WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«1. Замовник: 1.1. Найменування: Державний вищий навчальний заклад “Івано-Франківський національний медичний університет”. 1.2 Код за ЄДРПОУ: 02010758. 1.3. Місцезнаходження: м. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Шановний учасник

Відповідно до ст.35.п.1,2 ст.36 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197VII від 10.04.2014р., запрошуємо Вас взяти участь у торгах на закупівлю книжки друковані

(підручники для бібліотечного фонду, код ДК 016-2010 – 58.11.1 для навчально-виробничого

процесу медичного університету шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний вищий навчальний заклад “Івано-Франківський

національний медичний університет”.

1.2 Код за ЄДРПОУ: 02010758.

1.3. Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,2, індекс 76018.

1.4 Реєстраційний рахунок замовника: 35228201004289 ГУДКС в Івано-Франківській обл.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Баран Любов Богданівна – заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник головного бухгалтера, Костишин Уляна Богданівна, секретар комітету з конкурсних торгів – провідний бухгалтер, м.Івано-Франківськ, вул.Галицька,2 тел.

(03422)2-47-88, факс (03422)3-03-59.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.ifnmu.edu.ua 4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: книжки друковані (підручники для бібліотечного фонду) (код державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 – 58.11.1) -3 лоти.

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 2 лоти;

Лот 1 - книжки друковані (підручники для бібліотечного фонду) – 17 найменувань;

Лот 2 – книжки друковані (підручники для бібліотечного фонду) – 9 найменувань;

Лот 3- книжки друковані (підручники для бібліотечного фонду) – 3 найменування.

(опис предмета закупівлі наведено в додатку №3)

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: м.Івано-Франківськ, об’єкти замовника.

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: червень -грудень 2015року.

5. Основні умови договору : Згідно вимог розділу IX Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VІI від 10.04.2014 року.

6. Строк дії цінових пропозицій : 120 днів з дати розкриття цінових пропозицій.

7. Подання цінових пропозицій : особисто або поштою.

7.1. Місце : м. Івано-Франківськ вул. Галицька,2, бухгалтерія, 3-поверх.

7.2. Строк : 12.06.2015р. до 11:00год.

8. Розкриття цінових пропозицій :

8.1. Місце : м. Івано-Франківськ вул. Галицька,2, зал засідань, 2- поверх.

8.2. Дата : 12.06.2015р.

8.3. Час : 14:30

9. Додаткова інформація: викладена в додатках:

Додаток 1 Загальні вимоги щодо оформлення цінової пропозиції. Перелік документів, що вимагаються Замовником Додаток 2 Цінова пропозиція Додаток 3 Опис придмета закупівлі та технічна частина Додаток 4 Основні умови договору Довідки за тел. (03422)2-47-88

–  –  –

Загальні вимоги щодо оформлення цінової пропозиції. Перелік документів, що вимагаються Замовником.

1. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована у запечатаному конверті. На зворотному боці останньої сторінки цінової пропозиції місце її прошиття має бути заклеєно контрольним аркушем паперу з маркуванням «Прошито та пронумеровано (зазначити кількість) аркушів» та засвідчено підписом Учасника або його уповноваженої особи.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до 14:30_» 12 »_червня 2015 р»;

титульна сторінка має містити надпис «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ».

2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну цінову пропозицію ( в тому числі до визначеної в запиті цінових частини предмета закупівлі (лота), яка в подальшому не може бути змінена. Подання більше ніж однієї цінової пропозиції зумовить їх відхилення як таких, що не відповідають умовам запиту цінових пропозицій.

Усі сторінки цінової пропозиції Учасника процедури закупівлі, повинні бути засвідчені підписами посадової особи Учасника відповідно до її компетенції..

Повноваження щодо підпису документів цінової пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів цінової пропозиції.

Цінова пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підписи посадової особи учасника, яка має повноваження щодо підписання цінової пропозиції.

Якщо конверт, що містить цінову пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований відповідно до вимог запиту цінових пропозицій, замовник відхиляє таку цінову пропозицію до моменту її розкриття і повертає учаснику без розгляду.

–  –  –

Примітка:

а) документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.

б) замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

в) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до додатку 1 цього запиту;

г) ця вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами))

4. Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник згоден надати товар та повинен враховувати вартість всіх витрат, пов’язаних з виконанням Учасником зобов’язань по договору.

До кінцевої вартості пропозиції включаються усі витрати Учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору.

Учасник повинен зазначити у формі цінової пропозиції ціну предмета закупівлі, запропонованого на пропозиції, що складається виходячи з вартості одиниці найменування.

Всі ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та ліцензій щодо предмета закупівлі, запропонованого на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій.

Ціна пропозиції повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого предмету закупівлі.

5. Ціни зазначаються у національній валюті замовника – гривнях.

6. Переможцем визначається Учасник, цінова пропозиція якого визнана найкращою у результаті оцінки цінових пропозицій.

7. Замовник не несе ніякої відповідальності за не автентичність тексту одержаної Учасником документації запиту цінової пропозиції порівняно з її оригіналом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


8. Порядок проведення процедури закупівлі – згідно зі ст. ст. 35 і 36 Закону.

Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

Повноваження представника Учасника підтверджується одним, або декількома документами з нижчезазначених, а саме:

- витягом з протоколу засідання засновників,

- наказом про призначення,

- довіреністю, дорученням,

- або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття цінових пропозицій.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати свій паспорт.

Під час розкриття цінових пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених запитом цінових пропозицій, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної цінової пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження відповідного запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

Повідомлення про акцепт цінової пропозиції обов'язково безоплатно оприлюднюється на вебпорталі Уповноваженого органу.

Замовник укладає з переможцем договір (Основні вимоги договору Додаток 4) про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 цього Закону.

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

9. Будь-які спроби Учасника вплинути на оцінку замовником пропозиції або прийняття рішення про визначення переможця може призвести до відхилення його пропозиції. В разі будь-якої спроби Учасника вплинути на прийняте рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі пропозиція такого Учасника буде відхилена.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 6 УДК 378.147:51:004.9 О. І. Тютюнник; В. М. Михалевич, д-р техн. наук, проф. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ На основі аналізу існуючих класифікацій систем комп’ютерної математики запропоновано виділити два основних класи, одним з яких є системи комп’ютерної алгебри. Запропоновано уточнення відомих тлумачень системи комп’ютерної алгебри. Вперше сформульовано...»

«Ключевые слова: постмодернизм, апеллятив, литературнохудожественный антропоним, псевдоним языковая игра. Summary The article researches the proper names of the literary heroes in the novella „Naked Soul” written by Pavlo Zahrebelnyi. It also defines the expressive possibilities of the proper names of the literary heroes, their characteristic potential, unexpected author’s experiments. Key words: postmodernism, proper name of the literary hero, nickname, denotatum, language game. УДК...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Інститут післядипломної освіти Система охорони здоров’я та безпеки робітників агропромислового комплексу в умовах радіоактивного забруднення території Навчальний посібник Київ 2005 УДК 314. 48; 504.06; 6641.658 Система охорони здоров’я та безпеки робітників агропромислового комплексу в умовах радіоактивного забруднення території. Навчальний посібник. –К.: ІПДО НУХТ, 2005, с. Книга є навчальним посібником з охорони...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 51. Філологічні науки УДК 811.112.2'25:6 Л. Б. Гречина, викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка); Г. О. Хант, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У статті розглянуто деякі особливості перекладу науково-технічної літератури, основною метою якого є точна передача інформації; виявлено його основні способи, прийоми та стратегії....»

«УДК 681.3 В. Г. ВАНЖА, ХІТВ НТУ “ХПІ”, А. В. ГОРЛОВ, ХІТВ НТУ “ХПІ”, М. В. ДМІТРОВ, ХІТВ НТУ “ХПІ”, О. А. МАКОГОН, ХІТВ НТУ “ХПІ”, С. В. ПЛУТАХІН, ХІТВ НТУ “ХПІ” ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА І МОДЕЛЬ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ У ВВНЗ У статті розглядаються основні принципи і підходи щодо розробки функціональної схеми інформаційно-аналітичної системи вищого військового навчального закладу. Пропонується застосування системного підходу пр и створенні моделі даних...»

«“Правова інформатика”, № 2(42)/2014 122 “Проблеми протидії правопорушенням в інформаційній сфері: інформаційні війни”: матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 6 червня 2014 р., НТУУ “КПІ” 6 червня 2014 року Науково-дослідним інститутом інформатики і права та Науководослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України спільно з Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. І, 2013 Ключевые слова: педагогическая герменевтика, герменевтический поход, информационно-коммуникативная среда, методы работы с текстом. Linnik H. O. Hermeneutic Approach as a Way of Organizing the Information Environment of the University The article reveals the essence of pedagogical hermeneutics, described hermeneutical methods of working with texts. The practical significance articles provided concrete examples that illustrate methods of...»

«Н.М.Мхітарян, член-кор. НАН України, С.О.Кудря, докт.техн.наук, Н.В.Марченко (Ін-т відновлюваної енергетики НАН України, Київ) Науково-практичні досягнення Інституту відновлюваної енергетики НАН України у сфері використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективності У статті наведено інформацію про ІВЕ НАНУ, про участь фахівців Інституту в розробці ряду програмних, нормативних та законодавчих документів, а також у виставках, конференціях та семінарах. В статье дана информация об ИВЭ...»

«150 ISSN 1607-4556 (Print), ISSN 2309-6004 (Online) Геотехнічна механіка. 2013. №109 УДК 656.073:622.611 І.В. Козіна, канд. техн. наук (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет) ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖОПОТОКАМИ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ И.В. Козина, канд. техн. наук (Государственное ВУЗ «Национальный горный университет») ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ УПРАВЛЕНЯ ГРУЗОПОТОКАМИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ I.V. Kozina, Ph.D.(Tech) (State...»

«Серія: Збірник наукових праць №12 (75) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2013 р. УДК 631.331.85 ОПРАЦЮВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДОЗУЮЧОГО ПРИСТРОЮ ДО ТУКОВИСІВНОГО АПАРАТА Сисоліна І. П Кіровоградський національний технічний уніветситет Sysolina I. Kirovohrad National Technical University Анотація: у статті обгрунтовано актуальність застосування туковисівних апаратів удосконаленої конструкції. Визначено, що для покращення якості висіву туків,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»