніші питання з будівельної справи. За сучасними вимогами підготовки молодших спеціалістів посібник побудовано з врахуванням організації самостійної роботи ...»

Віртуальна виставка книг працівників коледжу

«Життя - в творчості, життя - в роботі».

1. Висвітлено найскладніші питання з будівельної справи. За сучасними

вимогами підготовки молодших спеціалістів посібник побудовано з врахуванням

організації самостійної роботи студентів по засвоєнню знань.

Посібник може бути використаний при вивченні основ будівельного виробництва,

а також учнями будівельних професійно-технічних училищ.

38я73

К86

Ксюковський В. Л.

Вступ до будівельної справи [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Ксюковський. - Ніжин : Аспект, 1999. - 453 с. ISBN 966-95661-0-2.

2. Розглянуто питання з основ будівництва, реконструкції і експлуатації сільськогосподарських виробничих споруд. Є додатки витрати матеріалів на окремі види загальнобудівельних робіт.

38.7 К86 Основи будівельної справи [Текст] : навч.

посібник / укл. В. Л. Ксюковський. - К. : НМЦ, 2008. с. - ISBN 978-966-2007-07-7.

3. В книзі розповідається про особливості професії будівельника і спеціальності, які найбільш часто зустрічаються в сучасному будівництві.

Книга допоможе старшокласникам, юнакам вибрати професію з врахуванням своїх здібностей і знань розмірковує про вибір життєвого шляху, шукає відповідь на питання «Ким стати?» і «Ким бути?».

38.7 К86 Ксюковський В. Л.

Обираю професію будівельника [Текст] : книга про зодчество для молоді / В. Ксюковський. - Житомир :

Волинь, 2000. - 200 с. - ISBN 966-7390-71-3 : 35.00 грн.

4. Ця книга є першим енциклопедичним бібліографічним довідковим виданням про всіх визначних працівників архітектурно-будівельного комплексу Житомирщини, ілюстрована 252 фотознімками персоналій та найбільш цікавих архітектурно-будівельних об’єктів.

72(4Укр-4Ж) В42 Визначні працівники архітектурно-будівельного комплексу Житомирщини: (XVIII-XXIст.) [Текст] :

[енциклопедично-довідкове видання] / укл.: В. Л.

Ксюковський, Г. П. Мокрицький, К. М. Толстанов. Житомир : Волинь, Рута, 2008. - 112 с. : ілюстр. Бібліогр. у тексті. - 20.00 грн.

5. Книга приваблює багатим фактичним матеріалом, автор передає особисте та колективне

–  –  –

Будівельний технікум в Житомирі: сторінки історії (60 років діяльності) [Текст] : історико-краєзнавчий ілюстрований нарис / В. Л. Ксюковський. - 2-ге вид.,, допов. і перероб. - Житомир : Волинь, 2005. - 560 с. - (Історія трудових колективів Житомирщини. - Кн.16). ISBN 966-690-104-8.

<

–  –  –

Будівельна техніка [Текст] : навч. посібник / В. П. Палій, І. М. Малик. - К. : Аграрна освіта, 2009. - 254 с. - ISBN 978Детально висвітлено основні відомості про види деформацій, методи розрахунків елементів конструкцій та деталей машин на міцність, жорсткість і стійкість. Наведені приклади розв’язання задач з детальним поясненням.

–  –  –

9. У навчальному посібнику наведені основні визначення Public Relation (PR), джерела та історія їх розвитку як науки і мистецтва налагодження та підтримки доборозичливих відносин. Наведено багато прикладів із життя, літератури, ЗМІ, виробничих технологій.

–  –  –Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Вченою радою ВНТУ Ректор В.В. Грабко Протокол №7 від 26.02.2015 р. «27» лютого 2015 р. ПРОГРАМА фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра зі спеціальності 8.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство Вінниця 2015 ВСТУП Програма складена у відповідності з кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки 6.070106 –...»

«УДК 477.41 Приступа О.В., ст. викладач кафедри дизайну, Луцький національний технічний університет, Україна КОМПОЗИЦІЙНО–СТИЛЬОВІ ТА СИМВОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЕВ’ЯНОГО ДЕКОРУ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛУЦЬКА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація. Статтю присвячено виявленню художніх і символічних особливостей декору житлової архітектури Луцька кінця ХІХ – початку ХХ ст., визначенню засобів формування екстер’єру у контексті соціально– економічних i культурних умов розвитку регіону та обґрунтуванню...»

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ Науково-технічна бібліотека Серія « Незаслужено забуті книги » Є книги, незаслужено забуті; нема жодної, яку б незаслужено пам'ятали. (Вістей Х’ю Оден) Геофізичні методи дослідження свердловин. Каротаж Випуск 2 Каталог книжково-інформаційної виставки Івано-Франківськ ББК 91.9 : 550.832 Г 36 У к л а д а ч: Степашкіна Т. В. Відповідальна за випуск: Пилип Я. А. Комп’ютерна верстка: Кобітович Ю. В. Геофізичні методи дослідження...»

«Інна ПРОКОПЧУК асистент Національного лісотехнічного університету України МОНУМЕНТАЛЬНА ШЕВЧЕНКІАНА В МИСТЕЦТВІ КУБОФУТУРИЗМУ ТА КОНСТРУКТИВІЗМУ В УКРАЇНІ На прикладі творчості Івана Кавалерідзе Ще не було епохи для поетів, Та були поети для епох. ЛІНА КОСТЕНКО Про постать одного з найвидатніших українців за всю історію нашої землі ніколи, напевне, не буде сказано і написано все. Ім’я Тараса Шевченка вже традиційно стало для українців явищем світоглядотворчим, всеосяжним згустком змістів, що...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 142–148 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 142–148 УДК 027.7–047.72(477)“2013/2015” СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ ШКІЛ УКРАЇНИ НА 2013–2015 рр.: БАЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛА Тетяна КОЛЕСНИКОВА Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Науково-технічна бібліотека, вул. Академіка Лазаряна, 2, м....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»